Knut Ivar Heggem

Alder: 6
  RSS

Om Knut Ivar

Følgere

Hooligans eller supportere

Publisert over 5 år siden

Det nærmer seg en av årets store begivenheter her i Molde. Det klassiske oppgjøret mellom Molde og Rosenborg. Hva vil bli husket etter kampen. Prestasjonene på banen, eller hooligans fra Trondheim?

"Dette er den kampen da man ikke lar barna få lov til å være med", skriver Rosenborg-supporter Arne Indset i et innlegg i Romsdals budstikke

bildet er hentet fra Romsdals Budstikke

Det er noe alvorlig galt med deler av supporterkulturen når man gruer seg for å ta med ungene på kamp. 

"Hate Molde by" er en av kampsangene som brukes av Rosenborgs tilhengere. Det er ingen tilfeldighet. Det er resultatet av en kultur som har utviklet seg over flere tiår.

"Historiene er for mange og sanne til at dette lenger kan bagatelliseres. Og når RBK-supportere står igjen på Aker Stadion med knyttede never og store bannere med «Vi hate Molde by» mister også vi voksne lysten til å gå på fotballkamp" Skriver Indset i sitt innlegg.

Rosenborg profilerer MOT, som er en holdningsskapende organisasjon, spesielt rettet mot ungdom. Nå forventer jeg at klubben tar et skikkelig oppgjør med sine hatende supportere, slik at det kan bli noe mer samsvar mellom liv og lære blant trønderne.

Kl 1800 i kveld braker det løs. Måtte det beste Molde-laget vinne.

Gå til innlegget

Last Call

Publisert over 8 år siden

Eller som programmet på NRK2 i dag het på norsk: I tolvte time.

I mitt hode er dette et alt for stort tema til at jeg som legman kan omtale det alt for vettugt. Men jeg ser at det er nødvendig at samfunnet tar temaet alvorlig. Et tema som foreløpig ikke har noen fasit, som det forskes på, krangles om, og som har forbløffende lite plass på den politiske agenda. Jeg håper oppriktig at det kan være av interesse for VDs mange kunnskapsrike lesere å kommentere dette viktige temaet.

Kan vi mennesker finne sammen om en bærekraftig framtid på denne planeten?

 

Som mange andre har vel også jeg tenkt på dette i mange år og i mange sammenhenger. Klimadebatten er vel den arenaen som nesten har monopol på debatten, og det er litt synd. For uavhengig av klimadebatten, så har vi fremdeles en vanvittig utfordring i at antallet mennesker multiplisert med forbruk av energi, mat og vann = umulig.

 

På programmet "I tolvte time" på NRK2 i dag fikk vi høre dr.Meadows legge fram sitt syn. Han ledet en gruppe på 17 forskere, og de la fram en rapport i 1972 som het "The Limit to Growth". Rapporten viser hvordan en eksponentiell vekst, både økologisk, økonomisk og sosialt vil feile hvis utviklingen fortsetter slik som nå(i 1972) De som bestilte rapporten kalles "Romaklubben", og er etter det jeg forstår omdiskutert. Det skal finnes noe konspiratoriske teorier rundt denne Romaklubben. Hvis du har anledning til å se programmet som NRK2 sendte i dag, så omtales de der. Jeg tar med det som står på Wikipedia:

 

"Romaklubben (engelsk: The Club of Rome) er en global tankesmie grunnlagt i 1968 ved Accademia Nazionale dei Lincei i Roma. Det var i denne klubbens regi at man utgav boken Hvor går grensen? i 1972. Den var finansiert av Volkswagen-fabrikkene og forfattet av mange av klubbens medlemmer, men redigert av Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers og flere andre.

I boken ble det analysert hvordan faktorer som befolkningstall, industriproduksjon, miljøforurensning, matvareproduksjon og forbruket av naturressurser kan endres. Boken ble oppfattet som meget provoserende da den utkom, men den ble allikevel solgt i ni millioner eksemplarer og er oversatt til 29 språk.

Siden 2008 har Romaklubben fungert som en ikke-statlig organisasjon med sete i Winterthur i Sveits."

Men mitt poeng med innlegget er ikke å ta stilling til Romaklubben. Det jeg finner interessant  er konklusjonen i rapporten "The Limit to Growth".

Dennis Meadows og hans team kom fram til følgende konklusjon:

- Med dagens utvikling vil de fysiske grenser for vekst høyst sannsynlig nås allerede i løpet av våre barns levetid.

-Det som trolig kommer ut av møtet med grensene om vi bare overser dem, og holder fram med kortsiktig politikk, er at vi farer gjennom taket og kollapser.

-Vi har gjennomførbare alternativer (i 1972), som vil gjøre at befolkning og produksjon igjen vil komme i balanse med miljøet og ressursene.

-Realistisk sett vil det ta minst 50-100 år å nå et slikt alternativ på en god måte.

-For hvert år vi lar være å utforme mål, å jobbe med å innfri dem, blir en overgang til en stabil situasjon stadig vanskeligere, og gir oss færre valgmuligheter.

 

Den samme dr. Meadows sier i dag:

"For 40 år siden var det enda teoretisk mulig å senke farten på ting, og det var mulig å finne en balanse. Det er ikke lenger mulig.

Det vi ser som problemer i dag: Orkaner, økonomisk kollaps, kaos i eurosonen, store konkurser, etc., blir ofte sett på som at det er indre årsaker til problemet. Men årsakene ligger ofte langt unna både i sted og tid.

Dette er egentlig ikke problemer, men symptomer. Problemet er fysisk vekst i en verden med begrensede ressurser. Problemet er befolkningsvekst, med tilhørende økt energibehov og økt behov for matvareproduksjon til nivåer som ikke er bærekraftig."

 

Etter mitt syn var det en meget forutseende forsamling av forskere som kom fram til slike konklusjoner i 1972. Jeg har ikke vært kjent med denne forskningsrapporten før i dag. Men denne rapporten kom vel ut før klimadebatten ble aktuell?

Jeg vil uansett nytte anledningen til å dele noen tanker. Hva skal til for at menneskeheten globalt skal finne den endelige balansen? Vi har mange bekymringer som dominerer hverdagen. Mye som skiller oss. Kultur, religion, vitenskap, tradisjoner, men mest av alt økonomiske interesser? Det må nok en total nytenkning til for at vi skal berge lasset hjem, så å si. Det er kanskje umulig. Kanskje er vi som dyrene - vi lever så lenge vi har grunnlag for det. Akkurat som bestanden av rev vokser så lenge det er nok hare å ta av. Når harebestanden minker drastisk, ja da minker også revebestanden minst like drastisk.

Vi har problemer som langt overgår nord-sør problematikk. Som langt overgår den betente midtøstenkonflikten.

Som de sier i programmet på NRK2:" Vi tenker kortsiktig i alt vi gjør, men planeten vår, det økologiske systemet, fungerer i meget langsiktige perspektiver." Kan vi overgå revens kortsiktige politikk? Dvs. unngå å  fråtse i energi- og matforbruk helt til naturen selv velger å redusere vår bestand?

-

 

 

 

Gå til innlegget

Sensur av folkemeningen

Publisert over 8 år siden

Jeg viser til en nyhetsside på dagen.no

http://www.dagen.no/2013/11/08/samfunn/lene_auestad/cornelia_kristiansen/hets/181194

der Dagen og Dagbladet så å si går sammen om å offe seg over hvor forferdelige uttalelser som kan komme fra folket, og hvilken ulidelig oppgave det er å holde kontroll på hordene. Debattråder må stenges for alle de forferdelige meninger som folk har.

Som sannhetsvitne brukes en stipendiat ved Universitetet i Oslo, Lene Auestad. Hun siteres på at " det ville vært en fordel med strengere føringer på hvem som slapp til i den offentlige debatten."

Eksempler på det som kalles rasistiske- og/eller hatytringer er ifølge Dagen:

«De kan jo bare flagge ut og åpne tv stasjon i Uganda», (VG nett).

«No må dem våkne (regjeringa). Kor i h... skal vi vike for utlendingene, skal ikke de bøye seg etter oss? Når dem kjem t våres land».

Joda, det kan sikkert leses både hat og rasisme ut av dette - av rette leser.

Jeg for min del ser bare en frustrasjon i utsagnene. Jeg ser en bekymring fra mennesker som tenker framover i tid. Hvilket samfunn etterlater vi til våre etterkommere?

Jeg er redd for at mennesker som ikke uttrykker sitt syn i riktige akademiske vendinger er forhåndsdømt i offentlige fora, og dessverre blir tillagt meninger som de ikke har.

Men mest av alt er jeg redd for at mennesker som Auestad skal få for mye makt. "Føringer for hvem som skal slippe til i debatt" - jeg grøsser bare ved tanken.

Gå til innlegget

Respekt i innvandringsdebatten

Publisert rundt 9 år siden

Jeg husker godt innvandringsdebatten for en mannsalder siden, den gangen en ung og fremadstormende Erik Solheim torpederte ethvert forsøk på saklig debatt ved hevde at Frp var "brune i kantene". Det ble ikke motsagt.

Den tidligere SV-lederens debatteknikk har vært typisk for innvandringsdebatten helt frem til i dag. Vi som er skeptiske til islams økende utbredelse, har i alle år blitt kalt nazister, fascister, rasister etc. Muligens er det mangel på saklig argumentasjon som gjør at slike ukvemsord blir benyttet. Jeg ser en slags desperasjon i det hele. De islamkritiske stemmene finner vi forøvrig blant stemmekveget til de fleste politiske partier, med unntak av Rødt og SV kanskje.

(MODERATOR HAR FJERNET EN REFERANSE TIL EN KARAKTERISTKK SOM TRÅDSTARTER MENTE VAR BRUKT AV SOLHEIM OM CARL I. HAGEN SIDEN DET ER USIKKER HISTORISK DOKUMENTASJON.)

22/7

Etter 22/7 kunne man øyne et håp. Stoltenberg og flere andre politikere talte varmt for et bedre samfunn, der respekten for hverandre skulle råde grunnen. Men dessverre viste det seg ganske fort at den respekten kun gjaldt mennesker som omfavner det multikulturelle, og som velsigner islamiseringen av Norge.

Direkte skremmende var det å oppleve det som kom fram i mange nettdebatter dagene etter 22/7. Det ble gitt uttrykk for mye sjokk, vantro og sorg. Men nettsidene bar og preg av et slags sykt jubelbrus fra mange debattanter. Det var ikke islamister som sto bak ugjerningen, men en hvit mann, en etnisk nordmann. Han var helt sikkert også kristenfundamentalist! Man hadde endelig fått det avgjørende argumentet for å knuse all motstand av det flerkulturelle prosjektet. Det ble navngitt politikere som skulle ekskluderes fra å få delta i den nasjonale sorgen. Og hvorfor? Over natten var vi alle blitt til Breiviksympatisører/tilhengere/disipler etc. Det er respektløst og skammelig når ellers gode debattanter tyr til slike metoder.

22/7 vil alltid stå som en mørk dag i vårt lands historie. En enkelt manns forferdelige handlinger ødela så ufattelig mye. Men måten navnet hans blir brukt på mot andre mennesker er en skamplett i den offentlige debatt.

Jeg kan bare oppfordre mine meningsmotstandere om å tenke seg godt om når de skal karakterisere andre.

Akademisk arroganse

Jeg kjenner og møter en del personer. Mange av dem er industriarbeidere eller bønder. Det er arbeidssomme, intelligente, og dyktige mennesker. De har ingen akademisk utdannelse, men utrolig nok er de både i stand til å ta til seg informasjon, og til å tenke selv. Dere ville sikkert ikke tro meg hvis jeg fortalte hvor mange av dem som er motstandere av islamiseringen og det flerkulturelle prosjektet.

Jeg har merket meg at det både blant enkelte politikere og andre, hersker en slags "akademisk arroganse", om jeg får lov til å bruke det uttrykket. Det blir sagt om oss enkle mennesker, at vi må bare bli fortalt ting på en bedre måte, så vil vi nok etterhvert forstå hvilken politikk som er den beste. Med andre ord: Enkelte politikere og debattanter respekterer ikke at selv enkle mennesker kan ha en sterk og velbegrunnet mening om noe. Dette er å bli oversett. Dette er respektløst. Når man fører politikk på slike premisser, så blir samfunnet skadelidende.

Å skape et flerkulturelt samfunn, slik våre politikere har gjort i flere tiår, er akkurat det samme som å oppgi suverenitet. I andre sammenhenger når suverenitet skal avgis, slik som med EU-medlemsskap, så praktiserer vi rådgivende folkeavstemming. En slik folkeavstemming om innvandringspolitikken ble foreslått den gangen det kunne ha gjort en forskjell. Dessverre var det politikernes manglende respekt for folkemeningen som ble avgjørende.  I dag er det selvsagt for sent med en slik folkeavstemming.

Er det for sent å finne frem til en mer respektfull holdning i debatten? Både for politikere og andre debattanter?

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere