Kjell Bjørn Veland

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

Vårt Guds forhold.

Publisert over 7 år siden

Jeg leste litt om et veldig aktuelt bibelvers i bibelen der det han som skrev mente at det var mange som gjorde dette til sitt bibelvers.

Bibelordet var det som står i 1 Joh1,9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Poenget her er at dette bibelvers kan vike for mange at så lenge de bekjenne sine synder så er det ikke så farlig om de gjør noe galt, en kan bar be Jesus om tilgivelse slik at jeg ikke går fortapt til den evig ild, som en garanti for sin frelse.

Jeg tror ikke det er slik det viker med mennesker som vikelig ser sin synd og for en ærlig sjel så kommer ikke dette til å gå i det lange løp.

Enten så omvender dette menneske seg eller så forherder det seg, slik at synde er ufarlig så lenge en bare bekjenner den.

David i bibelen er et godt eksempel for nettopp det, han levde i synd uten å være klare over at det han hadde gjort var galt i Guds øyner og da profeten Natan fikk vise han hva han virkelig hadde gjort seg skuldig i, så ble dette grusomt for David, da ble det en sann syndserkjennelse.

Vil dere lese mer, så kan dere lese hele stykket i arven:

 

  Hermod Hogganvik (post@arven.net)

Gå til innlegget

Noen tanke om skapelsen.

Publisert over 7 år siden

 

Hvorfor skapte Gud alt det skapte, slik som han gjorde.

Dette har det vel vært spikulært på så lenge menneskeheten har vært til.

Vi kan ikke vite mer enn det som står skrevet i Bibelen, Guds eget ord, der han åpenbare seg selv og også tilblivelsen av dette univers.

At Gud da skapte engleverden før han skapte menneske i denne verden er vel temmelig klart ut fra det vi leser i Guds ord.

Det som er uvisst er hvor lang tid det gikk det fra skapelsen av englene til menneskeslekten ble skapt.

Etter slik jeg forstår det som har med skapelsen av engleverden, så er det et ledd i det store frelses verken som var hovedsaken med hele den totale skapelsen.

Dette får vi en godt innsyn i i efeser brevet kp1 vers 4.

Her ser vi at Jesus var utvalgt til å gå inn i menneskes sted for å frelse mennesket fra å bli totalt utslettet, om han Jesus ikke selv gikk inn i deres sted.

Jeg tror ikke at det var meningen at Gud skulle frelse alle mennesker, på den måten han skapte den hele skapelsen på.

Men det står jo at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men at dette skulle innebære at da skal de alle, en dag bli frelst er vanskelig å tro ut fra det som bibelen forteller oss, om at det er ikke mange som blir frelst.

Men at han ville ta seg selv ut et folk som ville elske han, av en fri vilje i tilbedelsen av sin sønn Jesus.

Dette med å lære Gud og hans tanker å kjenne er å fordype seg i hans ord ellers blir det bare egne tanker om hva Guds vilje egentlig går ut på.

Og vi kan stille oss spørsmålet hva ville ha skjedd om det ikke var et syndefall av englene i det himmelske?

Og hvordan ville mennesket utviklet seg hvis der ikke var noen som ville fristet dem til fall?

Her er mange spørsmål som vi gjerne ikke får noe svar på før på den store dag da alt skal åpenbares for oss slik som Gud selv der det i sin evige Guddommelighet.

Gå til innlegget

 

Det kan ikke komme en ren av en ren av en uren?

Derfor er det utelukket at mennesker kan bli syndefrie i seg selv.

Det kan se ut for meg at har er det mye uforstand når det gjelder synet på en forsonet Hellig Gud som er vred på synden.

Det er bare et menneske som har levd på denne jorden som var syndefri ut fra hele sitt vesen, det var Jesus som er fra evighet og til evighet.

Derfor er det kun de som har tatt imot Jesus som er rene i Guds øyne når han ser på sin sønn Jesus og ikke direkte på mennesket.

 

Rom4,5 Men den som ikke arbeider*, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet,

Gå til innlegget

Mennesket onde natur?

Publisert nesten 8 år siden

Mennesket onde natur?

Kan vi gjøre noe med vår onde natur?

Kan Gud selv gjøre noe med vår onde natur, ved og få den hellig og renn i seg selv?

Gå til innlegget

 

 

Savnede søstre sier de er villige til å dø i Syria

De to somaliske søstrene som har reist til Syria, sier de vil bidra til jihad og er villige til å dø for saken, forteller faren deres til NRK.

 

NRK var tirsdag kveld i kontakt med faren til de to søstrene. Han forteller at han er i Hatay i Tyrkia, en by få mil fra den syriske grensen. Han har fått signaler om at hans døtre er i samme by, og at de ennå ikke har kommet seg inn i Syria.

 

Den eldste datteren tok telefonen da han ringte, forteller han.

 

– Jeg prøvde å overbevise henne om at hun hadde gjort feil, men det gikk ikke. Hun avbrøt meg hele tiden og sa: «Pappa, bare glem det. Det er for sent.»

 

– Både i eposten og i telefonsamtalen fortalte hun at hun har reist til Syria for å delta i jihad og kanskje dø der. Hun er villig til å dø, forteller faren.

 

Nå får han ikke lenger kontakt med jentene når han ringer, forteller han.

 

De to søstrene på 16 og 19 år dro fra Norge til Syria i slutten av forrige uke. Faren sier han mener døtrene hans har blitt hjernevasket av noen i Norge, men han vet ikke av hvem.

 

Politiet har etterlyst jentene internasjonalt gjennom Interpol.©NTB

--------------------------------------------- 

Her ser vi igjen et eksempel på hvor farlig islam er til og drepe for å komme til makten.

Jeg har sagt det mange ganger før, at vi har god grunn til å frykte slik tilstander her i Norge også, og at muslimene her i Norge arbeider mot det samme mål, som de i Syria, og ander land vi ser hvordan de går fram.

At disse jentene blir opplært på den måten at de reisr til et annet land for å gi sine liv for islam er rystet.

Vi tar imot mange muslimer her i dette landet som vi har vel trodd hadde god grunn for å få oppholdstillatelse her i landet.

Men det er vel bare jeg som har fremmedfrykt, som jeg har hørt mange ganger.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere