Kari Austerheim Silde

Alder:
  RSS

Om Kari Austerheim

Følgere

Stå på, KrF, utan FrP!

Publisert over 4 år siden

Etter fire år saman med ein hyggeleg statminister, som diverre let sine statsrådar tura fram som dei vil, er det på tide å re-starta!  KrF kan ikkje leva med å bli identifisert med framanhat og ekskludering.  KrF må halda fram med å peika på vern om dei svakaste, både fødde og ufødde, og løfta menneskeverdet og nestekjærleiken høgt.  Der er, heldigvis, andre parti på Stortinget som står nærare KrF i verdispørsmål, enn FrP.

Gå til kommentaren

Hjarteleg takk

Publisert over 5 år siden

- og veldig interessant og lærerikt!

Gå til kommentaren

Takk til Okkenhaug

Publisert nesten 6 år siden

for interessante og viktige innspel.  - "et bredere verdi-fokus" er naudsynt for å løfta blikket over her og nå / meg og mitt fokuset,  når formålet er å staka ut Norge si framtid.

Gå til kommentaren

Takk til Karl Johan Hallaråker

Publisert rundt 6 år siden

for modige og kloke innspel i ein vanskeleg situasjon.  

Desse innspela ser ikkje ut til å vera lettvinte løysingar i ein sår og djuptgripande tilstand som har prega kyrkja i lang tid, og som har tappa deler av menighetslivet for energi og ressurser.  Dette kulminerte ved siste kyrkjeval med ei aktiv Åpen folkekirke og ei meir eller mindre taus grasrot rundt i dei ulike menighetene.

Me har 12 biskopar, 6 av dei held fast ved at ekteskapet ut frå Bibelen, er ei ordning mellom ein mann og ei kvinne.  Resultatet ved kyrkjevalet gir likevel dei andre fleirtal.  Kva om desse 6 biskopane la ned bispestaven, tok med seg alle dei prestane som står for det same bibelsynet, og - at alle frivillige og menighetslemmer som er samde med dei, skulle forlate DnK?  Er det eigentleg det de som kritiserer KJH ynskjer?  For det kan vel ikkje vera korkje hans eller dei 6 biskopane sitt bibelsyn de er usamde i?

For mange av oss som framleis treng Kyrkja vår som vår åndelege heim kan dette kompromisset vera med å gi tryggleik og felleskap inn i ei uviss framtid.

Gå til kommentaren

Minister Per Sandberg ? ? ?

Publisert over 6 år siden

Kanskje Erna og Siv kan tenka seg ein "Katalysator-og-ventilator-for-irritasjon-og-frustrasjon-i-Frp-minister"?

Men det er i allefall adskillig meir underhaldane for oss andre at  "han bjeffer mot både regjering og samarbeidspartnere utenfor" !

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere