Kjell Arne Norum

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Arne

Jeg er prest i Den norske kirke. Nå er jeg pensjonist, men tar på meg vikartjenester og deltar i menighetsarbeid på forskjellige måter ellers. Jeg liker å reflektere og grunne på ting. Dessuten er jeg glad i å ferdes i li og hei. Jeg bor i Oslo. Jeg har skrevet boken "Gud og miljøet. Hva sier Bibelen?" (Verbum forlag, 2019)

Følgere

Om engler

Publisert over 10 år siden

Hjemme i stua har jeg et bilde jeg er glad i. Det er kunstneren Håkon Stenstadvold som har laget det. Egentlig er det åtte bilder tett i tett, åtte scener fra Jesu liv. På nesten alle bildene er det en engel: Maria får vite at hun skal få et barn – gjeterne hører om barnet som er født – Jesus blir trøstet i Getsemane – kvinnene kommer til Jesu grav. Bare bildet av Jesus på korset er uten noen engel. 

Det jeg særlig liker med bildene er de kraftfulle englene. Her er det ingen slike koselige pludreengler som gavebutikkene er fulle av. Det er ingen terapeutiske engler, og ingen som kommer innenfra oss selv. Engelen som kommer til gjeterne utenfor Betlehem er høyreist og veldig. Han lyser som av ild. Bildet gjør det lett å forstå at gjeterne ble overveldet av redsel. Herrens herlighet lyste om dem, står det. 

Gi meg slike engler! De viser meg at ordet ”hellig” har et innhold. Guds makt og herlighet kommer nær gjennom dem. Da er det grunn til å beve. 

Vi mennesker liker å ha kontroll. Helst vil vi visst ha kontroll over Gud også. Er det derfor vi så ofte fremstiller sendebudene hans som små og søte? Men vi kan ikke ha kontroll over Gud.

Engel betyr ”sendebud.” I Bibelen er englene nettopp det. De er ikke hovedpersoner selv. De er først og fremst sendebud, og de kommer fra Den hellige. Nettopp derfor kan de gi hjelp og trøst. De kommer til oss små mennesker og forteller om en nådig Frelser: ”Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.”

Gå til innlegget

Sju lys i staken

Publisert nesten 11 år siden

Adventsbilaget til Vårt Land kom med en morsom artikkel om den elektriske, sjuarmede staken som vi ser i mange vinduer. Her kunne vi lese at det sto en sjuarmet lysestake i tempelet i Jerusalem. I Sverige har de en lang tradisjon med en sjuarmet trestake med levende lys i adventstiden. På nittentretti-tallet var det en mann som fant på å gi staken elektriske lyspærer. Dette ble veldig populært, det ser vi jo tydelig. Symbolikken, derimot, er svært uklar. Ingen kan si noe sikkert om hva som er meningen med de sju lysene.

Jeg har gjort meg mine egne tanker om dette. Jeg liker å tenke at det er et lys for hver dag i uka. Det passer godt nå i mørketiden. Jesus er lyset som skinner i mørket. Allerede de gamle profetiene gav oss denne opptakten til juleevangeliet: "Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys... For et barn er oss født..." De sju lysene minner meg om at Jesus gir lys for hver dag, hver uke, hele året, hele livet igjennom.

Det er også en annen måte å tenke om dette på. Etter gammel, kirkelig tradisjon er sjutallet fullkommenhetens tall. Det rommer hele virkeligheten med både himmel og jord. Sju er tre pluss fire. Tre er Guds tall - Faderen, Sønnen og Ånden. Fire er jordens tall - vi snakker jo fortsatt om de fire verdenshjørner. De sju lysene minner oss da om det store, sammenfattende mysterium - at Gud har kommet nær oss, at lyset er å finne i hans Sønn, og at lyset skinner for hele den vide jord.

God adventstid!

Gå til innlegget

Dersom jorden var en ball

Publisert over 11 år siden

Tenk deg at jorden er en ball med én meter i diameter. Hvor tykt vil da det luftlaget være som mennesker kan puste i? Mange gjetter på minst en centimeter. Det riktige svaret er mindre enn en millimeter. Mer nøyaktig: Om vi regner at mennesker kan puste sånn noenlunde opp til toppen av Mount Everest, vil det tilsvarende luftlaget rundt ballen være på 0,7 millimeter. Det svarer til et tykt lag med lakk.

Er det fortsatt noen som tviler på at atmosfæren vår er sårbar?

Gå til innlegget

Hva sier Bibelen om miljøvern?

Publisert nesten 12 år siden

Ordet miljøvern står ikke i Bibelen. Men saken står det overraskende mye om! Her har jeg funnet fram litt å grunne på.

”Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.” (1. Mos 1,31)     Det sier seg vel egentlig selv at det som en annen lager, skal ikke vi ødelegge. Tenk deg at du selv har laget noe du er fornøyd med - og at en annen søler det til, skader det eller river det i stykker. Du vil mislike det sterkt. Hvor mye mer skal vi ikke ta vare på det som Gud har skapt! Å skade hans skaperverk er å krenke Skaperen selv.

”Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen.” (1 Mos 2,15)      Dette står allerede på side to i Bibelen. Kan det sies tydeligere? Gud skapte mennesket og gav det straks ansvar for å ta vare på sine omgivelser.  

”Se flodhesten! Jeg har skapt både den og deg.” (Job 40, 10)     Et smil i alt alvoret: Vi skal ikke tro at vi er de eneste skapningene som teller her i verden!

 ”Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til.” (Salme 24,1)      Jorda er ikke vår, den er Guds! Vi får lov til å bruke jorda, men vi har ikke fått lov til å bruke den opp. Vi er forvaltere. Av forvaltere ventes det at de tar vare på det de har fått ansvar for, og at de bruker det på en måte som er til utvikling og gavn.           

”Du skal ikke slå i hjel” (5. bud)       Forurensning dreper. Luft og drikkevann skitnes til. Mennesker lider og dør. Plante- og dyrearter dør ut. Forskere over hele kloden slår alarm. Jorda har feber! Avlinger vil svikte. Verdenshavene vil trolig stige og ta hjem og åkre fra millioner av mennesker. Millioner av liv står på spill. Voksne og barn… Klarer vi å ta det innover oss?

”Du skal ikke stjele” (7. bud)        Når vi bruker opp ressursene på jorda i hurtigtogsfart for å øke vår velstand, stjeler vi fra de fattige. Vi stjeler fra den rikdommen som er gitt oss til rettferdig fordeling. Vi stjeler også fra våre etterkommere. Hva vil de si om oss, barnebarna, når de blir pensjonister? Hva vil de si om oss i kommende slekter og senere hundreår? 

”Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de?” (Matt 6, 26)      Guds barn skulle være de siste til å drive rovdrift på naturen. Vi har en Far som sørger for oss.

”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.” (Matt 7, 12)        Den velstående delen av verden bruker nå de fattige landene som sin søppelkasse. Forurensningen i lufta og vannet kjenner ingen landegrenser. De landene som har minst ressurser til å motvirke skadene av forurensningen, er de som selv forurenser minst! Det er veldig urettferdig.  Vi liker ikke selv at naboen tømmer sitt søppel i vår hage.

”Gjør rett og rettferd! Fri den som er ranet fra voldsmannens hånd; undertrykk ikke innflyttere, farløse og enker…” (Jer 22, 3)         Miljøvern handler ikke bare om å ta vare på naturen. Det handler også i stor grad om å verne de fattige og stille seg på deres side. Det er de som rammes hardest av miljøkrisen.

 ”Han støtte herskere ned fra tronen og opphøyet de lave.” (Luk 1, 52)       Dette er en påminnelse om at de med penger og makt ikke nødvendigvis har retten på sin side. Mange rike og mektige mennesker har interesse av at tingene blir som de er. Det er nemlig store penger å tjene!

 ”Lov Herren, min sjel! Stor er du, Herre, min Gud… Du lar kilder velle fram i dalene, og bekker renner mellom fjellene.”(Salme 104)      Hele denne salmen sprudler av glede og takknemlighet over Herrens skaperverk. La gleden over naturen og takknemligheten til Skaperen være en drivkraft til handling!

Gå til innlegget

Smakløst og tankeløst

Publisert nesten 12 år siden

Kirkens Nødhjelp reklamerer nå med følgende annonsetekst: ”Romantisk jul? Kjøp kondomer som forandrer verden.” Dette er en tekst jeg opplever som både smakløs og tankeløs.

Hensikten er å samle inn penger til bekjempelse av hiv/aids og av nød i det hele tatt. Saken er altså god. Imidlertid trenger ikke Kirkens Nødhjelp å flørte med trenden til å seksualisere reklame og andre utspill i det offentlige rom. For min egen del kjenner jeg meg overmett av den slags.

Heldigvis finnes det andre måter å fremme sitt budskap på. Og som venn av Kirkens Nødhjelp vil jeg oppfordre alle til å støtte dem økonomisk. Bare så det er sagt.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere