Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Big Brother allerede en realitet!

Publisert over 8 år siden

Leser en bok nå av en forfatter som heter Mark Dice. Boken heter "Big Brother: The Orwellian Nightmare come true". Det var en lettelse å lese en ekspert på teknologi uttale seg. Og ikke disse "ko-ko" kristne som ser "Antikrist" over alt.

Foreldrene til en venn av meg hadde følgende opplevelse nylig: På pc-en kom det opp et bilde av dem - et bilde tatt mens de oppholdt seg i huset sitt. Et bilde som var tatt fra deres eget kamera på pc-en. Med en beskjed om at de skulle betale penger. Kameraet ble teipet over.

Jeg vil bare gi noen smakebiter på hva som allerede er mulig. Og dette er bare toppen av kransekaka:

En smart-tv kan brukes til å spionere på deg i din egen stue. Den går begge veier, for å si det slik. 

En smart-telefon kan brukes til å lytte til deg, se på deg via kameraet, og selvsagt høre på samtalen. Og de to førstnevnte eksemplene kan gjøres mens mobilen er slått av. Det offentlige kan gjøre dette. Hackere også.

Kameraer kan gjenkjenne deg på sekunder, om du så er i en stor folkemengde. Den registrerer om ditt stemmeleie er "unormalt" - om du er aggresiv. Og så kan de også gi en automtisk respons på dette fra en liten høyttaler på dette kameraet - en barnestemme som gir deg en allerede innspilt beskjed.

Jeg stopper der. Disse eksemplene i seg selv er nok til å sjekke ut saken nærmere. Teknologi kan brukes til gode og ikke så fullt gode formål. Og det er som sagt ikke bare det offentlige som har tilgang på slik informasjon. Hackere kan gjøre det samme.

Velkommen til et allerede overvåket samfunn! Langt mer enn de ovenfor nevnte eksemplene. Og verre skal det bli.

:)

Gå til innlegget

Tror du på demoner?

Publisert over 8 år siden

Etter å ha sett filmen "Exorcism of Emily Rose", leste jeg litt om den virkelige kvinnen filmen er basert på. Det jeg fikk se på video på youtube, var mildt sagt skremmende.

For en tid tilbake gikk det en dokumentar på NRK om eksorsisme. Kvinnen i dokumentaren var en troende. Og hun manifesterte demoner på direkten. Men mellom seansene var hun helt normal.

Jeg viste et klipp fra youtube til en venn som er ateist. Han sa at dette ikke var psykiske problemer. Dette var en oppførsel som lå langt utenfor normalen. Han ble mildt sagt rystet.

Kom over et klipp om en narkoman som ble tatt bilde av sammen med kona. Da de fremkalte bildet, så de at en hund viste seg over skulderen hans. Eksperter på foto kunne konkludere med at det ikke var en forfalskning. De stilte seg undrende til dette.

Hva er ditt syn på saken? Tror du på demoner?

Gå til innlegget

Hvorfor Babylon i GT?

Publisert over 8 år siden

Hva er Guds hensikt med å sende Israel til Babylon i 70 år? Blir det noe mer skikk på folk av å ta seg en tur til utlandet? Hvorfor lot ikke Gud Israel forbli i sitt eget land, mens profetene fortsatte sin forkynnelse? Svaret vil overraske deg!

Profeten Jeremia forkynner at Israel skal gå i landflyktighet i 70 år. Han forkynner at Israel skal gjøre som Nebukadnesar sier. Det samme sier Jeremia til andre nasjoner. Gud tillater at Nebukadnesar får stor makt over mange land. Han kaller til og med Nebukadnesar sin tjener. Det hele bygger opp til noe stort. Hva er det Gud vil med alt dette? 

Leser man i Daniels bok, får man innblikk i denne mannens møte med selveste Nebukadnesar. Daniel utmerker seg på flere felter. Han blir lagt merke til. Og så skjer det: Nebukadnesar har drømmer. Drømmer som bare Daniel kan tyde. Dette resulterer i at Nebukadnesar blir en troende!

Så leser vi i Daniel 4,1: "Kong Nebukadnesar, til alle folk og folkestammer med alle tungemål, og som bor over hele jorden. Må deres fred være stor!" Hva er kongens budskap til hele jorden? At de skal tro på Daniels Gud! Nebukadnesar blir evangelist! Og mon tro om ikke mange land og riker kom til tro på Israels Gud. Det var dette Gud hadde i vente for jordens befolkning - at Hans navn skulle bli kjent! For at folk skulle få høre om Ham og således komme til tro. 

Det samme gjorde Gud da han førte Israel ut av Egypt. Dette landet og andre land, fikk nå vite om Gud i Himmelen. Og det er nærliggende å tenke at mange kom til tro på Israels Gud. Det lå altså mer i kortene hos Gud enn å fri Israel ut av fangenskap. Akkurat som i tilfellet Babylon. Gud gjorde seg selv kjent for jordens befolkning. Gud var sin egen evangelist!

Gud var ikke en sinnatagg i GT som uffet seg over folk til stadighet. Her ser vi to klare eksempler på at det var Guds kjærlighet og nåde som var hele poenget! Gjennom disse innviklede hendelsene - Egypt og Babylon - forkynner Han seg selv for jorden. I den hensikt å gi folk tro.

Gå til innlegget

Bibelens gaver er gitt til alle!

Publisert over 8 år siden

Da jeg var ungdom leste jeg i Bibelen. Jeg tenkte at "Dette er skrevet til meg!" Og så ble jeg en troende. Da jeg begynte i menighet fikk jeg undervist at Bibelen bare er for de troende. Er dette riktig?

Far i Himmelen har inspirert en bok vi kaller Bibelen. Han har gitt denne boka til alle mennesker. Til alle sine barn. Alle er nemlig Guds barn - enten de tror eller ikke. Den bortkomne sønnen i lignelsen til Jesus, synes at dette er gode nyheter. Jeg var en av dem! Men den hjemmeværende sønnen liker ikke sånt. Han vil ha boka for seg selv!

Ta brevene f.eks. Alt som står i brevene er til alle mennesker. Enten de tror eller ikke. Far har gitt alle velsignelser og goder i Kristus til alle. Det er som at Far sier "Se alt jeg har gitt deg, mitt barn! Tro det! Kom hjem!" Men så møter den bortkomne sønn broren sin. Den hjemmeværende sønn sier at "Far lyver! Jeg er så flink! Så det som står i Bibelen er bare godskrevet min konto - ikke din konto. Din lasaron!" Og bedrøvet går den bortkomne sønn rundt og tror at Far ikke har gitt noe til ham, men bare til broren. Han tror Far favoriserer broren fordi han har vært hjemme og vært flink gutt. 

Les Ef 1-2 som et eksempel. Her står det om tilgivelse for synder, arv, kjærlighet fra Far, og mye mer. Vanligvis tenker troende at dette er velsignelser som bare er gitt til nettopp troende mennesker. Men gjør Far forskjell på folk? Er ikke de samme velsignelser gitt til alle barn som ikke tror også? Selvsagt!

Jeg er glad for at jeg ikke møtte på den hjemmeværende sønnen da jeg var en bortkommen sønn. Jeg leste i Bibelen og tenkte at Far er god som er så gavmild mot meg. En slik Far ville jeg ha! Og ble en troende. Ikke før senere ble jeg utsatt for den hjemmeværende sønnens teologi. Og det verste var at jeg trodde på det! Jeg ble selv en hjemmeværende sønn etter hvert. Fra bortkommen sønn til hjemmeværende sønn. Jeg gikk fra å tro at Bibelen er til alle, for så å tro at boka bare er til de troende - de flinke! Litt av en utvikling!

Jeg har gode nyheter til deg som ikke tror. Far i Himmelen gjør ikke forskjell på sine barn. Det han har gitt til noen har han gitt til alle. Fra nå av kan du lese i Bibelen og tenke at alt som står skrevet der, også er skrevet til og for deg! Og det er jammen på tide at de troende leser Bibelen på samme måte. Og ikke holder den for seg selv. De troende er faktisk ikke Fars favoritter! Far favoriserer alle like mye - enten de tror eller ikke.

Du som ikke tror er også barn av Far. Boka han har inspirert er også til deg. Les den! Og forhåpentligvis vil det føre til at du tror. Og ikke la den hjemmeværende sønn hindre deg. Han er bare sjalu fordi Far elsker deg like mye som han. Ok?

:)

Gå til innlegget

Et rasistisk evangelium!

Publisert over 8 år siden

Kristne har i generasjoner sagt at de som ikke tror, ikke er frelst. At de ikke er barn av Far. At de kristne er innenfor. At de som ikke er kristne er utenfor. Dette er et potensielt og urettferdig evangelium. Et rasistisk evangelium!

Følgende er basert hovedsaklig på hva som står i Rom 5. Før korset var alle i Adam. Fra korset av er alle i Kristus. Men fortvil ikke om du ikke har lest Bibelen. Skal bruke ord og uttrykk alle kan forstå, som ikke kjenner til det religiøse fagspråket. Ved bruk av en lignelse.

For de som ikke snakker "religionsk" betyr "i Kristus" dette: Du er en borger av Norge. Du er norsk. En nordmann. Enten du tror på landet Norge, eller ikke tror på Norge. "I Adam" betyr at du tidligere bodde i et annet land, og derfor var en utlending.  

Evangeliet er at Jesus ga oss borgerskap i landet Norge. Alle sammen. Uansett hvilket land du bodde i tidligere. Dette er en objektiv sannhet. Du er nå en nordmann. Enten du tror eller ikke. Ingen er lenger i Adam. Ingen er derfor en synder. Alle er i Kristus. Og derfor er alle rettferdige. Tro vil si at du aksepterer ditt nye borgerskap. Dette er en subjektiv avgjørelse. Men du bor i Norge, objektivt sett. Uansett om du velger å tro på Norge eller ikke. Vi er alle nordmenn! Tro, eller mangel på tro, kan ikke forandre på dette faktum.

Sånn er det også med Jesus og de gode nyheter. Vi er alle inkludert i frelsen. Vi er alle rettferdige. Alle er vi elsket av Far. 

Et viktig poeng: Far gjør ikke forskjell på folk. Akkurat som alle bodde i et annet land tidligere på grunn av Adam, bor alle i Norge nå på grunn av Jesus. Men skal vi ikke tro på evangeliet? Jo! Hvis du vil nyte godene av å bo i Norge, må du åpne øynene for denne fantastiske muligheten vårt land har gitt oss alle. Men hvis du fortsatt i ditt hode tenker at du bor i ditt tidligere land, blir det hele litt merkelig. Du bor jo i Norge!

Hva er det som har skjedd? En del "åndelige nynazister" i Norge har fortalt sine medborgere at bare de som tror på Norge, er de virkelige borgerne. De som ikke tror på Norge, bor i et annet land, sier de. Man skjønner at dette er en stor brist på logikk. Det er urimelig å si at en del som bor i Norge, ikke bor i Norge! 

Det er dette som har skjedd med forkynnelsen av evangeliet. De "åndelige nynazistene" sier at de som ikke tror, er utenfor. Og at de som tror, er innenfor. Vel, dette er rasisme. Det er ikke rettferdig. Man behandler andre borgere som mindre verdt enn en selv, bare fordi man tror. Og de som ikke tror, aksepterer denne misforståelsen som de troende gir dem. Man har altså akseptert rasismen.

Jesu død, begravelse, og oppstandelse, gjelder alle. Ikke bare noen få. Om man tror på disse hendelsene, eller ikke, det er en annen sak. Men de skjedde! Alle er nå i Kristus! Ingen er lenger i Adam.

Nå har du fått høre et rettferdig evangelium. Far gjør ikke forskjell på folk. Alt som står i Bibelen gjelder også deg som ikke tror. Ja, det vil være "åndelige nynazister" som sier at du av en eller annen grunn ikke er innenfor, før du gjør en hel masse ting som de selv har funnet på. Men Far er total motstander av en slik "åndelig rasisme". Vi er alle barn av Far. Nå er det på tide at vi alle aksepterer hverandre som det. Far elsker alle. Far vil ha alle. Alle er ønsket. Alle er inkludert. Og fordi Far er elskverdig mot oss alle sammen, så tro! Tro på Far og hans Sønn Jesus. 

PS! Hvis du er innvandrer, så leste du helt sikkert mellom linjene et annet budskap også. Du er like mye nordmann som vi som er innfødte. Fordi du er norsk! Og på samme måte som det finnes rasister i den vanlige betydningen av ordet, så finnes det såkalte "åndelige rasister" også. Og rasisme er bygd på fordommer og uvitenhet. Og hva gjør vi med rasisme? Vi nekter å akseptere noe slikt!


:)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere