Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Apostelen Junia

Publisert over 8 år siden

I Rom 16:7 hilser Paulus til en kvinnelig apostel ved navn Junia. Den eneste kvinnelige apostelen som er nevnt i NT.

De fleste teologer i dag er enige om at Junia var en kvinne. Men dette har ikke alltid vært tilfelle i kirkehistorien. Noen oversettere av Bibelen har forsøkt å gjøre dette navnet maskulint. Antakelig fordi de var negativt innstilt til kvinnelig lederskap.

Ifølge teolog Jonathan Welton har navnet Junia med gudinnen Juno å gjøre.  Denne gudinnen hadde en jordmorrolle for romerne. Ingen mann ble oppkalt etter en guddommelig jordmor i det 1. århundre. Måneden juni er oppkalt etter nevnte gudinne.

Junia var ikke bare en apostel. Hun var også høyt aktet blant apostlene, ifølge Paulus. Hun gjorde med andre ord en usedvanlig god jobb.

Junia var altså med i det øverste lederskapet i menigheten på Paulus' tid. Noe å tenke på i dagens debatt om kvinners rolle i menigheten.

:)

Gå til innlegget

Endetids galskap!

Publisert over 8 år siden

For øyeblikket leser jeg en bok av Jonathan Welton som heter "Raptureless - an optimistic guide to the end of the world". Boken er gratis og kan lastes ned på hans nettside.

I de første 1500 år anså de kristne det meste av Bibelen for oppfylt - f.eks Matt 24. Men fra 1500 tallet og utover, skjedde det en forandring. "Oppfylt" ble erstattet med "ikke oppfylt". Og siden har vi hatt det gående. Ting har ikke blitt bedre av at Darbyismen på 1830 tallet forkynte en lære som skulle prege den framtidige kirke; læren om at vi venter på en stor trengsel, Antikrist, et stort frafall, osv. Læren om opprykkelsen var det Darby som kom med. Denne forkynnelsen var ny rent historisk. 

Hvorfor er dette viktig? Vel, tok de kristne feil i de første 1500 år av historien? Teologien forandret seg drastisk i dette spørsmålet. Fra å være en menighet som ventet på Jesu gjenkomst med positiv tro på framtiden, ble det fra nå av lagt til en hel del teologi som var ukjent for kirkehistorien. 1800 tallet sa at vi nå ikke bare skulle vente på Jesu gjenkomst - vi skulle også se med frykt på framtiden. En framtid som angivelig skal inneholde de nevnte ting.

Dette er et spørsmål om å lese historie. Ja, det er selvsagt et spørsmål om tolkning. Men hva om du sitter og venter på en Antikrist som aldri kommer til å komme? Hva om du venter på en stor trengsel som allerede har vært? Hva om du venter på at Gud skal oppfylle et løfte om et land til jødene som allerede har blitt oppfylt i Det gamle testamentet? Ja, vet om 1948 og Israel. Men er du sikker på at dette er oppfyllelsen av en gammel profeti?

Hva er frukten av skiftet som kom på 1500 tallet og Darbyismen som oppstod på 1800 tallet? Frykt. Og et pessimistisk syn på framtiden. Det rekker lenge å nevne de som samler seg opp et lager med hermetikk i kjelleren just in case. Et raskt søk på youtube viser at mange mennesker har gått helt av skaftet hva temaet endetid angår. 

Holder det ikke lenge å vente på Jesu gjenkomst og en ny Himmel og en ny jord? Hvorfor bli en skrulling som står på gata og roper ut "Enden er nær!" slik enkelte gjør i USA? Darbyismen har i sannhet gjort folk forskrudde i pappen. Holder det ikke lenge å forkynne evangeliet og elske andre mennesker? Leve et normalt liv?

Denne boken har gitt meg opplysninger om historie generelt, kirkehistorie og en rekke punkter som er tankevekkende. Ting jeg ikke visste om fra før. Hva vil du gjøre? Følge en hel bevegelse som heier på Israel i Midt-Østen konflikten, og på den måten støtte rasisme? For det er hva det er. Man heier på Israel og ser på drap av arabere som "oppfyllelse av profeti".  For min del har jeg fått greie på mer enn nok i denne saken. Jeg venter ikke lenger på en Antikrist som skal styre hele verden. Venter ikke på en stor trengsel eller et stort frafall fra troen. Det rekker lenge å elske Jesus og gjøre litt nytte for seg mens man lever. Å leve i frykt for framtiden er ikke bra og sunt. Og det er hva Darbyismen har gjort med kristenheten - skapt unødig frykt. Denne forkynnelsen er ny rent historisk. Og den er skadelig.   

Gjør deg selv en tjeneste - last ned denne boken og gi den en sjanse. Forfatteren går gjennom hele temaet på en enkel måte. Se om han ikke har noen gode poenger å komme med.

Dette temaet er så innviklet at jeg for min egen del ikke ønsker å debattere dette. Respekterer de som er uenige og har et annet syn. Men jeg vil med dette nå de som vil gi boken en sjanse. Og på den måten gi interesserte et godt grunnlag for vurdering av saken i det minste.

Ha en glad, fredfull og optimistisk framtid!

:)

Gå til innlegget

Underskriftskampanje om helvete

Publisert over 8 år siden

I denne underskriftskampanjen ønsker flere av oss her inne på VD å fremme opplysning i Den norske kirke. At ikke bare ett syn skal vektlegges i dette temaet, men at de ulike tolkninger historisk og globalt, skal bli en naturlig del i talene.

Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi den globale kirke tolker temaet fortapelse på forskjellige måter. I andre spørsmål i Bibelen er dette viktig for å kunne sammenlikne, for så å gjøre seg opp en mening. Dette er ikke mindre viktig i spørsmålet om helvete. Jeg har vektlagt de tre hovedtolkningene: 

1) Evig pine.

2) At alle kommer til himmelen.

3) At de kristne kommer til himmelen, mens de ikke troende vil bli utslettet.

Vi ønsker ikke å sette munnkurv på noen. Tvert imot! Men å bare forkynne én variant, og unnlate å opplyse om de andre mulighetene, er å sette munnkurv på andre tolkninger om temaet. Overskriften på kampanjen er "Avskaff helvete!". Dette er enkeltes syn. Men som allerede forklart, skriver du under på folkeopplysning - ikke fortrengelse av ulike tolkninger.

Er dette nødvendig? Ja, fordi medlemmer i kirken trenger å være trygge på at det er lov å ha sitt syn på saken og ikke bli motarbeidet av de andre.

Er ikke prester og DNK seg dette bevisst? Både ja og nei. Jeg har gått i flere menigheter hvor bare én tolkning har blitt presentert. Dette gjelder også DNK. Og vi vil som sagt at alle kortene skal på bordet. Først da er det mulig for kristne og ikke troende, å avgjøre i et så vanskelig spørsmål som emnet fortapelse er.

Varigheten er ca 45 dager. Så rundt den 23/11 i år vil underskriftene bli tilsendt DNK.

PS! Dette er ikke en kritikk av Den norske kirke. Bare en appell om det jeg allerede har forklart i innlegget.

PPS! Og om du er enig i denne kampanjen, så del gjerne linken på din Facebook side eller andre steder på Internett.

Takk for din deltakelse!

:)

Gå til innlegget

2+2=4,1

Publisert over 8 år siden

Gjør meg noen tanker om de ulike debattene her inne. Og vil tenke litt høyt i så måte når det gjelder hvordan vi debatterer.

Det er ikke særlig gøy å bli beskyldt for noe man ikke er eller ikke har sagt. Den velkjente stråmannen er på ferde. Og uansett hvor mye man forsvarer seg, så hevder meddebattanten og meddebattonkelen at man er og har sagt dette allikevel. Kjedelig. Dette er én grøft.

Og så har vi en annen grøft. Hvor man må være så pinlig nøyaktig at tastaturet blir en eneste stor pinsett. "Din jakke er rød!" "Nei, den er ikke rød - den er vinrød! Ergo er HELE argumentet ditt feil!!!"

Og så har man kravet til dokumentasjon. I seg selv viktig. Men vi har da vel en hjerne! Må jeg dokumentere at Oslo er hovedstaden i Norge? Alle vet da det! Snart må man vel dokumentere her inne at man i det hele tatt finnes. Og hvis man ikke kan det, så er det faktisk et dataprogram som debatterer og ikke et virkelig menneske. Helt sant!

Jeg kan gå i disse fellene selv. Og det er møysommelig arbeid å oppklare misforståelser hele tiden. Og rette opp feil man har sagt. Og dette må man jo gjøre. 

Ja, det er objektivt riktig at 2+2=4. Men er det så farlig om jeg skriver 2+2=4,1? Du fikk vel med deg poenget i det jeg skrev, gjorde du ikke? Eller skal vi ha en endeløs tråd hvor vi krangler om disse 0,1 og ikke heller konsentrerer oss om de andre 4?

Konklusjon: Å tenke det beste om andre hadde hjulpet mye. Stort sett har vi en god agenda og en ærlig tilnærming til de ulike spørsmål.

:)

Redaksjonens lesetips

Gå til innlegget

Du er ikke dum!

Publisert over 8 år siden

En del mennesker går rundt og tror at de er dumme. Dette er ikke tilfelle. Alle besitter vi flere typer IQ.

På en tidligere arbeidsplass snakket jeg med en dame jeg kjente godt. Hun var på gråten. Hun hadde tatt en IQ-test som viste lav score. Hun trodde hun var dum. Jeg ble lei meg og samtidig arg (på hva slike tester kan gjøre med enkelte folk). "Bare tull!" sa jeg. "Du er smart! Ta en ny og annerledes test!" Noe hun gjorde. Neste gang vi snakket om dette var hun glad som en lerke! Den nye testen viste at hun hadde en score på over gjennomsnittet. Dette var mildt sagt gledelig. Hun forstod nå at hun var smart - ikke dum!

IQ-tester er omstridt. Som i eksemplet med denne damen beviser. Noen folk var kanskje dårlige i matte på skolen, og konkluderer derfor med at de er tette i pappen. Men all fornuft tilsier at om du var dårlig i ett fag, så betyr jo ikke det at du ikke har hjerne når det gjelder en hel masse andre ting. Vi har ulike typer IQ for hva det skal være. De mest kjente er kanskje logisk evne og sosial intelligens. Men det finnes evner i hjernen for kunst, musikk, sport, praktiske ting, økonomi, teoretiske ting, m.m. Listen er så lang, at du garantert har en høy score på flere av disse punktene. I noen ting er vi gjennomsnittlige. Og i enkelte ting er vi helt på jordet. Og dette gjelder oss alle. Selv om enkelte liker å gi skinn av at de er verdens mest smarte mennesker (i seg selv et uttrykk for sann dumhet).

Det er trist å møte mennesker som er overbevist om at de er dumme. De har kanskje blitt fortalt dette av noen, og går gjennom livet med den innstillingen til seg selv at andre er så mye smartere. Men det trenger ikke å være sånn. Dette er destruktiv tenking. Jeg kan garantere deg at noen du kjenner som er supersmarte i én ting, er komplett udugelige i andre ting. Ikke la deg blende av at vedkommende kan briljere med dette noe som han/hun utmerker seg i. I andre ting kan du garantert gjøre vedkommende til skamme. Du kan helt sikkert kommme på en rekke ting du er god i. Flere ting hvor du utmerker deg. Og alt dette er et uttrykk for intelligens. Store ting. Små ting.

Noen mennesker har hele alfabetet foran navnet sitt. Ph.d, Dr., cand.mag., og jeg vet ikke hva. Men de er ikke automatisk smartere. På sitt felt er de selvsagt en autoritet. Men hadde følgende snodige opplevelse med en akademiker en gang. Han klarte ikke å tenne lighteren. Så jeg viste ham hvordan man gjør dette. Han klarte det fortsatt ikke.

En tidligere bekjent diskuterte med familien sin. De kom ingen vei og viste ham at det de sa stod i leksikonet. Hvorpå vedkommende sa: "Da er leksikonet feil!"

Konklusjon: Du er ikke dum! Du er jevnt over smart. La dette prege ditt selvbilde heretter.

Og hvis du vil ha litt humoristisk lesestoff om temaet, vil jeg anbefale "Erasmus Montanus" av Ludvig Holberg. Rasmus Berg, hovedpersonen i boken, har studert og fått seg utdanning. Derfor tror han at han er smartere enn hele hjembygda til sammen. Han er en pest og en plage for sin familie og venner/bekjente. Men han skal snart bli satt kraftig på plass, uten at jeg skal røpe hvordan det hele ender. Gjør deg klar for mye latter og moro!

:)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere