Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

RE: RE: RE: Statsløse nordmenn!

Publisert rundt 12 år siden

Vi vet mange i dag også sliter med å ikke vite sin identitet, og det er hele retten til forplantning uten at far er en del av bildet som er så radikalt i denne nye reformen som endrer mange lover. Poenget er at disse konsekvensene ikke er utredet i det hele tatt.

Den er også i strid med FNs barnekonvensjon som har flere bestemmelser som bør være relevante for vurdering i relasjon til den vedtatte reformen. Her kan jeg nevne:

* Artikkel 7.1 som fastsetter at barnet så langt det er gjørlig skal ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem
* Artikkel 18.1 som fastsetter at nasjoner som aksepterer barnekonvensjonen skal følge prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling

Jeg kunne ikke tenke meg å gifte meg i henhold til den nye norske ekteskapsloven. Til daglig bor jeg i Beograd, og hvis jeg gifter meg med ei serbisk jente, betyr det at jeg gifter meg i henhold til serbisk lov som ikke åpner for kjønnsnøytrale ekteskap. Hvis jeg skulle giftet meg i henhold til gjeldende norsk lov, er ikke dette et ekteskap slik jeg forstår det. Derfor mener jeg Den norske kirke og andre trossamfunn bør fortsette å vie men selv utstede vigselsattester. Deretter bør vi forvente av staten anerkjenner våre ekteskap selv om vi ikke anerkjenner statens ekteskapslov.

21.08.09 kl. 13:18 skrev Frode Meland: 

Du har ikke svart på det jeg spør om.  Jeg spurte etter negative konvekvenser det er mulig å måle.  Å si at "innholdet i et begrep er endret" blir for vagt og iallefall umulig å tallfeste.  Du må konkretisere dette ved å peke f.eks på psykiske vanskeligheter som vil pålegges barn under gitte forhold, som ikke ville være der om ekteskapsloven var uendret.  Ja ikke bare må du peke på forhold som lar seg måle, du bør jo også forklare hvilke årsaksmekanismer som gjør seg gjeldende, og i hvilket omfang dette slår inn, samt med hvilken sikkerhet man kan knytte konsekvensene til endring av loven.

Bevisbyrden faller på den som kommer med en påstand.  Du påstår den nye ekteskapsloven er "brutal" og da har du en oppgave med å bevise holdbarheten i din påstand.  Jeg venter på at du skal gjøre det.

 

Gå til kommentaren

RE: 1-0

Publisert rundt 12 år siden

Her er jeg fullstendig uenig med deg. I mitt innlegg Kristne må stå sammen for ekteskapet, skriver jeg at Simonnes med sin agitasjon mot FrP svekker Simonnes mulighetene for at staten skal snu i den radikale reformen "Felles ekteskapslov" som er en brutal forandring av familien slik vi kjenner den i dag. Kristne kan være enige eller uenige med kristenfolket.no, men kristne burde være sammen for ekteskapet. Her håper jeg Simonnes forstår verdien av å stå sammen med FrP.

20.08.09 kl. 17:59 skrev Olav Andreas Sæther:

I mine øyne var Helge Simonnes innspill på http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/538446 verdig en 1-0 i forhold til

Fikk ikke med meg debatten på direkten, men den ligger jo på webtv :) Og i mine øyne er det et klart 1-0 til Helge Simonnes framfor Bjarte Ystebø.  - Selv om de ikke debaterte direkte mot hverandre.

 

Gå til kommentaren

RE: Statsløse nordmenn!

Publisert rundt 12 år siden

Storeide og Meland har selvfølgelig all mulig rett til å stille spørsmål om viktigheten av å beholde ekteskapet mellom mann og kvinne, men det er synd Storeide har satt seg så lite inn i saken at han beskylder sine meningsmotstandere for å gå på mental autopilot.

Regjeringens politikk bidrar til en oppløsning av familiebegrepet slik vi kjenner det i dag, og dette er også et standpunkt Simonnes og Vårt Land deler.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt opphør av partnerskapsloven. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak.

Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap.
SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par. Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far.

Gå til kommentaren

Takk for god kommentar

Publisert rundt 12 år siden

Jeg vil gjerne takke Per Anders Hoel for en god kommentar. Den rødgrønne regjeringen har i fire år hatt et korstog mot kristne verdier, og de har undergravet ytringsfriheten. Jeg er på ingen måte sikker på om regjeringen til fulle har forstått hva de har provosert på seg, og hadde Klassekampen et intervju med meg forrige tirsdag hvor jeg snakker om sprengkraften saken om reformen "Felles ekteskapslov" har. Mitt innlegg Kristne må stå sammen for ekteskapet kan også være en god korrigering av advarslene fra Helge Simonnes mot FrP. KrF og FrP er det eneste partiene på Stortinget som kjemper mot reformen "Felles ekteskapslov".

Gå til kommentaren

For mye politikk i kirken!

Publisert rundt 12 år siden

Det er forøvrig alt for mye politikk i religionen. Vi ser et massiv press fra den rødgrønne regjeringen for at Den norske kirke skal implementere den radikale politiske reformen i Den norske kirke. Dette er en brutal reform tar fra barn retten til sine foreldre. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor, og her har de fjernet fars betydning med et pennestrøk. Jeg kommer på debattmøtet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere