Jon Magne Lund

Alder: 76
  RSS

Om Jon Magne

Jeg er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og ble ansatt i Vårt Land i 1995 som sjefredaktør med særlig ansvar for avisens teologiske og kirkepolitiske profil på leder- og kommentarplass, en stilling jeg hadde til 2000. Kommentar- og debattredaktør i Vårt Land fram til september 2015. Nå pensjonist. Bosatt i Oslo.

Følgere

Flagget 
til topps

Publisert nesten 7 år siden

I dag går det amerikanske flagget til topps over USAs ambassade i Havanna. Flaggheisingen foretas av selveste utenriksminister John Kerry.

 Det viser 
hvilken betydning USA tillegger gjenåpningen 
av ambassaden, 54 år etter at de diplomatiske 
forbindelsene mellom USA og Cuba ble brutt.

Noe av det mest spennende med hendelsen er hva dette kan bety for menneskerettighetene på Cuba. Mange frykter – som de 90 aktivistene som ble 
pågrepet søndag under en protest i Havanna – at Cubas regjering skal utnytte tøværet til å påtvinge befolkningen strengere kontroll. Men enda flere håper at når forbindelsene mellom USA og Cuba beveger seg i retning av en normalisering, så vil større frihet komme som en naturlig følge av utvidet kontakt på alle plan mellom landene.

President Barack Obama er seg bevisst at det gjenstår en rekke utfordringer i normaliserings­prosessen som har pågått ett års tid. Den cubanske regjering ønsker naturlig nok å få fjernet handels­restriksjonene snarest mulig, det lutfattige Cuba 
trenger sårt at handelsblokaden oppheves. De 
økonomiske interessene veier tungt også for 
amerikanerne – men de må bevise at de i denne prosessen ikke vil nedskrive verdien 
av reell frihet for 
Cubas innbyggere.

John Kerrys vandring i Havannas gater og hans møter med opposisjonen på Cuba etter flaggheisingen, 
viser at Obama-administrasjonen tross alt går 
forsiktig fram. Slik møter Obama kritikken fra sin hjemlige opposisjon der mange er negative til 
tøværet. Men slik kan også Cubas befolkning og 
dissidenter bli styrket i sitt håp om at normaliseringen vil tjene menneskerettighetene, ikke bare økonomien. 
Opposisjonen blir hørt på en ny måte.

En annen sak er det at i bunnen av den cubanske revolusjonen ligger nasjonalisme, ikke kommunisme. 
Cubanerne er stolte mennesker som ikke ønsker en ny undertrykkelse utenfra, slik de opplevde i flere hundre år. Amerikanere og europeere har en lite ærerik historie på denne øya, som var spansk 
koloni fram til 1898 og som deretter ble okkupert av USA til 1902. Cuba fikk da sin selvstendighet, men den var på mange måter illusorisk på grunn av sterk amerikansk dominans. Normaliseringen nå må ikke åpne for noe slikt.

Gå til innlegget

Feigt av Amnesty

Publisert nesten 7 år siden

Amnesty i Bergen handler rett og slett feigt når de ikke tør ha Vebjørn Selbekk på sitt arrangement.

Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, ble først invitert til å delta i «Menneskerettighetsuken Amnesty», som arrangeres i september. Det er Amnestys studentorganisasjon i Bergen som står bak arrangementet. Så ble invitasjonen trukket tilbake, med denne begrunnelse: «Avgjørelsen til flertallet er dels begrunnet med sikkerhetsmessige hensyn, og dels begrunnet med ønske om en kvinnelig debattant.»

Temaet under Menneskerettighetsuken er «ytringsfrihet og eventuelle begrensninger som gjør seg aktuelle.» På denne bakgrunn er arrangørens argument for å utestenge Selbekk, nærmest parodisk. Rett nok fremstår studentene nå som pinlig berørt over sin egen begrunnelse, men det hjelper lite. Dette er feigt av Amnesty.

Per Edgar Kokkvold, som i likhet med Vebjørn Selbekk ble utsatt for drapstrusler i forbindelse med striden rundt karikaturtegningene av Muhammed, er prisverdig klar i sin omtale av Amnesty. Til Bergens Tidende sier han at Amnesty-studentene har gitt etter for irrasjonell frykt. «Å unnlate å invitere Selbekk, eller å trekke en invitasjon tilbake når de har oppdaget hvem han er, synes jeg er ynkelig.» Også jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Amnesty har gjort en gal vurdering og oppfordrer dem til å være rak i ryggen og ikke kompromisse med ytringsfriheten.

Amnesty henviser til ressurssituasjonen; å ha en så profilert gjest som Selbekk som deltager, vil kreve mye. Dette er en uholdbar påstand. Det er politiet som vurderer sikkerhetssituasjonen og som også stiller med nødvendige ressurser om man mener det er påkrevet.

Etter diverse terrorangrep mange steder på kloden, også i våre nærområder som Paris og København, er det ikke rart at sikkerhetssituasjonen rundt et slikt arrangement blir drøftet. Men Amnesty bidrar med sin handlemåte og begrunnelse til at nettopp det skjer som mange har fryktet: At ytringsfriheten skal forsvinne, at det skal bli umulig å stå opp for det man mener er riktig og viktig. 

Amnestys kompromiss med ytringsfriheten gjør at arrangøren like gjerne kan avlyse hele Menneskerettighetsuken. Troverdigheten er tapt. Den eneste måten den kan gjenvinnes på, er å si beklager, vi har gjort en feil. Vi ønsker likevel at Vebjørn Selbekk skal delta, ikke minst med tanke på temaet ytringsfrihet og eventuelle begrensninger.

Gå til innlegget

Blatterlig

Publisert nesten 7 år siden

Sepp Blatter fortsetter som FIFA-sjef. Latterlig. Tragisk.

Det er alltid lov å håpe, og mange gjorde det etter avsløringene og arrestasjonene som gikk forut for valget på FIFA-president. Sepp Blatter lovte sist gang han ble valgt at han nå tok fatt på sin siste periode i sjefstolen. Det løftet holdt han ikke – selv ikke etter at mange av hans nærmeste menn var tatt med buksene nede fordi lommene var fulle av penger.

Årsaken er enkel: Av de 209 landene som er representert i FIFA, er altfor mange bundet til Blatters milde gaver. Ingen har greid å påvise at Blatter selv er korrupt, men FIFA er gjennomsyret av korrupsjon. Det viser seg når fotball-VM skal arrangeres. Tildelingen av mesterskapet til Qatar vil bli stående i lang tid som det groveste eksempel på galskap og korrupsjon i idrettens historie.

Prins Ali bin al-Hussein trakk seg altså fra den andre valgomgangen etter at Blatter hadde fått et stort flertall i første avstemning. Dog fikk han ikke de nødvendige 2/3 av stemmene, men i neste omgang hadde det holdt med 51 prosent av stemmene, så det er forståelig at prinsen kastet kortene.

Avstemningen avslører at i deler av verden lever man ganske greit med korrupsjon og bestikkelser. Det gjør at folk som Blatter kan bli sittende, det gjør at arbeidere som nå jobber for å sette Qatar i stand til å arrangere fotball-VM, dør under uverdige forhold. Blatter bryr seg ikke. Deler av FIFA bryr seg, men fotballen er i ferd med å få et versting-stempel i idretten, det som sykling hadde tidligere.

Idrettspampene lever i sin egen luksusverden der bakkekontakten ble forlatt da milliardene begynte å strømme inn. Sepp Blatter skal visstnok drømme om å bli tildelt Fredsprisen – det sier mye om hans selvbilde. Dette minner oss om IOCs president José Antonio Samaranch, som bar på den samme drømmen, etter at Norge fikk vinter-OL i 1994.

Det er latterlig, men først og fremst tragisk at Sepp Blatter får fortsette som FIFA-president.


Gå til innlegget

Blatter er truet

Publisert nesten 7 år siden

Arrestasjonen av FIFA-toppene kan tvinge selveste Sepp Blatter i kne.

Ingen hadde trodd det - Sepp Blatter var storfavoritt til å bli gjenvalgt som leder for  Det internasjonale fotballforbundet, FIFA, selv om det er en utbredt oppfatning at han må ta ansvar for ukulturen i FIFA. Men nå kan han stå for fall etter at sveitsisk politi aksjonerte mot et luksushotell i Zürich og arresterte ni FIFA-topper, anklaget for korrupsjon.

Dette er godt mulig bare toppen av isfjellet; FIFA har i mange år vært mistenkt for juks på den ene og den andre måten, og på toppen har selveste gudfaren, Sepp Blatter, regjert. På tross av all mistanke, har det til nå vært umulig å få taket på ham og FIFA. Blatters motkandidat, prins Ali bin al-Hussein av Jordan, var ikke levnet noen mulighet til å beseire Blatter.

Kanskje går Blatter fri denne gang også, selv om toppsjefen i en bedrift ikke kan skylde på andre om anklagene om den grove korrupsjonen skulle bli bevist. Å ta ansvar kan ikke gjøres på annen måte en ved å stille plassen til disposisjon så nye ledere kan komme inn og forsøke å lose den skadeskutte FIFA-skuten i havn.

Dette dreier seg om penger, milliarder av kroner, som har gjort FIFA-toppene i stand til å leve et luksusliv samtidig som de øser ut milde gaver og bevilgninger på en måte som sikrer dem gjennomslag ved alle valg. Nettopp derfor er det håp om at det vil rakne fra bunnen til toppen: Mangelen på moral i FIFA er nå så fremtredende at de største sponsorene er i ferd med å trekke seg ut. For eksempel har storsponsoren Visa gitt klar beskjed til FIFA om å gjenskape en organisasjonskultur med tydelige etiske prosedyrer. Det er grunn til å håpe at andre rike onkler som Coca-Cola, Adidas og McDonalds vil følge etter.

Mister FIFA milliardene, er grunnlaget for Blatters regime og korrupsjonen i FIFA sterkt svekket. Dette vil være til beste for verdens mest populære idrett, der mye har gått galt i de senere år. Det er for eksempel en skam at VM i 2022 ble tildelt Qatar; historiene er mange om hvilke bestikkelser som ble lagt på bordet for at denne skandalen kunne bli gjennomført. Hundrevis av arbeidere på stadionanleggene har allerede mistet livet. FIFA støtter indirekte denne umoralske slavehandelen.

Flere av idrettens største særforbund har vært rammet av skandaler, som har økt i takt med inntektene. Idretten er blitt en milliardindustri, og da er det lett for lederne å miste bakkekontakten og tro at lovverket ikke gjelder dem. Vi skal ikke glemme at FIFA-toppene er uskyldige inntil det motsatte er bevist, men at en grundig opprydding er nødvendig, står fast. Sepp Blatter må nå trekke seg, og så tar vi resten derfra.

Gå til innlegget

Politiets ufeilbarlighet

Publisert nesten 7 år siden

Politiet er ikke ufeilbarlig – selv om etaten tydeligvis synes det selv.

Moren til Monika Sviglinskaja får ikke oppreisning etter de grove polititabbene som ble begått i forbindelse med at åtte år gamle Monika ble funnet død i 2011. Avslaget fra Politidirektoratet føyer seg sømløst inn i den uforstand som Hordaland politidistrikt har utvist i denne saken. 

Politiet har tatt selvkritikk og Hordaland politidistrikt har vedtatt et forelegg på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten, men der stanser det. Ingen av politifolkene eller folk i ledelsen har i realiteten påtatt seg et ansvar som må vise seg i at de trekker seg fra stillingen. Politimesteren synes ikke å ha noen tanker i den retning, heller ikke folkene under ham. Den eneste som har trukket seg, er en leder som ifølge varsleren i saken – han som sørget for at den hårreisende behandlingen av Monika-saken ikke ble dysset ned – aldri skulle gått.

Årsaken til at Politidirektoratet avslår å betale oppreisning til Monikas mor, er at ingen enkeltpersoner i Hordaland politidistrikt er blitt holdt ansvarlig for å ha konkludert med at Monika tok sitt eget liv. Dermed finnes det heller ingen lovhjemmel for å innvilge kravet om oppreisningen på 200.000 kroner, melder NTB.

Dette er uhyre pinlig paragrafrytteri. Knapt noen har tillit til Hordaland politidistrikt, og det må oppleves utrygt å være borger i en del av landet der slike tabber får passere. Men det kom likevel ikke overraskende; politidistriktets rykte er dårlig. Mange har derimot hatt tillit til at Politidirektoratet ville forsøke å rydde opp i alle tabbene og blant annet gi en smule kompensasjon for de store belastningene Monikas mor er blitt påført av politiet.

Kvinnens advokat sier at Politidirektoratets avslag på å betale oppreisning, beviser at det er umulig å nå fram med krav overfor staten. Mange av oss er opprørt og bekymret over en politietat som opphøyer seg selv til å være blant de ufeilbarlige – i den forstand at ingen står fram og tar ansvar for konklusjonen om at Monika tok sitt eget liv.

Dette er mer enn trist, det er et nederlag for rettssamfunnet og et angrep på alminnelige menneskers rettsoppfatning. Politiets omdømme – særlig i Hordaland – må gjenreises. Politidirektoratet har vist at det ikke er i stand tik å hjelpe en skadeskutt etat.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere