Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

Såkalt trakassering av homofile prester

Publisert nesten 6 år siden

Den lesbiske presten Sara Elisabeth Moss hevder at hun er «demotivert, søv ikkje og er sint». Jeg antar grunnen er at jeg og mange andre mener hun ikke bør være prest i Den norske kirke (Dnk).

Selvfølgelig får homolobbyen umiddelbart toppoppslag på NRK når de hevder at de blir «diskriminert» og «trakassert». Medias forelskelse i de homofile og liberale delene av Dnk var også noe Rolf Kjøde skrev elegant om i sitt innlegg NRK som mikrofonstativ.

Homolobbyen hevder at vår klassiske teologi er nedverdigende for deres menneskeverd. Imidlertid må anklager om et nedverdigende menneskesyn holdes adskilt fra teologisk uenighet.

Reaksjonene fra homolobbyen var intet annet enn det vi forventer fra den kanten. Men ledelsen i Dnk er uhyre svak når de ikke med ett eneste ord sier at det må være legitimt å mene at de som lever som homofile eller i heterofil samboerskap ikke skal få arbeide i kirken.

Den som skal være lederen, den fremste biskopen, Helga Haugland Byfuglien legger seg selvfølgelig langflat når homolobbyen antyder at de er diskriminert. Til NRK sier hun:

Det er svært alvorleg viss medarbeidarar i kyrkja opplever at dei blir trakasserte på arbeidsplassen. Og det har arbeidsgivar eit ansvar for å gjere det vi kan for at ikkje skal skje.

Hele tiden snakkes det om at vi må ha to syn i kirken, men når preses uttaler seg på denne måten, er det faktisk de som står for det klassiske og bibelske synet som blir diskriminert og trakassert.

Preses opptrer ikke som den lederen hun bør være, men jeg har vent meg til å bli skuffet når det gjelder hennes utspill og mangel på ydmykhet.

Vi må huske at Helga Haugland Byfuglien er biskopen som er opptatt av å fremstå som flyktningene i Middelhavet sin beste venn, men hun nekter også å be om sin tilgivelse for sin støtte til at Norge gikk til krig mot Libya i 2011. Dette var en krig som var en direkte støtte til islamister og menneskesmuglere, og krigen vår skapte et helvete for våre kristne brødre og søstre.

Men for biskopen synes det viktigere å være statens servile tjener enn å forsvare evangeliet.

Kristian Kahrs
Informasjonsleder for Demokratene i Norge 

PS: Noe må gjøres med nyhetsvurderingene i NRK. I dag kom Sturla Stålsett på med innlegget En kirke for alle – tross uenigheter, men mitt innlegg ble vurdert og forkastet av NRK Ytring. Situasjonen i NRK er trist, og når de er så ekstremt politisk korrekte, undergraver dette rollen til NRK som almenkringkaster og NRK som et lisensfinansiert medium.

Gå til innlegget

VGs utenrikspolitiske servilitet

Publisert rundt 6 år siden

Hadde det vært opp til VG hadde alle partier marsjert i takt i iver etter å gå til rettferdige kriger med snille bomber mot slemminger som Vladimir Putin. Den 23 juni på Dagsnytt 18 så vi VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Hun mente det var oppsiktsvekkende at stortingsrepresentant Tor André Johnsen stemte for en balansert resolusjon om terrorisme fremmet av Russland. I følge Skartveit burde sikkert heller Johnsen støtte Norges og NATOs krigshissing i forhold til Russland.

Johnsen var på et møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, og han var frimodig nok til å støtte et en resolusjon som stilte spørsmål regjeringens utenrikspolitikk i forhold til Russland. Dette ble for mye for Skartveit, og hun sa:

«Det er alvorlig. I den stemningen som er nå, i den situasjonen som er nå, hvor Russland har gått inn, annektert, krenket grenser på den måten vi har sett nå, at man stemmer for det som oppfattes som en Russlands-vennlig resolusjon, i strid med norsk utenrikspolitikk, og attpåtil en som er fra regjeringspartiet, kan du tenke deg hvordan det blir oppfattet ute i verden? Det er oppsiktsvekkende.»

I stedet for å være så ensidig, burde VG, Skartveit og våre politikere være mye mer kritisk til de folkerettsbrudd de har vært med på etter den kalde krigen. Her var det krigen vår mot Jugoslavia som åpnet Pandoras eske for andre folkerettsbrudd. Det som er interessant her er at vår europaminister Vidar Helgesen i 1999 mente at krigen vår mot Jugoslavia var et klart brudd på folkeretten, men i dag vil han ikke svare på om han mener det samme, men sier at anneksjonen av Krim og krigen mot Jugoslavia ikke kan sammenlignes. Forsåvidt har Helgesen rett i det; det vi gjorde mot Jugoslavia med å gå til krig og gi en del av et suverent land til etniske separatister, var mye, mye verre enn det russerne gjorde på Krim. Se min kronikk i Dagen, Folkerettslig navlebeskuelse.

Jeg er offentlig kjent som informasjonsleder for Demokratene i Norge, men vårt parti har ikke tatt stilling til konflikten i Ukraina. Vi er likevel bekymret over at Norges største avis vil at alle politikere skal marsjere på geledd uten å stille relevante spørsmål til en utenrikspolitikk som ikke tjener norske interesser. Det er trist at VG ikke vil ha debatt om meget viktige utenrikspolitiske spørsmål. VG burde stille kritiske spørsmål til makten, ikke være statens servile tjener.

På trykk i VG 10. juli, 2015, ikke på nett.
Også publisert på StortingsKristian.com.

PS: Og igjen har vi tekniske problemer med at Verdidebatt deler ord som ikke skal deles. Det er ikke min feil at det står Dag snytt18 øverst i innlegget.

Gå til innlegget

Den øverste biskopen i Den norske kirke (Dnk), preses Helga Haugland Byfuglien hadde en mulighet til å be om tilgivelse for sin støtte til Norges krig mot Libya, men i stedet for å be om tilgivelse for sin støtte til en krig som var en direkte støtte til islamister og menneskesmuglere, gjemmer biskopen seg bak en svakt FN mandat.

Byfuglien hadde blitt utfordret på dette i det meget veldokumenterte innlegget Den norske kirke bør be om tilgivelse for krigen mot Libya av Aslak Storaker på Verdidebatt 11. mai og Radikal Portal 18. mars. Dette var noe biskopen ikke svarte på, og derfor tok jeg en direkte henvendelse til bispedømmekontoret i Nidaros 13. mai. I dag kom det skuffende svaret.

I sitt svar hevder Byfuglien at det var med megen ambivalens at hun og kirken (i denne artikkelen, les Dnk) støttet denne krigen, men da biskopen sa at «kirken har full tillit til at regjeringen har gjort en riktig vurdering i å sende norske kampfly til Libya» er det ikke mye ambvivalens å spore. Du kan ikke ha full tillit samtidig som du har megen ambivalens.

Når Byfyglien i sitt svar skriver at kirken har «tillit til de autoriteter og institusjoner som må forutsettes å ha kompetanse knyttet til utenrikspolitikk» er dette meget problematisk av flere grunner. Hvorfor skal kirken mene noe om områder hvor de har absolutt null kompetanse?

Er det viktigere å servilt knytte seg til statsmakten enn å kjempe for våre undertrykte brødre og søstre? Vi visste at vår krig ville lage et helvete for kristne i Libya, og derfor er det vanskelig å slutte annet enn at Byfuglien er fullstendig inkompetent. Hun vil ikke lære og tar ingen selvkritikk. Det er bedrevidende og arrogant.

Og det var på ingen måte noen entydig støtte i den norske regjeringen. Den meget kompetente statssekretæren i UD i 2011, Espen Barth Eide, advarte mot krigen vår og sa at det er viktig at libyere lager sin egen revolusjon.

Forsker ved PRIO, Ola Tunander, skrev den meget gode artikkelen Norges ansvar for katastrofen i Middelhavet 27. mai, og her går det frem at norske politikere var fullstendig uvitende om realitetene på bakken og at krigen ville være en direkte støtte til islamister og menneskesmuglere, men dette er altså de som Byfuglien setter sin lit til.

Vi husker de meget flaue uttalelsene til KrFs nestleder Dagrun Eriksen «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.»

Med slike naive og ansvarsløse uttalelser er det like greit at Eriksen ikke sitter på Stortinget.

Det mest skremmende med dette er at det ikke ser ut til at verken kirken eller Byfuglien har lært noe om dette, og neste gang Norge går til krig for islamister og menneskesmuglere, kan vi ikke være sikre på at kirken ikke nok en gang stiller seg servilt bak statsmakten og våre politikeres vurderingsevne.

Den viktiste oppgaven for kirken er å formidle kristen tro og kultur slik at mennesker kan ha en levende tro på en korsfestet og oppstanden Jesus Kristus som ønsker å være relevant i våre liv. Men når Byfuglien som kirkens øverste representant involverer seg i politikk på denne måten, forringer det kirkens primæroppgave.

Hadde biskopen hatt ryggrad, hadde hun beklaget sin naive tro på krig som fredsskaper, men her synes det viktigere å forsvare sine egne uttalelser enn å arbeide for fred. Betyr det noe i det hele tatt for Byfuglien når Jesus i Bergprekenen sier «salige er de som skaper fred»?

Jeg har tatt et knalltøft oppgjør med min naive krigsbegeistring etter min tid som NATO offiser i Kosovo. Tør Byfuglien ta et oppgjør med sine holdninger til krig og servile holdning til statsmakten?

Dette innlegget ble også publisert på StortingsKristian.com

Jeg hadde håpet at preses Helga Haugland Byfuglien hadde evne til selvrefleksjon og selvkritikk, men jeg ble skuffet. (Av en eller annen grunn får jeg ikke lagt inn lenke i bildet, men det er tatt fra Wikipedia.)

Gå til innlegget

Vårt Lands sitatfusk

Publisert rundt 6 år siden


Avisen Vårt Land ønsker å være en bro mellom mennesker, tro og tanke, men de undergraver denne oppgaven når de gjør seg skyldige i grovt sitatfusk hvor de prøver å skape et falsk bilde av Koranen og islam.

Det siste eksemplet nå er Alf Gjøsund som skriver kommentaren «Den religiøse løsningen»,29. april. Her siterer Gjøsund en del av sura 5, vers 32 i Koranen, men det blir uredelig når han ikke siterer hele verset, dets kontekst eller verset som kommer i 5:33.

Her er det viktig å påpeke at artikkelen til Gjøsund er en kommentarartikkel som skal formidle et standpunkt fra journalisten, ikke et intervju hvor han skal formidle meninger fra personen han intervjuer. Sitatfusket kan altså sees som noe avisen Vårt Land går inn for.

Når Gjøsund siterer «Å ta livet til ett menneske, er som å drepe hele menneskeheten» er det bare en liten del av verset. Koranen 5:32 er et av de mest misbrukte versene i Koranen, og det er trist at Vårt Land blir en del av denne forfalskingen.

Oversettelsen av disse versene fra koranoversettelsen av Einar Berg i 1980 er totalt ubrukelig, og derfor er det nødvendig å bruke den engelske oversettelsen for å vite hva som faktisk står i disse versene:

5:32 Because of that, We ordained for the Children of Israel that whoever killed a person not in retaliation of murder, or to spread mischief in the land – it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as he saved all mankind. And indeed, there came to them Our Messengers with clear proofs, evidences and signs, even then after that many of them continued to exceed the limits (e.g. by doing oppression unjustly and exceeding beyond the limits set by Allah by committing the major sins) in the land!

Dette er altså noe totalt annerledes enn det Gjøsund siterer. I artikkelen «If Anyone Slew a Person (Qur'an 5:32)» fra det seriøse nettstedet Wikiislam.net ser vi en grundig analyse av dette verset, og her ser vi at verset faktisk er et sitat ut av sammenheng fra Talmud, og det blir brukt i Koranen som om det angivelig skulle ha vært Allahs ord. I denne artikkelen ser vi også at tolkinger av teksten fra Hadithene skiller mellom muslimske og ikke-muslimske liv, hvor sistnevnte ikke har like stor verdi som muslimer.

Her er det viktig å forstå hva som menes med ordet «mischief» eller det som blir «ugagn» på norsk. Dette med å gjøre ugagn kan også inkludere de som rett og slett ikke aksepterer islam, og straffen er at de kan bli drept, korsfestet eller få kuttet av kroppsdeler fra motsatte sider av kroppen i henhold til det neste verset, 5:33.

Utrolig nok argumenterer Gjøsund i denne artikkelen for Ajmal Masroor som en moderat stemme, selv om det er kjent at Masroor sympatiserer med det muslimske broderskapet og Hamas. Dette er en mann som mener CIA sto bak terrorangrepet i Mumbai, og dette er en mann som tror sterke (amerikanske?) pengekrefter støttet terrorangrepet på Westgate i Nairobi.

Dette skriver Kjell Skartveit om i den meget gode artikkelen «Vil Vårt Land akseptere sharia?» på Document.no.

Når sterke krefter som Vårt Land og KrF, ledende stemmer i Kristen-Norge, kjemper så hardt for multikulturen, er det trist at de mangler en grunnleggende forståelse av islams originalkilder i Koranen og Sunna.

Broen mellom mennesker, tro og tanke er nokså falleferdig når Vårt Land ikke bruker fakta som brofundamenter.

Et lite sammendrag av denne artikkelen sto på trykk i Vårt Lands papiravis 12. mai, se også StortingsKristian.com.

Gå til innlegget

Informasjonsleder i Demokratene

Publisert rundt 6 år siden

Demokratene i NorgeTiden min som uavhengig stortingskandidat er nå over. Denne helgen bestemte sentralstyret i Demokratene at jeg skal være den nye informasjonslederen, og jeg gleder meg til å bygge partiet til å bli et solid og troverdig nasjonalkonservativt alternativ til Stortingsvalget i 2017.

Det finnes et uforløst potensial blant nasjonalkonservative velgere som er glade i sitt fedreland og våre kristne tradisjoner. Etter at Inge Lønning ble presset ut av nominasjonsmøtet i Oslo Høyre før stortingsvalget i 2009, har det vært et verdikonservativt vakuum i Norge.

Selv om jeg har positive ting å si om alle partier på Stortinget, trenger vi en sterk stemme som er stolte av vår kristne kulturarv og Norges nasjonale suverenitet. Det finnes for eksempel mange velmenende kristne mennesker i KrF, men dette er et parti som ikke har noen forståelse av kraften som ligger i islam.

På KrFs landsmøte var det en euforisk og populistisk stemning om at vi skal ta i mot 10.000 syriske flyktninger, og symptomatisk nok var det den kristne kurderen Daniel Kadrpour fra Irak, fungerende fylkesleder i Buskerud KrF, som var den eneste som stemte mot at KrF skulle ta i mot disse flyktningene. Kadrpour våget å henge bjella på katten og si at hvis vi skulle motta flyktninger, burde vi prioritere, kristne, jøder, yezidier og assyrere.

Når jeg involverer meg i et parti som er kritisk til fremming av multikulturalisme, ikke-vestlig innvandring og spesielt innvandring fra islamske kulturer, er det viktig å være tydelig på kommunikasjonen. I disse sakene er det mange som vil bruke en unødig sterk retorikk mot muslimer. Imidlertid ønsker jeg å ha en hyggelig tone med muslimer, og jeg har blant annet hatt en samtale med en imam om tolkingen av islams originalkilder.

Vi skal være åpne om de enorme demografiske konsekvensene med islamsk innvandring, men vi må også se mulighetene til gode samtaler med muslimer i stedet for å bli skremt. Dette viste jeg blant annet i min kommentar til Dagens artikkel om en muslim som ville ødelegge en barnedåp:

«Hvis jeg hadde vært prest, ville jeg ha reagert på følgende måte: "Kjære bror muslim, i Den norske kirke tror vi på den korsfestede og oppstandene Jesus Kristus som døde for alle våre synder. Jesus lever i dag, og han ønsker å være i ditt liv. Jeg vil gjerne snakke med deg om min tro på Jesus." For en fantastisk mulighet til å vitne!»

Selvfølgelig skal vi forholde oss til demokratiske spilleregler og ha respekt for våre meningsmotstandere, og det første jeg gjorde som informasjonsleder var at jeg tok initiativ til etiske retningslinjer for kommunikasjon i Demokratene. Medlemmene forplikter å forholde seg til følgende retningslinjer i sin kommunikasjon med medier og i sosiale medier:

  • Det som er viktig er at vi skal skille tydelig mellom islam og muslimer. Vi kan være kritiske til islam i henhold til islams originalkilder, Koranen og Sunna, og hvordan islam praktiseres, men vi skal være tydelige på at hver enkelt muslim har rett til å tro på det han eller hun vil. Friheten til å tilhøre en religion, skifte religion eller ikke tilhøre en religion er grunnleggende for Demokratene.
  • Vi skal aldri beklage oss over at norske statsborgere benytter seg av demokratiske rettigheter. Muslimske politikere skal kritiseres for sine standpunkt, ikke fordi de er muslimer.

Demokratene har en liten organisasjon, men her ligger det også store muligheter til å påvirke politikken. Vi kan stille lister i alle fylker uten at vi er avhengig av å samle inn 5000 underskrifter. For de som ønsker å involvere seg, er det store muligheter til å være med på å forme en politikk frem mot landsmøtene i 2016 og 2017.

Kristian Kahrs
Informasjonsleder i Demokratene

Dette innlegget ble også publisert på StortingsKristian.com.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere