Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Publisert over 8 år siden
Så innhøstingen av høsten begynte år 70 ved at mannen med ljåen satt på en sky, er det det du mener Werner?

Ja. Om man leser Åp 14 og 15 i helhet, får man dette: De 144 000 jødene var de kristne jødene på den tiden som forkynte Jesus. De andre jødene som ikke trodde på Jesus, og derfor ikke hørte på Jesu råd om å flykte fra Jerusalem når Titus' hær kom, ble drept, sultet ihjel, eller ble bortført som fanger. Det sies at det døde rundt 1,1 millioner jøder på denne tiden. Fordi de holdt seg inne bak Jerusalems murer. Hadde de flyktet ut av Jerusalem slik Jesus sa, kunne det ha gått annerledes. Kanskje de også ville ha reddet sitt liv. 

Alt dette skjedde under Nero. Hvis jeg husker historien korrekt, så var det Nero som ga Vespasian beskjed om å dra mot jødene. Vesapasian gir ansvaret for dette til sin sønn Titus. Det står i Åp 15:2 at: "Og jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild. På glasshavet sto de som hadde seiret over dyret og bildet av det, og tallet som står for dyrets navn." I flere år hadde det vært martyrer. Folk som nektet å bøye av for romernes forfølgelse. Folk som nektet å tilbe Nero framfor Jesus. 

Når det gjelder blod og stadier og slikt, må jeg innrømme at jeg ikke har alle detaljer på plass. Studerer fortsatt preterisme. Og har mer å lære. Så kan dessverre ikke gi en kommentar på alle slike detaljer, som sagt. 

:-)

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

Så kommer Jesus en gang i vår framtid? Selvsagt gjør han det. Men man må skille mellom når han "kom" i år 70 og når han en gang skal komme i vår framtid. Her må man skille kortene, mener jeg. Et bra vers på dette, er Apg 1:11 hvor det står: "...og sa: 'Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.'" :-)

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hvor får englene plass i ditt bilde av denne lignelsen Werner? Og hvor passer det inn der man gråter og skjærer tenner? Og der det står man skal skille hveten og ugresset,er ikke det et bidel på å skille sauene og geitene fra hverandre

Hei Rune,

Englene får sin plass om man leser i Åp 14:14-20. Disse versene omhandler hva som skjedde i Jerusalem i år 70, slik preterister tenker det. At de gråt og skar tenner, er det mange eksempler på om man leser historien om hva som skjedde i Jerusalem den gangen. Bl.a en langvarig sult. Samt at folk torturerte hverandre for å få tak i mat. Og mer kunne nevnes.

Det er forskjell på preterister. Noen mener, som du nevner, at liknelsen om å skille sauene og geitene, handler om framtiden. Men at en del liknelser handlet om år 70.

Poenget med innlegget er at folk legger alle liknelser fram i tid. Jeg mener dette er delvis feil. Noen liknelser handlet om hva som skjedde i Jerusalem den gangen. Man leser i Matt 23 og 24 om alt det forferdelige som skulle skje med Jerusalem fordi de var så onde. Jesus snakket om templets ødeleggelse. Noe som skjedde i år 70. Matt 24:1-3: "Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. Men han sa: 'Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.'" Dette skjedde i år 70 da romerne inntok Jerusalem og jevnet templet med jorden. Og videre: "Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: 'Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?'"

1. Når skal dette skje at templet ødelegges? Dette skjedde i år 70.

2. Hva er tegnet på ditt komme? Dette lister Jesus opp i de videre versene. Ordet "komme" er her parousia på gresk. Dette kan bety nærvær. Flere ganger i GT "kommer" Gud. Ikke synlig. Men for å utføre noe. Andre ganger kommer Gud synlig, som på Sinai fjell, f.eks. Det er et slikt nærvær de første kristne opplevde. Jesus kom for å sette et punktum for templet og ofringene der.

3. Verdens ende? Her tror man umiddelbart at det handler om verdens ende i vår framtid. Men da må man lese grunnteksten. Det står aion = tidsalder. Helt siden Daniels profetier f.eks, så ventet jødene på sin etterlengtede Messias. Og han kom. De så fram mot sin apokalypse i flere århundrer. Og den kom. Med templets ødeleggelse, og Jesus på korset som innførte en ny pakt, var den jødiske æra under Moseloven definitivt over. Det Messianske riket de hadde ventet på så lenge, kom med Jesus. Jesus sa jo stadig at riket hadde kommet. 

Jeg kunne valgt mange eksempler. De beste er når forfatterne av NT sier "snart". De visste fra Matt 24:1-3 hva de hadde i vente. Og Jesus sa at alle tegnene skulle skje innen én generasjon. Dette sier han i Matt 23:36 hvor han profeterte: "Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt!" Jesus snakket altså til sine samtidige. Og i Matt 24:34 profeterte han igjen: "Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer." "Alt dette", er da de tegnene han har listet opp fra vers 1 og videre i dette kapitlet. Og det skjedde. Nøyaktig én generasjon senere.

Stefanus ble beskyldt for noe spesielt. I Apg 6:14 står det: "Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal rive ned helligdommen og forandre de skikkene som vi har fått overlevert fra Moses." Dette var noe Jesus selv sa i Matt 24. Og Stefanus hadde fokynt det Jesus sa. Templet skulle rives ned. Og GT erstattes med NT. Og for dette blir Stefanus steinet. Det er interessant å merke seg denne grunnen til at Stefanus ble drept. Skikkene ble forandret; NTs æra hadde begynt. En ny pakt. Samt at skikken om å ofre, sluttet. Da templet ble ødelagt, var det ikke lenger mulig å ofre.

:-)

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
Regner vi de 70 uker, eller da 490 år fra året -457 som profetien sier, så får vi da 69 uker + 3,5 dager inn i den siste uken årstallet 30 e. Kr. og det stemmer 100% med at Guds Lam ble ofret og med det opphører matoffer og slaktoffer.

Så hvis jeg forstår deg rett, så tenker en historisist at det du sier her er oppfylt, men at det også er et panorama over historien og vår framtid videre? At oppfylte ting i Bibelen, og generelle temaer, også er noe vi kan se skje videre i historien og vår framtid? Er på skolebenken nå, så du får foklare så jeg skjønner. He he! ;-)

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
kvinnene som har barn hjemme skal vidreføre sin frelse ved å ta seg av hjemmet. Dette er en fantastisk tjeneste for Gud.

Takk for oppklaring. Hørte en gang at moren til Wesley brødrene sa at hennes tjeneste var å legge grunnlaget for disse to, ved å være en god mor og gi dem Jesus og hans Ord. Hadde det ikke vært for henne, så spørs det om vi noen gang hadde hørt om dem. :-)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere