Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Jødedommen om straff etter døden

Publisert nesten 2 år siden

Overrabbiner,professor David Simonsen (1853-1932) skriver i Efterskrift i Jødiske eventyr og legender.Borgen Billigbøger 54.

"Men jeg har allerede tidligere bemærket,at de alminnelige forestillinger om et helvede aldeles ikke falder sammen med med den jødiske opfattelse af det det hebraiske Gehinnom som et straffested.Allerede det at,straffen helt hviler på den syvende dag og højst varer12 måneder,viser forskjellen."

Ettersom jødedommen er bestandig er det nærliggende å tro,at denne lære var det Jesus vokste opp med.

Martin Buber var jøde i det jiddiske miljøet i HviteRussland. Han ble en kristen  og etterhvert også kristen teolog Han er for mange blitt en bro mellom jødedom og kristendom.Han ble forfatter av boken Die Erzalungen der Chassidim.Zurich 1949.

Filosofen Aasmund Brynildsen og Karin Bang har gitt ut bruddstykker av denne boken på Aschehoug Forlag i 1970.

Det mer enn skimtes at jødedommen innbefatter gjenfødelseslæren. Det får en til å tenke på ord om straff til evig tid i NT. Menes det at livet er evig gjennom reinkarnasjon,hvis en trenger en ny nådetid?

Gå til innlegget

Jesus la ned grunnsteinen.

Den er tydelig nok: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord.Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,i det dere døper dem til Faderens,Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."

Befalingen er døpe først og lære etterpå. 

Det sammenfaller med jødisk praksis om paktstegnet  omskjæring på den 8.dag.

Dåpen er i samme spor ,som et innvielsestegn til Jesu lære.

Historien om Paulus og Silas i fangevokterens hus,vitner om at Paulus tok Jesu dåpsbefaling på alvor. Fangevokteren ble frelst den natten og hele husstanden ble døpt på hans tro. De ble vekket nattestid for en samlet dåp.En slik hastverk kan vitne om at Paulus og Silas,som rømte fanger ikke følte seg trygge og ville flykte,men ville oppfylle Jesu dåpsbefaling før de rømte. Finner andre noen annen logisk forklaring på den nattlige dåpen?

Faktaforhold om dåp i NT, som gjendøperne bygger på ,plasseres ikke i historisk sammenheng.Datidens situasjonen kan sammenlignes med våre misjonærers . Når en voksen kommer til tro, må det jo bli voksendåp. Den norske kirke følger opp med barnedåp , etter Jesu modell.

I mange gamle stenkirker finnes dåpsfont beregnet på dåp med hel neddykkelse av spedbarna.Jeg er ikke kjent med historikken om når det ble vanlig med dåp med overøsing,men at det hadde sammenheng med at det gikk på helsa løs i kalde kirker, særlig der det var vanlig med hel neddykking tre ganger.

Voksendåp og barnedåp fulgtes ad opp gjennom århundrene etter hvert som kristendommen vant terreng og voksne kom til tro. Det må vel regnes med,at dåp med hel neddykkelse av voksne ble fjernet av samme grunn som for spedbarna.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere