Jon Torger Hetland Salte

Alder: 30
  RSS

Om Jon Torger

Tilhengar av Miljøpartiet dei grøne, som er ein del av ei rørsle som er det einaste friske pustet i europeisk suksess: vonar nordmenn er klare til å stemme på eit parti som legger vår nye postindustrielle verd til grunn i utforminga av ideologi. Snarare sagt: økofilosofi.Er ein kristen mann som vil utnytte ungdomstidas spørjande og prøvande skepsis til å grave djupare i det som faktisk står i bibelen om ulike teologiske spørsmål, i staden for å godta alt eg har lært og høyrt. Ikkje for å føra tvil over mi eiga tru, den vil eg la Gud gje meg dag etter dag, men for å la ånden, i staden for menneskelege lærarar, leida meg gjennom Guds ord, for å bli sterkare i trua og sjå klart føre meg Bibelens sanningar.

Er med i ein pinsemenighet, men har også god kontakt med sjuandedagsadventistar, og eg deltar gjerne på gudstenester med dei. Vernepliktig organist i Haakonsvern kyrkje.

Følgere

Dåpskvaler i pinsesammenheng

Publisert over 10 år siden

Min menighet, pinsemenigheten Betel Hommersåk, har med bla.a. Sigmund Kristoffersen, leder for lederrådet i Pinsebevegelsen, stått for en omveltning i det tradisjonelle synet på medlemsskap som en konsekvens av troende dåp. Med utgangspunkt i Apg. beretning om gjennomføring av dåpen etterfulgt av tilleggelse i menigheten, har det rådet konsensus i de fleste baptistiske trossamfunn at man skiller mellom tilhørighet, som t.d. et udøpt barn innehar, og medlemskap. Dette til tross for at myndighetene ikke skiller mellom disse.

Som jeg har nevnt tidligere er ikke dette splittende, men sterke røster i pinsebevegelsen vil motsette seg denne "liberaliseringen" og mener det vil kunne føre til misjonsforbundslignende praksis. Ettersom pinsebevegelsen opererer med en kongregasjonalistisk kirkestyre, vil det være helt opp til hver enkelt menighet å bestemme medlemsskapspraksisen. Man blir likevel betenkt med hva dette vil føre til med tanke på vektleggingen av den troende dåpen i møte med barnedøpte som blir medlemmer. Dersom disse ikke vil la seg døpe "på nytt", står de ikke inne for det baptistiske dåpssyn, og følgene kan bli at dåpsforkynnelsen endres. Er det noen som har tanker rundt dette? Personlig har jeg i det siste revurdert mine betraktninger rundt barnedåpens gyldighet, nettopp etter lesningen av bibelvers som beskriver dåpen som den nye pakts omskjærelse og dogmer som taler for at det i dåpen er Gud, ikke mennesket som handler. Dåpen er i følge noen ikke en lydighetshandling overfor Gud, men et synlig tegn, ikke til frelse, men som en god samvittighets pakt (jmf. det met. dåpssyn)

Gå til kommentaren

i kjærlighet til kirken

Publisert over 10 år siden

Til det trenger vi fargeklatter som våger å tenke høyt og liker å provosere - i kjærlighet til kirken!

Om man bare kunne skrevet "i kjærlighet til Jesus", så vil fargeklatter, som vil ut med evangeliet, være mer enn velkomne!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 11 år siden

Det er heilt vanleg popmusikk med nokre tekstar med Jesusnamnet inni. Folk veivar med hendene .

Treng ikkje leita lenge gjennom det gamle testamentet for å finna "popmusikk" og lyfting av hender. Dei sju hebraiske orda for lovprisning (Yadah, Towdah, Halal, Shabach, Barak, Zamar, Tehillah) er alle retta mot det å fysisk gje Gud lovprisning. At David sitt "orkester" i salme 150 ikkje spelte populærmusikk, men harmonisk, melodisk og rytmisk totalt forskjellig frå den verdslege musikken i Israel på den tida, trur eg me skal vere forsiktige å meine. Uttrykket Zamar, som i norske biblar, i mangel på språkleg fylde, blir oversatt med lovprising, siktast det til å "røre ved strenger". Gud er glad i musikk trur no eg, på same måten som han ikkje berre kan eit språk, men dei alle.

Ein annan ting er å passa seg for å tilleggja for mykje fokus på musikken, der orda druknar, men kva då med den instrumentale lovsongen som står skrive i Det gamle testamentet?

Eg elsker salmer med orgelkomp, speler sjølv i kyrkja, men det er då ikkje direkte bibelsk med orgel? Legg godviljen til: gitar=sitar, basun=trompet, pauker og cymbler=trommesett.

Det virkar kanskje tomt og banalt for Langesæter, men så er det heller ikkje han lovsongen rettast mot, heldigvis.

Gå til kommentaren

Kommentar fra et medlem av Betel Hommersåk

Publisert nesten 11 år siden

Jeg var vel en 15 år da dette blei tatt opp til avstemming på Betel. Jeg husker selv at jeg var litt skeptisk, jeg stemte nøytralt, men tregte litt etterpå, en pinsevenn måtte vel gjendøpes for å få medlemskap, tenkte jeg. Mitt baptistiske dåpssyn har ikke forandret seg, og det har heller ikke menighetens. Det er synet på hva som skal til for å kunne innlemmes fullt og helt i menighetens arbeid, uten å måtte haste seg inn i en dåp man kanskje ikke ennå er klar for i sitt eget liv. Det å være "tilhørig" har i praksis betydd medlemskap, men det har vært et arkaisk ønske å vente med betegnelsen "medlem" til barnet/ungdommen er døpt (ja for en 11-åring, som jeg selv var da jeg blei døpt, kan vel ikke kalles noe annet enn et barn).

Tre av mine kamerater, barnedøpte i statskirka, har nylig meldt seg inn i menigheten. Noen av disse er blant de mer engasjerte ungdommene i ungdomsarbeidet, og hadde et ønske om å skrives inn i menigheten. Disse er alle enige i menighetens dåpssyn, og jeg tror de kommer til å la seg døpe når de er klar for det. Det er ingenting teologisk galt i å la disse stå som medlemmer før de tar sitt eget valg, det siste ønskelige er at folk døper seg for å bli medlemmer.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 11 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.

Derfor gjelder hele de ti bud i dag, derfor gjelder også matforskriftene den dag i dag og til evig tid for de er ikke forbundet med prestetjenesten og dennes sermonilov.

Regner med du har valgt å se bort fra Apg.

Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg ba, kom jeg i ekstase og fikk et syn. Noe dalte ned, akkurat som en stor duk som ble firt ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og den kom helt ned til meg.  6 Jeg så nærmere på den og gransket den, og da fikk jeg se de firbente dyrene på jorden, de ville dyrene, krypdyrene og fuglene under himmelen.  7 Jeg hørte også en røst si til meg: 'Ta for deg, Peter, slakt og spis.'  8 Jeg svarte: 'Ikke tale om, Herre! For aldri er noe vanhellig og urent kommet inn i min munn.'  9 For andre gang lød røsten fra himmelen: 'Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.'

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere