Kjell Bjørn Veland

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

Født på ny, en ny ånd/hjerte?

Publisert nesten 8 år siden

 

Jesus mitt liv!

 

Var det noe jeg ikke mente jeg hadde fått, så var det den nye ånden og det nye hjerte, som noen snakker om, da jeg bøyde mine knær og hakkende prøvde å stamme fram en bønn, den ble meget kort! Da jeg sa ja til Jesus.

Jeg følte meg som en stor tosk og løgner eller hva jeg skal kalle det, dagen etter den kvelden jeg stoppet igjen på bedehuset, for å bli en kristen igjen eller overgi meg til Jesus.

Jeg må si jeg følte det helt motsatt av alt som kunne minne meg om noe kristelig å godt som inntok mitt indre liv, som om noe ondt var gått ut og noe godt var kommet inn der, som jeg trodde skulle inntrer med det samme jeg sa et ja til Jesus frelse igjen, etter mange år ute i synden.

Jeg skal også innrømme, at det ikke føles slik den dag i dag.

Da går jo spørsmålet til hva er det du føler og hva er det som er så godt med å være en kristen.

Det er å få tro, at om jeg nå skulle dø nå, så er der ingen ting som kan føre meg i en situasjon som medføre dom og straff og evig pine, som jeg trodde på fult ut i 20-30 år av mitt kristne liv, da var det godt og vite at jeg ikke skulle pine i all evighet, men komme til himmelen.

Det skal innrømmes at i denne perioden så var det mange vonde ting jeg opplevde her i dette jordeliv, både med meg selv og med andre mennesker om visheten om ikke å bli pint i all evighet og frykten for den ikke var der lengre.

Mitt nye liv som skal vises frem for en Hellig Gud en dag, er det liv som jeg har i Jesus, som lever i meg, og som også er mitt liv i dag, ved Guds Trone i himmelen.

 

 

Hebr12,2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset*, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone.

 

Gal2,20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet*, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg.

 

For å si det meget alvorlig, så er det ikke det med meg, men det er det med Jesus!

Gå til innlegget

Vi snakker mye om synd?

Publisert nesten 8 år siden

Men hvor hos mennesket har synden sitt sette.

Er det i vare tanker, vårt sinn, eller er det i vårt legeme?

Gå til innlegget

Kirken med sin unnskyldning

Publisert nesten 8 år siden

 

Dette sier de som skal være hyrder i den norske kirke:

 

LEIAR: Svein Arne Lindø er leiar for Kyrkjerådet i Den norske kyrkja.

 

LEIAR: Kjetil Aano er leiar for Mellomkyrkjeleg Råd for Den norske kyrkja.

 

Sitat

”Og i tråd med verdssamfunnet, meiner vi at Israel på lovstridig måte okkuperer landområde som tilhøyrer andre.”

http://www.dagen.no/2013/10/03/meninger/mellomkirkelig_rad/den_norske_kirke/kirkeradet/171376

 

Dette er hårreisende å høre og lese fra en kirke som skal stå opp for å forkynne sannheten for det norske folk, ja ikke bare for det norske folk men ut til folkeslagene.

Her ser vi at det er en kirke i fritt fall mot total frafall.

At det går an å se at dette området som de mener er sitt land er det området som heter Judea og Samaria er utrulig lesning.

Dette at også kristne så vel som ikke kristne har tatt i bruk et så ubibelsk navn på dette hellige land som heten Judea og Samaria er og meget trist.

Og også det å kalle et folk for Palestinere som om de var et eget folk med sitt eget land som da var tatt fra dem.

Gå til innlegget

Jens Stoltenberg krever at Siv Jensen personlig ber om unnskyldning for begrepet sniksislamisering. – Dette er bare tull, svarer Frp-lederen.

Også i går i nyhetene kom dette fram om sniksislamisering, hva er det så journalistene er ute etter?

Klarer de ikke å se at dette er sannheten om islam eller er de bare ute for å oppvigle og splitte samarbeidet for en ny regjering?

Gå til innlegget

Guds hensikt og Guds frelseplan.

Publisert rundt 8 år siden

 

Alt hadde Gud den tre enige Gud planlagt til siste detalj hvordan dette skaperverk skulle være.

Etter å ha skapt denne verden denne jorden vi bor på med de næringsstoffer som gjør at det er mulig for at det gror og vokser noe på denne jord, så skapte han menneskene.

De ble tatt og dannet til en skapning av denne jord, ja det står et det var støv, dette støv vet vi ikke har noe verdi i seg selv og er fult og faset bunene til han som skapte dem.

Husk at du er støv i dobbel forstand, du er støv i betydning at du er ingen ting og du er støv som Gud må ta seg av å da kunne gjøre den til en juvel/edelsten eller hva som helst om Gud selv får forme deg.

Alle de som ikke kommer fram til denne forming av Gud Fader ved den herre Jesus Kristus kommer til å gå tilbake til dette støv som da i seg selv er ingen ting, og bli slik det var før det ble skapt.

Slik jeg ser det i dag.

 

Rom 9,20-22 Men sannelig, menneske, hvem er du som tar til motmæle mot Gud? Kan det som er formet, si til den som formet det: «Hvorfor har du laget meg slik?» 21 Har ikke pottemakeren makt over leiren, slik at han av samme leirklump kan lage et kar til ære og et annet til vanære? 22 Selv om Gud ønsket å vise Sin vrede og gjøre Sin kraft kjent, har Han likevel i stor langmodighet holdt ut med de vredens kar som var gjort fullt ferdige til ødeleggelse,

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere