Kjell Nødland

Alder: 6
  RSS

Om Kjell

Stavanger

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

Etter det jeg har hørt står dette om opprør i himmelen en plass i Bibelen.

At 1/3 av innbyggerne i himmelen gjorde opprør?

Høres ut som en myte.

Hvis dette er så viktig for å forstå den kosmiske kampen, hvorfor er det nesten bare blitt med som en fotnote? Eller det er kanskje bare lett å tenke seg til at slik kom ondskapen inn i verden?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Mennesket i sin natur ble en eller annen gang spaltet. La oss derfor anta at noen av våre forfedre gikk sine egne veier, og døden kom inni verden, med både synd, ondskap, sykdommer og lidelser på et mystisk vis. Dette var selvsagt ikke villet av Gud. (Det onde er en destruktiv kraft utenfor Guddommen.) Hele menneskeheten kom under påvirkning av både det gode og det onde. Det er jo åpenbart at vår verden er underlagt både det onde og det gode. Årsaken til dette forsøkes nå å forklares i svært korte trekk. Det ondes opphav utenfor mennesket, tar jeg som nevnt ikke nå. Poenget er at vi, jeg og du ikke har valgt en slik verden. Den er der slik den er. På samme måte gjelder det med frelsen-vi har ikke valgt frelsen.

——————————————————————————-   

Min kommentar — I naturen er det jo sykdommer og lidelser. Alle spiser alle og den sterkeste overlever. Det er slik naturen er.

 Tenker du at det ikke var slik før «fallet»?

Synd og ondskap kan vel bare være der når det er bevissthet.

Bevisste handlinger lager ansvar.

Jeg tenker Feks de jødiske begrepene: Yezter Hara og Yetzer tov langt på vei forklarer ondskap og synd. 

Fra Wiki:

The yetzer hara is not a demonic force, but rather man's misuse of things the physical body needs to survive. Thus, the need for food becomes gluttony due to the yetzer hara. The need for procreation becomes sexual abuse, and so on. The idea that humans are born with a yetzer ra (physical needs that can become "evil"), but that humans don't acquire a yetzer tov ("a good inclination") until an age of maturity—12 for girls and 13 for boys—has its source in Chapter 16 of the Talmudic tractate Avot de-Rabbi Natan.

—————————————————————————-

Guds frelse i Jesus Kristus. Jesus var/er både menneske og Gud. Han har gjort det slik at alle mennesker er inkludert i frelsen. Vår evige natur vil bli fullkommen god, slik Jesu natur er fullkommen. En verden og en himmel uten krig, undertrykkelse, lidelser, sykdom og død. Dette var Guds plan med oss og sitt skaperverk i utgangspunktet, så skar det seg, som allerede nevnt, for våre forfedre, og dermed ble vi alle underlagt andres fall. 

——————————————-

Min kommentar:

Dette med ny himmel og ny jord?

Tror det er vel så mye for å tenke dødsfrykten mange har og ønske om at alt blir bra til slutt.

Hvis motstykke er helvete, er det ikke så rart en snakker opp himmelen. 

Mitt spørsmål: Du skal altså leve for evig. Du er der uten synd, lyster, begjær. Du er ikke deg selv lenger.       Hva er du?


 I livet har vi ofte glede av er kontrastene. Spise godt når vi er sultne feks. Ying og yang på en måte.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Hva med å bringe inn Gud som Tao, YingYang eller Brahman . 

Altså forstått mer som en upersonlig og ubegripelig og utilgjengelig kraft ?

Gå til kommentaren

Tov

Publisert over 4 år siden

Veldig bra innlegg.


Skrev her tidligere om jødisk forståelse av satan.


Har du noen tanker om det?

Gå til kommentaren

misforståelse

Publisert over 4 år siden

Mange deler av den mangenslungnende hinduismen er å betrakte som monoteistisk. Alle gudene er avatarer og viser ulike aspekter av Gud.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere