Kjell Nødland

Alder: 6
  RSS

Om Kjell

Stavanger

Følgere

Må ein ha Gud for å få god moral

Publisert rundt 6 år siden

Moralens grunnlag. Sjå vekk grå dei 2 første setningane i innlegget

Ja eg trur eg forstår kva du meiner, men eg er litt usikker på om eg ordla meg heilt presist i går. Det eg meinte var i alle fall dette. For det første stort sett alle mennesker har den oppfatningen av at dei bør oppføre seg på ein bestemt måte, ein ide dei ikkje kan skyve frå seg. Og for det andre at dei i virkeligheten ikkje oppfører seg i samsvar med denne ideen. De kjenner naturens lov; de bryter den. Disse to kjennsgjerninger er grunnlaget for all klar tenkning om oss selv og om det universet vi lever i. ( henta frå C.S. Lewis si bok ;) ) Limer inn liten oppsummering av neste kapitlet i boka, eg skal på kamp nå, så eg må gå, kan fint fortsette etter kampen :D 1. Kan det være instinkt? Nei, mener Lewis: 1. Opplevelsen av instinktet er forskjellig fra opplevelsen av Moralloven: Moralloven synes å stille seg over instinktene og bedømme dem. 2. Om vi kjenner konflikt mellom et instinkt (f.eks. om sikre eget liv) og Moralloven (å redde en annen), skulle jo det sterkeste instinkt vinne. Vår erfaring av dette tilsier at Moralloven ofte oppleves som den svakeste av impulsene, og likevel regner vi den som den rette. 3. Dersom Moralloven var instinkt, burde vi kunne finne en impuls inne i oss som vi alltid må kalle "god". Det finner vi ikke. 2. Kan det være konvensjon? Det vil si: Er det bare noe vi har blitt enige om? Her påpeker Lewis der er en forskjell på moralloven og konvensjoner. Moralloven ligner på matematikken ved at den gir oss virkelige sannheter som gjelder på tvers av kulturer. 1. Tross forskjeller mellom kulturer, kan man gjenkjenne den universelle moralske lov overalt. 2. Dersom vi skal kunne si (som alle gjør) at noen kulturer (kannibalisme) eller perioder (f.eks. Hitler-Tyskland) er dårligere enn andre, må vi henvise til noe over kulturene. 3. Kan det bare være noe som lønner seg (kalt pragmatisme)? Det virkelige spørsmålet bak dette er hvorfor "lønner" noe seg? Hvorfor "lønner det seg" å være uselvisk eller rettferdig? Om det "lønner seg" for resten av samfunnet, hvorfor skal jeg bry meg om samfunnet? Det som "lønner seg" for noen, trenger ikke gjør det for andre. 4. Kan det være "Livskraften"? Men er dette en tenkende, personlig (som Gud), eller upersonlig kraft? Om den er upersonlig, hvordan kan den ha en "hensikt" eller "moral"? Er alt som "Livskraften" utfører, slik som utryddelse av arter, kriger osv., moralsk høyverdig? Ingen av disse forklaringene synes å komme til rette med morallovens vesen.
Gå til innlegget

Hva mener NLM ?

Publisert over 6 år siden

Jeg leste i Utsyn fra 3. juli. Den siste siden. Jeg leser:

Betyr dette at det (nattverden) bare er en symbolsk handling da?(referert til 1. Kor. 11,26) Nei, selv om det fortsatt er brød og vin, er det i nattverden også Jesu kropp og blod. Det refereres til Joh 6, 51. Jesus er virkelig til stede i, med, og under brødet og vinen. Vi trenger ikke forstå det, men vi kan få tro at det faktisk er slik som det står skrevet. Sitat slutt: Mener altså NLM at Jesus er tilstede fysisk i brødet og vinen på en måte. Dette er på en måte som vi ikke kan forstå? Jeg har alltid trodd at nattverden skulle være et oppbyggelig minnemåltid og at brødet og vinen som kropp og blod selvsagt var symbolsk ment! Hva sier ekspertpanelet?
Gå til innlegget

Kristen eller jødisk Satan?

Publisert over 6 år siden

Hvem er Satan?

Jeg har fått den forståelsen at kristne og jøder ser på Satan på ulik vis.

 

Den kristne versjonen er en frafallen Guds engel som kjemper mot Gud.

Den jødiske er en Guds engel som handler på ordre fra Gud. Mer som en som frister og tester menneskene for Gud?

 

Hvem har rett:-D

Gå til innlegget

Er Jesus Messias?

Publisert over 6 år siden

Er Jesus Messias?

Jeg sliter litt med å tro at Jesus er Messias. Såkalte profetier fra GT ser ut som å være tatt ut av sammenhengen for å si det mildt..

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere