Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Tvil og Guds mirakler

Publisert nesten 10 år siden

En del prekner/bøker har fokynt at Gud er helt avhengig av vår tro, for at et under skal skje. Det hevdes til og med at om vi tviler, så er Gud bundet og kan følgelig ikke gjøre noe.

La meg henvise til en del hendelser i Bibelen hvor folk helt klart tvilte. Allikevel så gjorde Gud mirakler og underfulle ting.

Israel i ørkenen. Forfatteren av Hebreerbrevet sier helt klart at de tvilte på Gud. De tilba til og med avguder. På tross av dette ga Gud Israel manna seks dager i uken. Ledet dem i en skystøtte om dagen. Ledet dem i en ildstøtte om natten. M.m. Deres tvil var ikke en hindring for Gud.

Faren til Johannes døperen tvilte. For dette ble han gjort stum av engelen som kom med budskapet. Johannes ble født selv om faren hans tvilte.

Jesus blir møtt av en mann som har et besatt barn. Mannen roper ut følgende: "Jeg tror - hjelp min vantro!" Og Jesus befrir barnet fra demonen selv of faren tvilte.

Peter går på vannet i tro. Når han tviler, synker han. Men Jesus hjelper ham tilbake til båten allikevel.

Jesus stiller stormen. Disiplene tvilte. Jesus var fullt ut i stand til å gjøre dette miraklet selv om disiplene tvilte.

Lasarus lå død i graven. Han kunne verken tro eller tvile. Han var død. Jesus reiser ham opp igjen helt på egen hånd.

Konklusjon: Ja, Jesus underviser om tro. At tro kan utføre mirakler. Men det er for mange eksempler i Bibelen på at Gud hjalp mennesker på tross av deres tvil. Man kan ikke låse seg fast til læresetningen om tro, som sier at Gud ikke kan hjelpe hvis vi tviler. Det er rett og slett for mange eksempler i Bibelen som beviser det motsatte.

Bibelen er opptatt av å øke vår tro. Det er absolutt det beste. Men om man tviler, så er ikke Gud bundet, ute av stand til å hjelpe.

Gå til innlegget

Forslag til hva fortapelse betyr

Publisert nesten 10 år siden

Adam og Eva levde i Edens hage sammen med Gud. Der nøt de fellesskap med ham. Da de syndet ble de ført ut av hagen. De hadde ingen mulighet til å komme inn i Edens hage igjen.

Følgene av valget om å synde, har ført til en jord med mye sorg, ulykke og urettferdighet. Men Gud ville veldig gjerne ha fellesskap med menneskene han hadde skapt. Gjennom hele Bibelen leser vi om en Gud som oppsøker mennesker. Noen ganger får han positiv respons. Noen ganger ikke.

Så sender Gud Jesus. For å søke det som er fortapt. For å opprette fellesskap med mennesker. Noen ville ha fellesskap med Gud. Andre ikke.

Jesus forteller flere lignelser som jeg synes beskriver fortapelse veldig godt. Om gjeteren som leter etter fåret som har gått seg vill. Om den bortkomne sønnen som vender tilbake til faren sin. Om kvinnen som mistet en mynt, lette etter den, og fant den.

Men så snakker Jesus om innbydelse til fest. Alle blir invitert. Noen svarer ja på innbydelsen. Andre ikke.

Paulus beskriver fortapelsen på denne måten, i 2 Tess 1,9: "Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt,..." Dette er nøyaktig den samme konsekvens Adam og Eva opplevde. De fikk ikke komme inn i Edens hage og det fellesskapet de hadde hatt med Gud tidligere. Evig fortapelse blir da et liv uten fellesskap med Gud.

I Johannes åpenbaring står det at vi skal leve på en ny jord. Der vil alt bli slik Gud hadde tiltenkt menneskeheten i begynnelsen. Ingen sorg og smerte. En jord som er rettferdig og god å leve på. Det nye Jerusalem skal være byen hvor de troende skal bo og leve i. Men så sier Johannes noe interessant (21,27): "Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet." Jesus snakker om de som skal sitte ved bords sammen med Abraham i Guds rike. De som ikke tror på Jesus, får ikke være med i dette selskapet.

Kan det være at de som tror skal leve sammen med de som ikke tror, på denne nye jord? De som tar imot invitasjonen får bo i denne byen. De som sier nei til invitasjonen, har ingen mulighet til å komme inn i denne byen. Hvor Gud bor. De som ikke tror lever da på denne nye jord, men utenfor byen.

Jeg tror ikke lenger på en definisjon av fortapelsen som påstår at Gud skal pine og torturere mennesker, fordi de ikke tror på Jesus. Vil det bli "gråt og tenners gnissel" på den nye jord? Ja. Det er klart det vil være en bedrøvelse å ikke få være med på festen og gleden som er i det nye Jerusalem. Og jeg spør: Er ikke det straff mer enn nok? Er ikke dette "evig pine" nok?

Jeg tror at Gud er kjærlighet. Så kjærlig at, selv om de som ikke trodde ikke får tilgang på fellesskap med Gud, så vil de ha et verdig liv. De vil leve på den nye jord og ha et liv som er meningsfullt. "Ildsjø" og andre uttrykk i Bibelen, som fungerer som beskrivelse av fortapelsen, er beskrivelser på et evig liv uten samfunn med Gud.

Per i dag er dette slik jeg forstår fortapelsen. Det er absolutt verdt å få med seg festen og fellesskapet med Gud. Å gå glipp av dette er ille nok. Nei, jeg tror ikke på folk som mener at folk skal bli utsatt for grusom behandling av Gud i fortapelsen. Straffen står ikke til ugjerningen, for å si det slik.

Jesus sa jo at folk var fortapte allerede nå; mennesker lever uten å ha fellesskap med Gud.

Jeg tar ikke for god fisk de som påstår at de har hatt syner og åpenbaringer om fortapelsen, hvor folk blir utsatt for grusomheter helt hinsides av hva en kan orke å tenke seg. Skulle jeg ta feil, så ber jeg om at Gud viser meg hvor jeg har tolket feil. Men Paulus gjør det klart at vi ikke skal tro på alle som påstår at de har hatt syner (Kol 2,18).

Jeg tror ikke på en grusom Gud. Gud er kjærlighet. Og jeg tror på en intelligent og human løsning for de som velger å ikke tro på evangeliet om Jesus.

Gå til innlegget

Religion vs Jesus

Publisert nesten 10 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=1IAhDGYlpqY

Denne linken har i skrivende stund snart fått tyve millioner treff. Et kuult rim om hvorfor religion stinker - mens Jesus lukter parfyme. Enjoy!

Gå til innlegget

Hele verden er forsonet med Gud

Publisert nesten 10 år siden

Skrev følgende tekst som en kommentar i en annen tråd, men tenkte at den kan fungere som et innlegg:

Hvis man leser Apg 10 i sin helhet, og spesielt dette verset, får du min tolkning av hvordan Gud ser på mennesker i dag: "For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.»" Peter får klar beskjed om å ikke kalle hedninger - de som ikke er jøder - for urene. Av hendelsen med duken som daler ned, forstår man at Gud har renset alle mennesker. Du er altså i Guds øyne et rent menneske fordi Jesus renset og tilga deg på korset.

Skjer dette først etter at et menneske blir en kristen? Jeg, og flere med meg, tror ikke det. Vi mener at Gud allerede har forsonet menneskeheten med seg selv og stiftet fred. Han holder ikke noen feil opp mot noe menneske, av den grunn at alle feil har blitt visket bort allerede. Tillat meg å sitere 2 Kor 5,19-20: "For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet."

Her står det at Gud forsonte hele verden - alle mennesker - med seg selv ved korset. Jeg tolker dette som at alle mennesker allerede før de tror, har fred med Gud. De er forsonet med Gud. De er rene. Har mottatt Guds rettferdighet. Slik tror jeg Gud ser på jordens mennesker. Feilfrie fordi han allerede har tilgitt alt sammen i Jesus. Ja, jeg tror at det gjenstår å tro. Ja, jeg tror på en fortapelse (uten at jeg vil prøve meg på en utredelse av hva den består i). Men jeg tror du skjønner hvor jeg vil hen; ønsket å gi deg en positiv hilsen fra Bibelen, slik jeg forstår den. Og for ikke å glemme at vi alle ifølge boka er skapt i Guds bilde. Det kan jo ikke være dårlige saker. :)

 

    

Gå til innlegget

Jesus Film Project

Publisert nesten 10 år siden

For en tid tilbake kom jeg over en side på nettet, www.jesusfilm.org. Dette er kort fortalt et arbeid hvor en film om Jesu liv, død og oppstandelse, vises til mennesker over hele verden. Ofte i fattige land. Til unådde mennesker. På deres eget språk. For små grupper. For større grupper. For 50$ kan man nå 500 mennesker med denne filmen. For 100$ 1000 mennesker. Vil anbefale alle som er opptatt av misjon om å sjekke ut deres arbeid og støtte de.

På siden deres står det følgende:

"Every eight seconds, somewhere in the world, another person indicates a decision to follow Christ after watching the "JESUS" film.

Every eight seconds... that's 10,800 people per day, 324,000 per month and more than 3.8 million per year! That’s like the population of the entire city of Pittsburgh, PA coming to Christ every 28 ¼ days. And yet, if you are like many people, you may have never even heard of it.

Called by some “one of the best-kept secrets in Christian missions,” a number of mission experts have acclaimed the film as one of the greatest evangelistic tools of all time. Since 1979 more than 200 million men, women and children worldwide have indicated decisions to follow Jesus after viewing the film. In addition, through hundreds of partners an estimated 10+ million decisions have been made as the film "JESUS" is used extensively by the Body of Christ worldwide."

Og har du lyst til å se filmen for din egen del (på engelsk), er den å finne på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=5pGEv9qXVaY

God film!

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere