Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

Demokratene svarer Vårt Land

Publisert nesten 6 år siden

Svenskehjelpen har kommet. Demokratene svarer på tilfluktshjem.no.

(MODERATOR HAR FJERNET ET BILDE SOM TRÅDSTARTER HADDE PUBLISERT. PÅ BILDET INNGIKK EN PERSON KAHRS IKKE HADDE TILLATELSE TIL Å BRUKE BILDE AV. MANGEL PÅ TILLATELSE ER BRUDD PÅ VÅRE RETNINGSLINJER.)

Vårt Lands samfunnsredaktør og tidligere radikale leder av KrFU, den hysterisk politisk korrekte Berit Aalborg, sjefredaktør Helge Simonnes, resten av ledelsen i avisen og de fleste av journalistene er fra seg av glede for at de prøver å oppdra oss villfarne innvandringskritikere. De vil at vi skal ha dårlig samvittighet for å ikke å ville motta migranter fra den islamske verdenen.

I sin tilsynelatende multikulturelle godhet har avisen sammen med den altruistiske stiftelsen bidra.no og reklamebyrået Kommunion laget et stykke kampanjejournalistikk for at nordmenn skal åpne sine hjem. Avisen vil aldri innrømme det, men deres kampanje er en direkte støtte til ulovlig migrasjon og menneskesmuglere og islamister som tjener på denne handelen.

Vårt Land er ikke opptatt av at de kyniske menneskesmuglerne skal stanses; her er det kun vår godhet som skal måles i å ta imot flest mulig migranter. Avisen Vårt Land er i sannhet godhetsapostler som vil sole seg i sin egen fortreffelighet. Dette minner meg på diskusjonen mellom Phoebe og Joey i Friends når de diskuterte om det var noe godt man kunne gjøre, kun for godheten, altså sann altruisme. Svaret var den legendariske kommentaren fra Joey: «Selfless good deeds need don't exist.» https://www.youtube.com/watch?v=DowJfUmlzeI

Vårt Land bryr seg ikke heller at mange av de som kommer lyver om sitt opprinnelsesland på grunn av stor handel med Syriske pass. Det tar ikke mer enn et døgn å få et helt ekte syrisk pass, og i den svenske avisen samtiden.nu, kan vi lese at de fleste kommer fra Sudan, Afghanistan, Irak, Iran og Libanon.

Da er det kanskje like greit å si som vi i Demokratene: Den etniske svensken har stemt frem hodeløse politikere. Nå er det vår tur å hjelpe de.

Bli med på et særdeles spennende politisk prosjekt.

Gå til innlegget

Løsningen på Syria-krigen

Publisert nesten 6 år siden

Europeiske politikere har utallige krisemøter for å løse flyktningkatastrofen og den massive migrasjonen mot Europa, men løsningene er kortsiktige med et ensidig fokus på flyktninger, ikke hvordan vi kan stoppe krigen.

Demokratene i Norge tenker imidlertid lenger. En massiv migrasjon fra Midt-Østen og Afrika løser ingen problemer, men når vestlige land som har satset på globalisme, intervensjon og støtte til sunni-muslimske ekstremister, har vi bare gjort problemene verre.

Krigene må stoppes for at den massive migrasjonen skal stanse!

Norge har også et tungt ansvar fordi vi gikk til krig mot Libya i 2011. Forskeren Ola Tunander ved PRIO dokumenterte dette ansvaret i sin artikkel Norges ansvar for katastrofen i Middelhavet i mai. Krigen vår var en direkte støtte til menneskesmuglere og islamister, og den laget et helvete for kristne og andre minoriteter i Libya.

NRK dokumentaren De gode bombene viser også den flaue retorikken som ble brukt av norske politikere. De argumenterte for at disse gode bombene ville skape demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Ingen politikere eller Den norske kirke har bedt om tilgivelse for krigen mot Libya.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sa derimot følgende på Luftkrigsskolen i februar 2014: «Operasjonen i Libya var på mange måter svært godt gjennomført. I Norge er vi med god grunn stolte av vår innsats. Luftforsvaret demonstrerte høy grad av profesjonalitet og reaksjonsevne.»

Når det gjelder Syria er vi enige med kommunisten Pål Steigan når han skriver at Norge har et tungt ansvar for krigen fordi vi støttet sunni-islamsk væpnet opposisjon til det relativt sekulære regimet til Bashar al-Assad.

Noen vil angripe oss fordi vi refererer til Steigan, men sentralstyret i Demokratene er mer opptatt av veldokumentert kunnskap enn å henge oss opp i fortiden. På samme måte som Hanne Nabintu Herland, ønsker vi en rasjonell debatt basert på sakens innhold, ikke person.

Nå mener vi at det haster med å få slutt på krigen i Syria, og her må Russland og Kina være en del av løsningen. FNs sikkerhetsråd må sørge for sikre soner som blir massivt, massivt beskyttet av militær makt med soldater fra NATO, Russland og Kina.

Sikre soner ble prøvd i Bosnia, men det manglet interesse i FNs medlemsland til å bruke militær makt for å beskytte disse sonene. Hvis sikre soner skal lykkes i Syria, må det ikke være noen tvil om hvem som bestemmer, og det må også reflekteres i engasjementsreglene for denne FN styrken.

Så spørs det om USA ser seg tjent med fred i Syria. Generalløytnant Michael T. Flynn var sjef for amerikanske militær etterretning, Defense Intelligence Agency, inntil august 2014, og han advarte administrasjonen mot at støtte til den islamske opposisjon i Syria ville være en direkte støtte til salafister, det muslimske brorskap og al-Qaeda Irak.

Flynn ble spurt om Obama-administrasjonen så en annen veg, men generalen sa at dette var en villet beslutning fra USAs regjering. Se denne videoen.

Vi vet også at en av Norges toppdiplomater i et hemmelig notat skriver at kaoset i Irak vil fortsette i uoverskuelig fremtid, og notatet sier blant annet: «Tyrkia driver et farlig spill for tiden og har betydelige ambisjoner i Irak, både økonomisk og politisk.»

Derfor vil Demokratene at den norske regjeringen gir sin politiske vurdering av dette notatet, og vi vil også anmode regjeringen om å være en pådriver for en fredsløsning som inkluderer Russland og Kina. Norge må utnytte sitt gode forhold til USA for å få en slutt på denne fryktelige krigen.

Når det gjelder krisen i Middelhavet, har Demokratene foreslått en løsning der vi går inn for mottaksstrukturer i nærområdene. Les mer på demokratene.no/middelhavet. En australsk løsning redder liv, og antall druknede utenfor Australia har blitt redusert med 99 prosent.

En løsning i Libya vil også innebære at vi fullfører den mislykkede krigen mot Libya, selvfølgelig med støtte i FNs sikkerhetsråd. Da foreslår vi ikke en fullstendig okkupasjon med påfølgende komplisert nasjonsbygging, men brohoder langs kysten beskyttet av massiv militærmakt, infrastruktur og flyplasser for retur av migranter til sine hjemland.

Vi støtter også forslaget til Christian Tybring-Gjedde om å opprette asylmottak med plass til to millioner asylsøkere. Dette vil generere gode inntekter og jobber for mottakerlandene.

I Demokratene er vi også tydelige på at vi ønsker å begrense den ikke-vestlige innvandringen, spesielt den fra islamske kulturer, så mye som mulig. Selv om noen vil beskylde oss for å være rasister, er vi selvfølgelig ikke blinde for verdens lidelser. Likevel ser vi at dagens politikere ikke i tilstrekkelig grad forstår muslimer som mener Koranen er Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord.

Vi ønsker å ta disse muslimene på alvor, og da vil det også ha realpolitiske konsekvenser med at vi sier nei til en innvandring som utfordrer våre universelle frihetsverdier. Slik hovedstrømmene av islam blir praktisert, med aksept for kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og tildekking av kvinner, er det vanskelig å kombinere dette med vårt norske demokrati.

I den grad vi skal motta flyktninger fra krigsområder, altså ikke økonomiske migranter, må vi være tydelige på at vi ønsker ikke-muslimer og for eksempel homofile som blir forfulgt i sine hjemland. Asylinstituttet må gjenopprettes slik at de som faktisk er forfulgt kan søke om asyl, ikke de som vil ha en bedre økonomisk fremtid.

Vi har tro på at mange er enige med oss i vår nasjonalkonservative, anti-globalistiske ideologi, og vi lover at vi ikke skal gå inn i noen regjering uten at folket har sagt sitt i en folkeavstemning om EØS og Schengen.

Innen valget i 2017 håper vi at vi kan følge de gode resultatene til Dansk folkeparti og Sverigedemokraterna, og vi har tro på at velgerne vil være med på en god, gammeldags konservativ politikk.

Se også demokratene.no/syria.

Kristian Kahrs
Informasjonsleder for Demokratene i Norge

Gå til innlegget

Biskop Helgas krigsiver

Publisert nesten 6 år siden

Da preses i Den norske kirke (Dnk), Helga Haugland Byfuglien åpnet Olavsfestdagene i år, snakket hun om behovet for å hjelpe flyktninger i skrøpelige farkoster i Middelhavet. Hun nevnte imidlertid ikke at hun er medansvarlig for lidelsene fordi hun på vegne av alle medlemmer i Dnk gav sin støtte til at Norge gikk til krig mot Libya i 2011.


Faksimile fra Adresseavisen 24. august 2015.

Biskopen har hatt en mulighet til å be om tilgivelse for sin krigsiver, men hun beklager intet. Haugland Byfugliens valg er å støtte den norske staten i en krig som var en direkte hjelp til islamister og menneskesmuglere.

I sitt svar til meg skjuler hun seg bak et svakt FN mandat. Når vår øverserste biskop gir sin støtte til en krig som skapte et helvete for våre kristne brødre og søstre, er hun intet annet enn et servilt redskap for statsmakten.

På veg inn i Borggården fikk jeg et bibelvers fra Salmene 19, 13-14 på Bibelselskapets stand:

Hvem kjenner sine egne feiltrinn?
Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om.
Spar din tjener for hovmod,
la det ikke få meg i sin makt!

Jeg er i alle fall veldig klar over min egen utilstrekkelighet og mine egne feiltrinn. Det førte til at jeg som tidligere NATO offiser i Kosovo ba det serbiske folk om tilgivelse for at vi ikke var i stand til å beskytte Kosovos minoriteter. Hver dag resten av livet vil jeg også be om tilgivelse for min naivitet og tro på at vi i Vesten har fasitløsningene på demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Adresseavisens lesere kan lese mer om dette på min nettside SorrySerbia.com.

Spørsmålet til vår øverste biskop er om hun har tilstrekkelig etisk refleksjon. Haugland Byfuglien har fått tilgang på meget god dokumentasjon som jeg har fremlagt i min artikkel «Preses beklager ikke kirkens støtte til Norges krig mot Libya», men biskopen synes mer interessert i å gi inntrykk av at hun er flyktningenes beste venn.

Som informasjonsleder for Demokratene i Norge, vil jeg jobbe hardt frem mot 2017 for å skape et slagkraftig, nasjonalkonservativt alternativ som tør å stille de gode spørsmålene til disse selvutnevnte godhetens apostler fra kirken, media og politikken. De trenger motstand når de argumenterer for lettvinte krigsløsninger og multikulturalisme som et svar på alle verdens problemer.

Er det for mye å forvente at en kirkens tjener og øverste leder i Dnk skal be om tilgivelse?

Kristian Kahrs
Informasjonsleder for Demokratene i Norge

Innlegget ble publisert, uten bibelvers, i Adresseavisen 24. august, 2015.

Gå til innlegget

Ja til aktiv livshjelp!

Publisert nesten 6 år siden

For oss verdikonservative er det ingen ulempe at FrP så tydelig har flagget sin støtte til aktiv dødshjelp. Før stortingsvalget i 2017 vil det være klart for velgerne at vi i Demokratene i Norge representerer et slagkraftig, nasjonalkonservativt alternativ som sier ja til en verdig og naturlig død uten statlig selvmordsassistanse.

I innlegget Legaliser aktiv dødshjelp 5. august er FrPs Morten Ørsal Johansen tydelig på hva partiet mener, og vi vet at mange kristne stemmer på FrP på grunn av innvandringspolitikken og syn på Israel, men de holder seg for nesa når de leverer stemmeseddelen på grunn av FrPs liberalisme og likegyldighet til menneskets verd fra en naturlig unnfangelse til en naturlig død.

I dag har vi ingen verdikonservative stemmer i norsk politikk. For de som er skeptisk til multikulturalismen som fremmes av av alle andre partier enn FrP, finnes det ikke andre alternativ enn å stemme FrP, men i de neste to årene vil vi i Demokratene være tydelige på en verdikonservativ ideologi, kall den gjerne nasjonalkonservativ, som gjør at vi vil være et seriøst alternativ i 2017.

Vi er nasjonalkonservative fordi vi sier ja til vårt dyrebare nasjonaldemokrati som kommer til å bli en stadig viktigere stemme i en verden som er dominert av antidemokratiske, globalistiske strukturer, for eksempel innen EU. Vi lover at vi ikke skal være med i noen regjering som ikke lar folket bestemme vårt medlemskap i EØS og Schengen gjennom en folkeavstemning.

FrP viser sin liberalisme på mange måter, og deres avstand til den stadig voksende nasjonalkonservative bevegelsen i Europa er et godt eksempel på det. De vil ikke ta i den gode politikken til Sverigedemokratene med ildtang, og i Danmark har de valgt Venstre som søsterparti fremfor Dansk Folkeparti.

Demokratene er også partiet som ikke skjemmes over å si at vår kristne kultur er mye bedre enn det som kommer fra den islamske verden, og basert på de enorme demografiske utfordringene vi vet følger med islamsk innvandring, vil vi begrense innvandring fra disse kulturene så mye som mulig,

Vi er enige med KrFs fylkesleder i Buskerud, den kristne kurderen Daniel Kadrpour fra Iran, som sa til Dagen 20. mai at Norge må prioritere kristne, jøder, yezidier og kurdere når de skal ta i mot flyktninger. Kadrpour var forøvrig den eneste på KrFs landsmøte som stemte mot 10.000 flyktninger fra Syria.

Men selv om vi er et islamkritisk parti, vil vi ikke la oss styre av frykt for muslimer. Det er også grunnen til at vi har gjennomført etiske retningslinjer for kommunikasjon, tilgjengelig på demokratene.no/kommunikasjon, Her er vi meget tydelige på at vi skiller sterkt mellom islam og muslimer, og vi kommer til å ha nulltoleranse for rasisme. Dette har vi gitt offentlig uttrykk for både i Møre og Romsdal og Vestfold.

Vi gleder oss til de gode debattene de neste to årene, og vi er sikre på at mange kristne vil være enige med oss om mye, kanskje det meste.

Kristian Kahrs
Informasjonsleder for Demokratene i Norge

Innlegget ble først publisert i Dagen 18. august, 2015, på papir og dagen.no.

Gå til innlegget

En samtale om kirkevalget

Publisert nesten 6 år siden

Jeg overhørte to venner som snakket om kirkevalget. De var begge overbeviste ateister, og den ene hadde prøvd å melde seg ut at Den norske kirke (Dnk) tre ganger, og han håpte han hadde greid det denne gangen. Den andre sa han ville stemme på de homovennlige kandidatene for å «fucke opp» situasjonen i kirken.

Kirkens ledere og våre politikere kjører knallhardt på folkekirkeideologien. Alle skal med, samme hva de mener om Jesus som Guds sønn og våre bekjennelsesskrifter. Alles tro er like mye verdt, og utydeligheten fra biskopene er fortvilende når de ikke tør å frimodig bekjenne at Jesus er vegen, sannheten og livet.

Men så er det altså de ikke-troende som skal bestemme teologien i Den norske kirke.

Som jeg skriver i profilen min her på VD, bør det være et krav at alle ansatte, frivillige ledere og de som stiller til valg i Dnk kan skrive under på at de tror på bekjennelsesskriftene, altså synds- og trosbekjennelse . Vi må være sikre på at de som skal lede oss faktisk tror på det kirken skal formidle. Dette er også noe foreldre og faddere som bærer sine barn til dåp bør oppfordres til å slutte seg til.

Kirkedemokratiet, hvor det eneste kriteriet for å bestemme kirkens teologi er medlemskap via barnedåp, er ikke rett veg å gå hvis vi vil at flere skal følge Jesus. Dnk blir en da en seremonimester, ikke et bekjennende trossamfunn.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere