Espen Utaker

298

Streng religiøs oppvekst

Publisert: 13. okt 2010

Karin Belsheim valgte «fortapelsen» i stedet for Adventistsamfunnet, står det å lese på vl.no.   

Hva kan en streng religiøs oppvekst gjøre med et barn eller en ungdom? Er det større sjanse for at de som har opplevd «åndelige overgrep» tar avstand fra troen når de blir voksne? Er Adventistsamfunnet spesielt utsatt, eller er sekteriske tendenser og streng religiøs oppdragelse mer vanlig enn vi liker å tro?

Kommentar #1

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

RE: Streng religiøs oppvekst

Publisert over 11 år siden
13.10.10 kl. 09:46 skrev Espen Utaker:

Karin Belsheim valgte «fortapelsen» i stedet for Adventistsamfunnet, står det å lese på vl.no.   

Hva kan en streng religiøs oppvekst gjøre med et barn eller en ungdom? Er det større sjanse for at de som har opplevd «åndelige overgrep» tar avstand fra troen når de blir voksne? Er Adventistsamfunnet spesielt utsatt, eller er sekteriske tendenser og streng religiøs oppdragelse mer vanlig enn vi liker å tro?

 Du kan så si Utaker.

Det ord som slår meg først er Sigmund Freuds begrep "Das Unbehagen der Kultur",det er allmennmenneskelig og det er grusomt nok, og fritar ikke religiøse eller politiske eller etniske eller andre grupperinger kollektivt.  Snillismen er et instinkt og en perversjon, og krever sine negative idealer og eksempler for å kunne markedsføres. Adventistene er så langt jeg har kunnet forstå særlig snille, som ikke spiser kjøtt. Og skal vi tro Freud, så er streng religiøs oppdragelse mer vanlig enn vi liker å tro. Nemlig sår barndom i heimbygdi, som er en norsk litterær genre.. Og så går man hele livet senere og vil hevne dette.

Sigmund Freud, den infame Jøden,  ble engang utesket på hjemmebane: "Dr. Freud, kan De fortelle noe om Deres tidlige barndomserindringer?"

Freud ble taus, men så kom det: "Det var i min barndom, jeg var ti år..." og han hadde vært ute og spasert sammen med sin far Gamle Freud i parken Prater i Wien. Det var søle og slaps. Da kom en rampegutt og vippet hatten av gamle Freud så den falt i søla og slapset.  Gamle Freud bare bøyde seg ned, tok opp hatten , børstet den av, og satte den på hodet igjen. Lille Sigmund bare 10 år blev forbauset:"Jamen far, hvorfor gav du ikke den rampegutten en skikkelig lusing?"

"Min sønn,glem aldri at vi er Jøder, og dette var et barn av det bedre Wiener borgerskap,  som jøde kan jeg ikke gi en slik sønn av det bedre Wiener borgerskap en skikkelig lusing!"

Så seier soga. Men jeg dikter videre:  I det øyeblikk svor lille Sigmund på at han skulle nok ta disse sønner og døtre med... av det bedre Wiener Borgerskap, og strekke dem ut på den psykoanalytiske lærsofaen, og så skulle han sitte i en stol med runde briller og fippskjegg og notatblokk og blyant og skrive opp hvilke grumme og dypt psykiske drømmer og forestillinger og motiver  og sexuelle frustrasjoner det er som i virkeligheten beveger disse sønner og døtre av det bedre Wiener Borgerskap til deres ukontrollerte og bizarre og stygge gjerninger, og publisere dette for all verden.  Og slik blev det.

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Latt tilbake

Publisert over 11 år siden

Denne probelmatikken har ridd mange menigheter. I min barndom var den store skrekken å bli latt tilbake når Jesus skulle hente bruden.

Som ung i "pinserørsla" fikk jeg klar medling om at det å være å se på Start på Kristiansands stadion om søndagen var det samme som om Jesus ikke gadd å ta meg med dersom han kom under kampen. Heller ikke dersom jeg var på kino. Jeg lot håret vokse langt, også det hadde Jesus problemer med. Dongeri på møtet kunne også føre galt av sted. Som om hvitsnippene skulle være mer kvalifisert for himlen enn de i utslitt dongeri!?

Men de gjorde det vel i beste mening må jeg gå ut fra, men at det ødela mitt bilde av Gud i mange, mange år, det er sikkert.

Selv i dag er det nok mange som har høye krav til prektighet, de kaller der ofte Helliggjørelse. Det underlige er at de er de som lykkes som oftest blir oppfattet som dem som er kommet lengst på den veien.

Jeg har problemer med å forstå en Gud som velger/velger bort mennesker alt etter i hvor stor grad de lykkes innenfor menighetsrammene.

Var det ikke på tross av at Han .........?

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Streng religiøs oppvekst

Publisert over 11 år siden
13.10.10 kl. 09:46 skrev Espen Utaker:

Karin Belsheim valgte «fortapelsen» i stedet for Adventistsamfunnet, står det å lese på vl.no.   

 Svar:

”Ung adventist orket ikke mer"

Eg har sjølv vore i SDA i mi beste tid . 1978-1986. (19-27år)

Problemet til SDA er at teologien deira er bygd på delvis løgn.

Gudstenestene og sabbatskulen har ikke forandra seg mykje sidan Miller-vekkelsen i 1844.

Det er dei same ubibelske forklaringene dei gjentek i møta.

Dersom folk ser på kanal 118 så får dei SDA sitt trusgrunnlag framstilt..

Problemet til SDA i dag er at dei ikke har noko å fortelja medlemene sine.

Dei er gått tom for ”nytt ljos”.Dei rotnar på rot.

For som deira falske profet Ellen Gould White seier så er det etter ca 1844 ikke meir ”tid” å forstå.

Som Jehovas Vitne har dei fasitten klar når ein stiller enkle spørsmål.

Tempeltenesta er eit nøkkelord i SDA.

Dei meiner at 22.oktober 1844 starta Yom Kipper (forsoningsdagen)

Dette er totalt ubibelsk og ulogisk.

Guds 7 festar -høgtider skal oppfyllast slik Gud har lagt dei ned i forbilda.

Dei 4 fyrste vart oppfyllt ved Jesu fyrste kome.

http://www.youtube.com/watch?v=xaxhGlSF-yk

Dei tre siste står for tur og kjem i den rekkefølge som er nedfelt i Skrifta.

http://www.youtube.com/watch?v=DqJnkBfihP0&feature=related

Dette med den undersøkjande domen i 1844 er sjølve grunnpillaren i SDA.

På denne løgna er menigheten fundamentert.

Jesus reiste til det hellige i tempelet i himmelen ,seier Ellen White

Ho skriv:

http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk23.html

”I atten hundre år fortsatte denne tjenesten i Det hellige i himmelen. Kristi blod som ble brakt frem på vegne av botferdige syndere, sikret dem Faderens tilgivelse og anerkjennelse, selv om syndene fremdeles stod i himmelens bøker. ”

Og så i 1844 reiste han videre inn i det høgheilage (aller helligste)

Ellen White skriv:

http://www.benabraham.com/html/experience_and_views.html#2300-days

 ”I saw the Father rise from the throne, [See page 92.] and in a flaming chariot go into the holy of holies within the veil, and sit down. Then Jesus rose up from the throne, and the most of those who were bowed down arose with Him…

This door was not opened until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1844. Then Jesus rose up and shut the door of the holy place, and opened the door into the most holy, and passed within the second veil, where He now stands by the ark, and where the faith of Israel now reaches.”

Sabbaten er det riktig å halda. Det er den sjuende dagen ,men med den atmosfære SDA er i vert sabbaten og berre eit ork for mange av medlemene.

Sitat:

” På 70-tallet handlet det om hvorvidt du kunne lese ukeblader, danse, ha TV, bruke sminke, eller gjøre ting på sabbaten som å dusje, høre på barnetimen eller åpne posten. Jeg våget ikke besøke Slottsfjellet da jeg var hos tante og onkel i Tønsberg fordi det kostet 20 kroner – det var jo å kjøpe på hviledagen. Jeg mistet S-en i matte fordi jeg ikke fikk gå på skolen på fredager i mørketida. Hviledagen startet ved mørkets frembrudd, forteller Belsheim.”

Kommentar #4

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Sabbaten

Publisert over 11 år siden

Torstein skriver: Sabbaten er det riktig å halda. Det er den sjuende dagen ,men med den atmosfære SDA er i vert sabbaten og berre eit ork for mange av medlemene.

--------------------

Jeg akn betro deg at sabbaten er et ork for jødene også.

Derfor sa Jesus: Mennesket er ikke til for Sabbaten skyld. Men sabbaten for mennesket.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Streng religiøs oppvekst

Publisert over 11 år siden

Jeg prøvde å google på "støllprest" men fant ingen resultater, det samme kunne sammenlignes med de forskjellige menigheter, de har strenge regler og liten forståelse og gir ingen resultater. Nå googlet jeg i stedet på ordet "støll" som er et svenskt ord som i grenstrakter også blir brukt i det norske språket.

Ordet betyr tull eller tøys, altså ordet jeg ville frem til var tulle / tøyseprest, altså prester eller andre predikanter som snakker tull. De fleste gjør dette fordi de har lært det av andre, prester som har skjønt noe og begynt å tenke selv, blir "hengt i gapestokken" som t.eks. Hognestad.

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Streng religiøs oppvekst

Publisert over 11 år siden
13.10.10 kl. 09:46 skrev Espen Utaker:

Karin Belsheim valgte «fortapelsen» i stedet for Adventistsamfunnet, står det å lese på vl.no.   

Hva kan en streng religiøs oppvekst gjøre med et barn eller en ungdom? Er det større sjanse for at de som har opplevd «åndelige overgrep» tar avstand fra troen når de blir voksne? Er Adventistsamfunnet spesielt utsatt, eller er sekteriske tendenser og streng religiøs oppdragelse mer vanlig enn vi liker å tro?

 Kjære Espen, streng eller mild religiøs påvirkning, i oppvekseten eller senere i livet, vil uanestt hindre personen i å finne sin Skaper.

Av den enkle grunn at religion tilfredsstiller egoets behov for å ha kontroll på liv og Livet etter døden. Religioner fastsetter teorier om hvordan vår realitet (livet på Jorden) er og hvordan Virkeligheten (Himmelen) er og hvordan gå fra den ene til den andre. Når Gud og Himmelen og Veien dit blir definert med jordisk fornuft er religion et faktum, Skaperen er låst fast, sementert i doktriner og begrenset av menneskets egoistiske ønsker. Og (selvsagt) vil ikke et Ego komme inn til Skaperen, et ego mottar og Skaperen gir og de to kan ikke forenes, det blir som å koble pluss og minus uten en lyspære i mellom, det blir kortslutning og Alt som er vil ikke Være mer.

Det oppdaget Abraham og gikk sin vei ut av Babels selvopptatte klatring oppover.

Kommentar #7

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Kjenner meg igjen.

Publisert over 11 år siden

Jeg vil ikke utdype  kristenforståelsen som bygger på det jeg kaller "religiøs interlektualisme",som kan få preg av tvangsnevrose ,men jeg kjenner meg igjen i gjengangerbeskrivelsene som smaker av tyrrani.      Mest arg er jeg over inngytelsen om at symptom på at vi er utvalgt,er at vi har riktig dåpssyn,altså voksendåp,"for det står jo så klart i Bibelen at det er det riktige".       Videre  fulgte gjerne  en tirade om statskirken som skjøgens  avkom,konludert utifra Johannes Åpenbaring.

Man så ikke i historisk sammenheng,at når voksne ble døpt i urkirkelig sammenheng,så måtte det jo bli voksendåp,som var med hel neddykkelse.      Man fulgte opp neste generasjon med hel neddykkelse av spedbarna,som ble praktisert i mange hundre år. Nå ligger det pent utsmykkede fat over den store åpningen i dåpsfonten til bruk av dåp med hel neddykkelse av spedbarn,slik en finner det i gamle norske stenkirker,bla. i min bostedkommune med en kirke som har hatt 800 års jubileum.      Det regnes med at klimatiske forhold gjorde slutt på dåp med hel neddykkelse av spedbarn.       Man kunne ikke samle opp dåpskandidater til mer varme i været,for troen var dåp som nødvendig for å bli frelst.

Nå må både pinsevenner og adventister ta konsekvensen av at pionerer misforsto om dåpsakten.    Ingen å klandre-det ble  bare sånn gjennom toneangivende ledere. T.B.Barrat var metodist,altså barnedåp som innvielseshandling til kristendommen. Kan man se  en isammeheng mellom det synet og innvielsen ved omskjærelsen på den 8.dag?      Apostlene var jo innforlivd med symbolhandlinger i jødedommen.

Min personlige erfaring med Jesus som Frelser,gjør at jeg holder meg  til statskirken,men hører også gjerne på nærradioen fra andre menigheter,som gir inntrykk av at man er ikke så opptatt av teorier,men av Jesus og alt som ligger i det.

Kommentar #8

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

RE: RE: Streng religiøs oppvekst

Publisert over 11 år siden
13.10.10 kl. 11:05 skrev Torstein Langesæter:13.10.10 kl. 09:46 skrev Espen Utaker:

Karin Belsheim valgte «fortapelsen» i stedet for Adventistsamfunnet, står det å lese på vl.no.   

 Svar:

blablablablabla...

Dei er gått tom for ”nytt ljos”.Dei rotnar på rot.

blabla, blablabla,...

Som Jehovas Vitne har dei fasitten klar når ein stiller enkle spørsmål.

bla-

Dette er totalt ubibelsk og ulogisk.

blablabla..

Jesus reiste til det hellige i tempelet i himmelen ,SANN!

Og så i 1844 blablabla...

Ellen White skriv:!!!!@$***?%%$$!

(kommentar: skulle ikke kvinner gå med Hijab og bære vannkrukker på hue og holde kjeft i forsamling? Er det lov med mobiltelefon inni burkaen? Lar det seg forebygge? En skulle heller forby truser og korsetter under burkaen)

Sabbaten er det riktig å halda. Det er den sjuende dagen , men med den atmosfære SDA er i vert sabbaten og berre eit ork for mange av medlemene.

Jasså!

” På 70-tallet handlet det om hvorvidt du kunne lese ukeblader, danse, ha TV, bruke sminke, eller gjøre ting på sabbaten som å dusje, høre på barnetimen eller åpne posten. Jeg våget ikke besøke Slottsfjellet da jeg var hos tante og onkel i Tønsberg fordi det kostet 20 kroner – det var jo å kjøpe på hviledagen. Jeg mistet S-en i matte fordi jeg ikke fikk gå på skolen på fredager i mørketida. Hviledagen startet ved mørkets frembrudd, forteller Belsheim.”

Vel, da skulle han / hun være veloppdratt. Unngå å betale i kassen. Søk gratishaugen, se selv i kikkerten, har ikke ungdommen fantasi lenger og vet den ikke å se sitt snitt?

 Hr. Langsæter, jeg savner stadig vekk Deres medhold for mitt spesielle forhold til skriftens bokstav og for min Teologi.

Jehovas vidner, jeg har dem på tråden. Jeg får dem med ut i haven og ut i naturen og viser dem faciten. Vi hadde lus på plommene og de anbefalte grønnsåpe men jeg er kjemiker og har mine tvil. Det er ikke det som er problemet, og nå er treet sunt og i god gang.

Kommentar #9

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Latt tilbake

Publisert over 11 år siden
13.10.10 kl. 10:49 skrev Rune Tveit:

Selv i dag er det nok mange som har høye krav til prektighet, de kaller der ofte Helliggjørelse. Det underlige er at de er de som lykkes som oftest blir oppfattet som dem som er kommet lengst på den veien.

 Min mormor ble i sin tid kalt for "verdslig" av en haugianer i slekta fordi hun hadde på seg blanke sko.......  Så forskrudd kan denne prektigheten vise seg å være.

Jeg har selv erfaring med adventistene.  Det er mange faktorer som gjorde at jeg til slutt forlot bevegelsen, men mer om det en annen gang.

Jeg får si som Jan Christian Nielsen, gateprest for ungdom i Oslo, sier det i dagens utgave av Aftenpostens aftenutgave:  "Jeg er trygg på at en liten tro er tro nok, selv om enkelte skulle mene noe annet".  Og som nevnte person har også jeg fått det nedvurderende kontrollspørsmålet "Men er du født på ny?" når jeg har bekreftet min kristne tro.  Det virker som noen hele tiden mener seg å være mer troende enn andre, og at de selv representerer det ypperste av rettroenhet.  Det er flust med de som mener at hvis du ikke har talt i tunger så er du ikke åndsdøpt.  Ja, jeg har sogar sett noen lovprise oppbyggende skjelving!!!!  Hvor de har fått dette fra skal jeg ikke spekulere i.  Men jeg betviler ikke at noen fantasifulle sjeler klarer å ramse opp bibelvers som liksom skal understøtte dette også.

"Når skal du ta dåp" var et spørsmål jeg ofte fikk.  Jeg hadde ingen planer om å gjennomføre noe som helst rituale for å bekrefte andres forventninger.  Jeg tror ikke at dåp med vann er nødvendig for frelse, verken for barn eller for voksne. 

Men tilbake til debattleders spørsmål.  Nei, jeg tror ikke Adventistsamfunnet er spesielt mer utsatt enn andre, men annerledesheten i små bevegelser og menigheter, følelsen av å skille seg ut, å representere noe annet som skiller deg fra resten av kristenheten, kan bidra til å føle deg ekstra kallet og derigjennom være en representant for den absolutte sannhet.  Mange er kallet, få er utvalgt, synes å være mantraet.

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Sabbaten

Publisert over 11 år siden
13.10.10 kl. 11:28 skrev Rune Tveit:

Jeg kan betro deg at sabbaten er et ork for jødene også.

Derfor sa Jesus: Mennesket er ikke til for Sabbaten skyld. Men sabbaten for mennesket.

 Svar:

Sabbaten skal minna om skapinga i 1 Mosebok og om 1000-årsriket som kjem no etter 6000 år.

Det seier seg sjølv at å halda sabbaten i dagens samfunn kan by på problem .

Poenget er at Gud har sagt me skal halda sabbaten.

Bodet lyder:

"Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag." 2 Mosebok 20

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Streng religiøs oppvekst

Publisert over 11 år siden
13.10.10 kl. 17:24 skrev Sverre Kolberg: Svar:

blablablablabla...

Dei er gått tom for ”nytt ljos”.Dei rotnar på rot.

blabla, blablabla,...

Svar:Er dette seriøs debatteknikk?
Kommentar #12

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Ut av skapet.

Publisert over 11 år siden

Her synes jeg det er høvelig for meg å komme "ut av skapet". Jeg har en fortid som tidligere adventist og har brukt mye tid til å skrive meg ut av og gjennom gjennom krisen som mitt frivillige brudd og vennlige oppgjør med deler adventismens teologi førte til. For noen få dager siden ble tråden jeg skrev på aftenposten debatt rundet av både av og låst for videre innlegg.

Jeg har et godt og vennlig forhold til mine tidligere menighetsvenner og slår gjerne av en prat når vi treffes i det offentlige rom.

Her er tråden om det skulle være noen som ønsker å se litt på denne vinklingen av et brudd med adventismen.

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=57&ThreadID=127262

Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Ut av skapet.

Publisert over 11 år siden
14.10.10 kl. 01:14 skrev Svein Berntsen:http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=57&ThreadID=127262

 Svar:

Ellen Gould White har utruleg makt over adventistane sitt sinn.

Sjølv las eg alt eg kom over av ho den tida eg var med.

Når ein får det ho skriv  på avstand ser ein kor gjennomført falskt det er.

http://www.ellenwhiteexposed.com/

http://truthorfables.com/

Det  var veldig vondt for meg å oppleva at SDA-teologien var bygd på sandgrunn.

Sitat :

"Det endte med at Belsheim valgte bort Adventistsamfunnet og – for en periode– også troen.

– Ja, jeg kom til at det var bedre å gå fortapt med flagget til topps – og ha levd en gang her på jorden, enn å gjøre andre til lags av ren plikt og dermed gå glipp av både dette livet og det neste."

Her er ho komen til kjernen i det heile.

Eg veit at mange ex-SDA tenkjer på same måten.

Difor vil mange slik eg sjølv gjorde det gje fullstendig blaffen i kristendomen for ei stund fordi ein ikkje ser noko lysning.Samtidig føler ein at ein får pusta igjen når ein forlet samfunnet.

Mange Jehovas Vitne opplever det same når dei bryt med Vakttårnet.

Kommentar #14

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Ikke foreldre.

Publisert over 11 år siden

Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at anførslene mine mot pinsemenigheter som gikk så hardt ut mot statskirken ikke var mine foreldres ståsted.      Jeg kom med i en pinsemenighet som 14åring like etter konfirmasjonen, i en menighet hvor forstanderen betrodde meg senere i livet at han hadde kall til ikke å være predikant,men familiepress fikk han ut i det.     Men han var på pinsevennmoten som var nokså gjengs over hele landet,f.eks.kristenforfølgelsen av statskirken.       Mye ble jo spilt inn som på en grammofonplate,som igjen ble spilt av landet rundt, jevnt over uten høyde for at kristendommen hadde vært i Norge i godt over 1000 år,med en Martin Luther og Hans Nilsen Hauge i Vår Herres fotspor.

Mange kan vitne om en svært trivelig oppvekst i sektmenigheter,så det er vel mange kriterier til grunn for trivsel eller ikke.      Vi som har både ekle og bitre minner derfra må også ta høyde for all frelse og trivsel i sektmenigheters fotspor.       Det tas til etterretning at vekkelsen ved brødrene Wesley endte opp med det metodistiske dåpssynet , pinsevekkelsen med voksendåp og at det ikke fulgte noen  apell ved vekkelspredikanter i statskirken,som f.eks ved Hans Nilsen Hauge,til å endre dåpssynet.

Kommentar #15

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Ut av skapet.

Publisert over 11 år siden
14.10.10 kl. 01:51 skrev Torstein Langesæter:14.10.10 kl. 01:14 skrev Svein Berntsen:http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=57&ThreadID=127262

 Svar:

Ellen Gould White har utruleg makt over adventistane sitt sinn.

Sjølv las eg alt eg kom over av ho den tida eg var med.

Når ein får det ho skriv  på avstand ser ein kor gjennomført falskt det er.

http://www.ellenwhiteexposed.com/

http://truthorfables.com/

Det  var veldig vondt for meg å oppleva at SDA-teologien var bygd på sandgrunn.

Sitat :

"Det endte med at Belsheim valgte bort Adventistsamfunnet og – for en periode– også troen.

– Ja, jeg kom til at det var bedre å gå fortapt med flagget til topps – og ha levd en gang her på jorden, enn å gjøre andre til lags av ren plikt og dermed gå glipp av både dette livet og det neste."

Her er ho komen til kjernen i det heile.

Eg veit at mange ex-SDA tenkjer på same måten.

Difor vil mange slik eg sjølv gjorde det gje fullstendig blaffen i kristendomen for ei stund fordi ein ikkje ser noko lysning.Samtidig føler ein at ein får pusta igjen når ein forlet samfunnet.

Mange Jehovas Vitne opplever det same når dei bryt med Vakttårnet.

 Kan det tenkes at kristendommen også er bygd på sandgrunn, at alle strenge og milde religioner er oppkonstruerte vrengebilder, at man må forlate disse bildene for å se det ekte og at den som forlater kristendommen velger å forbanne Skaperen for å få puste fritt, at det må til for å komme til kjernen i det hele??

Om kristendommen var Sann, ville ikke alle grenene være gode o sitte på.

Kommentar #16

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Streng religiøs oppvekst

Publisert over 11 år siden
14.10.10 kl. 01:10 skrev Torstein Langesæter:13.10.10 kl. 17:24 skrev Sverre Kolberg: Svar:

blablablablabla...

Dei er gått tom for ”nytt ljos”.Dei rotnar på rot.

blabla, blablabla,...

Svar:Er dette seriøs debatteknikk?

 Ja!  Den virker i forhold til Jehovas vidner, og er særlig effektiv når man har ELECTROLUX og selgere av alarmsystemer og forsikringer og  innbruddssikre låser på dørene.

Kommentar #17

Linda Aanestad

0 innlegg  1 kommentarer

Adventistsamfunnet fra mitt perspektiv...

Publisert over 11 år siden

Heisann :)

Jeg valgte å forlate den Lutherske kirke for å melde meg inn i Adventist kirken litt over fire år siden. Mine erfaringer er helt forskjellige fra hva Karin beretter om i dette intervjuet. Spesielt dette med fortapelsen, hvor adventist samfunnet, er et av få trossamfunn som *ikke* støtter læren om evig pine i et helvete. Jeg fant stor lettelse fra min tidligere angst om evig pine læren, som man finner i de fleste andre kristne trossamfunn. Best av alt er at Adventistenes lære er helt og fullt basert på Bibelens ord. Ser og respekterer selvsagt at folk har ulike oppfattelser og bakgrunner, som med andre trosretninger, men her er mitt vitnesbyrd for dere som vil høre min oppfattelse av Adventistsamfunnet og deres bibelske lære.
http://tomz.no/linda/vitnesbyrd.pdf

Og her er et grundig bibelstudie som tar for seg hva adventistene og Bibelen lærer om helvete.
www.helltruth.com og en norsk artikkel som drøfter dette på hjemmesiden til Adventistsamfunnet i Norge: http://www.adventist.no/adventist/vaar_tro/verd_aa_tenke_over/helvete/evig_liv_i_helvete_eller_evig_doed

Vennlig hilsen Linda.

Kommentar #18

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Adventistsamfunnet fra mitt perspektiv...

Publisert over 11 år siden
14.10.10 kl. 18:17 skrev Linda Aanestad:

Best av alt er at Adventistenes lære er helt og fullt basert på Bibelens ord.

 ***

De aller fleste protestantiske og reformerte kirkesamfunn vil vel påstå det samme.  Og alle kan henvise til ymse bibelvers som støtter opp om den oppfatningen.  Men har du tenkt at der faktisk er en mulighet for at den samme Ånd som inspirerte skriftene i tidligere tider, kan inspirere de troende gjennom alle århundrer?  Eller mener du at Bibelen - en utvalgt samling med bøker som har blitt til gjennom tidene - for evig og alltid skal være målestokk for rett atferd og læresetninger?

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Adventistsamfunnet fra mitt perspektiv...

Publisert over 11 år siden
14.10.10 kl. 21:39 skrev Rolf Egil Pedersen:14.10.10 kl. 18:17 skrev Linda Aanestad:

Best av alt er at Adventistenes lære er helt og fullt basert på Bibelens ord.

 

Falske læresetningar i SDA.

1.Dommen i 1844

2.Forståinga av 1000-årsriket.

3.Guds Folk - ikke SDA, men Israel/jødene

4. Forståinga av segla (ikke 1755, 1780,1833 etc)

5.Forståinga av basunene er feil

6.Antikrist-ikke paven.

7.Babylon - ikke pavedømet og kyrkjene

8.1260 dagar er ikke år og ikke perioden frå 538-1798

9.Forståinga feil av “Den øydeleggjande styggedommen”

11.Forståinga feil av “det daglege offeret” i Daniel.

12."Dyret frå avgrunnen" - ikkje Frankrike

13. Åp 14  - 3 englars bodskap - feil forståing.

14.Ellen White - ingen profet

OSV

 Riktig:

01.Sabbaten-den sjuande dagen

02.Synet på helvete - utslettinga

Kommentar #20

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Calle va du ville

Publisert over 11 år siden

Adventist eller ikke - noen vil sikkert kjenne seg igjen i en altfor streng oppvekst hvor reglene i ettertid synes meningsløse. Jeg vokste opp blant "De Frie", men det var mye tvang. Fotballkamper og kino var selvsagt synd, mens klassevennene kunne ivrig berette om de siste opplevelser.

Tatt med på kristne møter en gang i uken for å høre om helvedes redsler og antikrists kommende tortur.  Selvfølgelig helt uten motforestillinger. Og så den evige problemstillingen om den kommende bortrykkelsen ville skje før, under, eller etter "trengselstiden".

Been there - done that.

Men den norske adventistlederen Reidar Johansen Kvinge synes å håndtere fortellingen til Karin Belsheim på en forbilledlig måte. Det var å ønske at ledelsen i alle kristne leire inntok samme holdning.

Hva med å be de som nå er voksne og vel så det om unnskyldning for all uviseligheten som ble utvist gjennom barne- og ungdomsårene? Selv om livskvaliteten er gått tapt for mange som har forlatt troen, så vil kanskje en utstrakt hånd hjelpe?

Kommentar #21

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: Adventistsamfunnet fra mitt perspektiv...

Publisert over 11 år siden
14.10.10 kl. 21:39 skrev Rolf Egil Pedersen:14.10.10 kl. 18:17 skrev Linda Aanestad:

Best av alt er at Adventistenes lære er helt og fullt basert på Bibelens ord.

 ***

De aller fleste protestantiske og reformerte kirkesamfunn vil vel påstå det samme.  Og alle kan henvise til ymse bibelvers som støtter opp om den oppfatningen.  Men har du tenkt at der faktisk er en mulighet for at den samme Ånd som inspirerte skriftene i tidligere tider, kan inspirere de troende gjennom alle århundrer?  Eller mener du at Bibelen - en utvalgt samling med bøker som har blitt til gjennom tidene - for evig og alltid skal være målestokk for rett atferd og læresetninger?

 Læresetningene må vel være de samme fra begynnelse til slutt, Rolf Egil Pedersen. At det er litt ulike tolkninger av dette må vi nok bare leve med.

"Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apstlenes lære..." Apgj 2,42.

"For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus." 1.Korint 3,11.

Noen setter i dag Jesu og apostlenes ord til side. Andre og tidsriktige prinsipper er kommet inn og overprøvd apostlenes lære. Noen steder er kristen tro og lære byttet ut med menneskelig visdom. Men apostlene har uten tvil lærerautoritet. Gjennom apostlenes ord lærer vi sannheten å kjenne. Sannheten om Jesus og de kristne frelsessannhetene. Dette står fast til evig tid.

Kommentar #22

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

RE: Calle va du ville

Publisert over 11 år siden
15.10.10 kl. 06:16 skrev Leif Gullberg:

Men den norske adventistlederen Reidar Johansen Kvinge synes å håndtere fortellingen til Karin Belsheim på en forbilledlig måte. Det var å ønske at ledelsen i alle kristne leire inntok samme holdning.

Hva med å be de som nå er voksne og vel så det om unnskyldning for all uviseligheten som ble utvist gjennom barne- og ungdomsårene? Selv om livskvaliteten er gått tapt for mange som har forlatt troen, så vil kanskje en utstrakt hånd hjelpe?

Underskriver dette!

Kommentar #23

Julia Telfer

0 innlegg  1 kommentarer

Sannhetens skatter

Publisert over 11 år siden

Jeg har vokst opp med Adventiste foreldre som ikke har tvunget noe tro og mange regler på meg. De har gitt meg en fin kristen oppvekst. Når jeg ble tenåring valgte jeg selv å folge helt andre prinsipper enn de kristne, inntil jeg fikk forstå for meg selv på en nærmest mirakuløs måte, det vakre budskapet i Bibelen om hva Jesus gjør i himmelen for oss akkurat nå.

Jesu tjeneste i helligdommen i himmelen er noe av det mest sentrale for hva Adventister tror på og er ikke bygget på en løgn men Guds sanne ord. Adventist samfunnet startet som en bevegelse i 1844 der det ble en stor vekkelse spesielt i USA men over hele verden. En så pass stor bevegelse som den var i kristen historie og av mange forskjellige kristne menigheter, burde studeres for å komme til bunns for hva som skjedde. Om man leser om denne historien med åpne øyne for å lære om hva som skjedde den gangen kan man få mer forståelse for hva den "store skuffelsen" betydde og hvorfor det skjedde. Hvis ikke man kan være åpen, og holder seg sterkt til sine meninger vil man ikke forstå det.

Denne bevegelsen startet med at noen få studerte Daniels bok i Bibelen der det står en profeti (Dan. 8:14) som pekte fram til 1844 der helligdommen skal renses. De som studerte dette trodde det betydde at Jesus skulle komme igjen. Det ble en stor vekkelse men når Jesus ikke kom ble mange skuffet. Noen få som virkelig hadde tillit til Gud, og skjønte at han hadde veiledet dem så langt ville ikke gi opp så fort men granske skriftene på nytt for å finne svar.

Samtidig var det en mann blant dem så fikk et syn av Jesus i helligdommen der han var i ferd med å begynne en ny tjeneste. De troende så de samme versene de hadde lest mange ganger før med et nytt lys, og oppdaget andre som bekreftet betydningen av dette synet. De ble overbevist om at Jesus skulle rense helligdommen i himmelen og ikke jorden. Gud ville altså få sitt folk til å skjønne hans tjeneste i himmelen, hans tjeneste som en ypperste prest som arbeider for å få så mange som mulig til himmelen. "For vi har en Yppersteprst, som er gåt gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen." Heb. 4:14.

Guds ord er full av sannhetens skatter som ikke blir oppdaget av de fleste fordi det er så mange kristne som ikke bruker tid til studerer Bibelen, og vil heller bruke tid på lovprisning og musikk. Adventist budskapet handler ikke om regler! Det handler om Jesus, hva han gjør for oss, og at han SNART kommer tilbake.

Jeg blir lei i meg nar jeg hører om personer som Karin og hvordan hun har opplevd Adventist samfunnet, og ønsker at hun kunne bare oppleve noe av det jeg har. "Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri." Joh. 8:32.

Kommentar #24

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Veid på vekten.

Publisert over 11 år siden

Om den undersøkende dom som angivelig skal være begyndt i 1844 sies det i boken "Mot historiens klimaks" av E.G.White. Sitat fra billigutgaven av 1989 side 374: "Våre handlinger, våre ord og endog våre innerste motiver teller med når vår skjebne skal avgjøres til frelse eller fortapelse. Selv det vi har glemt, vil enten rettferdiggjøre eller fordømme oss."

Videre står det å lese om samme sak på side 376: "Det må skje en dyp, oppriktig selvprøving. Den overfladiske, sorgløse holdning hos mange som kaller seg kristne, må bort. Alle som gjerne vil undertrykke de onde tilbøyelighetene som presser på, må kjempe hardt. Det må skje en personlig forberedelse. Vi blir ikke frelst gruppevis. Renhet og fromhet hos en person kan ikke oppveie manglene hos en annen. Selv om alle skal fram for Guds domstol, undersøker han den enkelstes sak grundig, som om dette var det eneste menneske på jorden. Alle må gjennom denne prøven, og de må bli funnet uten flekk og lyte"

Alt dette kan høres både fromt og sant ut for en søkende sjel. Men spørsmålet er om det er i harmoni med det evige evangelium slik vi finner det utlagt i Guds ord?

Her har vi utlagt med profetisk autoritet hva som er momenter i den undersøkende dom som adventistene hengner om som sannheten for vår tid. Så får det være opp til hver enkelt av oss og prøve dette på Skriften om det er et sant eller falskt evangelium. Det proklameres klart hva som vil rettferdiggjøre eller fordømme oss. Er det et annet evangelium enn det evige, uforandelige som er Skriftens samlede lære er det alvorlig og betenkelig synes jeg.

Ellers synes jeg det er hyggelig at flere adventister her vitner om en harmonisk og god oppvekst i menigheten. Mine betenkeligheter dreier seg mer om de budskaper som hyrdene har formidlet til hjorden har vært egnet til håp eller håpløshet.

Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Sannhetens skatter

Publisert over 11 år siden
15.10.10 kl. 12:12 skrev Julia Telfer:

Jesu tjeneste i helligdommen i himmelen er noe av det mest sentrale for hva Adventister tror på og er ikke bygget på en løgn men Guds sanne ord.

Svar:

Løgna er at dommen starta 22.oktober 1844.

Dommen er Yom Kippur-forsoningsdagen som fall 10/7 .

Den fall i samanheng med basundagen 1/7 og lauvhyttefesten som kom 15/7.

Yom Kippur kjem slik Gud har nedlagt det i Sine festar.

http://www.alef.no/hoey_helligdag_-_yom_kippur.htm

Varslingsdagen -basunfesten kjem 1/7

Den innvarslar dommens dag - Yom Kippur  og 5 dagar deretter kjem lauvhyttefesten.

Dei fyrste 4 høgtidene/dagane vart oppfyllt ved Jesu fyrste kome.

http://www.youtube.com/watch?v=xaxhGlSF-yk

No står dei 3 siste for tur.

http://www.youtube.com/watch?v=3ijmf9113AI&feature=related

Kommentar #26

Atle Haugen

4 innlegg  30 kommentarer

"Redd for sterke ord..."

Publisert over 11 år siden

Solveig Leithaugs kjente sang har ikke vunnet nevneverdig gjenklang her i dette forumet, skjønner jeg. Karin Belsheim har reflektert og modig fortalt sin historie. Den handler blant annet om skråsikkerhet på egen sannhet, fordømmelse av andre og forherligelse av egen fortreffelighet i religiøse miljøer.

Vi er mange som blir truffet. Men tydeligvis ikke herr Langesæter og enkelte andre bl.a. i denne tråden. De har fremdeles rett og kan elegant fortelle oss om alt som er feil med oss andre og hva vi tror for de besitter øyensynlig den himmelske fasit.

Debatt handler om utveksling og deling. Men det er ikke mye grunnlag for dette når man bruker alle anledningene til å postulere sin egen tro og andres feil. Er det ikke det Karin prøver å lære oss?

Litt ydmykhet er ikke den verste medisin man kan innta...

Mvh

Atle Haugen 

Kommentar #27

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE:

Publisert over 11 år siden
15.10.10 kl. 20:41 skrev Atle Haugen:

Vi er mange som blir truffet. Men tydeligvis ikke herr Langesæter og enkelte andre bl.a. i denne tråden. De har fremdeles rett og kan elegant fortelle oss om alt som er feil med oss andre og hva vi tror for de besitter øyensynlig den himmelske fasit.

Mvh

Atle Haugen 

 Svar:

Som pastor i SDA kan du vel gå litt inn på argumenta då???

Eg har gått tida i SDA og har framleis mange vener der .

Eg kan forstå kvifor denne kjekke dama har forlatt SDA , men synes det er trist at ho kastar spesielt sabbaten over bord.

Men med fortvilelsen/mørke som SDA-teologien set deg i forstår eg at det kan verta konsekvensen.

Då er sikkert mange som finn det betre å leva NO enn å bruka kreftene sine på falsk lære.

Eg beklagar ovanfor alle kundar dei villeiande bøkene eg selde for Norsk bokforlag fleire stader på Vestlandet i min ungdom.

Kommentar #28

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Den himmelske fasit.

Publisert over 11 år siden
15.10.10 kl. 20:41 skrev Atle Haugen:

Solveig Leithaugs kjente sang har ikke vunnet nevneverdig gjenklang her i dette forumet, skjønner jeg. Karin Belsheim har reflektert og modig fortalt sin historie. Den handler blant annet om skråsikkerhet på egen sannhet, fordømmelse av andre og forherligelse av egen fortreffelighet i religiøse miljøer.

Vi er mange som blir truffet. Men tydeligvis ikke herr Langesæter og enkelte andre bl.a. i denne tråden. De har fremdeles rett og kan elegant fortelle oss om alt som er feil med oss andre og hva vi tror for de besitter øyensynlig den himmelske fasit.

Debatt handler om utveksling og deling. Men det er ikke mye grunnlag for dette når man bruker alle anledningene til å postulere sin egen tro og andres feil. Er det ikke det Karin prøver å lære oss?

Litt ydmykhet er ikke den verste medisin man kan innta...

Mvh

Atle Haugen 

 Hei Atle!

Jeg vet ikke om jeg er regnet blandt "de enkelte andre" i denne tråden som ikke er blitt truffet av dette vitnesbyrdet til Karin Belsheim. Men jeg kan forsikre deg om at det gjør inntrykk. Det minner meg om egen uforstand i mange sammenhenger i møte med andre mennsker. Skråsikkerhet kan være sannhetens verste fiende, det har også jeg bittert fått erfare.

Men frelsesvisshet basert på Skriftens fasit er jo oppnåelig, og det var jo dette som var mitt hovedanliggende i den prossessen jeg var igjennom den gangen. Hvor jeg står i dag skriver jeg jo litt om her på forumet dandert med bilder fra Skaperverket slik det utfolder seg her nordpå.

Jeg følger jo også litt med på hva som skjer innen adventbevegelsen. Det er jo valgt en ny verdensleder nå som toner flagg som vi sier. Dette synes jeg er bra og oppklarende for de som er usikker på hvordan adventbevegelsen ser på seg selv.

Forøvrig vil jeg takke deg for din måte å formidle svaret fra komiteen som behandlet den saken jeg hadde til behandling for mange år siden. Jeg leste nettopp gjennom brevet av 15 november 2001. Jeg følte du tok meg på alvor og tok tak i saken slik at jeg endelig fikk svar.

Her er den nye verdenslederens tale som ikke uventet har skapt en del debatt og muligens økt polarisering innen bevegelsen.

http://www.lifestyletv.se/ondemand.php?prgid=251&serid=33&seasid

Han bruker jo litt tid på Ellen White som er avklarende. I denne sammenheng vil jeg nevne hva hun sier om seg selv: "I brevene som jeg skriver, og vitnesbyrdene jeg kommer med, fremholder jeg for dere det Herren har vist meg. Jeg skriver aldri en eneste artikkel for bare å gi inntrykk for mine egne tanker. De inneholder det Gud har vist meg i syner. Det er stråler fra Guds trone".

Dette vitnesbyrd er hentet fra boken "På fast grunn" bind 1, side 22. Dette sitatet blir brukt i "Bibelsudier" for første kvartal 1999 side 63. Her blir det hevdet at profetiens gave ved Ellen White er enestående. I hennes skrifter finner vi ingen undervisning som ikke lar seg forsvare ut fra Skriften. (Sitat fra fra "Bibelstudier" 1-99 side 64.

Ellers kjenner du sikkert til hva hun sier om slike som meg som kommer til en litt annen konklusjon vedrørende en del av vitnesbyrdene. Det ble ikke lett og sitte i rekkene med en slik dom.

Jeg gikk gjennom en lang krise grunnet mitt "opprør". Men jeg synes jeg er kommet styrket ut av den. Jeg har et godt forhold til adventister og håper at bevegelsen blir i stand til å ta et ærlig oppgjør med sin fortid og bevege seg i en klar evangelisk retning. Så får tiden vise hva som skjer.

Jeg slutter meg til din formaning om at litt ydmyghet ikke er den verste medisinen vi kan innta... 

mvh Svein

Kommentar #29

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Behov for et oppgjør

Publisert over 11 år siden

Personlig synes jeg denne debatten vitner om at det er mange flere enn Karin som har behov for å ta et lite oppgjør med sin fortid i SDA-kretser. Dette at flere engasjerer seg i slike debatter, burde tas til etterretning av menighetens øverste ledere og man bør snarest se på hvilke arenaer som kan tas i bruk for større grad av dette, innen egne kretser. Det er for dårlig å bare la folk forsvinne ut av bakdørene, uten å oppsøke dem og prøve å få klarhet i hva som tynger. Dette bør også gjøres med stor grad av ydmykhet!

Jeg synes det er flott av Karin å fortelle sin erfaring med opplevelsen av å vokse opp i et strengt kristent miljø. Hun setter jo bl.a. fokus på en far som "ga alt for SDA-samfunnet", med de følger det faktisk fikk for hans barn. Han handlet nok, som mange andre fedre og mødre, også i god tro, og kan ikke klandres for at han ønsket å gjøre det som ble regnet som rett. Likevel kan slikt sette spor. Ingen barn og unge er like, man reagerer ulikt på kanskje samme oppvekst.

Jeg er veldig glad for at SDA-leder i Norge, møter det på en så klok måte og det gjør meg håpefull. Kanskje er det en "ny ånd" i arbeid ved at man tar et oppgjør med mye av den steile og uforsonlige tonen mange av oss faktisk opplevde i vår oppvekst. For det er ikke bare Karin som har slike erfaringer. Men mange av oss har vel reagert med bare å trekke oss unna i stillhet. Andre igjen er slik laget at de gjerne vil argumentere og ha saklige argumenter tilbake for det de stiller spørsmål ved. Jeg synes vi bør kunne gå ut fra at de fleste gjør det de gjør ut fra et ærlig og oppriktig perspektiv. Det er uhyre viktig å se enkeltindividet i store systemer - ikke dra alle over èn kam.

Jeg ser frem til større åpenhet og interesse for alle typer mennesker som  mer og mindre frivillig faller ut av ulike tilhørigheter, i denne sammenheng menighetslivet.  Det er mange som bærer på en stor sorg ved både å miste sin barnetro og samtidig miste mye av sitt sosiale nettverk og fellesskap. For de som ønsker å utvide menigheten, tror jeg ikke det er mye som skiller på det å være med og det å vøre utenfor for veldig mange. Mange viser jo en stor lojalitet, selv etter mange år" på utsiden".

Kommentar #30

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Hva mener trådstarter?

Publisert over 11 år siden

Ville bare tilføye at jeg synes problemstillingen er meget interresant, Utaker, men det hadde vært enda mer givende å diskutere, dersom trådstarter selv også kanskje våget å vise en viss åpenhet i forhold til tanker rundt denne. Det er min erfaring at dette også hjelper for å holde fokus på nettopp problemstilling.

Kommentar #31

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

RE: Hva mener trådstarter?

Publisert over 11 år siden
16.10.10 kl. 17:06 skrev Sissel Johansen:

Ville bare tilføye at jeg synes problemstillingen er meget interresant, Utaker, men det hadde vært enda mer givende å diskutere, dersom trådstarter selv også kanskje våget å vise en viss åpenhet i forhold til tanker rundt denne. Det er min erfaring at dette også hjelper for å holde fokus på nettopp problemstilling.

 Siden denne tråden har sitt utganspunkt i en adventists opplevelser og erfaring er det naturlig at både tidligere og nåværende medlemmer kommer med betraktninger om sin erfaring som vi ser i tråden både er positive og negative, og også for noen begge deler.

Men siden adventismen profilerer og markedsfører seg selv som spesielt utvalg med et spesielt budskap for hele verden er det naturlig og forvendte at søkelyset rettet mot bevegelsens doktriner blir i forhold til dette.

Mange har trodd at bruken av Ellen Whites vitnesbyrd er blitt tonet ned grunnet en økende erkjennelse av at en god del av vitnesbyrdene ikke står seg rent teologisk prøvet på Skriften. Mange legger også vekt på at mye av hennes skrevne materiale er lånt av andre skribenter. Dette var forøvrig vanlig og gjøre på den tiden uten å oppgi kilder, så straffbart var det ikke. Men at dette fører til at mange medlemmer synes det skurrer når disse vitnesbyrdene ofte blir markedsført som nærmest ufeilbarlige og direkte lys fra himmelen er helt normalt og forståelig.

Når i tillegg profetinnen selv proklamerer at forkastelse av vitnesbyrd gitt ved henne med stor sansynlighet fører til åndelig forfall og fortapelse blir det vanskelig og dele sin tvil og betenkeligheter når de måtte oppstå. Derfor velger mange å holde dette for seg selv. Profetinnens ufeilbarlighet i de budskaper hun har formidlet er også opp gjennom årene  med jevne mellomrom blitt blitt tatt med i sabbatskolematerialet som studeres i hele verden. Et eksempel på dette gis lenger opp i tråden. 

Når så den nye verdenslederen i sin tale så klart sidestiller Ellen White og Skriften er det vel naturlig at dette påkaller oppmerksomhet både fra nåværende og tidligere medlemmer samt helt utenforstående som prøver å forstå adventismens vesen.

Og da er det vel naturlig og forvente at det er adventister som er de nærmeste til å forklare og oppklare sider ved dette som det stilles spørsmål ved.

Den nye unionslederens reaksjon utad når det gjelder vitnesbyrdet som har utløst denne debatten synes jeg også er prisverdig.

Kommentar #32

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

RE: Sannhetens skatter

Publisert over 11 år siden
15.10.10 kl. 12:12 skrev Julia Telfer:

Jeg har vokst opp med Adventiste foreldre som ikke har tvunget noe tro og mange regler på meg. De har gitt meg en fin kristen oppvekst. Når jeg ble tenåring valgte jeg selv å folge helt andre prinsipper enn de kristne, inntil jeg fikk forstå for meg selv på en nærmest mirakuløs måte, det vakre budskapet i Bibelen om hva Jesus gjør i himmelen for oss akkurat nå.

Men så spørs det da, Julia - hadde du virkelig blitt SDA etter ditt såkalte ungdomsopprør - dersom du ikke var påvirket i den retning siden du var veldig liten? Hadde du da sett akkurat det budskapet man der forkynner som det mest riktige, blant alle andre måter å tolke det på? Du vil nok sikkert svare automatisk ja, men tenk litt over det først, er du snill.

Det er vel mest dette det handler om -  i hviken grad man faktisk har lov til å sette foreldres behov for "å gjøre sin plikt" opp mot ethvert barn og menneskes rett til å gjøre uavhengige, frie valg.

Mange vil argumentere med at alle mennesker påvirkes, på en eller annen måte. Ja, men når det man påvirkes med omfavner hele livet, alt en sier og gjør, hva man har på seg, yrkesvalg, musikksmak osv. osv. - står man da virkelig reelt fritt til å velge selv når dagen er inne for det?

Og sier ikke Guds ord at vi alle fikk en fri vilje til å velge Gud inn i eller ut av vårt liv?

Kommentar #33

Arne Gundersen

0 innlegg  24 kommentarer

Å tjene mammon

Publisert over 11 år siden

Hvem er det egentlig som sier at Karin må velge mellom fortapelsen eller Advetistenes oppfattelse av religion ? Spør du den kirke som har opphøyet seg selv til “ Guds stedfortreder på jorden “ nemmelig Vatikanet så kan jo bare Karin kjøpe seg fri fra sine synder. Vel alt avhengig av hvor store synder hun begår og hvor mye penger hun har. Det er skremmende hvilke makt mekanismer som blir tatt i bruk for å kontrollere mennesker vel iblandet økonomisk vinning. Advetistsamfundet har benyttet de samme virkemidler. De har skremt små barn med fortapelse å skapt frykt i manges oppvekst, de forkynner tider da det skal komme religions forfølgelse nettopp mot dem å sider av den mørke middelalder har stått sentralt siden kirken er den største kritiker av Vatikanet. Dersom en intervjuer spesial helsepersonell om varige skader grunnet ekstrem fundamentale skader er det skremmende hva å hvilke historier som kan komme opp. I dag ser vi en angst for fundamental muslimsk påvirkning å myndighetene går til kraftige virkemidler for å bryte ned fundamental religions påvirkning. Faktisk bør også mange sektetiske trossamfunn inngå under de samme strenge vurderinger som islam nå må tåle. Det er på høy tid Den norske stat fristiller seg fra religion å sørger for felles lovgivning i Norge. Så ta det rolig Karin dersom det finnes en Gud kan du søke denne Gud i ydmykhet uavhengig av Advetistsamfundet eller andre som vil ha dine penger . Det være seg 10% av din brutto inntekt eller mulig Vatikanets behov for storkapital. Vel nå begår du vel heller ikke de største synder ?

Hilsen Arne

Kommentar #34

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Å tjene mammon

Publisert over 11 år siden
17.10.10 kl. 22:37 skrev Arne Gundersen:

"Advetistsamfundet har benyttet de samme virkemidler. De har skremt små barn med fortapelse å skapt frykt i manges oppvekst, de forkynner tider da det skal komme religions forfølgelse nettopp mot dem å sider av den mørke middelalder har stått sentralt siden kirken er den største kritiker av Vatikanet."

---

Husker jeg ikke feil, så tror ikke Adventistsamfunnet på evig fortapelse slik de fleste andre kristne trosretninger gjør.

Kommentar #35

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Anstendighet og etikk.

Publisert over 11 år siden

I bladet Adventnytt nr. 7/8 1997 side 2, ble følgende henstilling fra daværende verdensleder formidlet til medlemmene i Norge: "Jeg bønnfaller dere, fall på kne med Bibelen i hånd. Søk og be, inntil dere finner fred med Gud. Hvis du føler at du er i harmoni med Adventistsamfunnets lære, så gleder vi oss sammen med deg. Hvis ikke, krever anstendighet og etikk at du ber om å bli løst fra oppgaven i menigheten du måtte være valgt eller utpekt  til eller er ansatt til å ivareta, inntil du av hjertet kan gå inn for de sannheter som samfunnet står for."

Er dette er en usunn totalitær linje innen bevegelsen, eller er det en grei måte å opptre på for å holde struktur i rekkene? Kom som du er, bli som oss og bli frelst er en annen måte å si det samme på.

 Etter min frivillige exit tre år etter denne henstilling har jeg fått flere bemerkninger om at min utmeldelse var en unødvendig overreaksjon. Nuvel.

Som vi ser av dette er det lite rom for en sunn kultur i Adventistsamfunnet for å behandle ærlig tvil og betenkeligheter vedrørende oppleste og vedtatte dokriner som medlemmer kan komme i.

Svaret jeg har fått på denne problemstillingen er at det er frivillig å bli medlem, og frivillig å gå ut.

Kommentar #36

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

RE: RE: Å tjene mammon

Publisert over 11 år siden
17.10.10 kl. 22:58 skrev Leif Gullberg:

Husker jeg ikke feil, så tror ikke Adventistsamfunnet på evig fortapelse slik de fleste andre kristne trosretninger gjør.

Jo, de tror så absolutt på evig fortapelse! De tror bare ikke på evig pine og brenning, slik helvete ble fremstilt av mange andre. Gud skal iflg. det SDA lærer, rense jorden med ild neste gang. Vann er allerede prøvd, som kjent...

Den undersøkende dom som andre har nevnt her i tråden, er noe som står sentralt hos SDA. Denne vil være avgjørende for om en går fortapt eller får være med.

SDA.pionèr og anerkjente profetinne, Ellen White, skriver mye om denne dommen og at den vil ta for seg mye mer enn vi mennesker selv husker at vi har gjort.

Det er en mer og mer interessant tanke for meg som voksen SDA: hvor kommer egentlig Jesu offer og forsoning inn i bildet - hvis Ellen Whites teori holder stand? Og iflg. den nye verdenslederen for SDA, så gjør den det - han oppfordrer til 100% lojalitet til både henne og Bibelen.

Det kan virke som det fortsatt vil være barn som må tåle å høre dette budskapet - og kanskje få følelsen av at det er lojalitet mot dette eller fortapelsen som er valgmulighetene.

Kommentar #37

Arne Gundersen

0 innlegg  24 kommentarer

Fortapelse eller det evige liv

Publisert over 11 år siden

Hvem er det egentlig som sier at Karin må velge mellom fortapelsen eller Adventistenes oppfattelse av religion ? Spør du den kirke som har opphøyet seg selv til “ Guds stedfortreder på jorden “ nemmelig Vatikanet så kan jo bare Karin kjøpe seg fri fra sine synder. Vel alt avhengig av hvor store synder hun begår og hvor mye penger hun har. Det er skremmende hvilke makt mekanismer som blir tatt i bruk for å kontrollere mennesker vel iblandet økonomisk vinning. Adventistsamfundet har benyttet de samme virkemidler. De har skremt små barn med fortapelse å skapt frykt i manges oppvekst, de forkynner tider da det skal komme religions forfølgelse nettopp mot dem å sider av den mørke middelalder har stått sentralt siden kirken er den største kritiker av Vatikanet. Dersom en intervjuer spesial helsepersonell om varige skader grunnet ekstrem fundamentale skader er det skremmende hva å hvilke historier som kan komme opp. I dag ser vi en angst for fundamental muslimsk påvirkning å myndighetene går til kraftige virkemidler for å bryte ned fundamental religions påvirkning. Faktisk bør også mange sektetiske trossamfunn inngå under de samme strenge vurderinger som islam nå må tåle. Det er på høy tid Den norske stat fristiller seg fra religion å sørger for felles lovgivning i Norge. Så ta det rolig Karin dersom det finnes en Gud kan du søke denne Gud i ydmykhet uavhengig av Adventistsamfundet eller andre som vil ha dine penger . Det være seg 10% av din brutto inntekt eller mulig Vatikanets behov for storkapital. Vel nå begår du vel heller ikke de største synder . Bibelen er ganske klar, frelsen er en sak mellom den enkelte og Gud , ingen religiøs kirkesamfunn er formidler eller sitter med nøklene til de evige liv.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10041603

Hilsen Arne

Kommentar #38

Arne Gundersen

0 innlegg  24 kommentarer

Fortapelse eller det evige liv

Publisert over 11 år siden

Hvem er det egentlig som sier at Karin må velge mellom fortapelsen eller Adventistenes oppfattelse av religion ? Spør du den kirke som har opphøyet seg selv til “ Guds stedfortreder på jorden “ nemmelig Vatikanet så kan jo bare Karin kjøpe seg fri fra sine synder. Vel alt avhengig av hvor store synder hun begår og hvor mye penger hun har. Det er skremmende hvilke makt mekanismer som blir tatt i bruk for å kontrollere mennesker vel iblandet økonomisk vinning. Adventistsamfundet har benyttet de samme virkemidler. De har skremt små barn med fortapelse å skapt frykt i manges oppvekst, de forkynner tider da det skal komme religions forfølgelse nettopp mot dem å sider av den mørke middelalder har stått sentralt siden kirken er den største kritiker av Vatikanet. Dersom en intervjuer spesial helsepersonell om varige skader grunnet ekstrem fundamentale skader er det skremmende hva å hvilke historier som kan komme opp. I dag ser vi en angst for fundamental muslimsk påvirkning å myndighetene går til kraftige virkemidler for å bryte ned fundamental religions påvirkning. Faktisk bør også mange sektetiske trossamfunn inngå under de samme strenge vurderinger som islam nå må tåle. Det er på høy tid Den norske stat fristiller seg fra religion å sørger for felles lovgivning i Norge. Så ta det rolig Karin dersom det finnes en Gud kan du søke denne Gud i ydmykhet uavhengig av Adventistsamfundet eller andre som vil ha dine penger . Det være seg 10% av din brutto inntekt eller mulig Vatikanets behov for storkapital. Vel nå begår du vel heller ikke de største synder . Bibelen er ganske klar, frelsen er en sak mellom den enkelte og Gud , ingen religiøs kirkesamfunn er formidler eller sitter med nøklene til de evige liv.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10041603

Hilsen Arne

Kommentar #39

Arne Gundersen

0 innlegg  24 kommentarer

Hvilken rett ?

Publisert over 11 år siden

Adventistsamfundet forkynner så absolutt den evige fortapelse. De hevder at den som ikke tar del i den første oppstandelse skal bli etterlatt på jorden å Djevelen skal råde over dem i 1000 år . Etter det kommer den endelige straff som er den siste død. Kraftig kost for små barn dette her. Jeg har snakket med mange innen Jehovas vitner som sliter med selvmordstanker , noen har tatt sitt liv . De blir utestengt av familien å tilsynsfører følger opp at familien stenger dem ute dersom de har en annen oppfattelse av Guds ord å Bibelen. Jeg tror det kommer en kraftig opprydding innen de religiøse sin rett til å påvirke små barn.

Kommentar #40

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Å tjene mammon

Publisert over 11 år siden
17.10.10 kl. 23:35 skrev Sissel Johansen:

100% lojalitet til både henne og Bibelen.

 

Svar:

Det burde vera  berre - 100% lojalitet til  Bibelen.

Det er der problemet til adventistane ligg. Dei er overbevist om at det EGW skriv er riktig og dermed vert bibelen tolka med tanke på henne.

http://www.jewishvoice.org/site/DocServer/Fall_Feasts_from_Jonathans_new_book.pdf?docID=1601

Yom Kippur kjem . Den er enno i framtida.

The days of awe vert "den undersøkjande dommen kalla".

Det er dei 10 dagane frå Rosh Hashana eller Yom Teruah/basundagen fram til Yom Kippur

http://www.jewfaq.org/holiday3.htm

The ten days starting with Rosh Hashanah and ending with Yom Kippur are commonly known as the Days of Awe (Yamim Noraim) or the Days of Repentance. This is a time for serious introspection, a time to consider the sins of the previous year and repent before Yom Kippur.

One of the ongoing themes of the Days of Awe is the concept that G-d has "books" that he writes our names in, writing down who will live and who will die, who will have a good life and who will have a bad life, for the next year. These books are written in on Rosh Hashanah, but our actions during the Days of Awe can alter G-d's decree. The actions that change the decree are "teshuvah, tefilah and tzedakah," repentance, prayer, good deeds (usually, charity). These "books" are sealed on Yom Kippur.

Kommentar #41

Arne Gundersen

0 innlegg  24 kommentarer

Ingen utvikkling

Publisert over 11 år siden

Det som er helt klart for alle religioner er at det hele bygger på en tros erkjennelse, ingen kan bevise noe religion. Bibelen er ganske klar på dette der det står det er den enkeltes fire vilje til å tro. Når troen benyttes eller missbrukes på en måte som skaper skade er det en feil tro. All religion må logisk føre til et bedre liv for de mennesker som erkjenner seg til troen mens de lever, det som kommer etter livet kan ingen bevise. Det er det fundamentale som blir trusselen opp i dette. Adventistsamfunnet har hatt sine fundamentale mørkemenn som så mage andre kirkesamfunn. Denne profeten EGW er vel en utfyllende faktor i forhold til slik de tolker Bibelen. Adventistsamfunnet hevder jo at Vatikanet er antikrist fordi de har endret hviledagen fra lørdag til søndag, derfor forkynner det en kommende religionsforfølgelse der Vatikanet på ny vil igangsette drap slik denne kirke tok liv av tusener under korstogene å den mørke middelalder. Det er kraftige forhold som utspilles innen den religiøse arena ikke mist når en ser den muslimske verdens aggresjon. Nå ble i hovedsak disse religioner skrevet for noe tusen år tilbake i tid, dette i en periode da de fleste mente at kloden var flat som en pannekake. Det er farlig materiale når fundamentale krefter fritt får råde.

Kommentar #42

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Ingen utvikkling

Publisert over 11 år siden
18.10.10 kl. 01:47 skrev Arne Gundersen:

 Adventistsamfunnet hevder jo at Vatikanet er antikrist fordi de har endret hviledagen fra lørdag til søndag, derfor forkynner det en kommende religionsforfølgelse der Vatikanet på ny vil igangsette ..

Svar :

Dersom SDA hadde lest lltt grundigare så hadde dei sett at Vatikanet eller paven ikkje kan vera den store skurken.

Jeremias 51 seier dette om Babylon.

"Røm frå Babylon, berga dykk alle!
        Miss ikkje livet når byen får si straff.
        Dette er ei hemne-tid for Herren;
        han gjev dei att for det dei har gjort.
     7 Babel var eit gullstaup i Herrens hand
        og gjorde heile verda drukken.
        Folkeslaga drakk av vinen,
        difor bar dei seg åt som galne.

Brått er Babel fallen og knust.
        Set i med klagerop over henne!
        Henta balsam for hennar sår,
        kanskje kan dei lækjast.
     9 «Vi prøvde å lækja Babel,
        men det lét seg ikkje gjera.
        Lat henne liggja, så vi kan fara,
        kvar til sitt eige land.
        For domen over henne når til himmelen,
        radt opp til skyene rekk han.»
    10 Herren har synt at vi var skuldlause.
        Kom, lat oss fortelja på Sion
        kva Herren vår Gud har gjort.
    11 «Gjer pilene kvasse, fyll pilehusa!»
        Herren har eggja medarkongen;(dagens Iran)
        for han aktar å øydeleggja Babylon.(USA)
        Det er Herrens hemn,
        han vil hemna sitt tempel."

EGW skriv:

http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk38.html

Om Babylon på den tiden sier profetien: «Syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort»2 Syndens mål er fullt, og ødeleggelsen rammer henne. Men Gud har ennå folk i Babylon. Før hans straffedommer faller, skal disse trofaste kalles bort fra henne, så de ikke får «del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager». Derfor oppstår det en bevegelse symbolisert ved en engel som kommer ned fra himmelen, og jorden blir opplyst av glansen omkring ham. Med veldig røst kunngjør han Babylons synder. Og så lyder budskapet: «Dra bort fra henne, mitt folk!» Denne kunngjøringen sammen med den tredje engelens budskap utgjør den siste advarsel til menneskeheten.
 

Omfattende motstand mot Guds lov

Fryktelige ting er i vente. Jordens makter vil slutte seg sammen mot Guds bud og bestemme at «alle - små og store, rike og fattige, frie menn og treller» skal følge kirkens skikker og holde den falske sabbaten. Alle som nekter å føye seg, blir utsatt for strafforfølgning, og til sist blir det bestemt at de fortjener døden. Men Guds lov påbyr oss å helligholde Skaperens hviledag og kunngjør hans vrede over alle som overtrer hans bud."

Kommentar #43

Arne Gundersen

0 innlegg  24 kommentarer

Ekstreme

Publisert over 11 år siden

Grunnen til at adventistene hevder Vatikanet er antikrist bygger på Bibelens formulering der det står at antikrist skal endre hellig tid og lov. Adventister fastsetter hellig tid ut fra Bibelens beretning der Gud skapte himmel og jord å hvilte på den syvende dag. Som bevis og seil på sitt skapelse helliget han den syvende dag . Det er dokumentert at Vatikanet endret den syvende dag fra lørdag til hviledag på søndag .Vatikanet gjorde dette som bevis for sin selvoppnevnte rolle som, “Guds stedfortreder på jorden “.

Adventister forkynner at Vatikanet er selve dyret som omtales i Åpenbaringens bok å hevder dyret vil få sin makt tilbake etter den mørke middelalder å følgelig vil nekte den som ikke underkaste seg dyret å kjøpe og selge. Det er det fundamentale i dette selve den religiøse arena jeg er ytterst kritisk till. Vi ser en aggressiv islamsk verden samt videre fronter innen de kristne . Faktisk tror jeg det hele kan true verdens freden på sikt. Når vi ser justisministeren varsle en kraftig kontroll av ekstreme religiøse miljøer er det på høy tid. Vi kan stille spørsmål , hva om Bibelen kun er ført i penn av mennesker i generasjoner å representerer en urgammel tanke som ikke er oppjustert i forhold til noe?

Hvorfor da all denne blodsutgytelse splid å sorg dette fører med seg. For de som vokste opp i Adventkirken å ble fortalt at de aldri ville rekke å vokse opp stifte familie fordi Vatikanet ville starte relionsforfølgelse å jordas undergan ville komme inne kort tid , vel klart skit setter spor i små barn . Justisministerens varslede aksjoner bør også innbefatte ekstrem kristne og ikke bare muslimer.

Kommentar #44

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Ekstreme

Publisert over 11 år siden
18.10.10 kl. 14:27 skrev Arne Gundersen:

Grunnen til at adventistene hevder Vatikanet er antikrist bygger på Bibelens formulering der det står at antikrist skal endre hellig tid og lov.

Svar:
Jødane held sabbaten etter Guds lov . Sabbaten er opp til den enkelte å fylgja. Dagane kjem i den rekkefølgje som dei alltid har gjort.

Antikrist skal skipla denne gudgitte syklusen som er omtala i 1 Mosebok .

http://www.theworldcalendar.org/

"Under the reform plan,

WORLDSDAY  will come after Saturday,

December 30th, and will be followed by Sunday,

January 1st. Since 364 is exactly divisible by 7 while 365 and 366 are not there is no better way to stabilize the calendar so that month-dates will always coordinate with weekdays."

Med enkle ord:

Laurdag 30  , verdsdagen 31  , sundag 1.januar

Det er fyrst når veka vert skipla i sin naturlege form at ein kan seia at "heilage tider og lov" er forandra.


Kommentar #45

Arne Gundersen

0 innlegg  24 kommentarer

Se helheten .

Publisert over 11 år siden

Nå vel alle vet endringen i ukedagene som fant sted på 70 tallet bare å finne frem til almanakken.

Ingen problem å bevise at Vatikanet endret hviledagen fra den syvende dag til den første dag . Spør bare Vatikanet å du får svar. Det er fundamentalismen i dette som er kjernen. Skal de religiøse aktører fritt få spre om seg med frykt og engstelse som et instrument for sin maktfaktor og økonomiske eksistens ? Er det bare den voldelige islam som i dag representerer en trussel ? Hva med åndelig vold og religiøse overgrep . Her må justisministere se helheten.

Kommentar #46

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

RE: Å tjene mammon

Publisert over 11 år siden
17.10.10 kl. 22:37 skrev Arne Gundersen:

Hvem er det egentlig som sier at Karin må velge mellom fortapelsen eller Advetistenes oppfattelse av religion ?

Det må vel ha vært Karins og mange andres forståelse at SDA mente det kun var det som var alternativene?

Svein Berntsen viser jo i et av sine innlegg også til slike oppfordringer i menighetsbladet så sent som på slutten av 90-tallet.

Kommentar #47

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Se helheten .

Publisert over 11 år siden
18.10.10 kl. 15:03 skrev Arne Gundersen:

Nå vel alle vet endringen i ukedagene som fant sted på 70 tallet bare å finne frem til almanakken.

  Svar:

Har dagane slutta å koma etter kvarandre?

Sjølvsagt ikkje.

Sabbaten eller laurdagen har kome slik den alltid har gjort.

Eller trur du jødane har gløymt å telja slik at dei har hoppa over den ein gong.

Med ein eventuell verdsdag vil heile systemet verta skipla.Jødane vil sjølvsagt ikkje gå med på dette.

Kommentar #48

Arne Gundersen

0 innlegg  24 kommentarer

La det enkle forbli enkelt

Publisert over 11 år siden

Nå er jeg så gammel at jeg husker endringen . Tror det var 1971 , da ble den første dag i uken endret fra søndag den syvende dag til mandag. Lørdagen som var den syvende ble så den sjette dag i uka Bare å gå tilbake i historien så er det enkelt å konstantere. Nå er jo også endringen av hviledagen Vatikanets stolthet at de hadde makt til å gjennomføre dette, jødene har selvsagt aldri akseptert dette. Det er de religiøse aktørenes påståtte rett i verdensbilde som er det alarmerende i dette. Mennesker bør unngå å la seg trekke inn å bli offer for denne makt utspillelse. Hovedinnholdet i Advetistsamfunnets verdensomspennende fortetning bygger jo nettopp på dette. Vinne flest medlemmer som bidrar økonomisk til økonomi i forhold å bekjempe selve dyret etter deres oppfattning. En må stille seg et spørsmål hva fører det til ? Dersom det skal formidles frelse eller fortapelse så er ingen av de religiøse aktørene i besittelse av noen av disse elementer. Dersom en skal legge Bibelen til grunn så er jo det kun en enkel tro på Gud å Jesu forsoningsoffer som kan bringe mennesker dit.

Kommentar #49

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Adventistenes ekstremitet

Publisert over 11 år siden
18.10.10 kl. 14:27 skrev Arne Gundersen:

Grunnen til at adventistene hevder Vatikanet er antikrist bygger på Bibelens formulering der det står at antikrist skal endre hellig tid og lov. Adventister fastsetter hellig tid ut fra Bibelens beretning der Gud skapte himmel og jord å hvilte på den syvende dag. Som bevis og seil på sitt skapelse helliget han den syvende dag . Det er dokumentert at Vatikanet endret den syvende dag fra lørdag til hviledag på søndag .Vatikanet gjorde dette som bevis for sin selvoppnevnte rolle som, “Guds stedfortreder på jorden “.

Det må jo eventuellt ligge inne en gigantisk stor regnefeil da det i 2.Pet.3.8 blir redegjort for Guds syn på lengden av en dag som tusen år? Blir ikke synet på hviledagen noe annerledes å forstå når en tar med seg helhetene og summen av Guds ord? Hvilket navn på ukedagen som skulle hviles på oppgis ikke for andre enn disse skriftene er ment for - Adams ætt. Her er sabatten oppgitt, ellers står det at du skal arbeide i seks dager og hvile på den syvende.

Jeg ser jo at adventistene har fått det for seg at DKK blir sammenlignet med Dan.7.25, 12.7 og Åp.13.5, men dette er jo fordi de mangler saklig argumentasjon for hva skriften sikter til, da hvert skrftsted nesten slår ihjel en hver slik påstand, da f.eks Åp.13.5 henviser til Åp.11.2 som retter oppmerksomheten mot hedningene. Dersom man som den menighet adventistene er skulle påberope seg å være så pass bibelkyndige, burde de vite at Guds ord også satte Sodoma og Gomorra som et forbilde på hedningene i fremtid (2.Pet.2.6) og hva har så hedningene med DKK og gjøre? Og hva har DKK med Sodoma å gjøre?

Kommentar #50

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Troslære - en evig diskusjon

Publisert over 11 år siden

Det er vel kanskje naturlig at disse evinnelige diskusjonene om hvem som har rett i sin forståelse, dukker opp også her i tråden. Man mangler som nevnt gode arenaer for å ta det opp ellers.

Men Karins hovedbudskap er vel nettopp dette at steile hodninger og dette å slå folk i hodet med sin overbevisning, gjør noe med endel av menneskene som utsettes for det.

Derfor bør man vel i respekt måt Karins utspill ikke fortsette med dette? Viser til Atle Haugens innlegg lenger opp i tråden.

Det er naturlig, som Svein Berntsen skriver, at flere både nåværende og tidligere menighetsmedlemmer, kommer på banen i en slik debatt som dette. Men kanskje ikke for å fortsette teologikrangelen? Det ville vel være mer naturlig at flere enn Karin turde å være litt åpen og personlig om sin opplevelse av å vokse opp i lignende sammenhenger.

Det er vel også det debattleder hovedsaklig vil ha fre, slik jeg forstår det.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere