Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Fraflytting

Publisert over 12 år siden

Ordføreren i Vannylven,Jan Helgøy(KrF) er på Vårt Lands nettside i dag -"Grip mikrofonen for å redde bygda" Han fikk med seg artister for å markere at "unge rømmer bygda",bla. gjennom rappesang.

Men slike stunt er bare symptombehandling.Det må årsaksbehandling til for at  ungdommen kan finne næringsgrunnlag i bygdene. Jeg har skrevet flere innlegg her på bloggen, hvor jeg har vist til forhold ved jordbrukspolitikken som avfolker bygdene,og at det har vært og er en bevisst politikk på å oppnå dette . Det bevises også gjennom at mylig la Nationen ut siste liste med oversikt over mottagere av jordbruksstøtte,som viste at godseier Carl Otto Løvenskiold fortsatt topper lista,denne gang med over 1,4 millioner. Småbønder avspises med smuler,så det tvinger frem nedleggelser. Ikke alle som har lest  mine innlegg om den bevisste strategien om å tynne ut i bygdene har god samvittighet. Ingen har klippet ut av Bibelen ordene om vekt på rettferdig fordeling,man bare later som det ikke står der,alt etter som. Godseier Løvenskiold har en mangfoldig inntjening utenfor gården,men systemet er slik, at jordbrukssstøtten opprettholdes uavkortet uavhengig av attåtjobben. Så er det da inntekt fra gården + statsstøtte+ attåtjobben,og det er ingen majestetsfornærmelse å påpeke at også dette er urettferdig fordeling. Det er først og fremst bygdeNorge med mangel på attåtjobber som rammes. De som er så heldig å ha en attåtjobb i bygda kan stå seg ,selv på en liten gård.Det er tid for å høvle på toppene,bla. ved å sette et øvre tak på hvor mye en gård kan få i støtte,og fordele frigjorte midler på mindre gårder i distriktene.

Men støtten må være øremerket økologisk drift.

Gå til innlegget

Fraflytting

Publisert over 12 år siden

Ordføreren i Vannylven,Jan Helgøy(KrF) er på Vårt Lands nettside i dag -"Grip mikrofonen for å redde bygda" Han fikk med seg artister for å markere at "unge rømmer bygda",bla. gjennom rappesang.

Men slike stunt er bare symptombehandling.Det må årsaksbehandling til for at  ungdommen kan finne næringsgrunnlag i bygdene. Jeg har skrevet flere innlegg her på bloggen, hvor jeg har vist til forhold ved jordbrukspolitikken som avfolker bygdene,og at det har vært og er en bevisst politikk på å oppnå dette . Det bevises også gjennom at mylig la Nationen ut siste liste med oversikt over mottagere av jordbruksstøtte,som viste at godseier Carl Otto Løvenskiold fortsatt topper lista,denne gang med over 1,4 millioner. Småbønder avspises med smuler,så det tvinger frem nedleggelser. Ikke alle som har lest  mine innlegg om den bevisste strategien om å tynne ut i bygdene har god samvittighet. Ingen har klippet ut av Bibelen ordene om vekt på rettferdig fordeling,man bare later som det ikke står der,alt etter som. Godseier Løvenskiold har en mangfoldig inntjening utenfor gården,men systemet er slik, at jordbrukssstøtten opprettholdes uavkortet uavhengig av attåtjobben. Så er det da inntekt fra gården + statsstøtte+ attåtjobben,og det er ingen majestetsfornærmelse å påpeke at også dette er urettferdig fordeling. Det er først og fremst bygdeNorge med mangel på attåtjobber som rammes. De som er så heldig å ha en attåtjobb i bygda kan stå seg ,selv på en liten gård.Det er tid for å høvle på toppene,bla. ved å sette et øvre tak på hvor mye en gård kan få i støtte,og fordele frigjorte midler på mindre gårder i distriktene.

Men støtten må være øremerket økologisk drift.

Gå til innlegget

Jordbruksstøtte.

Publisert over 12 år siden

Listen over mottagere av jordbruksstøtte for 2008/09 er offenliggjort.

Totalt er rammen på 8 milliarder kr. fordelt 48.018 foretak.

Som i flere tidligere år topper godseier Carl Otto Løvenskiold lista med en støtte 1 425.941 kr. Godseier Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg fikk 895.760 kr. Kilde: Nationen 22.07.d.å.

Stortingsrepresentanter med gård står også oppført med hundretusener i støtte. Støtten oppretholdes uavkortet om mottageren har en godt lønnet attåtjobb.

Poenget med å skrive dette er å vise til at bønder på mindre gårder avspises med smuler. Støtten er mangesidig,men nevnes kan støtten som gis pr. dekar(arealstøtt og pr. kg.produsert(volumstøtte eller produksjonsavhengig støtte),slik at de som har flest dekar å produsere på og derved mest å selge også får mest.

Kristelig Folkeparti har ned gjennom årene støttet denne linjen,ved å proklamere støtte til produksjonsavhengige støtteordninger.

Hvor er det blitt av det med å hjelpe den som det trenger mest? Nedleggelser av gårder i distrikter med mangel på attåtjobber følger i kjølvannet av dagens jordbrukspolitikk.

Det gjenstår å se om Kristent Samlingsparti samler seg for en mere distriktsvennlig jordbrukspolitikk.

Gå til innlegget

Bo/driveplikt

Publisert over 12 år siden

Sløsing med skattepenger.

Senterpartiets hånd på rattet for å skjerpe bo og driveplikten er ikke så idyllisk for landet som en kan få inntrykk av presentasjonen om saken i media.

Mange bønder i utkantstrøk,hvor det er mangel på attåtjobber å støtte seg til har måttet forpakte bort gården sin og reise ut av bygda for å finne levemåten. De er en slags økonomiske flyktninger. Mange blir nå arbeidsledige i den jobben de reiste ut til.  Det er sløsing  med statlige penger når de overføres til trygdevesenet,i stedet for at det legges til rette for at de får livsgrunnlag på gården. Det er også umenneskelig å sørge for et lovverk som fratar dem fedrenegården. Det er stort rom for å høvle på toppene,så frigjorte midler kan omdisponeres dit det trengs bedre. F.eks. er systemet nå slik, at godseier Carl Otto Løvenskiold i flere år har toppet listen over mottagere av statlig understøttelse med over 1 million kr. i årlig utbetaling. Andre kjente bønder kommer i rekke og rad med hundretusener i støtte. Diverse underlagsmateriale sendes redaksjonen. Støtten beholdes uavkortet selv om den overpriviligerte bonden har godt lønnet attåtjobb. De har altså inntekt fra gården + statsstøtte +attåtjobb + at evt. ektefelle/samboer har attåtjobb.

Noen politiker har forslått å sette et øvre tak på hvor mye en gård kan få i statstøtte.Det er i alle fall en begynnelse på en snuoperasjon til fordel for bønder i utkantstrøk.

KrF støtter nevnte fordelingsprofil,men det er innpakket i ull i tåkedottord,så den vanlige velger ikke skjønner det.Det vises til programmet for valg 2005-2009.Kap. Landbruk s.30 "at produksjonsavhengige støtteordninger fortsatt skal utgjøre en viktig del av de offentlige støtteordninger til landbruket." Sitat slutt. Produksjonsavhengige støtteordninger,også kalt volumstøtte, betyr støtte pr. kilo produsert,slik at de som har flest kilo å selge,også får mest støtte .Arealstøtte gis pr. dekar,slik at de som har flest dekar  også får mes i støtte. Undertegnede sendte anmodning til programkomiteen for valg 2009-2013 om å få endret dette,men fikk ikke gjennomslag.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere