Kjell Bjørn Veland

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

I begynnelsen!

Publisert nesten 10 år siden

I begynnelsen!

 

I den begynnelse der det ikke var noe av det som er skapt, i det hele tatt.

Og vi kan spørre hva var før begynnelsene på det skapte.

Moses fikk et bilde av hvordan han skulle bygge Tabernaklet og skulle bygge det nøyaktig slik han hadde fått det vist av Gud Fader selv, og en kunne spør, var det noe slik i det himmelskes, der må jo ha vært noe aldeles vakkert alt som da fantes der.

 

Da bestemte Gud Fader og hans evige Sønn, å skape denne kosmos.

 

Da må de ha tenkt ut hvordan alt skulle bli, i hver minste detalj ingen ting ble oversett.

De brettet det ut på et tegnebrett og såg på hvordan de på beste mulig måte kunne få dette til.

Da så tiden var inne, skapte Gud Fader himmel og jord.

 

En arkitekt ville jo gjøre akkurat det samme, han har alt på tegnebrettet før noen begynne å bygge en bygning, eller et annet prosjekt, han har tegnet.

At denne skapelsen er kun for oss mennesker er virkelig noe å tenke på for den enkelte av oss mennesker.

Slik jeg ser det så er alt det som er skapt, skapt for mennesket sin del, for at Herren Gud kunne gjøre oss til evighets skapninger lik seg selv.

 

Det har blitt forkynt at det var rådeslutning i himmelen da mennesket hadde falt i synd og at Jesus sa da villig til å bli et menneske og redde dem fra den evige død.

 

Det kan ikke ha vært slik for i Efs står det slik:

 

 Ef 1, 4 I Kristus utvalgte han oss
          før verdens grunnvoll ble lagt,
          til å stå for hans ansikt,
          hellige og uten feil.
          I kjærlighet

Gå til innlegget

Er det norske folk og Europa helt forblindet?

Publisert nesten 10 år siden

Er det norske folk og Europa helt forblindet?

Sitere noe her fra: Senter mot antisemittisme (SMA)www.antisemittisme.no  

”Frykt for islam skal man ikke undervurdere.  Den er høyst rasjonell og velbegrunnet hos dem som har opplevd den kulturens gjennomgripende og nådeløse brutalitet.  Men i Vesten insisterer man fortsatt på å snakke om "den arabiske våren" og "revolusjonen for frihet og demokrati," mens virkeligheten er at det wahhabi-orienterte Muslimske Brorskap fester sitt grep i hele den arabiske verden, og inviteres av kunnskapsløse politikere til å gjøre det samme i Europa.  Er det mulig å se noen nevneverdig ulikhet mellom Jonas Gahr Støre, Thorbjørn Jagland og Neville Chamberlain, eller er det bare i selve kortsiktigheten de er litt forskjellige?  Finnes det handlingsplaner mot denne utvikling, annet enn syting og klaging over Israels forsvar av sin egen bombeutsatte befolkning?

 

UNESCOs og Utenriksdepartementets godkjenning av "staten Palestina" foregår samtidig som UNESCO-medlemmet Saudi Arabia halshogger mennesker på parkeringsplasser fordi de har ytret kritiske meninger om islam. 

Gå til innlegget

Gaza-båter halvveis fremme

Publisert nesten 10 år siden


”To båter som har seilt fra Tyrkia på vei til Gaza var natt til fredag halvveis fremme. De planlegger å bryte den israelske marineblokaden av Gaza og trosse israelske advarsler. Israel har gjort det klart at de vil stanse båtene som har aktivister fra Canada, Irland foruten palestina-arabere og USA har advart amerikanske borgere om at de risikerer kriminell tiltale hjemme dersom de forsøker å ta seg inn til Gaza.
Karmel Nytt”


De gir seg ikke om de for advarsler fra sine egne styresmakter.
Hva med de norske som var med på en lignende aksjon og som ble avbrutt, hvorfor blir ikke de advart fra norske myndigheter, slik som disse fra USA?

Gå til innlegget

Konflikten i Midtøsten.

Publisert nesten 10 år siden

 

Kort fortalt.

 

Palestina-arabernes ønske om å bli tatt opp i FN og erkjennelse om en egen stat, har i disse dager blitt fremmet i FN.

Hva går så det hele ut på?

Der er ikke noe land som heter Palestina, og det er ikke et Palestinsk folk som har bodd i dette land i uminelige tider!

De som har begynt å kalle seg palestinere, er vanlige arabere, som bodde i mandat området, som da gjaldt et større område som kaltes palestina - mandatet.

Det var dette området som britene hadde mandat over, og som bestod av dette landområdet: fra Middelhavet i vest, Israel, Gaza, Judea og Samaria, til Jordandalen i øst. Øst fra Jordandalen får vi da Jorden.

Det var dette området som på den tid, før noen delig hadde vært, ble kalt Palestina.

På den tid ble alle kalt for palestinere som bodde i dette området.

Det var både palestinske arabere og jødiske palestinere.

Egenlig skulle Jordan som det heter i dag blitt kalt for Palestina, men ble nedstemt, eller frarådet til å kalle det det.

Etter at Jordan hadde blitt opprettet, stod det tilbake et område som da skulle, enda en gang, deles opp i to stater, en arabisk stat den 22 i tallet av arabiske stater, og en jødisk stat.

Det er her striden står i dag.

FN hadde delt opp to stater, en for jødene, og en for araberne i 1947-1948.

Jødene takket ja, men araberen sa nei.

Jødene erklærte staten Israel for gjenopprettet i 1948

Araberne gikk umiddelbart til krig mot denne nye stat for å innta den og kaste jødene på sjøen.

Dette klarte de ikke, fordi om de var overlegne i antall av soldater og våpen, de tapte krigen.

Det som da skulle vært en stat for de araberne som bodde i Judea og Samaria, ble okkupert av Jordan.

Vi hører ikke mye om at Jordan okkuperte dette området ifra de antijødiske nyheter og skrifter, verken før eller etter 1967.

Det er bare jødene som okkuperer og okkuperer vi hører om, men ingen ting om hvem som okkuperte før 1967, hvorfor?

At norske myndigheter kan gå god for, og stemme for dette opptaket, er rystende for den som ser den terror som herjer her av disse p-arabiske terrorister, og som vil utslette hele det jødiske folk og deres stat. Vi som har fulgt med, har sett hvordan det har haglet av raketter over sør Israel, alle de årene som Gaza, har hatt selvstyre og det ble jo ingen fred der nei, bare mye verre.

Men hva vil skje hvis p- araberne får eget land, i Judea og Samaria der de kan bygge sine utskytningsramper helt inne i selve Israel?

Hva slags fred blir det?

Og hvilke garantier kan noen gi Israel?

Der er ingen hjelp å få av FN, der er jo snart mer arabiske land enn andre land til sammen, og også disse andre land er pro arabisk vennlige, så jødene kan jo ikke få noe hjelp derfra.

Så hva er hensikten med en to stats løsning, er det ikke og utslette den jødiske stat og jødene.

Her er araberne så vel som P-araberne, som er muslimer, bunnet til deres bok, koranen!

Gå til innlegget

Ser ikke bibelske grunner for udødelig sjel

Publisert nesten 10 år siden

Hele mitt liv, både som kristen og som ikke-kristen, har jeg vært opptatt av livet etter døden.

 Det er kanskje ikke så rart ettersom livet etter døden er beskrevet som evigheten. Akkurat dette har nok generert en del angst gjennom tidene, både for mennesker som har følt seg fortapte og syndige, og ikke minst for foreldre og besteforeldre. For min del har det vært tanken på evigheten i form av en bevisst lidende tilstand for de ufrelste, som har vært det mest skremmende. Selv om kirken ikke fokuserer på det i dagens forkynnelse, er evigheten for de ufrelste omtalt som en bevisst tilstand av evig pine. Ikke rart man blir skremt. Hva om jeg hevder at den bevisste evigheten kun gjelder for de som er frelste, og at de ufrelste vil forbli evig døde? Min tro vil da være motstridende i forhold til den tradisjonelle forståelsen av evighet og død. Det er derfor vanskelig å snakke om dette i et kristent felleskap. Ut fra hva jeg leser i Bibelen synes jeg det er forunderlig at kirkens (og andres) teologi kan si at mennesket som ikke er frelst skal kunne leve evig. Hvor er det bibelske grunnlaget for å hevde at Guds ord, Bibelen sier at mennesket har en udødelig sjel? Det må i så fall være noen syltynne beviser. La meg presisere at jeg ut fra dette, ikke fornekter dommens dag. Det som gjelder dommens dag vil være gjeldene for alle mennesker. Alle mennesker vil etter min forståelse gjenoppstå, men hvor evigheten vil møtes ulikt for frelste og ufrelste. Dette står jo ganske klart i Joh 5, 28- 29: 29 ”Undre dere ikke over dette. For den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.” Tanken på evigheten har alltid vært skremmende for meg, ikke for min egen evighet, men for venner og familie som ikke var frelst. Etter en personlig trosopplevelse begynte jeg å undersøke sjelens påståtte udødelighet fordi jeg var interessert i å finne grunnlaget for hvorfor vi er opplærte til å tro at sjelen er udødelig.

Jeg tillot meg selv å være kritisk og ville se nærmere på hva Bibelen egentlig sier om sjelen, døden og evigheten. På hvilken måte skriver bibelen om sjelen? La oss gå til det første verset i Bibelen; ”Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel” (1 Mos 2,7) Her skrives det om menneskets skapelse, og at Gud skapte det av støv fra jorden. Hvor lang levetid Gud har gitt dem sies det ingenting om her. Gud Herren blåste livsånde inn i menneskets nese, og mennesket ble en levende sjel. Det står ikke noe om at sjelen ble udødelig. Gud opprettholder liv, og et bibelvers som understreker dette lyder: ”Han er avglansen av Hans herlighet og det uttrykte bildet av Hans vesen. Og Han holder alle ting oppe ved Sin krafts ord…..” (Hebr 1,3). Her står det at alt holdes oppe av hans kraft. Så dersom han trekker kraften tilbake vil livet opphøre. ”Hvis Han retter Sitt hjerte inn mot noen, hvis Han tar Sin Ånd og Sin ånde tilbake, da vil alt kjød utånde samtidig og mennesket vende tilbake til støv (Job 34,14-15). Noe av det samme står i forkynneren: Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den(Fork 12,7).

I mine ører taler dette for at mennesket ikke kan leve i evigheten etter den jordiske døden uten at Gud opprettholder livet. Dersom livet er avhengig av Gud opprettholder det, hvordan kan det da opprettholdes i evigheten hvor Gud ikke er? Poenget mitt er i stor grad å belyse kristendommens manglende vilje eller frimodighet til å utfordre påstander om at mennesket har en udødelig sjel. For min del ser jeg at Bibelen sier noe helt annet enn de fortolkningene som er gjort av våre kirkefedre. Jeg er åpen for andre fortolkninger på dette temaet, men mangler foreløpig gode bibelske begrunnelser til å tro at sjelen er ubetinget udødelig.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere