Kjell Arne Norum

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Arne

Jeg er prest i Den norske kirke. Nå er jeg pensjonist, men tar på meg vikartjenester og deltar i menighetsarbeid på forskjellige måter ellers. Jeg liker å reflektere og grunne på ting. Dessuten er jeg glad i å ferdes i li og hei. Jeg bor i Oslo. Jeg har skrevet boken "Gud og miljøet. Hva sier Bibelen?" (Verbum forlag, 2019)

Følgere

En åpen vei oppover

Publisert rundt 10 år siden

Jeg kjente en dame som var på et kurs. Under kurset delte de seg inn i grupper. Der skulle deltagerne fortelle hverandre om noe som gjorde dem sinte, om noe som gjorde dem glade og om noe de var redde for. Stemningen i gruppa var åpen. Etterpå fortalte de hverandre om hvordan det hadde vært å være så åpne. Den ene etter den andre fortalte om hvor frigjørende det hadde virket. Hos noen kom til og med tårene. Desto mer forbløffet ble de da min kjenning sa: ”Dette har jeg gjort fra jeg var barn. Jeg er en kristen. Jeg forteller min himmelske Far hvordan jeg har det, og da forteller jeg ham om slike ting som vi har snakket om nå.” De andre så forundret på henne. Noe slikt hadde de ikke tenkt seg.

Bønn er altså ikke bare å be om å få noe. Vi kan fortelle hvordan vi har det. Gud blir verken skremt eller overrasket over å høre om det, selv når vi bretter ut våre innerste tanker og følelser. For å si det med en barnesang: 

Gud har jo tid.

Evighet har Gud,

Og han lytter stille.

Han gjør meg glad

Når jeg er redd,

Når jeg har stelt meg ille.

               (B. Hallquist) 

Jeg har selv opplevd at det kan være frigjørende å be på denne måten. Ikke minst når jeg er sliten eller stresset, eller det er noe jeg ikke finner ut av. Da kan jeg fortelle, upolert og usensurert, hva jeg føler og hvordan jeg har det. ”Gode Gud, i dag er jeg sint. I dag er jeg glad. I dag er jeg rådvill.” Å be slik er å ta Bibelen på ordet. ”Øs ut for Gud det som fyller hjertet!”

Alle mennesker kommer i klemme fra tid til annen. Om alle veier synes stengte, er det likevel en vei som alltid er åpen. Det er bønnens vei til Gud.

Det er ikke noe selvsagt at det er slik. Bønneveien står åpen fordi det er en som har åpnet den. Jesus har åpnet veien slik at selv den fattigste synder kan komme fram for Gud med trygghet og tillit. Her også kan vi ta Bibelen på ordet: ”La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og nåde til hjelp i rette tid.”

Av og til er det godt å senke seg ned i bønner som andre har formet. La meg derfor til slutt gjengi den følgende bønnen. Den ble skrevet av den tyske motstandsmannen Dietrich Bonhoeffer, som satt i nazistenes fengsel under krigen: 

Gud, jeg roper til deg når dagen gryr,

hjelp meg å be

og samle tankene mine helt om deg,

jeg kan det ikke alene.

I meg er det mørkt.

Hos deg er lys.

Jeg er ensom, men du forlater meg ikke.

Jeg er motløs, men du har makt til å hjelpe.

Jeg er urolig, men hos deg finnes fred.

I meg spirer bitre tanker, hos deg hersker tålmodighet.

Jeg forstår ikke dine veier.

Du vet veien jeg skal gå.

Gå til innlegget

Bønn når sårene blør

Publisert rundt 10 år siden

”Jeg har opplevd så mye vondt. Folk har sagt til meg at jeg må be. Men hva da når jeg ikke får noe svar? De vonde tingene har skjedd allikevel.”

De har sagt til deg at du må be. Men har noen sagt til deg at du kan klage? Tredjeparten av salmene i Bibelen er klagesalmer. Det forteller oss at det er lov å komme til Gud og klage sin nød. ”Øs ut for Herren det som fyller hjertet!”

For meg har det vært en hjelp å tenke på det som Jesus led. Han vet hvordan det er. Ingen kan lære ham noe nytt om smerten i verden. Han gikk rett inn i den selv.

Ellers tror jeg at vi aldri finner noe svar på de tyngste spørsmålene uten å trekke inn det evighetsperspektivet som Bibelen har gitt oss. Her i verden har mange ting gått av hengslene, det sier også Bibelen tydelig fra om. Det er mange ting vi slett ikke skjønner. Men løftene lyser likevel. De forteller oss at en dag skal Gud gjøre alle ting nye.

Gå til innlegget

Dagsrevyen og Afrikas Horn

Publisert over 10 år siden

Dagsrevyen er flinke til å følge opp Libya. Jeg følger med i spenning fra dag til dag. Men situasjonen på Afrikas Horn er langt mer alvorlig med tanke på tapte menneskeliv. De siste sju dagene har Dagsrevyen hatt bare to innslag i kl. 19-sendingen. Det ene varte i ett minutt og femti sekunder, det andre i førti sekunder. Fire dager på rad var uten stoff om saken. Det er altfor dårlig. NRK må prioritere dette langt høyere. Det vil berge menneskeliv. Nordmenn kan hjelpe, men trykket må holdes oppe. Barn og voksne dør i tusentall. Millioner er truet. NRK er ikke bare avhengige av den ene korrespondenten der ute, men kan finne kreative innfallsvinkler her hjemme - ved å intervjue politikere, representanter for nødhjelpsorganisasjonene, faste kommentatorer osv. De er gode på å lage godt fjernsyn. Min inderlige utfordring til NRK og Dagsrevyen er at de vil velge å satse langt mer på denne katastrofen, som er ufattelig i sitt omfang.

Send gjerne en melding til NRK hvis dere er enige med meg.

Nå reiser jeg bort et par dager, så jeg kan ikke svare på eventuelle kommentarer med det samme. Men det hastet for meg å skrive dette.

 

Gå til innlegget

Kirkeåret og tiden etter pinse

Publisert over 10 år siden

Nå har prestene skiftet til grønn farge på stolaene sine. Grønn er fargen for vekst. Slik er det ute i naturen, og slik er det i den kristne kirke.

Pinsen forteller at Den hellige ånd har kommet, og Ånden gir vekst! Vekst er, som alle vet, et viktig kjennetegn på at det finnes liv. Som kristne skal vi vokse i tro, håp og kjærlighet. Det er dette resten av kirkeåret handler om, helt frem til et nytt kirkeår begynner i adventstiden.

For meg personlig har ordningen med kirkeår vært en velsignelse. Den første halvdelen av kirkeåret inneholder de store festene, nemlig jul, påske og pinse. Nå etter pinse er tiden kommet for hverdagskristendommen. Vi skal få høre om hvordan livet som kristne leves ut i praksis.

Den første søndagen etter pinse får vi høre om den treeninge Gud og om dåpen til hans navn. Der begynner det kristne livet.

Søndagen etter får vi høre om penger! Hvordan skal vi bruke pengene våre på en ansvarlig måte? Hvordan kan vi dele med dem som har lite?

Utover sommeren og høsten tar vi opp en rekke slike livsnære spørsmål i kirken. Det handler om livet i familie og samfunn, og det handler om livet med Gud.

Omvendelsen har også sin selvsagte plass i dette. Om noen har kommet bort fra Gud, skal de oppfordres og oppmuntres til å snu seg rundt og komme tilbake.

Når vi så kommer til den siste søndagen i kirkeåret, får vi høre om det regnskapet vi skal avlegge for livet vårt. 

Kirkeåret hjelper oss med å få frem hele bredden i det kristne budskapet. Det er en god ting for oss prester at vi ikke får anledning til bare å holde på med våre egne kjepphester!

Det er tid for vekst. For å si det med noen salmelinjer:

Guds munn me skulle vera,

hans hand og hjartelag,

og Herrens gjerning gjera

så lenge det er dag.

 
 

Han oss i hug og hender

legg kjærleiks kraft og liv,

og så han ut oss sender

med det som han oss giv!

                         Bernt Støylen

 

Gå til innlegget

God pinse!

Publisert over 10 år siden

Det hører med til barnelærdommen at pinse betyr femti, eller den femtiende. Det var den femtiende dagen etter påske at Den hellige ånd kom ned over disiplene og fylte dem da de var samlet i Jerusalem.

Det er pussig å tenke på at ånd heter spiritus på latin. Det er det samme ordet som i vårt norske sprit. Og sannelig ble disiplene beskyldt for å være fulle på pinsedagen! Men det var de ikke – klokka er jo bare ni om morgenen, som Peter svarte. Men påvirket, det var de! Og fremdeles er det slik at et menneske som Den hellige ånd får arbeide med, ikke lenger blir den samme.

Den hellige ånd er Guds ånd. Han er Gud som arbeider med hjertene våre. Han gjør Jesus stor for oss. Ordene i Bibelen blir levende. Troen kommer. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Ikke lite!

Bare én ting til: Hvordan får vi Den hellige ånd? Jesus sa at ingen far vil gi gutten sin en orm når han ber om fisk, eller en stein når han ber om brød. Hvor mye mer vil ikke Gud gi Den hellige ånd til dem som ber ham! Så da fikk vi svar på det også.

God pinse!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere