Knut Hauge

Alder: 70
  RSS

Om Knut

God bless.

Følgere

USA det siste imperiet

Publisert over 6 år siden

profeti

For de som ikke har lest profeten Daniel og som ikke kjenner drømmen til perserkongen Nebukaneser, vil jeg gi en  kort oppsummering.

Det er snakk om en statue som består av 4 metaller. Hodet av gull.  Armer og bryst av sølv.

Mage av bronse og tilslutt beina av jern. Føttene er av leire. Slik jeg tolker dette så er hodet  Perserriket. Armene og brystet er Romerriket. Magen er riket til Djengis  Khan.  På en tidsakse stemmer det med ca 666 års varighet for hvert rike. Så var det bare beina igjen. Kan det være USA som er det siste riket før Jesus kommer.

Gå til innlegget

Dyret og Åpenbaringen

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har lest Åpenbaringen utallige ganger fordi jeg som mange andre lurer på hvor nær slutten og 1000 årsriket vi er. Det er ikke så lett å finne ut av, men bildet av det hele begynner å tre klarere fram. Dyret er og ikke var, ja slik står det skrevet, tyder på at vi har med kosmisk stråling å gjøre. Altså noe vi ikke ser. Det som er og ikke var. Det er snakk om to dyr. Det første nevnes i kapittel 11. Det har 10 horn, altså vil det dekke størstedelen av frekvenssspekteret i den kosmiske strålingen hvis hvert horn reprensenterer en frekvens av den elektromagnetiske strålingen. Det stiger opp av avgrunn og det kan være et sort hull i universet. Så var det det andre dyret som nevnes i kapittel 13. Det er litt mer interessant fordi det bare har to horn. Altså bare to frekvenser å spille på. Og her har vi paralleller til den menneskeskapte strålingen som opptrer i elektronisk krigføring. Der møter vi nemlig frekvensen 666 Hertz og 1100 Hertz. Den første påvirker lymfen og nedsetter immunforsvaret i tillegg til at den senker blodtrykket slik at man blir søvnig. I krigføringen kjøres den om dagen, slik at man føler seg uvanlig trett. Den andre frevensen påvirker blodet og øker blodtrykket slik at man blir yr og våken. Den kjøres om natten slik at man ikke får sove. Nå er det slik ifølge kapittel 13 at dette andre dyret som bruker  all sin makt i tjeneste for det første, gir 3 reaksjoner på menneskenene. De som har ører , hør. Denne gruppen påvirkes ikke av strålingen og utgjør en tredjedel av oss. Den neste tredjedelen er de som påvirkes og føler seg som i et fengsel. Den siste gruppen er de som rammes hardest og som blir syke og kanskje dør pga nedsatt immunforsvar, altså frekvensen 666 Hz. Men nå er det slik at dette andre dyret bare skal holde på i 42 måneder, dvs den andre trengsel. Så mitt råtips er altså at vi befinner oss midt i kapittel 13 i den andre trenselen som nevnes her, og ikke som mange hevder på forumet, i kapittel 17. Det med de 7 kongene, der en er nå, og en som skal komme og bare bli sittende en kort tid.

Gå til innlegget

2030

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har tidligere skrevet om den enorme engelen som viste seg over Stavanger Palmesøndag 1916.

Budskapet stod i klartekst under engelen og det var "Omvend Eder thi Jesus kommer snart".

Det jeg vil filosofere litt over er året 1916. Hvorfor akkurat disse tallene. 16 kan tolkes som 1/6 og det samme kan 19 hvis man snur på 9 tallet slik at det blir 6. Da får vi to ganger 1/6 som blir 1/3 hvis vi legger dem sammen. 2030 kan da etter den samme regelen tolkes som 2/3 som er 0,666. Det tallet betyr enden eller slutten og er det samme som frekvensen for endetarmen hvis man tenker stråling i elktromagnetisk sammenheng. Året 2030 ville da bli starten på 1000 årsriket og dommedag skulle da komme engang i 3030 eller brøken 3/3 som er 1. Tallet 3 betyr i bibelsk sammenheng Gud. Altså 1 Gud.

Gå til innlegget

Den 4. kraften

Publisert rundt 11 år siden

Den 4. kraften.

Du kan prøve hvilken behandlingsform du vil, men det nytter ikke hvis ikke Gud vil. Dette setter oss på sporet av den 4. kraften, nemlig Gud. Fra fysikkens verden har vi lært at gravitasjonen holder planetene sammen, elektromagnetismen holder molekylene sammen og kjernekreftene holder atomene sammen. Men den 4. kraften står ikke beskrevet i noen fysikk lærebok. Her har vi bare Bibelen og kun den som utgangspunkt. Den 4. kraften kommer nok innenfra. Hør bare hva Johannes skriver i 1 Johannes brev kap. 4. Han som er i dere (Gud altså) er større enn han som er i verden (djevelen). Han som er i verden forholder seg altså til de kreftene som er i verden , dvs gravitasjonen, den  elektromagnetiske kraften og kjernekreftene, mao det som kan kvantifiseres. Så den 4. kraften må derfor komme innenfra og den kan ikke måles fysisk. Ikke kvantifiseres. Den bor i oss og er større enn alle andre krefter tilsammen. For noen muligheter vi mennesker har. For et potensiale. Jesus sa engang til disiplene hvis de hadde tro som et sennepsfrø, kunne de flytte fjell. Så det handler altså om troens kraft. Det setter oss på sporet av noe mere håndfast. Det står skrevet at hva du spiser eller tar inn, bare betyr noe hvis du tror det betyr noe. Det er altså troen som betyr noe. Går det så an å tro på noe utenom Gud? På en måte gjør det det. 
Det som står skrevet er at « det betyr bare noe hvis du tror det betyr noe» skulle åpne for at man kan tro på noe hvis man bare har troen på det man gjør. Man utestenger Gud oppi det hele, ja melder ham ut på en måte. Siden det går an å komme et stykke på vei med denne troen. Det er Placebo effekten som slår inn, men den er som kjent kortvarig. Altså kommer man egentlig ingen vei med bare å tro på noe hvis ikke Gud er med. Det er den kraften vi skal utforske og som kan flytte fjell. Så uendelig sterk er denne kraften hvis vi først får taket på den og lærer å bruke den, og det er bare en måte å gjøre det på og det er gjennom Jesus. Han sier «Ingen kommer til Faderen utenom ved meg». Du kan gruble å spekulere så lenge du vil, men Jesu ord er lov. Noen bruker hele livet på å finne denne veien, men jeg velger å gjøre kort prosess. Jesu ord er lov. «Ingen kommer til Faderen utenom ved meg». Jeg gjør kort prosess for å spare deg for en del tid og mange prøvelser. Du velger kanskje ikke å følge mitt råd, men da må du regne med å gå en tung og vanskelig vei, og den 4. kraften kan du bare skyte en hvit pil etter. Den kraften er Gud og for å finne den må du gå gjennom Jesus. Å krype til korset er et godt utrykk og Jesus sier det slik. Ta opp ditt kors og gå. Følg meg. Se det ja da vet vi litt mere. Altså kraften er Gud. Han er inni oss, og for å finne ham må du gå gjennom Jesus. Enkelt og greit så langt. Nå er det sikkert mange av dere som lurer på hvordan finne fram til Jesus? Der har vi bønnen. Begynn  med å henvende deg til Gud i Jesu navn, og han hører deg. «Be så skal dere få» sa Jesus. Om du ikke får svar denne dagen eller neste, så vil du få svar uansett. Det kan bare ta litt tid.  Tålmodighet er en dyd. Så trodde du kanskje at du var feilfri og at du ikke trengte be om tilgivelse for dine synder, men der tar du feil. Ingen er feilfrie. Ingen. Så kryp til korset og be om tilgivelse og nåde. Bare det at du ber gjør at du blir frelst. Hør bare hva det står i Romerbrevet kap. 10 vers 13. «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». Så med bønnen har du altså startet på veien som til tider kan virke tung og vanskelig, men det er den eneste farbare vei til målet. Etterhvert begynner du kanskje å lese i Bibelen i smug. Det er mange hindre og barrierer du må forsere underveis, så vær frimodig og stå på. Nå skulle du begynne å dra nytte av kraften etterhvert. Du oppdager snart at du er på rett vei når du ser du får oppfylt dine bønne ønsker. Dette inspirerer deg til ytterligere innsats. Så får du stadig mer av kraften etterhvert som tiden går og du blir sterkere i troen. Så en dag leser du i skriften hva de troende kan gjøre. De kan helbrede syke ved å legge hånden på dem. De kan drive ut onde ånder og vekke opp døde. Du prøver kanskje det første og ser at du får suksess. Så vil du etterhvert innse at onde ånder er en realitet. Hør bare hva Paulus skriver i Efeserbrevet kap 6. «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet». Du begynner å drive ut onde ånder i Jesu navn, først i deg selv og så andre. Nå er du kommet så langt som en disippel kan komme. Du har fått kraften i stort monn og kan bare fryde deg over livet med Gud og Jesus. Mere skal det ikke til.

Gå til innlegget

Universet

Publisert over 11 år siden

Jeg laget en gang en teori om universet. Det var en fraktal teori. Dvs
bilder som gjentar seg selv, men i stadig større målestokk. Det kan
sammenlignes med hvis man har en linje og deler den i to så blir de to
delene en kopi av det opprinnelige linjestykket, men i en annen
målestokk. Slik påviste jeg at det er de samme lover som gjelder for
menneskekroppen som for solsystemet og galaksen. Målestokken blir større
jo høyere opp man kommer. Gud skapte mennesket i sitt bilde, dvs Gud ser
ut som et menneske tror jeg, men han er i en annen målestokk. Jesus sier
jo at vi er i ham og at han er i Gud, så da blir inndelingen av nivåer
eller målestokker ganske klart. Nederst har vi mennesket, så kommer
planetsystemet. Deretter har vi galaksen Melkeveien. Så universet som
egentlig er Jesu kropp( vi befinner oss inni ham iflg. Bibelen). Så på
toppen av pyramiden har vi Gud, og Jesus befinner seg i Gud. Dette blir
endel nivåer fra mennesket til Gud.
Bare noen tanker, eller hva tror du.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere