Arja Larsen

44

Styrken i Gud

Publisert: 16. sep 2010

”Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har lært Faderen å kjenne… Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.” 1 Joh 2,13-14. Disse ordene påminner meg om den unge David: ”Herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep, Han skal fri meg ut fra denne filisterens hånd.” 1 Sam 17,37. David kjente Herren, Faderen. Han hadde lært å stole på Ham i sitt hverdagslige arbeid som hyrde, tilmed i den grad at han hadde blitt uredd. David var en mann etter Guds hjerte. Når vi stoler på Gud, rører vi ved Hans hjerte, Faderens ”følelsesenter”, der livet utgår fra overalt. Mellom Gud og David var det vekselvirkning, gjensidig tillit. Her lå Davids styrke.

 

 ”Bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige grep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.” Ef 6.

 

Det er lett å tenke at å kjempe mot slike fiender krever litt av en kraftprestasjon av oss. Med slike tanker finner vi oss snart liggende på slagmarken. I kamp mot ondskapens åndehær er det nødvendig å vite at djevelens eneste våpen er løgn. Han er mester i avanserte og sammensnørte usannheter. Oss troende bedrager han lettest ved å servere løgnen blandet med sannheten, kanskje sjølveste favorittsannheter fra Bibelen. Til og med å fokusere på Jesus i liv og virke kan være krydret med djevelens løgner. Sannheten om Guds nåde kan forvendes til løsaktighet. Etter Jesu egne ord driver mange i Hans  navn med lovløshet. Satan er mektig og sterk, men bare i kraft av løgnen og listen. Hvis vi tror på hans løgn er vi beseiret. Hvis vi selv lyver eller hykler, er vi hans medarbeidere. Men ved å tro på Jesus Kristus, som avvæpnet og triumferte djevelen og hele hans hær, seirer vi. ”Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds Sønn?”

 

Ved å vandre i lyset gjør vi sannheten. I sannhetens lys er djevelen avvæpnet og beseiret. Hvis vi holder oss til sannheten, da er hans løgn blitt avslørt for oss og vi kan forholde oss til ham som til en bankraner som vi vet har bare en lekepistol som våpen. Dette opplevde David når han møtte Goljat. Grunnen var tilliten til Gud. I denne tilliten kan også vi uavbrutt være sterke. Styrken grunner seg på vår avhengighet av Gud i vår egen litenhet og maktesløshet. ”I stillhet og tillit skal deres styrke være.” Jes 30,15. Vår tillit får Gud til å handle. Han hjelper oss med sine levende og sanne ord, ord som er lik et tveegget sverd, lik en hammer som knuser klippen i småbiter. Men vi kan ikke stole på Gud med et urent hjerte. Gud vil ved sannhetens ord først avsløre oss våre egne løgner, og når vi har erkjent dem, renser Han oss fra all synd. I et rent hjerte bor og trives tilliten. Styrken.

 

Vår kamp består i å bevare et rent hjerte og å holde fast på tilliten.

 

 

 

Kommentar #1

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen

Publisert rundt 11 år siden

Elsk deres fiender!
43 Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, [velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,] og be for dem som [krenker dere og] forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.

   3 «Salige er de som er fattige i sin ånd,
          for himmelriket er deres.
          
     4 Salige er de som sørger,
          for de skal trøstes.
          
     5 Salige er de ydmyke,
          for de skal arve jorden.
          
     6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
          for de skal mettes.
          
     7 Salige er de barmhjertige,
          for de skal få barmhjertighet.
          
     8 Salige er de rene av hjertet,
          for de skal se Gud.
          
     9 Salige er de som skaper fred,
          for de skal kalles Guds barn.
          
    10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
          for himmelriket er deres.
    11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.
Jordens salt og verdens lys
13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
    14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
Lovens oppfyllelse

Hvis kristene var som disse ord ville jorden ikke ha spor av ondskap. Hvor mange elsker som I Guds hellige ord

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere