Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Trontaledebatten.

Publisert rundt 3 år siden

Elendighetsbeskrivelse. Hvordan gripe inn for alle behov?

Den ene etter den andre fremførte elendighetsbeskrivelser ,som ga oss velgere et nytt syn på livet her.

Størst inntrykk gjorde SVs Torgeir Knag Fylkesnes,finnmarkingen som var nesten på gråten når han beskrev den bevisste raseringen av kystlivet, og hevet seg for å mane til å rette opp.

Det naturlige kystlivet var fiske og bosetning på et småbruk,som ga det meste av det en trengte for å leve.Ku på båsen,eller to,gris og høner og potetåkrer.

Så kom trålerflåten; den fremste kvotebaronen er Kjell Erik Røkke.Kysten ble nærmest avfolket. Fiskeindustrien og kystfisket ble rammet og ungdommen måtte reise ut for å finne levemåten.

NRK nett.Drømmen om havet,16. september,2018 er en dokumentar om dagens situasjon. Fiskeridepartementet vil gjøre ytterligere anslag mot det som er igjen av kystfisket.Hittil har det ikke vært anledning til  å slå sammen kvoter for sjarker under 11 meter,men det vil regjeringen gjøre noe med. Eleonora og Vårin går på fiskerfaglinja vg i Honningsvåg,og frykter at det blir så dyrt å etablere seg som fisker,at de må søke til de store trålerne.

Trålerflåten skulle skaffe mer til statskassa,enn det tradisjonelle fisket og fiskeindustrien. Mon det; i kjølvannet er det grender hvor det bor nesten bare pensjonister.

Hvordan SV vil gripe saken an mot høyrekreftene,vet jeg ikke.Men hvis ungdommen kunne få leve av fisket,så ville de bosette seg på besteforeldrenes småbruk og drive opp det igjen.

Samtlige partier har vært med på å rasere i primærnæringene,både jordbruk og fiske,så vi er blitt hårsåre for evt. krig. Hva med drivstoff til trålerne og traktorer?Jorda er avhengig av kunstgjødsel for å gi skikkelig avling. Halvparten av maten vi spiste i 2017 var importert fordi selvforsyningsevnen er farlig lav. På dette grunnlaget mases det om å ta inn flere kvoteflyktninger.

Tilbake til Trontaledebatten,som fikk meg til å skrive dette. Av en eller annen grunn løsnet politikerne på seg selv da og flommet over med eledighetsbesrivelsen her. Jaså,er det slik det står til,måtte vi seere tenke.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Høyre er lengst fra grunnfjellet i KrF.

Publisert rundt 3 år siden

Les selv og døm.

Grunnfjellet i KrF er basisen i kristendommen; rett og rettferd.Underforstått, Jesu appell mot å bruke rikdom på en feil måte.

Regjeringen feiler stort der i både fiskeri-og jordbrukspolitikken.

Vedrørende fisket,så er kysten nærmest avfolket fordi trålerflåten har tatt over.Kjell Inge Røkke er en kvotebaron.

Da trålerne tok over,rammet det fiskeindustrien på land.

Når arbeidsplassene forsvant,måtte ungdommen reise bort for å finne levemåten.Høyre har ike vært alene om denne utviklingen,men Høyreregjeringen har hatt 5 år på å snu utviklingen,men har nå forslag om å stramme inn ytterligere til for kystbefolkningen.

NRKnett 16 september,2018.Drømmen om havet. NRK intervjuet to jenter,Eleonora og Vårin,som går på fiskerfaglinja i Honningsvåg.De frykter det blir for dyrt å etablere seg som fisker så de må søke  seg til de store trålerne,for nå vil regjeringen stramme inn for de mindre fiskefiskebåtene også.

Hittil har det ikke vært mulig å slå sammen kvoter for de minste sjarkene under 11 meter. Nå foreslår Fiskeridepartementet endring på det. Forslget møter massiv motstand fra kystfolket og kystfiskerne. De mener forslaget vil presse opp prisene  på kvoter og gjøre det enda vanskeligere for unge fiskere å komme inn på markedet.

Vedrørende jordbrukspolitikken,ser vi samme utviklig til storgårder,med drahjelp fra den store statlige jordbruksstøtten.Over 15 milliarder i 2018. Storgårder bruker utenlandske sesongarbeidere,som reiser hjem om vinteren.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere