Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Mange har vært så spretne til å fremme anførsler mot henne.

Det verste må være beskyldninger om at hun tilsiktet sitt dumme spontaninnlegg på Facebook som et stikk til alt rundt Utøya. Hun er da ikke så dum at hun setter hånden inn i ilden for å kjenne hvordan det er å få brannsår. Måtte jo vite at det ville skapt reaksjon,men tenkte ikke så langt. Jeg vil i alle fall ikke ha på meg at jeg deltar i et  hylekor.                                                                                                   Jeg drar ikke frem dette grunnet innvandringsspørsmålet.Min tro,som jeg har redegjort for tidligere,er at Den Høyeste sender oss muslimer for å inngi oss en alvorstone.Vi så noe av den i " Me too" på Stortinget.Hadia Tajik sto som en søyle og det var en spesiell kraft i henne.Moralister,ja vel,men det kan komme godt med.

Men ikke glem at det begynner å bli fullt her.Halvparten av maten vi spiste i fjor var importert.Nationen 02.03. hadde følgende overskrift: Milliardvekst av inporten av matvarer i fjor.Kilde landbruksdirektoratet.Til og med poteter var det ikke nok av,så det ble import når lagret her var slutt. Du har kanskje en hage du kan dyrke poteter i?Men har du settepoteter når alle stormer til butikkene for å tømme der? 

Selvforsyningsgraden er 49,2 %.Medregnet for korn og soya til kraftfor fra Brasil er den 41 %.Nevnte avis.Kraftforet brukes i fiskemærene og hos husdyr og fjærkre.Det skaper også overproduksjon på gris og kylling nå. Men  en krigstilstand vil blokkere handelsrutene,og så står vi der med større melkefjøs,enn gården har foringsgrunnlag for og hva med fiskemærene?

Sylvi,du visste dette,at vi var overbefolket,du så framover. Men du ble hakket på med ditt ærende. Det har du i deg,og du vet at de færreste tror at du tilsiktet et stikk til Utøyasaken.

Du lyttet til politet om behov for å blokkere noen ved å ta bort statsborgerskapet i en akuttsituasjon.E tjenesten støttet det.Men FrP var for at rettsapparatet skulle ha siste ord senere,når akuttsituasjonen var håndtert. Så noen har noe å be Sylvi Listhaug om tilgivelse for,at de ikke hengte seg opp i den store detaljen.

Gå til innlegget

Det gamle landsens synes ikke det er unaturlig å kalle en overgriper mot flere barn for et monster.

Det er også et naturlig landsens å bruke ordet hylekor.Det er ikke byfint språk og ikke politkerakademisk som en er vant til fra en statsråd ,men er det egentlig noe å lage hurlumhei for.Hun har bevart naturspråket i seg og det renner over hvis hun blir for engasjert. Det siste om terrorisme var  klosset, men jeg tror det,når det poengteres at det ikke var tilsiktet som et stikk angående Utøyasaken. Synes det blir litt hyklersk om vi med det gamle landsens språket,later som ingen ting når  det en sjelden gang opptrer noen som enda ikke er slipt til av modernismen og hakkes på for det.

Les dette to ganger før du gyver på til svar. Jeg orker ikke å svare på spontanreaksjoner som ikke er gjennomtenkt.

Gå til innlegget

Vi har ikke sett i historisk sammenheng.

Publisert nesten 4 år siden

Jeg skammer meg over det.

Noe av det dummeste som har preget deler av kristenfolket ,som gikk på møter i en eller annen sektmenighet, er at "vi" mistrodde statskirkens troende, som om de ikke var ekte troende,Statskirken er jo vranglære,tenkte "vi",og da kan de jo ikke være frelst Jeg skjønner ikke moten helt,men det var en slags forfølgelsesånd. "Vi" er innenfor ,og statskirkemedlemmer som ikke går i kirken er i alle fall utenfor."Vi kristne",sa vi. Eksisterer denne dumheten enda? I fall er det  ugress som må lukes ut.

 

 

 

Gå til innlegget

Malaki 4:5."Se jeg sender profeten Elias til dere før Herrens dag kommer,den store og skremmende."

Betyr det at Elias skal gjenfødes på jorden?

Gå til innlegget

Nationen I dag,den 2.mars,2018 redegjør for selvforsyningsgraden I Norge. Den er rundt 50%; justert for råvarer til kraftfor er den 41%.

Litt historikken om bakgrunnen for den lave selvforsyningsgraden.De første tiårene etter krigen,var det en naturlig avskalling av småbruk.Industrien lokket og muligheten for utdannelse for barna.Etter ca.1985-1990,var det gårder som var vel etablert i terrenget,som ble angrepet av en sentralstyrt politikk som drev frem nedleggelser.Uttynningen i bygdene la ned grendeskoler,nærbutikker,frisører,drosjer osv. Kaffeene klarte seg bra,for der møttes pensjonistene som ble igjen. Parolen var at utviklingen av storgårder  skulle tjene produksjonen,og samtlige partier var med på det.Gud vet om det ikke var bukker som passet havresekken med i spillet ? At bønder fikk leiejord ved nedleggingen av mindre og mellomstore gårder økte ikke selvforsyningsgraden. Og da vil det bevislig heller ikke hjelpe om forpakterne får kjøpe leiejorda.                                                                                  Bondefamilier som flyttet til byer og tettsteder ble konsumenter i stedet for produsenter.Tidligere var de med på å opprettholde selvforsyningsgraden.                                                                                   Regjeringen fortsatte i sporet som var der,men økte nedleggelsestakten betraktelig ,og tar til orde for at de som driver leiejorda også må kunne få kjøpe den.Det, etter at gufne midler har drevet eierne bort.Menneskerettighetsorganisasjoner må få vite dette,for det handler om jordran.                                                                                                       Videre i Videre har de som roper et varsku om faren for å gjøre seg avhengig av korn og soya fra Brasil som ingrediens av kraftfor,helt rett. Kraftforet inngir falsk trygghet.Blir det krig og kaos i transportveiene står vi på bar bakke når lagrene er tømt. Fisken i oppdrettsnæringen er avhengig av dette foret. Storgårdene som har bygget for større besetning,enn gården har foringsgrunnlag for,er avhengig av det. Kyllingproduksjonen er drevet opp til overproduksjon ved hjelp av det. En kan tenke seg panikken som oppstår ved tap av dette moderne matmidlet.                                                                                          Men hvorfor ikke være i forkant og sette i gang en fornyelsesprosess med tanke på å gjøre Norge selvforsynt nå. Med moderne midler er det enkelt å fjerne skogen fra dyrket jord ,og tømmerhus er varige og kan moderniseres.                                                                  Landbruksministeren var på turne i Gudbrandsdalen nylig. Der var mange fremmøtte.Han ble kanskje forbauset over å ikke møte applaus for sin nedleggelsespolitikk. En bonde som leier 17 gårder uttalte seg:"Men jeg får færre naboer ,og det blir mindre rasjonelt å drive på den måten jeg gjør,sier Stenbergløkken.Det blir enormt mye kjøring med traktor når du skal bli stor her.Vi har derfor bruk for både store og små bruk ,sier han." sitat fra Nationen 23.02.2018.  Det er noe med lokalsamfunnene i utkantstrøk som ikke ivrer så for bondekannibalisme.Man gikk på skolen sammen,lekte sammen i skibakken og på fotballbanen .Der er lite storkarsaktighet som strekker seg på tåhev.                                                                                      Kursendring i jordbrukspolitikken vil også gi mange arbeidsplasser i og med at de som leier bort jorda kan få anledning til å komme tilbake. Det vil gi færre som bare er konsumenter og flere som bidrar til selvforsyningsgraden.

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere