Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Debattfora er full av veklager,som vi ikke vet om tilstanden.Nå gjelder det å være løsningsorientert.

Rapport fra FNsklimakonferanse i Bonn i november i 2017 viser en treårsplan for jordbruk,som går går utpå å arbeide for et jordbruk som fanger CO2 til jord,altså økologisk jordbruk.

Går du med et debattinnlegg i magen som handler om klager og nødrop om klimaendingene,så stopp det og heller la deg drive inn hos de som strever med å gjøre FNvedtaket kjent. Ellers blir det som om en lege setter diagnose,men ikke følger opp med behandling.

Både repr. for Stortinget,Klima-og miljødepartementet og Norges Bondelag var på miljølonferansen i Bonn. Men det er stokk stille fra dem.Hva er motivet for å tie redningsplanken for klima ihjel? Hvis hele verden ble tvunget til å legge om til økologisk jordbruk,ville naturen ta fatt på å reparere seg selv.

Gå til innlegget

Norge på jumboplass.

Publisert over 3 år siden

Norge er blant industrilandene med lavest selvforsyning i verden.

Opplysningen er fra artikkel av Ragna Kronstad,Sabima,06.03.2014. Google-Norge på jumboplass i muligheten for selvberging om kriser kommer på,f.eks. tørke.

Det ble altså ropt et varsku for flere år siden uten at politikerne har reagert med løsningsorientert politikk så det monnet.

Media har meldt at Russland satser på å ruste opp jordbruket til å bli selvforsynt.

Hva kommer det av at våre politikere er så sløve for virkeligheten?

Jeg er også av de kvinnehjerter som svermerisk banker for flyktninger og migranter.Men er det ikke fullt her?Vi er overbefolket som ikke kan brødfø egen befolkning engang.

Diagnosen er klar også pr. i dag-Halvparten av maten i vi spiser er importert,1917tall fra Landbruksdirektoratet,Nationen 02.03.2018.

Jeg har før skrevet så mye om hvordan rette opp.Nå venter jeg at noen med antenne utover hverdagen her og nå kommer på banen med forslag om hvordan vi kan nå frem til politikerne med muligheten for fremtidig nød.

 

Gå til innlegget

Naturlovene krenkes,og det er en naturlov at det kan gi komplikasjoner.

Men vi enset ikke farene på ferden til klimaendringene.

Det rareste er at i all iver ,nå som vi har kjørt oss fast og bremser og forsøker å rette opp,så fokuseres det ikke på skaden på mennesket.

Alle vet jo at mennesket er natur; grunnstoffene som virker i sin mangfoldighet av kjemiske kombinasjoner,som tannhjul som griper inn i hverandre.

De som hadde instinkter og forstand og skjønte at å stikke kjepper i hjulene i den kjemiske fabrikken,som vi mennesker er, ble ikke hørt. Ikke vitenskapeligbevist har vært trylleordet mot dem.

Hvordan forholder du deg til omsorgen for din egen kropp i virvaret av kjemisk forstyrrelse av det opprinnelige skaperverket som du er?

Makter du å tenke på,at kanskje lidelsen og sykdommen du sliter med kanskje har sin årsak i unaturen du er som boltet fast til,og at veien til helbredelse er å omvende seg,hvis det ikke er for sent.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere