Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Kontrafaktisk historie

Publisert over 8 år siden

I samfunnsfag lærte vi om dette uttrykket. Det betyr at hvis om atte dersom atte det og det ikke hadde skjedd - hva da? Han var ikke så glad i denne tilnærmingen til historien, godeste læreren vår.

Men det er jeg. Hva om verden aldri hadde hatt religion? Uansett religion. Hva da? Ingen kristendom. Ingen islam. Hinduisme. Buddhisme. Jødedom. Ingen søndagsskole. Ingen kirker. Ingen bedehus. 

Dette tankeeksperimentet er spennende og interessant. 

"Kontrafaktisk historie (fra latincontra facta = i motsetning til fakta) er en metode i historiefaget og fortellergrep benyttet i historiske romaner. Et kontrafaktisk spørsmål er å spørre hvordan historien ville utviklet seg dersom en historisk hendelse hadde gått annerledes." - wikipedia

Mitt spørsmål er vel da strengt tatt kontrafaktisk ikke-historie. Men shit au! Du skjønner hvor jeg vil hen.

:)

Gå til innlegget

Domstolene og de religiøse

Publisert over 8 år siden

De religiøse får særbehandling av systemet i Norge. Hvorfor skal en sektleder slippe unna og ofrene slite i årevis etterpå? Det hadde hjulpet at en dommer slo hammeren i bordet og avgjorde saken i rettssalen.

Vi har alle hørt om avhopperes erfaring med en sekt. Og ledelsen slipper alltid unna. Og jeg trenger ikke å skrive om hvilke sjelekvaler og år med terapi offere må utsettes for i ettertid.

Hvor lenge skal politikere stikke hodet i sanden?

Enkelte religiøse vil si at dette er "forfølgelse" av de kristne. Tullprat! Andre religiøse vil si at dette er helt nødvendig for å oppnå fred i sinnet. Forsoning. Terapi. Oppreisning.

For slike ledere dukker opp i hver generasjon. Og spesialbehandles. Slipper alltid unna. Det rekker lenge å nevne de som allerede har tatt sitt eget liv i møte med sekter.

Vi som har brent oss på dette skulle gjerne sett at noen talte vår sak også. Om ikke alle har mitt syn på saken - dra sektlederen inn for domstolen - så tror jeg mange er enige om at dette ikke kan fortsette.

Foreldre mister barnet sitt til en slik leder som kidnapper psyken til barnet//ungdommen deres. Disse foreldrene er maktesløse fordi det ikke finnes lover i dette landet de kan bruke mot slike onde ledere.

Noen politikere som leser dette og vil gå til handling for en gangs skyld? Lage lover som ikke diskriminerer offere og belønner onde lederes virksomhet. Religiøst drap på personen/personligheten i et menneske i et slikt system, ja, dette skal få gå upåaktet hen. Hvor ofte leser vi i VG om at en sektleder får sitt møte med dommeren? 

I USA har man avprogrammering av sektmedlemmer. Og der får ikke slike religiøse ledere operere uten følger.

Gå til innlegget

Den onde hyrde

Publisert over 8 år siden

Et innlegg for deg som opplever en ondskapsfull prest eller pastor akkurat nå. Hva Gud vil gjøre i din situasjon.

Esek 34,2: "...Så sier Herren Gud til hyrdene: Ve Israels hyrder, de som røkter seg selv. Er det ikke flokken hyrdene skulle røkte?" 

Kjennetegnet på en ond hyrde, v 3-4: "Dere eter fettet og kler dere med ullen. Dere slakter gjøfeet, men dere røkter ikke flokken. De svake har dere ikke styrket, den syke har dere ikke legt, den sønderbrutte har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og den fortapte har dere ikke søkt etter. Men med makt og råskap har dere hersket over dem."

Guds løsning for deg i v 11-12: "...Sannelig, Jeg skal selv lete etter Min flokk og se etter dem. Som en hyrde ser etter sin flokk den dagen han er iblant sine spredte sauer, slik skal Jeg se etter Min flokk og utfri dem fra alle de stedene der de ble spredt på en skyfull og mørk dag."

Og med presten og pastoren din vil Gud gjøre dette, i v 10: "...Jeg skal ikke lenger la dem røkte flokken, så hyrdene ikke lenger skal røkte seg selv."

Hvordan ser vi dette i Jesu liv og tjeneste? Israel hadde onde hyrder - fariseerne og de skriftlærde. Jesus avslørte de offentlig og avsatte dem på flekken. Advarte hele folket og sa ting som det var når det gjaldt disse onde hyrder. Og folket, tollere og syndere, ble beskyttet av Hyrden Jesus. Beskyttet mot fariseerne. 

I dag er kanskje dagen da presten din blir avsatt. Eller i nær framtid. Jesus vil ta den plassen din pastor har tilranet seg. Du vil kjenne Jesus nærmere enn noen gang kanskje. Fatt mot! Det er flere i din situasjon. I din menighet. Andre steder i landet også. Din ondskapsfulle pastor vil ikke overleve i tjenesten - han/hun vil miste sin tjeneste. Og Overhyrden Jesus vil røkte deg isteden. Så vil han lede deg til en god hyrde når den tid kommer. For akkurat nå er du såret, redd, utnyttet, trampet på. Det siste du kanskje vil er å gi din tillit til en leder én gang til. Vel, la Jesus være din leder nå. Det holder.

:)

Gå til innlegget

Spørreundersøkelse til ikke troende

Publisert over 8 år siden

Håper flest mulig ikke troende kunne tenke seg å svare på denne undersøkelsen. Den er ikke rettet mot de kristne. Jeg ønsker å vite hvordan dere som ikke tror oppfatter selve budskapet om Jesus. Om vi som tror formidler dette på en riktig måte.

Slik jeg forstår kristne, så er Gud og budskapet om Jesus noe som tilhører de troende. De som ikke tror kan "bli medlem" i klubben om de vil. Så langt hvordan kristne forkynner sin tro. Men hvordan forstår du som ikke tror Bibelens budskap? Tenker du at du er like mye "en del av klubben" avhengig/uavhengig av hvordan kristne presenterer budskapet? Er Gud like mye Gud for deg som han er det for de kristne?

Ja, jeg forstår at de som ikke tror på Gud ser på Gud som en teori og ikke en sannhet. Det er altså ikke sannhetsgehalten i dette med Gud jeg er ute etter, men hvordan dere selv forstår budskapet om Jesus - evangeliet.

Gå til innlegget

Another brick in the Wall

Publisert over 8 år siden

Steve McVey: "Først når du har blitt som oss skal vi slutte å fordømme deg!" Dette utsagnet er en parodi på menigheten. Det samme kan sies om samfunnet forøvrig. Vær som oss, ellers er du unormal. Flokkmentalitet!

Jeg er for tiden i prat med en satanist. Han sier at jeg er et sjeldent medlem i min stamme. Han har vært kristen i 20 år. Han tror delvis fortsatt. Men heller også mot satanismen som er særdeles individualistisk. De har ikke mye til overs for flokkmentalitet.

Hvordan er menigheten? Den er slik McVey tøyser med i sitt utsagn. Men det bærer en alvorlig mine dette utsagnet. Er du slik Pink Floy synger i sangen "The Wall"? Er det slik pastoren din forventer at du skal være? Velger du å bøye av for gruppepresset? 

WWJD? What Would Jesus Do? Det er én ting Jesus skal ha - han bøyde ikke av for presset om komformitet. Men det er hva menigheten anno 2013 er; si hva alle vil at du skal si, så ordner nok alt seg. Men du kveler deg selv. Du dør innvendig.

Hvor er reformatoren i deg? Enten du er en troende eller ikke? Vil du følge gruppepresset eller være tro mot deg selv? Du avgjør selv om du vil være en murstein i en vegg. Og ja, det finnes et faktisk kompromiss - man kan føye samfunnet samtidig som man er tro mot seg selv.

Jesus - den største fritenker ever! Vil du følge Jesus og være tro mot ham - eller mengden? Mon tro om ikke Pink Floyd var inspirert av høyere makter da de skrev denne sangen.

:)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere