Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Jesu liknelser om fortapelse - en ny vri

Publisert over 8 år siden

I den pågående debatten om hva fortapelse eventuelt betyr, synes jeg det er viktig å gå Jesu liknelser nærmere etter i sømmene. Er det noe som har blitt oversett?

I Matt 13 snakker Jesus i ulike liknelser. Én av liknelsene er den om såkorn, åker og verdens ende. Og høsten. Denne liknelsen står i versene 24-30. Man får umiddelbart inntrykk av at dette omhandler vår framtid. Men det er verdt å vurdere hvordan en del preterister leser denne liknelsen. 

Versene 36-43: "Så forlot han folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: 'Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!' Han svarte: 'Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden (kosmos). Det gode kornet er de som er rikets (Israel på den tiden) barn, ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens (aion = tidsalder) ende, de som høster inn, er englene. Og slik som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved (toutou: med denne) verdens (aion = tidsalder) ende: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike (Israel) alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovnen (Jerusalem), der de gråter og skjærer tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!'" 

Legg merke til nåtid i liknelsen. Jesus sår i nåtid. Åkeren er. Det gode kornet og rikets barn er. Osv. Altså omhandlet liknelsen menneskene i Jesu samtid. I Matt 23 taler Jesus igjen om sin egen generasjon, som var eksepsjonelt onde. Og i Matt 24 snakker han om hva som skal skje med disse menneskene innen én generasjon (40 år).

Så det Jesus sier på godt norsk, er dette: I Israel ville gode og onde mennesker fortsette å leve sammen helt til romerne inntok Jerusalem i år 70. Romerne brant byen og jevnet templet med jorden. Ildovnen blir da i denne liknelsen et bilde på nettopp denne hendelsen som skjedde i Jerusalem.

Dette betyr ikke at preterister anser alle liknelser for å omhandle år 70. En del liknelser har utvilsomt med andre ting og vår framtid å gjøre. Men syntes det var viktig å få fram den preteristiske måten å forstå akkurat denne liknelsen. 

Gå til innlegget

Blir kvinner frelst gjennom å føde barn?

Publisert over 8 år siden

Jeg håper ikke du har hørt en preken som hevder noe slikt. Men 1 Tim 2:11-15 trenger en intelligent forklaring. Et utdrag fra en tale av Dr. Jonathan Welton.

1 Tim 2:11-15 sier følgende: "En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. For Adam ble skap først og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen - bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet."

I vers 8 snakker Paulus til menn generelt. I vers 9-10 snakker han til kvinner generelt. Men så kommer vers 11-12: "En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille."

Kommentatorer sier at i Efesus, der Timoteus var leder og apostel, bydde en del mennesker på problemer for ham og menigheten. Efesus var byen der gudinnen Diana - eller Artemis - ble tilbedt. Denne kulten tok historien om Adam og Eva, og sa at det egentlig var Adam som ble forført. Alt var Adams feil, ifølge dem. Disse kvinnene fra denne kulten ble etter hvert troende, og hadde denne merkelige teologi som ga dem en nedlatende holdning overfor menn. Altså motsatt problem av hva vi har i dag, hvor en del menn forsøker å kontrollere kvinner og dominere dem i hjemmet og menigheten.  

Legg merke til at Paulus snakker om "en kvinne". Entall. Det kan være en spesifikk kvinne som gir Timoteus problemer her. Vers 12: "Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille." På gresk brukes ikke det vanlige ordet for å bestemme. Her brukes et ord - authenteo* - som betyr den verst tenkelige måten å dominere på. Det kan bety å stjele autoritet på en hard måte. Paulus sier heller ikke at menn kan gjøre dette. Det handler ikke om kjønn. Paulus tillater ikke at denne spesifikke kvinnen holder på på denne måten.

Noen kommenatorer mener at folk reiste seg opp i møtet og forstyrret, og kom med bisarre læresetninger. Paulus tillot altså ikke folk å forstyrre og dominere møtene på en slik feilaktig måte.

Paulus bekrefter videre at Adam ble skapt først og så Eva. Hvorfor gjør han det? Fordi disse menneskene fra sin tidligere kult, mente at Eva ble skapt først. Mennene ble altså sett på som annenrangs av disse menneskene. 

Så kommer vers 15: "Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen..." Legg merke til at det står barnefødselen. Dette er riktig oversatt. Det står ikke barnefødsler. Fra gresk skal det oversettes med bestemt form, og ikke barnefødsler i generell mening. Det snakkes om selve Barnefødselen - Jesu fødsel. Det er gjennom Jesus kvinner blir frelst. Ikke gjennom å føde barn. Oversettere har noen ganger gjort en feil ved å utelate bestemt form. Og da mister verset sin opprinnelige betydning. 

*Authenteo

one who acts on his own authority, autocratic, an absolute master, to govern, exercise dominion over one, usurp authority over

Gå til innlegget

En reise i inndoktrinering

Publisert over 8 år siden

Jeg ble anbefalt av Elias Per Vågnes å lese boken "Gudsforgiftning" av Tilman Moser. Denne boken viser hvor galt det kan gå når religiøs fanatisme råder. Dette er min historie om hva slikt kan gjøre med en sårbar ungdom.

Før jeg begynner, vil jeg presisere at dette er høyst personlig og derfor bare relevant for enkelte menigheter og sekter jeg selv gikk i. 

Da jeg var ung fikk jeg klar beskjed av menigheten om å ikke høre på rock. Det var satans musikk. Og med det ble gitaren lagt på hylla. Et instrument jeg hadde traktert i flere år. Kvinner og seksualitet var noe menigheten skulle definere. Jeg tok med en dame til menigheten som jeg var interessert i. Pastoren var skeptisk fordi denne damen ikke var en kristen. Jeg skjønte budskapet og avsluttet noe som kunne ha blitt et forhold. Kuttet også ut en svært god venn jeg hadde kjent i flere år fordi han ikke var en kristen. 

Så kom menighetens aversjon mot vitenskapen. Gud og vitenskap ble satt opp mot hverandre. Vi ble også advart mot psykologer. Folk ble tatt opp på scenen og skjellet ut. Mens deres respektive familie satt og så på. Til tider var man derfor nervøs når man satt i stolradene. Man visste jo aldri om man selv eventuelt ville bli et offer for en slik offentlig ydmykelse. 

På bønnemøtene stod vi og skrek høyt mot demonene. Vi deltok i såkalt åndelig krigføring. Å gå hjem fra slike samlinger gjorde meg nervøs. Vi hadde ikke mye pent å si om de andre menighetene i byen. I vår arroganse anså vi oss selv som svaret på de andre menighetenes forbønn for byen. Å være uenig med ledelsen ble sett på som opprør. Å gå imot ledelsen var det samme som å gå imot Gud selv. Og da kunne man risikere å bli drept av Den Hellige Ånd, ble det forkynt. Vi hadde altså en drapstrussel hengende over oss hele tiden. Pastoren brummet i mikrofonen til stadighet. Han ble lett sint. Dette var mildt sagt ubehagelig.  

Etter at jeg klarte å bryte ut var jeg dypt deprimert i lange perioder. Hadde også sterk angst. Slik foreløp min ungdomstid blant fanatikerne. Problemet med et indoktrinert menneske, er at vedkommende ikke skjønner selv at han/hun er hjernevasket. Dette er noe man oppdager i ettertid. Noen kommer aldri til seg selv igjen. Jeg fikk aldri oppleve en normal ungdomstid. Senere ble det derfor mye fyll og slagsmål. Et forsøk på å ta igjen tapt tid.

I dag er jeg voksen og kan tenke selv. Har lest Bibelen på nytt og tenker annerledes nå. Jeg kaller dette frihet. Fanatikere kaller dette for frafall. Frafall fordi man ikke mener det samme som dem. Men jeg vet hvordan de tenker fordi jeg var slik selv en gang.  En fanatikers hjerne fungerer på en helt spesiell måte. Ingenting andre sier trenger inn. 

Jeg hatet de kristne med et intenst raseri i flere år. Til og med kristne som aldri hadde gjort meg noe vondt. Hadde mildt sagt lyst til å utøve vold mot sektlederen. Han ødela totalt mitt bilde av en kjærlig Gud. Vurderte sterkt å bli satanist i protest. Det skulle ta mange år med terapi og sunn forkynnelse, før jeg fikk tilbake troen på en kjærlig Gud. 

Så hva er det som skjer når man inndoktrinerer ungdommer? Slikt fører til psykiske problemer. Noen tar selvmord. Det er befriende å tenke selv. Men man må være utrolig sterk. Å stå imot flokkmentalitet er noe ikke alle klarer. Så en del fortsetter i samme spor. Kanskje med et inderlig og hemmelig ønske om å frigjøre seg. Men det kan bli for tøft. Det er muligens tryggere å få en klapp på skulderen av menigheten, enn å være ærlig med seg selv og Gud. Med Bibelen og virkeligheten. For noen har en slik tragisk reise ført til at de har mistet troen på Gud. Det var nære på at troen min forvitret helt.  

Jens Bjørneboe sa i et intervju en gang at flere århundrers feilaktig teologi må bli ryddet av veien. Gjør man det vil man finne tilbake til sin ungdoms elskede, mente han. Og hvis du synes dette innlegget var litt i det sterkeste laget, kan du jo lese Esekiel 34. Der får du greie på hva Jesus tenker om onde hyrder. Og hvordan disse opererer. En ond hyrde er en som er snill i det ene øyeblikket. For så å ramme deg på verst tenkelig måte i det neste. Det er derfor folk blir forvirret og ikke vet hva de skal tenke og velge.

Jesus ville at vi skulle være frie. En frihet han syntes det var verdt å dø for. I dag er jeg normalt lykkelig uten bitterhet mot noen. Hat er en særdeles ulykkelig tilstand jeg for mitt bare liv ikke ønsker å oppleve igjen. Jeg er takknemlig for at jeg hadde en god psykolog og støttekontakt, som hjalp meg med å sortere tanker etter alt dette jeg hadde opplevd. De var til uvurderlig støtte og hjelp. Jeg var blant de heldige, tross alt.

Hvis du leser dette innlegget og er offer for sekterisme, vil jeg anbefale deg å kutte sekten umiddelbart. Ikke forklar noe som helst. Ikke forsøk å rettferdiggjøre ditt valg. Bare ta hatten og gå. Disse lederne med sine medlemmer, vet nøyaktig hvilke knapper de skal trykke på for å holde på deg. De er drillet i slikt, og du er ikke sterk nok til å kjempe mot slik urettferdighet nå. Dette er noe som kommer siden. Og du kan være trygg på at Jesus støtter deg fullt og helt. Det er ikke han som er problemet. Det er mennesker som misbruker hans navn som er problemet.

Gå til innlegget

Adams ribben eller full likestilling?

Publisert over 8 år siden

I alle år har man hørt at Gud tok ribbenet til Adam og skapte Eva. Dr. Jonathan Welton, en lærer og predikant, har en interessant teori jeg synes det er verdt å legge merke til.

Det står i (den norske) Bibelen at Gud tok et ribben fra Adam og skapte kvinnen. Fra hebraisk kan det oversettes med ordet "ribben". Men det kan også oversettes med ordet "side". Welton mener at Gud delte Adam i to. Og fra denne ene halvdel skapte han kvinnen.

Når de to blir ett, finner man tilbake til hverandre. Mannen får ikke ta tilbake "ribbenet" sitt, men sin "andre halvdel". Det samme gjelder for kvinnen. Det er jo slik vi snakker når vi er forelsket og romantiske. "Jeg har funnet min andre halvdel!" Ikke "Jeg har funnet ribbenet mitt!"

Welton er opptatt av full likestilling mellom kvinne og mann. Derfor er ikke denne detaljen ubetydelig. Hvis kvinnen bare blir redusert til et "ribben", så ligger det i sakens natur at hun på en måte er mindreverdig. Et ribben er ikke "like mye" som en hel mann minus et ribben. Men hvis hun er en "halv kropp og hode", tatt fra en annens "halve kropp og hode", da får det hele et annerledes utgangspunkt. Vi savner vår egen "halvdel" og finner den i en annen. Først nå er det to likeverdige parter som blir ett. Som Gud i 1 M 2:18 opprinnelig sa: "Da sa Herren Gud: 'Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.'"

Gå til innlegget

33 000 ulike kirkesamfunn

Publisert over 8 år siden

Økumenikken har en vei å gå i dag. Det er noe slikt som 33 000 ulike kirkesamfunn. Kanskje på tide at kristne setter seg ned og tar en prat. Og blir venner.

På http://www.philvaz.com/apologetics/a106.htm, kan man sette seg nøye inn i dette temaet. Siden åpner med følgende avsnitt:

The Facts and Stats on "33,000 Denominations"
by PhilVaz

Now for a few facts and stats from the actual source: World Christian Encyclopedia by Barrett, Kurian, Johnson (Oxford Univ Press, 2nd edition, 2001).

The source does refer to 33000+ total "Christian" denominations, but it defines the word "denomination" as an organized Christian group within a specific country:

Denominations. A denomination is defined in this Encyclopedia as an organized aggregate of worship centers or congregations of similar ecclesiastical tradition within a specific country; i.e. as an organized Christian church or tradition or religious group or community of believers, within a specific country, whose component congregations and members are called by the same denominational name in different areas, regarding themselves as one autonomous Christian church distinct from other denominations, churches and traditions. As defined here, world Christianity consists of 6 major ecclesiastico-cultural blocs, divided into 300 major ecclesiastical traditions, composed of over 33,000 distinct denominations in 238 countries, these denominations themselves being composed of over 3,400,000 worship centers, churches or congregations.” (Barrett et al, volume 1, page 16, Table 1-5, emphasis added)

So we have, according to Barrett's Encyclopedia:

  • a denomination is defined as existing within a specific country
  • there are 33,000+ total of these "Christian denominations" in 238 total countries

These 33,000 are subdivided into "6 major ecclesiastico-cultural mega-blocs", and ordering them by denomination size we have (I am rounding up or down slightly for convenience, using year 2000 figures) :

So the 33,000 number is from the total of these 6 mega-blocs:

22000 + 9000 + 1600 + 781 + 242 + 168 = 33,000+


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere