Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Forfølgelse i egen kirke...

Publisert nesten 6 år siden

Det er mye som tyder på at konservative kristne blir forfulgt og fordømt i egen kirke. Dersom de allikevel velger å bli værende der, så er det helt utrolig.

Gå til kommentaren

Lys og salt

Publisert nesten 6 år siden

Når kirken og de troende er kalt til å være lys og salt, så sier det mye om hvordan deres rolle i verden er.

For det første skal kirken forkynne til tro og etterfølgelse av Kristus. Slik sendes det ut massevis av små lys og saltkar rundt i samfunnet vårt som får gode ringvirkninger.

For det andre skal kirken med sin ledelse stå fram som en modig stemme som med tyngde i skriften og tradisjonen verner om livet og støtter retten til religionsfrihet og rettferdighet for alle.

Jeg ser ingen grunn til at kirken skal blande seg inn i andre politiske saker og detaljstyre disse. Det er både potensielt krenkende for våre folkevalgte og uprofesjonelt av teologene.

I kirkene blir det bedt for våre styresmakter og det må vi også ha tillit til.

Gå til kommentaren

Kan det handle om personalressurser?

Publisert nesten 6 år siden

Temaet virker litt rart. Det er sønsdag ergo fritid/fellestid og gudstjenestetilbud. At noen som ikke deltar på gudstjenesten blir fratatt fritid/fellestid høres rart ut.

Etter min forståelse må det handle om personalressurser, at de ikke har nok personale til å passe på to steder. På den annen side tenker jeg at det kanskje ikke trenger å være mye personale tilstede inne i kirkerommet, der er jo presten osv.

Kanskje burde HEF komme med et alternativt tilbud på søndag formiddag?

Gå til kommentaren

Et ekteskap=likekjønnet ekteskap

Publisert nesten 6 år siden
En fortsatt kirkelig forskjellsbehandling av likekjønnede par ved inngåelse av ­ekteskap, ville undergrave denne nyvunne enheten og motsi resultatet i kirkevalget. Det vil selvsagt ikke Åpen folkekirke godta.

Jeg opplever det som klargjørende at du presiserer at det finnes kun et ekteskap og at dette er det likekjønnede.

Som konsekvens av dette nyvunne ekteskapssynet vil jeg finne det unaturlig at heterofile par gifter seg i folkekirken.

Kanskje konservative prester bør reserveres fra all type vigsel i denne kirken framover inntil de finner seg nytt arbeid.

Du skal ha ros for at du taler klart og tydelig, så vet både leg og lærd hvilken tidsalder folkekirken går inn i.

Gå til kommentaren

Kirkens politiske rolle i samfunnet sier du

Publisert nesten 6 år siden
Ellen Hageman – gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke Hallesbys barn. Jeg tror ikke en gang på en fortapelse. Jeg er for at homofile skal få gifte seg i kirka. Men jeg mener kirkas politiske rolle i samfunnet er umulig å ivareta så lenge vi ikke fremstår som et synlig fellesskap av troende og gudstjenestefeirende mennesker uten koblinger til statsmakten.

Mener du at det er kirkens politiske rolle i samfunnet som berettiger dens eksistens?

Du brenner åpenbart for folkekirken som samfunnsaktør og da spør jeg om hvorfor du synes det er viktig når kirken allerede i stor grad mener det samme som staten?

For min del synes jeg det virker dumt når biskopene leker politikere. For det første er de ikke valgt til det og for det andre løfter de opp saker som andre skal gjøre noe med og som de selv ikke vil ta ansvar for.

Det de tar ansvar for og støtter er derimot uforenlig med kristendom, som å støtte såkalte trygge aborter.

Så dersom det er kirkens politiske rolle i samfunnet som berettiger dens eksistens, så bør den snarest legges ned. Ved nedleggelsen vil dessuten kirken frigjøre massevis av penger som kan brukes til sosialt arbeid. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere