Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Det ortodokse synet på helvete

Publisert over 8 år siden

I Vesten er vi preget av Augustins og Dantes syn på fortapelsen. Steve McVey er blant de som tar et oppgjør med "ild og svovel" og presenterer forståelsen av fortapelse på en - for mange i Vest - ny måte.

Kristne ynder å bruke Paulus' vers om at de ikketroende skal straffes med en evighet borte fra Guds nærvær. Kanskje vi har misforstått hva Paulus egentlig mener? For i Åp 14,10 står følgende: "...Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran Lammet." På engelsk kommer det fram at de er i Lammets og englenes nærvær i evighet. Så hva gjør du med dette verset? Gud er allesteds nærværende, sier vi. Da må han jo være det i evigheten også. Altså er han nærværende i fortapelsen. 

Ild kan bety mye forskjellig i Bibelen. Gud er en fortærende ild, står det. Det flyter en strøm av ild ut av Guds trone. Det har blitt foreslått ned gjennom historien at "ildsjøen" er et uttrykk for Guds kjærlighet. Vi kristne er brennende med Åndens ild, og det betyr kjærlighet, ikke sant?

Hva da med Guds vrede? Ordet for vrede på grunnteksten kan forstås som intensitet. McVey foreslår at Guds vrede er hans intense kjærlighet til oss. Akkurat som foreldre kan bli sint på sitt barn om noe urovekkende skjer. Men dette sinnet er av kjærlighet, ikke hat.

Protestanter og katolikker har valgt Augustins vei når det gjelder å forstå fortapelsen. De ortodokse derimot har alltid trodd at fortapelsen er Guds kjærlighet. Et godt eksempel er Moses på Sinai fjell. En sky av herlighet senket seg der. Moses gikk rett inn i skyen og ble der i 40 dager og netter. Men hva med Israel som levde i opprør? De så denne skyen som flammer og ble redde. Poenget: Guds herlighet vil være over oss alle i evigheten. Om vi liker dette nærværet, som Moses gjorde, eller ikke - ja, se det er hele spørsmålet. Kan det være at de i fortapelsen opplever Guds nærvær som noe ubekvemt, slik Israel gjorde? Jeg tror det.

Gud er kjærlighet. Kan noe som er i konflikt med kjærlighet komme fra Gud? Nei. Kan det da være at vi her i Vesten ikke har forstått temaet helvete på en riktig måte? Jeg tror vi har kraftig misforstått.

Evangeliet i Vesten er omtrent dette: "Gud er så ond og glad i å torturere at vi må reddes fra ham!" Ikke rart i at både kristne og ikkekristne får problemer med troen. Men det går an å ha nye tanker om dette temaet. At Gud er kjærlighet. At denne kjærligheten ikke forandrer seg i evigheten selv om noen her i tiden ikke ville tro.

Et spørsmål til slutt: Hvorfor er det så viktig for en del kristne at Gud er mest mulig sadistisk i evigheten?

Tenk litt på dette. Augustin sa masse rart som ødela for mange mennesker i mange århundrer. Ikke minst hans syn på kvinner og sex. Dantes bok var ment å være en komedie! Skal en nevrotiker og en komiker danne vårt syn på fortapelsen? Ikke denne karen, nei.

Håper på en het og brennende debatt! ;)

Gå til innlegget

Når Jesus uttaler disse ordene på korset, er det mange som tror at Gud forlater sin Sønn på korset. Men Dr. Steve McVey har en annen forklaring som virker mer rimelig.

Det var med fortvilelse at Jesu disipler så sin Messias henge på korset. Det hele virket som et eneste stort nederlag. Det hele begynte så bra. Nå lider deres Messias døden på korset. En rekke mennesker spotter Jesus, med anklagen om at Gud nå må komme å utfri ham hvis Gud har behag i ham.

Så hva er det som skjer? Forlater Gud Jesus på korset? Hvorfor uttaler Jesus disse ordene?

Det jødiske folk kjente sin hebraiske Bibel. I Salme 22,1 står det følgende: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Resten av denne salmen legger ut om Jesu lidelse på korset - hele frelsen i Jesus. 

V 8-9: "Han stolte på Herren, la Ham redde Ham! La Ham utfri ham, siden Han har behag i Ham." Høres dette kjent ut?

V 17: "De har gjennomboret Mine hender og Mine føtter."

V 25: "For han har ikke foraktet eller avskydd Den elendiges elendighet. Og Han har ikke skjult sitt ansikt for Ham. Men da Han ropte til Ham, hørte Han." Nei, Gud forlot ikke Jesus på korset. Gud var jo i Kristus og forsonte verden med seg selv, sier Paulus.

V 27-28: "Må deres hjerter leve til evig tid! Alle verdens ender skal minnes dette og vende seg til Herren."

Når Jesus ropte disse ord på korset, skjønte de som kunne sin Bibel at Jesus siterte Salme 22. Det Jesus egentlig sier, er: "Husk Salme 22! Det er profetert at mine hender og føtter skal gjennombores." Jesus minner Israel om hva som er skrevet om den lidende Messias. Dette skulle oppfylles. De som var våkne i timen fikk med seg poenget til Jesus, og ser nok en gang en oppfyllelse av Guds plan med deres Konge og Messias. Hvordan forstår du nå Jesu uttalelse på korset sett i lys av Salme 22?

Gå til innlegget

Kvinner skal ikke tie i menigheten!

Publisert over 8 år siden

Kvinner har alltid vært en uunværlig ressurs for menigheten. På grunn av enkelte vers i NT har de dessverre blitt undertrykt. Dette innlegget er et utdrag fra en preken av Jonathan Welton som tar opp dette spørsmålet på en vidunderlig måte!

1 Kor 14,34-35: "Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten."

Disse berømte versene har blitt brukt til å holde igjen kvinner i menigheten. Hva skal man gjøre? De står jo der! Og man får problemer siden disse versene helt klart kolliderer med andre vers i NT. Men vi kan ikke lenger bare avfeie dette og ikke ha et intelligent svar!

1 Kor er et svar på korinternes brev til Paulus. De hevdet en del ting og stilte spørsmål, og Paulus svarer. I dette henseende siterer Paulus korinterne flere ganger i 1 Kor, for så å gi sitt svar. Det er dette som skjer i disse versene. Det er korinterne som hevder at kvinner skal tie i menigheten - ikke Paulus! Han har jo nettopp undervist i et par kapitler at alle kan virke i nådegavene i menigheten, både kvinner og menn! 

På gresk kommer det fram at disse versene er et sitat. Dette kommer ikke fram i ulike oversettelser. Derfor kan det virke som at det er Paulus som sier disse tingene! Det er ikke tilfelle. Paulus' svar på hva de hevder? V 36-40:

"Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ordet er kommet? Hvis noen mener seg å være profet eller ha åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver, er et Herrens bud. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. Derfor, mine søsken: Vær ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale. Men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg!"

Så langt Jonathan Welton.

Kvinner skal ikke tie i menigheten! Har til og med hørt ledere uttale seg om at de ikke vet hva de skal gjøre. De vet at Gud har kalt kvinner til tjeneste og til å preke, men dette kolliderer jo med hva Paulus angivelig sier. Nå vet du hva løsningen er på denne konflikten som pågår i menigheten i dette spørsmålet. Ta denne kunnskapen med til presten/pastoren din og forlang en oppreisning for kvinner i menigheten! At kvinner har like mye rett i Kristus til å tjene Gud i ulike tjenester og med ulike nådegaver i menigheten. Om ikke annet så vet du kjære søster at du fra nå av kan gå frimodig ut i det kallet Gud har gitt deg! Og du kan også underbygge/forsvare ditt kall med nettopp de versene som har blitt brukt til å holde deg tilbake!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere