Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

Kirkens munnkurv på islamkritikere

Publisert rundt 5 år siden

Med sitt meget sterke politiske engasjement for økt migrasjon fra totalitære og islamske kulturer til Norge, er det urovekkende at Den norske kirke (Dnk) samtidig gir munnkurv til prester som kommer med legitim islamkritikk. 

Det er sterkt stigmatiserende for en prest når biskopen bidrar til å stemple sine ansatte som hatefulle rasister.Det er Trønder-Avisa som i artikkelen Sogneprest aktiv på muslimfientlige grupper melder om at Nidaros biskop Tor Singsaas reagerer sterkt på islamkritikk fra sogneprest Arndís Ósk Hauksdóttir i Ogndal og Henning som har vært medlem av islamkritiske grupper på Facebook,og det er dypt beklagelig når han sier følgende til NRK:

«Det som er problematisk er at hun deltar i disse gruppene, og også gir uttrykk for kontroversielle synspunkt. Det som er sagt innenfor kirka er at man skal være varsom med hvilke Facebook-grupper man deltar i og hva man gir uttrykk for.»

Både Trønderavisa og NRK omtaler Facebook gruppene som «muslimfientlige», et premiss som Singsaas ser ut til å godta uten å kjenne innholdet eller agenda for disse gruppene. Det er en stor forskjell på å ha en sunn skepsis i forhold til islam og det å hate muslimer. Her tillegger journalister og ledelsen i Dnk hatmotiver til sine meningsmotstandere, og hvis islamkritikere så enkelt kan avfeies som hatere, er dette meget alvorlig for ytringsfriheten.

Videre sier biskopen:

«Det skal være ytringsfrihet for en prest som kan ha både ideologiske og politiske synspunkt. Men en er nødt til å se på dette i forhold til den offentlige rollen som prest. Da kan man ikke gi uttrykk for meninger som er i strid med kirkas grunnleggende synspunkt. Vi skal komme godti land med dette, men jeg er nødt til å si fra i det offentlige rom når det er meninger som er så på tvers av det kirka står for.»

Betyr dette at Dnk mener at et aktivt trosforsvar for kristen tro i møtet med islam er påtvers av et kirka står for? Vi får anta at et grunnleggende standpunkt for Dnk er at Jesus er det eneste vegen til frelse og at dette ikke kan skje via islam. Men når Dnk ikke ønsker en teologiskdebatt om dette, og når de sier islamkritikere innen egen organisasjon står for motstridende synspunkter, da blir debatten rett og slett fordummende.

I nyhetsaktuelle Åpne Dører, som jobber mye med forfulgte kristne i blant annet islamskeland, sier broder Andreas det på en fin måte. For han betyr islam, I Sincerely Love All Muslims, jeg elsker inderlig alle muslimer. 

Politisk er jeg utenrikskoordninator for det nasjonalkonservative partiet Demokratene i Norge og fylkesleder i Sør-Trøndelag, og enn så lenge ogsåmedlem av Dnk. Vi er ikke et kristent parti som sådan, selv om vi er stolte av vår kristne kulturbakgrunn. Demokratene er kjent som et islam- og innvandringskritisk parti, men for meg som kristen er det viktig at vi ikke er et parti som lar oss styre av hat og frykt, og jeg vil at alt det jeg gjør som politiker skal gjennomsyres av Kristi kjærlighet. Og i Demokratene er vi knallharde med medlemmer som ikke behandler mennesker med den respekten de fortjener. Vi har nulltoleranse for rasisme, og ekstremistervil bli ekskludert.

Ja, vi ønsker å begrense migrasjonen fra islamske kulturer så mye som overhodet mulig på grunn av de enorme demografiske konsekvensene som følger av slik innvandring. Vi ønsker å ta troende muslimer på alvor når de tror på islams originalkilder, Koranen og Sunna, og vi tar dem på alvor når de mener at Koranen er Allahs direkte inspirerte og uforanderlige ord. Derfor sier vi nei til migrasjon fra islamske kulturer, men vi skal likevel være anstendige i måten vi snakker med og om muslimer. Derfor snakker jeg gjerne med muslimske ledere, slik jeg gjorde med imam Tayeb Berghout i Trondheim. Han har farlige holdninger, men jeg setter meg gjerne ned med han ogandre muslimer. 

Dr. Berghout har også vært dialogpartner med Dnk i Nidaros siden 2001, men det er urovekkende at de ansvarlige for dialogen i bispedømmet ikke har en Koran, ikke har lest i Koranen og ikke har grunnleggende kunnskap om islamsk teologi.

Det er viktig at vi fåren god debatt om islam som ikke er fordummende. Derfor trenger vi Demokratene i Stortingsvalget for at skal kunne ha en debatt om hvordan islam påvirker samfunnet vårt, Og her kan vi ikke stole på FrP som ikke har forstått islam i det hele tatt. Tidligere justisminister Anders Anundsen mente ekstremister hadde misbrukt islam da islamske terrorister angrep København. Slike fordummende utsagn vil aldri komme fra oss i Demokratene.

Vi håper vi kan målbære disse standpunktene frem mot valget i september uten å bli stempletsom rasister eller anti-demokrater.

Gå til innlegget

Mia Gundersens rasisme

Publisert over 5 år siden

Mia Gundersen er bekymret for rasisme mot sine to adopterte sønner, men hun glemmer den anti-hvite rasismen mange nordmenn og minoritetskvinner er utsatt for. I en kommentar på hennes blogg utfordret jeg henne:

«Kjære Mia. Problemet er ikke rasisme mot dine to gutter. De har lært seg norske verdier, og selv om de sikkert vil oppleve enkelthendelser som kan være ubehagelige, er ikke dette et samfunnsproblem. Derimot bør vi fokusere mer på den anti-hvite rasismen mot nordmenn, spesielt blonde jenter som kler seg naturlig, er utsatt for fra menn fra undertrykkende, islamske kulturer. Du bekjenner deg til multikulturen, og jeg tviler ikke på at du mener det godt, men en stor ikke-vestlig innvandring, spesielt den fra islamske kulturer, er en stor utfordring. Du har en stemme i det offentlige rom, Mia. Jeg vil utfordre deg til å bruke den til fordel for de minoritetskvinnene som blir undertrykket av sine egne.»

Det er til Se og Hør at Gundersen sier at hun frykter sønnene skal oppleve rasisme, men hun blir i liten grad utfordret på sin multikulturelle ideologi. Her ønsker vi i Demokratene å ta denne kulturkampen slik at vi kan være stolte av vår egen kultur, samtidig som vi selvfølgelig skal behandle fremmedkulturelle med respekt.

Når det gjelder diskriminering av minoritetskvinner, er det også et felt hvor den tradisjonelle venstresiden har sviktet i en naiv tro på multikulturen. Et eksempel er Faten Mahdi Al-Huseini, ei jente som har fått et stempel som en islamist, men få er klar over den trakasseringen hun opplever fra sine egne.

Sammen med Jeanette fra rights.no var jeg sammen med Faten i Nidarosdomen i vinter. Jeanette skrev artikkelen Faten trenger vår støtte, en velskrevet artikkel jeg anbefaler. Historien til Jeanette er velkjent. Hun ble kidnappet og ført til Pakistan av sine foreldre, voldtatt og tvangsgiftet for at ektemannen skulle få visum til Norge. Jeanette var også den som fikk Hadia Tajik i tale etter at hun giftet seg med en «vantro».

Faten Mahdi Al-Husseini er ikke redd for å håndhilse på menn, selv ikke fylkeslederen i Sør-Trøndelag for Demokratene, et islamkritisk parti.

I møtet med Faten fikk vi vite at islamske lærde spytter på henne og forakter Faten for at hun viser for mye ankler og bruker sminke. Faten opplever ikke rasisme fra nordmenn men, men hun er ikke velkommen i en eneste moske, og hun har ikke en eneste islamsk leder eller imam som stiller seg bak henne.

Også vi i Demokratene har lært av vårt møte med Faten. Styremedlem for Demokratene i Sør-Trøndelag, Kjetil Østhus, en tydelig islamkritiker, fikk en aha-opplevelse i møtet med Faten.

«Jeg har vært anti-Faten helt til i kveld,» sa Østhus samtidig som han stilte spørsmål med medias rolle i sin dekning av Faten.

«Hvorfor blir du ikke sitert av journalister om din egentlige kamp?» Og Faten delte med oss:

«Hvis du snakker om den kampen jeg har mot mine egne, så er det fordi det er min skyld. Jeg har ikke vært så offentlig som dere tror fordi det koster meg veldig mye. Det koster meg helse, det koster meg søstrene mine som jeg ikke kan utsette for ting, men jeg var i Irak nylig.»

«Men frie Norge er ikke så fritt for meg likevel. Det fikk meg til å bestemme meg for å gå hardt ut mot alle disse tingene, ikke for meg og søstrene mine men for de neste generasjonene for vi kan ikke drive å fortsette med å leve under en sosial kontroll. Vi kan ikke leve med å bli kalt horer bokstavelig talt fordi vi ønsker å være norske, i Norge hvor vi er født og oppvokst. Dette er ting ingen snakker om.»

Faten har forøvrig deaktivert Facebook og tatt seg en pause fra offentligheten.

Se også diskusjonen på demokratene.no.

Gå til innlegget

Ingen kristne hater homofile

Publisert over 5 år siden

Synderen Kjetil Aarseth fikk spalteplass i Dagbladet 14. juli med å prøve å lage stereotyper om at vi konservative kristne visstnok skal være alt for opptatt av homosex. Ja, han prøver seg til og med billige retoriske triks med å få det til å se ut som om vi hater homofile.

Joda, Aarseth bruker riktignok terminologien kristenfundamentalist, ikke konservativ kristen. Ja, jeg tror på en korsfestet og oppstanden Jesus som lever i dag og ønsker å være relevant i våre liv. Hvis det i Aarseth øyne gjør meg til en kristenkonservativ, greit nok, men det er uredelig at han tilegner sine meningsmotstandere et irrasjonelt hat.

Jeg kjenner ingen, absolutt ingen kristne, som hater homofile, og prøv ikke å klistre ekstreme sekter som Westboro Baptist Church som representanter for kristne. Det blir en total avsporing av debatten. Og det at jeg ikke er for at homofile skal gifte seg betyr selvfølgelig ikke at jeg hater homofile eller ikke betrakter dem som mindreverdige mennesker.

Faktisk har jeg flere konservative homofile venner som ikke er overbegeistret for reformen Felles ekteskapslov som ble vedtatt av Stortinget i 2008. Mange av dem er godt fornøyd med partnerskapsloven fra 1993 som tok seg av alle aspekter i forhold til for eksempel arv og brudd på forholdet.

Hele problemet med ekteskapsreformen var at Stortinget innførte en helt ny radikalt forståelse av familie, forplantning, foreldreskap og barns oppvekstsvilkår.  Blir Aarseth støtt og fornærmet over oss som mener barn har rett til å kjenne både mor og far? Da er han virkelig tander og en god representant for den krenkede politisk korrekte klassen som dessverre er de viktigste premissleverandørene for samfunnsdebatten.

Politisk er jeg konservativ i alle betydninger av ordet, ikke en liberalkonservativ (hva nå det enn er?) som Torbjørn Røe Isaksen kaller seg. Mine konservative holdninger kommer til uttrykk gjennom sosial-, nasjonal- og verdikonservativisme, og her er jeg utenrikskoordinator for det konservative partiet Demokratene.

Våre politisk korrekte meningsmotstandere liker ikke at vi er konservative, og på samme måte som Aarseth, prøver de å gi oss merkelapper som passer deres verdensbilde. Når vi snakker om å bevare norske verdier som vi har opparbeidet gjennom flere hundre år i møte med fremmede og autoritære kulturer, vil ofte våre meningsmotstandere putte oss i en bekvem boks som høyreradikale, rasister, eller andre negative kategorier.

Et godt eksempel på en talefør konservativ homofil er briten Milo Yiannopoulos, en attraktiv foredragsholder og skribent for det konservative nettstedet Breitbart.com, som utfordrer for eksempel Aarseths hjernedøde retorikk. I sin siste video Gays, Guns and Goading SJWs ser vi hvor totalt latterlige Aarseths argumenter er.

https://www.youtube.com/watch?v=TLTGeS4VM5o

For de som ikke er kjent med konservativ terminologi, er SJW en forkortelse for social justice warrior, typisk for de såkalt liberale og frigjorte som kjemper for en identitetspolitikk som lovpriser for eksempel feminismen, såkalt antirasisme og rettigheter for LGBTQ og andre alfabetsupper.

Når de vil vise hvor frigjorte de er driver de med virtue signalling, verdisignalisering, det å tilsynelatende stå for det som moralsk i motsetning til umoral. Det så vi Knut Arild Hareide prøvde seg på da han fisket etter stemmer i homseparaden. Vi tar gjerne velgere fra deg, Knut Arild, de som er opptatt av konservativ politikk. Så kan du fortsette med verdisignalisering, holde hender og synge Kumbaya My Lord.

Dette stuntet var visstnok i solidaritet med ofrene etter Orlando-massakren, men det var verdiløst fordi de ikke tok motivene på alvor. Skytteren i Orlando hadde islamsk motivasjon, og i sin siste video viser Yiannopoulos hvordan den globale homobevegelsen totalt svikter sine brødre og søstre som blir kastet utfor bygninger på grunn av sin seksualitet.

Aarseth hadde hatt godt av et grunnkurs i retorikk.

Dette innlegget ble refusert av Dagbladet. Så får vi se om det kommer et tilsvar på innlegget til Kjetil Aarseth, eller om de vil fortsette i sitt ekkokammer. Se også diskusjon på demokratene.no

 

Gå til innlegget

Den islamske skytteren

Publisert over 5 år siden

Mainstream medier, ofte kalt MSM, som for eksempel Dagbladet, ser ut til å gjøre alt de kan for å forklare massakren i Orlando med alt annet enn islam.

I sin kommentar Et blodig angrep mot oss alle skrevet av Vegard Kristiansen Kvaale ser vi den sedvanlige tomme retorikken hvor de poltisk korrekte, holder hender med muslimer og synger Kumbaya My Lord og dialogiserer problemet vekk fra det som er det store ideologiske problemet, nemlig islam. 

Se bare hva Kvaale får seg til å skrive, som sikkert like gjerne kunne vært skrevet av en av Vårt Lands kommentatorer:

«Imidlertid er det et hav av forskjell på hvordan demokratenes kandidat Hillary Clinton og republikanernes kandidat Donald Trump har respondert så langt. Mens Clinton sendte ut en sober melding på engelsk og spansk med støtte til de berørt, valgte Trump å takke for gratulasjonene til seg selv for å ha hatt rett om radikal islam. Clinton reagerte slik en sann politisk leder bør. Trump avslørte igjen en motbydelig narsissime og fullstendig mangel på empati. Dersom han unngår flere tramp i salaten, kan Trump likevel tjene politisk på denne hendelsen. Skytingen kan nemlig sannsynligvis utløse mer frykt, hat og islamofobi.»

Jeg blir helt matt av norske journalisters vegring fra å peke på elefanten i glassbutikken. Krigshisseren Killary Clinton hylles frem, men verken hun eller Obama tør å nevne islam som grunnlag for islamsk terror. Samuel Huntington hadde fullstendig rett. Islam, slik religionen er foreskrevet i Koranen og Sunna, er ikke forenlig med et demokrati med like rettigheter for alle.

For de som har tid til å se på alternative kilder, har jeg noen YouTube videoer under som gir et mer realistisk bilde av denne islamske terroristen. Jeg tror mange av Verdidebatts lesere er oppegående, og i disse videoene får vi et mye bedre bilde enn det vi ser i de drøvtygde norske mediene:

https://www.youtube.com/watch?v=tIQrSd5xGX4&feature=em-uploademail

https://www.youtube.com/watch?v=ZtXmRYblRps&feature=em-uploademail

https://www.youtube.com/watch?v=7bNEHpmATuM&feature=em-uploademail

https://www.youtube.com/watch?v=a13Rj5yrAhg&feature=em-uploademail

https://www.youtube.com/watch?v=zYyrPHg_ag0&feature=em-uploademail

Joda, vi skal den islamske skytteren Omar Mir Seddique Mateen på alvor når han sier at grunnen til massakren er at han følger Koranens påbud.

Gå til innlegget

Fusk og intriger i Demokratene

Publisert over 5 år siden

Den observante leser av Verdidebatt har kanskje fått med seg at jeg i min VD profil ikke lenger titulerer meg som informasjonsleder i Demokratene. StortingsKristian.com har nå gjenoppstått.

Etter at jeg var en av kildene til Bløffet seg til partilederjobb i Morgenbladet 29. april, har jeg blitt noe overrasket over reaksjonen fra partiledelsen i Demokratene. Mest minner de om en struts som stikker hodet i sanden og ønsker å late som om virkeligheten ikke eksisterer.

Mye tyder på at landsmøtet som ble avholdt i Kristiansand 16. og 17. april var ulovlig og ikke i henhold til partiets vedtekter.

Dette er en artikkel som dokumenterer hvordan den nyvalgte partilederen for Demokratene, Kim Steinar Kjærner-Strømberg eller hans kone Liv Beathe, har truet og sjikanert partimedlemmer anonymt slik at de skulle holde seg borte fra landsmøtet. En anonym «anerkjent» statsviter har dukket opp, og Kim Steinar har gitt inntrykk av at han er toppøkonom i en av verdens største globale investeringsbanker og meglerhus, Goldman Sachs.

Jeg tror faktisk denne artikkelen vil være meget interessant for de som vil lære mer om skittent spill, drama og politiske intriger i et lite parti. Likevel er dette en lang artikkel med mye dokumentasjon som det ikke er plass til på VD. Derfor håper jeg VDs lesere vil ha interesse av å lese min veldokumenterte artikkel Fusk og intriger i Demokratene, på 4193 ord.

Følg meg gjerne også på @StortingsKris og facebook.com/StortingsKristian. Jeg håper snart å få mer fart på disse sidene.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere