Ronny Ranestad Larsen

Alder: 43
  RSS

Om Ronny

Jeg pinsevenn, gift, frelst og døpt. Jeg tror at å være kristen er ikke å være perfekt. Det handler ikke om gode gjerninger, men at en har tatt imot Jesus som sin frelser. Alt av nåde. For Bibelen sier at til og med de onde makter tror, men de vil ikke ta imot Jesus som sin frelser (Jak 2,19). Jeg tror at Jesus er Guds sønn. Han døde for våre synder og stod opp fra de døde. Jeg tror at Treenigheten er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Treenigheten er én Gud (Monoteisme) og ikke flere Guder (Polyteisme). Jeg tror at Gud manifesterer seg gjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Faderen er skaperen av alt. Sønnen er frelseren, den som forløser. Den Hellige Ånd er helliggjøreren, trøsteren, rådgiveren og hjelperen. For ytterligere informasjon kan du se kristenbloggen.net

Følgere

Sammenblandingen, hva enten den er skjedd i form av kirkestat hos katolikkene eller som statskirke eller folkekirke hos protestantene, var et stort feilgrep og har sin egentlige rot i den falske barnedåpslære som råder innen disse leire. Hele systemet er imot det bibelske mønster, som kun åpner adgang til medlemskap for troende mennesker og påbyr menighetstukt overfor troløse og falne medlemmer. Man forsvarer f. eks. barnedåpslæren rett ofte med at menigheten kom i den etterapostoliske tid inn i mere rolige forhold. Apostlene utførte brytningsarbeidet og kunne ikke ofre så meget tid på kirkens egentlige organisasjon. Det er feil! Også de første kristne hadde barn, men det er ingen antydning til barnedåp blant dem. Man kjente bare til troendes dåp, enten det var barn som kunne bevisst tro, eller voksne.

Aldri hadde menighetens grunnleggere tenkt at man ville slippe vantro elementer inn i deres midte som medlemmer og ennå mindre som bestillingsmenn. Det er helt imot det bibelske ideal. Alle kristne ble formant til å gå «utenfor leiren», det var ingen forbindelse mulig mellom Gud og Belial. Det statskirkelige system har sluppet vantro prester, rene rasjonalister iblant, på prekestolene og åpnet adgang for uomvendte mennesker til menighetsrådet og kirkens styre. Kan man forundre seg over at disse motarbeider enhver vekkelse som kommer til byen eller bygden? Uomvendte folk synes ikke om vekkelse, selv om de er prester! Det eneste som muliggjør at prester av den art kan eksistere, er den autoritet staten gir dem, uten den måtte de fortrekke eller omkomme. Man kan ikke leve av tomme kirker når det er de frivillige ofre som opprettholder en virksomhet!

Når mon vil de kristne menigheter nå frem til den første menighets enkelhet, renhet og guddommelige kraft? Alle alvorlige mennesker – i alle evangeliske samfunn – ser at de forhold som råder i dag i den såkalte «kristne» verden er sørgelige, ja i mangt og meget forferdelige. Men er man villig til å oppgi de falske og ubibelske systemer man hittil har forsvart og de hjertenskjære tradisjoner, som bærer det menneskelige stempel, og stille seg helt og holdent på bibelsk grunn i alle stykker? Inntil det skjer, vil de kristne stå splittet utover verden, men når det skjer, vil verden bli vitne til den samme kraft og fremgang blant de hellige som hos de første kristne, og Kristus vil bli herliggjort i en utstrekning som aldri før!

Amen.

Disse kloke ord fra boken «De kristne menigheter» ble skrevet av Thomas Ball Barratt lenge før de fleste av oss var født. Det som til nå har vært kjent som «statskirke», skal fra nå være en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke. Jeg lurer på om vi har gått fra verre til verst ?

Gå til innlegget

Er det snart slutten på eldre kristne bøker?

Publisert nesten 10 år siden

I begynnelsen av forrige århundre har det blitt gitt ut utallige bøker fra kjente kristne forfattere. De fleste av dem har har gått bort. Dette er bøker til inspirasjon, lære, formaning og velsignelse. Men hva har skjedd med bøkene siden den tid?

Mange av dem begynner å bli sjeldne. Er du heldig, kan du finne dem igjen på et antikvariat eller brukthandel, mens i realiteten har de fleste endt opp på en gjenvinningsstasjon ett eller annet sted i landet.

En kan undres hvorfor forlagene ikke trykker dem opp på ny eller gjør dem digitalt tilgjengelig på internett? I følge forlagssjef Svein E. Andersen i Hermon Forlag, er ikke bøkene populære nok, og enkelte av dem er et tapsprosjekt.

Så hvorfor ikke la private utføre et frivillig arbeid med å digitalisere og distribuere bøkene ut gratis på internett? Til det svarer Andersen; «Da tar du fra oss levebrødet!»

Hvordan kan man ta fra levebrødet til et forlaget, for noe de ikke en gang selv har gitt ut (men som er rettigheter som fulgte med forlagene de har kjøpt opp), eller som de ikke ønsker å gi ut?

Tjener vi Gud eller Mammon?

Det er ikke lenge siden jeg startet med å digitalisere eldre kristne bøker. Selve arbeidet er ofte tidkrevende og ensformig, men jeg gjør det for å bevare dem for fremtiden. Jeg registrerer så klart at interessen for eldre kristne bøker er laber, men målet mitt er at de skal være tilgjengelig, for alle som måtte søke dem.

Så er er det ikke bare forlagene som kan legge hindringer i veien for at kristne bøker skal bli gitt ut på ny. Arvingene kan også sitte med opphavsrettigheter.

Da stiller jeg spørsmålet, er det riktig at arvinger, kanskje til og med ikke kristne, skal hindre bøker i å bli gitt ut på ny?

Tidligere kontaktet jeg etterlevningene til en eldre kjent pinseforstander. Jeg ba om tillatelse til å gi ut en bok, gratis, i elektronisk bokform. Selve boken det gjelder ble gitt ut for mer enn 80 år siden. De svarte at de skulle ta det opp i et styremøte. Siden har jeg ikke hørt i fra dem.

Opphavsretten skal ikke gjøre at bøkene forsvinner, men beskytte dem imot misbruk. Som kristne skal vi leve etter de lover og regler som gjelder i samfunnet, så lenge de ikke strider imot Guds ord (Apg 5,29).

Hvis musikk, bøker eller filmer kan være et verktøy til tro, så skal ikke opphavsrett eller dårlig økonomi stå til hinder for det. Frelsen kommer før alt annet! De som med loven i hand begrenser dette, er ikke ledet av Gud, men av Mammon!

Hvem følger du?

Gå til innlegget

Har Bibelselskapets integritet blitt svekket?

Publisert rundt 10 år siden

Fungerende styreleder i Bibelselskapet (2009-2011) er Tor Tjeransen. Han er også pastor, avdelingsleder og unionsleder for Syvendedags Adventistene. Har integriteten til Bibelselskapet blitt svekket som følge av dette?

Bakgrunnshistorie: Syvendedags Adventistene har en lære som på mange områder er lik de kristnes, men de skiller seg ut på noen viktige områder. De tror ikke på en evig fortapelse (annihilasjonslæren). De tror at Jesus er erkeengelen Mikael og de holder sabbat hver lørdag. De to første punktene er til forveksling lik Jehovas Vitners lære.

Fungerende styreleder  i Bibelselskapet (2009-2011) er Tor Tjeransen. Han er også pastor,  avdelingsleder og unionsleder for Syvendedags Adventistene.

Har integriteten til Bibelselskapet blitt svekket som følge av dette? Jeg tror det. Dette er det samme styret som valgte å endre oversettelsen av ordet jomfru til ung jente i den nye bibeloversettelsen (2011).

Dette er forøvrig ikke første gang Syvendedags Adventisene har vært representert i Bibelselskapets styre. Alle som er medlem i Norges Kristne Råd kan bli valgt inn som representant.

En kan jo da spørre om det hadde vært greit hvis en representant fra Jehovas Vitner eller Siste Dagers Hellige hadde blitt valgt inn som styremedlem i Bibelselskapet. Begge har en lære som ikke er forenlig med den kristne trosbekjennelsen: at fortapelsen er evig og at Jesus er Guds sønn, og ikke en engel.

Etter min mening har integriteten til den Bibelselskapet blitt kraftig komprimert som følge av dette. Hvis de tar feil på disse områdene, hvordan kan man da stole på at de ikke tar feil på andre områder?

Ronny Larsen
http://kristenbloggen.net

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere