Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Fra playboy til forsørger av barn

Publisert over 8 år siden

For de som ikke har hørt om George Muller, vil jeg si at det er et must å kjenne til denne mannen.

George Muller var en mann som studerte teologi. Men det ble for det meste damer, gambling og til slutt fengsel. Faren var ikke så fornøyd med det, kan man si. Men noe skulle forandre Muller en gang for alltid. En liten andakt blant venner førte til at han ble forvandlet på innsiden. Og resten er historie, som man sier.

George Muller - sammen med sine kone og andre - fikk til slutt hjulpet over 120 000 barn. Dette skjedde for nesten 200 år siden. Samfunnet oppdaget dette og tok etter. Vi kan takke denne mannen for at vi i dag har et system som hjelper barn og gir dem rettigheter. Han ga sitt bidrag i dette arbeidet som selvsagt mange andre også har bidratt til.

http://en.wikipedia.org/wiki/George_M%C3%BCller

God lesing!

:)

Gå til innlegget

Hvordan lese brevene

Publisert over 8 år siden

Et innlegg som kan virke rart ved første øyekast. Men har man ikke dette klart for seg, poenget jeg skal fram til, blir brevene rotete lesing.

La meg først stille noen enkle spørsmål:

Når ble du rettferdiggjort? Når gikk du over fra Satans makt og til Jesu rike? Når renset blodet dine synder?

Hvis du umiddelbart svarer "Da jeg kom til tro!", er dette innlegget noe for deg. Ja, du har rett på én måte. Ja, det står at rettferidggjørelse kommer ved tro. Det er sant. Men rettferdiggjørelsen kom ved Jesu blod. Og Jesus blødde ikke den dagen du kom til tro. Jesus blødde på korset. Først i ettertid kom du til tro på blodet.

Slik kan du fortsette med sannheter og velsignelser i Kristus. De skjedde på korset. Det er den objektive sannheten. Da han ble begravet og oppstod. Da han dro til Himmelen og satte seg ved Faderens høyre hånd. Og siden har han vært i Himmelen med all makt i Himmel og på jord.

Det står at vi ble begravet med Kristus og oppstod med ham. Dette skjedde da Jesus faktisk ble begravet og oppstod. Ikke da du kom til tro. Jesus går ikke i graven og oppstår hver gang noen kommer til tro på evangeliet. 

Men det er slik man kan komme i fare for å lese brevene! Uten helt å tenke på det, tenker man at sannheten skjer når vi kommer til tro! Men det er ikke riktig. De skjedde den gangen. Vi har først kommet til tro i ettertid.

Den objektive sannheten skjedde den gangen. Subjektivt kommer vi til tro først i vårt århundre.

Når ble mørket avvæpnet? Da Jesus avvæpnet de på korset. Ikke når du kom til tro. Når skfitet du rike? På korset. Først i ettertid kommer du til tro på dette og det blir sant for deg subjektivt. Når ble du rettferdiggjort? Da Jesus blødde. I ettertid tror du på noe som allerede er sant. Du tar imot rettferdiggjørelsen som allerede har skjedd for ditt eget vedkommende, ved tro.

Vi leser slike sannheter i brevene i nåtid. Men Jesus hang ikke på korset i forrige uke, hvis du ble en troende da. Ser du poenget mitt? Men det er - uten helt å tenke på det - slik vi leser om en rekke ting i brevene.

Vel, skjer det ikke noe åndelig når man kommer til tro? Selvsagt! Det skjer en hel masse, slik brevene sier. Forfatterne av brevene har mye å si om hva som skjer i nåtid. Vi erfarer subjektivt det korset objektivt har gitt oss alle. Men i dette innlegget har jeg konsentrert meg om å se tilbake til Jesus den gangen, da han ofret seg selv på korset. Det var da disse ting skjedde. Ikke i dag. Og det bør gjøre noe med hvordan vi leser versene. Lese de mer nøye. Ikke lese de slumsete.

Konklusjon: Skill mellom hva som skjedde da, og hva som skjer med deg nå. Vi har kommet til tro på noe i dag som skjedde for lenge siden. Dette virker en mer ryddig lesing av Guds verk i Kristus. Når vi kommer til tro, blir det sant for oss personlig. Og velsignelsene fra korset inviteres inn i vårt liv. Velsignelser som lå der hele tiden for alle.

:)

Gå til innlegget

Kjemper på jorden - nephilim!

Publisert over 8 år siden

Ser på ulike dokumentarer for tiden. National Geographic f.eks, forsøker å forstå et tema som har skapt hodebry for mange - kjemper som har levd på jorden. Arkeologiske utgravinger har avdekket at disse faktisk har levd.

Eldgamle kulturer har beskrevet enorme mennesker i sine tekster. En rase av giganter som til og med ble ansett som guder. Sumererne hadde et samfunn som var høyt utviklet. Og de forklarer selv at dette var på grunn av kunnskapen de mottok fra disse kjempene.

I 1 M 6 står det om engler som gikk ned til menneskenes døtre og laget barn. Disse barna ble kjemper. Flere steder i Bibelen beskrives møter med disse gigantene. Da Israel skal innta landet, støter de på kjemper så store at de forståelig nok blir redde. Noas flom er en utryddelse av en hel jord fylt med slike giganter - ondskapsfulle mennesker som bedervet alt og alle. Dette gir en helt ny forståelse av Bibelens tekster for de som ikke har hørt om dette før.

Dagens eksperter, arkeologer og historikere, har en stor nøtt å knekke. Hvor kom disse kjempene fra? Og var det disse som bygde underverk som Stonehenge og pyramidene i Egypt? Hvordan var det mulig å flytte på stenblokker på opptil 900 tonn? Vitenskapen undres.

En del mennesker har satt seg inn i temaet. Men det er fortsatt spennende å vise klipp fra youtube til folk som aldri har hørt om dette. Folk klør seg i hodet når de ser arkeologiske utgravinger av skjelett som er flere meter lange. Hodeskaller som er enorme av størrelse. "Dette lærte vi ikke noe om på skolen!" var det en som sa. Mon tro om ikke dette blir en del av undervisningen på skolen i nær framtid.

Så gjenstår det å spekulere i temaet. Hvem var disse kjempene? Hvor kom de fra?

Gå til innlegget

Når startet NT?

Publisert over 8 år siden

En rekke mennesker leser i evangeliene, og tenker at NT startet ved Jesu fødsel. Er dette riktig?

Brevet til Hebreerne sier at et testamente starter når den som oppretter det, dør. Ikke før. Så når startet Det nye testamentet? Ved Jesu død. Ikke før. Jesus var jo den som opprettet Det nye testamente. Arven fikk vi ved Jesu død. Har du arvet noen, så gjorde du det først når vedkommende døde, ikke sant? Sånn er det også med NT.

En pakt innvies ved blod i Bibelen. Da Moses sprinklet blod på folket, startet Den gamle pakt. Vel, når startet Den nye pakt? Når Jesu blod rant på korset. Ikke før. Jesus hadde ikke utgytt sitt blod ved sin fødsel eller i sin tjeneste. Først på korset innvier han Den nye pakt ved sitt blod. Så da er alt du leser i evangeliene, ord som blir sagt under Den gamle pakt. 

Men fortvil ikke. Hele Bibelen profeterer om NT. Så også Jesus. Men NT starter fra korset av. Den startet ikke ved Jesu fødsel, dåp, osv. Dette må du ha klart for deg om du vil lese Bibelen riktig.

Jesus levde under Loven/GT. NT startet ikke før Jesus døde på korset. Hva har dette å si for hvordan vi leser evangeliene? Det utgjør hele forskjellen. Vel, hvordan leser du i Salmene? Tenker du at dette er en bok som hører hjemme i NT? Jeg vil tro at svaret ditt er nei. Så hvorfor tenker du at evangeliene er bøker som hører hjemme i NT? De hører hjemme i GT. Jesus var bare sendt til jødene i Israel. Hans forkynnelse var en bekreftelse av Loven og samtidig forkynnelsen av evangeliet. Er dette forvirrende? Det er ikke verre enn at rettferdighet ved tro, alltid har vært en realitet i Bibelen. Abraham ble rettferdig ved tro, ikke sant? Og dette skjedde før Moses i det hele tatt var født. Altså før Loven.

Har ikke Jesus noe å si til kristne før sin død på korset? Det er klart han har det! Hele Skriften er en bok til veiledning for alle mennesker. Jesus nevner i de siste kapitlene i Johannes, før sin død, om hvordan det skal bli på "den dagen". Han er begeistret over hva som vil skje fra korset av. Ånden skal bli en virkelighet for alle som vil tro. Og han har mye mer å si om "den dagen".

Begynte Det nye testamente ved Jesu fødsel? Nei. Den nye pakt begynte ved Jesu død på korset. Da han utøste sitt blod. Dette gjør noe med hvordan man leser Bibelen. Hvordan man tolker budskapet i de to paktene. Det hele er et spørsmål om før eller etter korset. Evangeliene er før korset. Bare i de siste kapitlene dør Jesus. Først da har vi flyttet over i Det nye testamentet. Ikke før.

:)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere