Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Sluttreplikk.

Publisert over 1 år siden

Du skriver at vi er uenige,fordi vi har forskjellig syn på frelsen. Jeg har ikke presentert noe frelsessyn i denne sammenheng. 

Mitt eneste ærende til deg var ,at ikke noe skriftsted i NT bærer bud om at de jødekristnes grunnlegging av menigheter  ekskluderte barna fra Jesu dåpsbefaling.De var vant til å inkludere spedbarna gjennom omskjærelsen .

Gå til innlegget

Svar til Daniel Krussand.

Publisert over 1 år siden

Du kan ikke bruke historien om Filip og hoffmannen som bevis mot barnedåpen. Det var misjonærtid og når voksne kom til tro, måtte det jo bli voksendåp etter bekjennelse av å være kommet til tro.

Jeg har gjentatt det til det kjedsommelige. Neste generasjon ble døpt på husherrens tro, slik det har vært fra generasjon til generasjon gjennom århundrene inntil nå.

Sekulariseringen gjør at det er ventet at udøpte personer kommer til tro, så det blir aktualisert med voksendåp igjen.

Gå til innlegget

Svar til Daniel Krussand.

Publisert over 1 år siden

Apostlene døpte. Mener du at barna deres måtte bli troende før de ble døpt? Forøvrig. Den Høyeste kaller uavhengig hvilket dåpssyn en har.

Det vi vet om dåpen i kirkehistorien, er at voksendåp med hel neddykkelse  og spedbarndåp fulgtes ad opp gjennom århundrene ,etter hvert som kristendommen hadde vekkelse med seg og erobret land etter land. I Nidarosdomen og andre gamle stenkirker står det dåpsfont for hel neddykkelse av spedbarn. Der de er i bruk, ligger et pent utsmykket fat over åpningen. Rimeligvis ble det problemer etter hvert som Kirken etablerte seg i land med kulde, snø og is, så løsningen med overøsing tvang seg frem.

Men hvor er kilden til at barnedåpen ble som en inngangsportal til Kirken?

Jeg har ikke observert at historikere har gravd på det, så jeg tillater meg å tenke høyt.

Det var jødekristne som grunnla de første kristne menigheter. Søndag ble sabbat. Alle hadde dåpsbefalingen I friskt mine. Dåpen måtte med. Jødene var vant med omskjærelsen på den åttende dag, så det var naturlig for dem å inkludere spedbarnet i dåpsseremonien.

Gå til innlegget

Var dåpen er innvielseshandling,

Publisert over 1 år siden

et symbol på at fangevokteren og hans husstand tok troen på Jesus,der de ble døpt av Paulus etter en dramatisk natt? Ap.gj.,kap.16.

Det er utelukket at spedbarna ikke ble inkludert i det seremonielle,når de første jødekristne formet gudstjenesten i de første kristne menigheter.

Modellen lå jo klar fra omskjærelsen på den åttende dag,etter Guds befalling.

Noe annet,enn å inkludere barna,var helt fremmedkulturelt for dem.

Gå til innlegget

Pauli ord:

"For når hedninger som ikke har loven,av naturen gjør det den sier,er de sin egen lov,enda de ikke har loven.De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter.Om det vitner også deres egen samvittighet,når deres egne tanker enten anklager eller forsvarer dem.Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene,slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere