Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Hva er en apostel?

Publisert nesten 8 år siden

Flere bøker har vært skrevet om temaet. Og taler har vært holdt. Men synes en preken av Jonathan Welton gir den beste forståelsen hittil. Og med dette forklarer han den langsiktige strategien til Kristi menighet.

Gresk: apostolos.

Under Romerriket sendte de ut skip for å ekspandere sitt rike. De overtok regioner. Men etter at de dro med sine skip, begynte folk å gjøre opprør. Da forstod romerne at de ikke bare kunne legge slike regioner under seg - de måtte gi disse en ny kultur. Så fra nå av sendte de en apostolos. På skipet til en slik apostolos hadde romerne med seg kunst, utdanning, musikk, poesi, litteratur, den tids filosofi, medisiner - alt de trengte for å danne en ny kultur som var lik romernes kultur. En apostolos var altså en som brakte med seg romernes kultur til de steder Romerriket underla seg. 

Kristne tror på Jesu forkynnelse om Guds rike. Målet blir da å gi jorden Himmelens kultur. Vi ekspanderer Guds rike på jord. Dette vil til slutt kulminere i Jesu gjenkomst og "den nye himmel og den nye jord". Før den tid er det en jobb å gjøre. I Dan 2 snakkes det om at en stein (Jesus og Guds rike) skulle vokse til et stort fjell. Matt 13:31-33 sier: "Han la fram en annen lignelse for dem og sa: 'Himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i årkeren sin. Det er det minste av alle frø. Men når det har vokst opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at himmelens fugler kommer og bygger reir i grenene på det.' Han fortalte dem en annen lignelse: 'Himlenes rike er som en surdeig som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel til alt var gjennomsyret.'"

Historien kan dessverre fortelle om enkelte misjonærer som ødela kulturen dit de kom. Dette har ført til at mange land i dag ikke vil ha tilreisende misjonærer utenfra. De vil misjonere sitt eget land da de forstår og vil bevare sin egen kultur. Jeg tror Gud elsker det mylderet av kulturer som finnes på jorden. Det han imidlertid kunne tenke seg, er at alle kan få oppleve fred, glede og rettferdighet i Ånden. Dette er definisjonen Paulus ga på Guds rike. Ikke hva slags klær du har på deg eller hvilken musikk du liker å høre på, for å nevne et par eksempler. Historien kan også fortelle om misjonering med sverd. Helt forferdelig å tenke på. 

Mennesker i samfunnet har en slags forestilling om hvordan framtiden vil bli. Og ulike grupper arbeider mot sine mål. De jobber langsiktig. Og dette er en klok måte å tenke på. Den samme strategi er det Jesus sier at han har i Matt 13:31-33. For når man har opplevd at folk blir frelst, helbredet, hjulpet - hva nå? Jo, vi jobber langsiktig mot det mål som vi leser om i de to siste kapitlene i Åp; en ny himmel og en ny jord. 

Gå til innlegget

Hva var gresshoppene i Åp 9?

Publisert nesten 8 år siden

Dette er et utdrag fra en artikkel og en video på siden www.preteristglobal.com. Den tar for seg temaet i overskriften og sammenlikner denne hendelsen med historien.

I Matt 12:43-45 står det følgende: "Når en uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder på leting etter hvile, og finner ikke noen. Så sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg kom fra. Og når den kommer, finner den det tomt, feid og gjort i stand. Så går den og tar med seg sju andre ånder, mer onde enn den selv, og de drar inn og blir boende der. Og den siste tilstanden til dette mennesket blir verre enn den første. Slik skal det også være med denne onde slekt."

Legg merke til den siste setningen: "Slik skal det også være med denne onde slekt." Når ble det Jesus sa her oppfylt? Det ble oppfylt i Åp 9:1-12. Der står det om "gresshopper" som kommer opp fra avgrunnen for å skade og plage menneskene i fem måneder. Det er altså usynlige ånder det er snakk om her. På engelsk brukes ordet "torturere" som er i tråd med grunnteksten. 

Er denne hendelsen global eller lokal? De greske ordene i denne teksten er "ge" - noe som skjer lokalt. Dette ordet kan oversettes med hele jorden eller et land. Men det er en grunn til at forfatterne bruker ulike greske ord i tekstene i Bibelen. "Kosmos" er et ord som helst brukes for å beskrive noe som skjer globalt eller med universet. 

Preterister anser Åp for å være en lokal hendelse. Noe som skjedde med Israel og Jerusalem i år 70, da romerne inntok og ødela byen og dens tempel. Hva sier historieskriveren Josefus om denne hendelsen? I boken "Wars" sier han (min oversettelse): "Galskapen til de opprørske økte med deres sult, og begge disse tragediene økte for hver dag; for det var ikke noe mat i det offentlige rom, men tyver støtte på og brøt seg inn i husene til folk; og da, hvis de fant noe, torturerte de vedkommende, fordi de hadde nektet for at de hadde noe; og hvis de ikke fant noe, torturerte de dem enda verre, fordi de antok at vedkommende hadde gjemt maten enda bedre."

"Titus begynte beleiringen av Jerusalem i april, år 70. De som forsvarte seg holdt ut i fem måneder, men i slutten av august var tempelområdet også okkupert. Det hellige huset ble brent ned. En periode på fem måneder." (min oversettelse) - F. F. Bruce, "New Testament History"

Jesus drev onde ånder ut av folk i sitt liv og tjeneste. Han sa at den generasjonen han levde i, skulle få oppleve et demonisk angrep fra satan som skulle bli enda verre, ifølge Matt 12. Åp 9 forteller leseren at det skulle komme "gresshopper" som hadde som oppgave å angripe snart. Historien forteller om tortur og angrep, krig, etc., i dette lokale området - Jerusalem. 

Så langt preteristglobal.com.

Dette er første gang jeg har hørt en forklaring på dette fenomenet i Åp 9 som virker fornuftig. Og man kan gå tilbake i historien og få det bekreftet. Jeg venter fortsatt på denne boken i posten av Josefus. Jonathan Welton, en predikant og preterist, sa at han satt på flyet og gråt når han leste hva jødene opplevde i år 70. 

Gå til innlegget

Blir kjærligheten varmere?

Publisert nesten 8 år siden

Det var interessant å høre Bill Gates holde sitt innlegg på Skavlan sist fredag. Preterister tenker at verden blir bedre og bedre. Futurister tenker at verden blir verre og verre. Hvem har rett?

Preterister: De som sier at Matt 24 og Åp allerede har skjedd, mer eller mindre. Futurister: De som sier at disse tekstene ligger i vår framtid. 

En kjent uttalelse fra Jesus, var at kjærligheten skulle bli kaldere. Mente han dette innen et visst tidsrom - noe som allerede har skjedd i en kort periode av historien (preterisme)? Eller snakket han om hele menneskehetens framtid, før han kommer tilbake en dag (futurisme)?

På Skavlan var det i fjor en gjest som hevdet at siden middelalderen har det blitt tryggere og tryggere å leve. Jonathan Welton, en preterist, hevder at MIT og andre institusjoner har forsket og kommet fram til dette: 2013 var det året det var minst død, krig, fattigdom, etc. Og så kommer Bill Gates på Skavlan og holder sitt foredrag. Det er også interessant å høre ham uttale seg på facebook og youtube om saken; fattigdommen minker mer og mer. Det er nesten utrolige tall og fakta han legger fram. The Spectator skriver at vi snart vil få se slutten på AIDS og fattigdom. De kårer også 2013 til det beste året i historien. Afrika er bare 12 år unna å nå dette målet (slutten på fattigdom), hevder de. 

Ja, er inneforstått med at dette gjelder vår lille periode av historien. Man trenger jo ikke å gå lenger tilbake enn til 1. og 2. verdenskrig for å hevde at "kjærligheten blir kaldere". Inneforstått med at ting kan stagnere og til og med gå tilbake i utvikling. Men jevnt over i tid virker det på meg som at forholdene blir bedre på kloden. Altså at "kjærligheten blir varmere". 

Hvem har riktig teologi sammenliknet med historiske fakta - preterister eller futurister? Blir kjærligheten varmere eller kaldere? Og kommer den gode bølgen vi er inne i nå til å vare?

Gå til innlegget

Det ventes i 2014/2015 at månen skal bli blodrød. Profetiske spekulasjoner flyr i været. Bøker skrives allerede om temaet. Nok en gang kommer en del kristne til å gå i baret og gjøre seg selv til latter. Et utdrag fra to artikler av Gary DeMar.

Når Israel ble en nasjon i 1948 ble kristne varme i trøya. Det var nå bare én generasjon unna før Jesus skulle "rykke opp" sin menighet. Det skjedde ikke. 

Hva er blodrød måne og hva har dette fenomenet med profetier å gjøre? Blodrød måne oppstår når det er måneformørkelse. Månen er bak jordens skygge som gjør månen mørk. Hvis du kunne se på jorden fra innsiden av dens skygge, ville du se at hele ytterkanten av atmosfæren blir rød. Dette skyldes at atmosfæren sjalter vekk alt blått/grønt lys, slik at det røde lyset skinner gjennom. Når det er måneformørkelse, gjemmes månen helt av jordens skygge slik at den ikke lenger lyses opp av solen. Det røde lyset når imidlertid månen og vi har da en blodrød måne. 

Problemet med slike spekulasjoner er at profetier som inneholder blodrød måne i sitt språk, angir dette fenomenet før eller under en profetisk hendelse. Ikke etter. Måneformørkelse skjedde i 1949/1950. Altså etter at Israel ble en nasjon. En hendelse som angivelig er profetert i Bibelen. 

Eksempler på at sol, måne og stjerner blir brukt til å illustrere noe, finner du i 1 M 15:5 og 26:4 da Guds etterkommere skulle bli så mange som "stjerner på himmelen". Dette skjedde, og 5 M 1:10 er verset som bekrefter at denne profetien ble oppfylt: "Herren deres Gud har gjort dere tallrike, og se, her er dere i dag, i en mengde som stjernene på himmelen." 

Israel blir illustrert som sol, måne og stjerner i 1 M 37:9-11, da Josef har en drøm. Den samme illustrasjonen brukt på Israel står også i Åp 12:1-2. 

I Jes 13,9-11 blir Babylons ødeleggelse beskrevet på denne måten (v10 sitert): "For himlenes stjerner og deres stjernebilder skal ikke lenger gi sitt lys. Solen skal være formørket når den stiger opp, og månen skal ikke gi noe lys."

I disse eksemplene skjer det ikke noe med sol, måne og stjerner. De representerer noe. 

Når man da leser Matt 24:29 må man ha dette i bakhodet: "Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes." Preterister - de som mener at mesteparten/alt i Bibelen allerede er oppfylt (det er uenighet blant preterister også) - tolker dette verset som en illustrerende beskrivelse av Jerusalems fall og templets ødeleggelse av romerne i år 70 e.Kr. Futurister tenker at dette ligger i vår framtid. Og her er vi ved kjernen av problemet. I år 70 skjedde det ikke noe med stjernehimmelen. Det var en beskrivelse av hva som skjedde med Israel på jorden. 

Det siste eksemplet DeMar trekker fram, er Apg 2:16-21. Legg merke til at denne profetien oppfylles i Peters samtid. Altså pinsedag. Fra tidligere eksempler vet vi nå at sol, måne og stjerner blir brukt for å beskrive noe - ingenting skjer på stjernehimmelen i virkeligheten. De symboliserer noe som skjer på jorden.

"Men dette er det som ble talt ved profeten Joel: 'Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjøtt." Videre til vers 19-20: "Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe og tegn på jorden der nede: Blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige."

Vil noe profetisk skje i 2014/2015? Jeg vet ikke. Men én ting er sikkert, og det er at slike bøker kommer til å selge som varmt hvetebrød. Det har skjedd før uten at noe som helst profetisk ble oppfylt. Og det vil skje igjen. Verden vil bedras. 

Til slutt: Fordelen med en preteristisk tilnærming til slike ting, er at man slipper å spekulere i endetiden slik futuristene gjør - med respekt å melde. Jeg synes det er trist at en del kristne allerede er i ferd med å slå dette opp som en stor sak. Og når vi går inn i 2016 og ingenting skjedde... 

Gå til innlegget

Paulus og slaveri

Publisert nesten 8 år siden

Paulus' ord har blitt misbrukt til å rettferdiggjøre slaveri i sin tid. La oss se litt på grunnleggeren av Paulus' lære - Jesus. Hva var Jesu budskap med tanke på slaveri?

Først må vi kort gå gjennom GTs regler for nedbetaling av gjeld. Havnet man i økonomisk krise var det muligheter for å nedbetale gjelden gjennom å jobbe. Og det var regler for hvor lenge man skulle jobbe, etc. Hvert "jubelår" f.eks var man fri fra sin økonomiske gjeld - uansett om den var nedbetalt eller ikke. Og man hadde regler for dette også, slik at folk ikke skulle spekulere i dette og slippe billig unna. Eks: Hadde man stor gjeld før jubelåret, ville det være gunstig å jobbe i bare ett år heller enn mange. For å unngå dette laget man regler tilsvarende.

På korset roper Jesus at "Det er fullbrakt!" På engelsk: "Paid in full!" Altså "Gjeld nedbetalt!". Jesus var jubelåret personifisert. For å omskrive Jesu uttalelse på korset: "Alle gjeldsslaver er fri!" Det var selvsagt også et budskap om frihet fra syndens slaveri, m.m.

Jødene på den tiden var inneforstått med hva Jesus ropte på korset. Det var ikke til å misforstå. I ettertid kan slik kulturell og religiøs innsikt gå en hus forbi om man ikke setter seg nøyere inn i temaet. 

Paulus hadde selvsagt innsikt i GTs regler om nedbetaling av gjeld. Og han hadde selvsagt Jesu frigjøring av slaver på korset som bakteppe og grunnlag for sin egen forkynnelse. Han som selv var i fengsel støtt, under tortur, etc., i den hensikt å bedre andre menneskers kår. 

I 1 Kor 7:21 sier Paulus følgende: "Ble du kalt mens du var slave? Vær ikke opptatt av det. Men dersom du kan bli fri, så gjør heller bruk av det." Vers 23: "Dere ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor ikke slaver under menneskene!" Dette var Paulus' buskap hva slaveri angår. Fri deg fra slaveriet! Dette har blitt oversett i enkelte generasjoner, slik at man har tatt Paulus' andre uttalelser om slaveri til inntekt for at det var helt i orden å legge folk i lenker og piske dem. Vel, Jesu evangelium var frihet fra slaveri - alle former for slaveri. Det samme budskap hadde selvsagt Paulus.

Og det kommer helt an på hva slags slaveri man har vært under for. 1 Kor var skrevet inn i en tid og en kontekst som trengte spesielle kjøreregler. Se vers 26: "Jeg mener derfor at det på grunn av den nøden som er nå, er godt for et menneske å bli i den stand han er." Tilbake til vers 6: "Men jeg sier dette som en tillatelse, ikke som et påbud,..." Og i tillegg har han faktiske påbud fra Herren om ulike ting - i den tiden de levde i da grunnet nød. Man kan altså ikke rive dette brevet ut av sin historiske kontekst og lage "evige regler" av alt sammen. Andre ting Paulus uttaler seg om i dette brevet er selvsagt evige evangeliske sannheter.

Nå var ikke Paulus dum. Han levde ikke i Norge i 2014. Han levde i Romerriket. Og der vet vi alle at det ikke var noen kjære mor. Han kunne ikke si til absolutt alle tjenere/slaver at de bare skulle marsjere ut av slaveriet uten følger. Det er forskjell på slaveri og nedbetaling av gjeld. Les sammenhengen og tiden det ble skrevet i. Da får du en frigjører av slaver i Paulus. Ikke en apostel som rettferdiggjør undertrykkelse av andre mennesker. 

Konklusjon: Jesus satte slavene fri på korset. Tidenes uttalelse om saken fra Guds Sønn. Paulus forkynte i samme spor. At mennesker har misbruk Paulus' ord om saken, kan ikke Paulus ta skylden for. Det er mennesket som misbruker Bibelen. Ikke Gud og Bibelen som misbruker mennesket.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere