Martin Drange

126

Document.no mot homoekteskap

Publisert: 11. aug 2010

Document.no legger seg på en ortodoks linje i forhold til kjønnsnøytralt ekteskap. Ettersom dette ofte er en nettside jeg har respekt for og leser med interesse, mener jeg det er trist at lederen, Hans Rustad, velger dette.

I et ferskt innlegg skriver han om at Nina Karin Monsen skal tale på neste møte for Documents Venner. Rustad mener at homoekteskap kan være med på å ødelegge for at Norge skal få nok barn, og at innføringen av kjønnsnøytalt ekteskap bygger på tankegangen om at kjønnene er like.

Jeg støtter meg i stor grad på det Cassanders skriver i sin kommentar til Rustads innlegg: 

"Jeg går ut fra at Rustad og jeg er enige om at kjønn er en biologisk realitet.

De er da litt pussig å se hvor lite tiltro han ser ut til å ha til de nokså åpenbare implikasjonene. 
Siden mennesket i stor grad (ca 92-95 av dem) er "hardwired" til å seksuelt tiltrekkes av det motsatte kjønn, vil de nettopp velge seg en samlivsform som tilfredsstiller det behovet.

Det er også rimelig at de fleste vil vil velge en samlivsform som ivaretar barns behov for stabilitet. Det er grunn til å tro at dette også vil gjelde for sammekjønn-ekteskap.

Det virker som det ligger en slags underliggende redsel for at hvis en tok bort de sosiale føringene(for "familien" aka det "tradisjonelle ekteskapet") ville folk flest homse i vei alldeles over stokk og stein. 
Ain't gonna happen! Det sørger bl.a. biologien for."

Det er dumt at document.no med en slik fronting, automatisk vil dytte fra seg flere lesere og sympatisører. Det blir veldig perifert i forhold til hva Document.no egentlig skal handle om. Å blande inn homoekteskap i en debatt om utfordringene knyttet til ulike tolkninger av slam, og det man mener er en feilslått innvandringspolitikk, blir usaklig. Det bunner ikke i reelle fakta. 

Og ikke minst vil det bare bekrefte det bildet mange har av dette nettstedet - irrasjonelt grums fra fortiden. En analyse jeg på ingen måte deler. Document.no trengs, fordi det finnes overveldende mange grunner til at Vesten vil slite med islamisme, og med andre store problemer knyttet til innvandring, men document.no burde holdt seg unna å fronte en slik mostand. 

Ellers; Se gjerne min post om hvorfor jeg selv er for kjønnsnøytralt ekteskap, og hvordan jeg kombinerer dette med min kristne tro (var mot før). 

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert rundt 11 år siden

Problemet er som sakt ikke Islam eller Kristendommen, det er konservativsmen. En god del av de som er imot innvandring/flyktninger er det fordi de er konservative. Jeg snakker ikke da om H konservative, men en dogmatisk irrasjonell konservatisme. Det er naturlig at en del av de konservative derfor er imot homofili, som sine konservative Islamske brødre.

Her kommer poenget Martin.

Derfor deler en del av oss inn våre "oss og dem" grupper langs denne aksen, og ikke langs en Norsk/utelandsk akse. En del av de som hamrer løs møter motstand pga denne konservative tankegangen. De er en del av "dem" for meg.

En del av de du bruker som sannhetsvitner er således ikke folk jeg respekterer, eller aksepterer gunnlaget for deres synspunkter. Hvis vi har en del sammenfallende meninger så har vi ullikt grunnlag for meningene våre, og det grunnlaget blir diskutert. Det handler ikke bare om meningen i seg selv, men hvordan man kommer frem til meningene.

Kommentar #2

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: .

Publisert rundt 11 år siden
11.08.10 kl. 06:02 skrev Morten Christiansen:

Problemet er som sakt ikke Islam eller Kristendommen, det er konservativsmen. En god del av de som er imot innvandring/flyktninger er det fordi de er konservative. Jeg snakker ikke da om H konservative, men en dogmatisk irrasjonell konservatisme. Det er naturlig at en del av de konservative derfor er imot homofili, som sine konservative Islamske brødre.

Her kommer poenget Martin.

Derfor deler en del av oss inn våre "oss og dem" grupper langs denne aksen, og ikke langs en Norsk/utelandsk akse. En del av de som hamrer løs møter motstand pga denne konservative tankegangen. De er en del av "dem" for meg.

En del av de du bruker som sannhetsvitner er således ikke folk jeg respekterer, eller aksepterer gunnlaget for deres synspunkter. Hvis vi har en del sammenfallende meninger så har vi ullikt grunnlag for meningene våre, og det grunnlaget blir diskutert. Det handler ikke bare om meningen i seg selv, men hvordan man kommer frem til meningene.

Jeg regnet med at noen kom til å påstå det du sier, Morten, men analysen din blir for enkel. Ser du i diskusjonsfeltet til Rustads innlegg og andre innlegg om samme tema på document.no, ser du document.no-tilhengere som er uenig med ham. 

Kommentar #3

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

ops

Publisert rundt 11 år siden

jeg glemte et ord: "mange". Du ser mange document.no-tilhengere som er uenig med ham =P

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert rundt 11 år siden

Det er ulike meninger, greit nok, men siden har en klar slagside og at du finner en del av de Monsenstøttende der burde ikke være overraskende.

Det var egentlig ikke poenget dog, jeg bare gjentar ett tidligere poeng på en litt annen måte for å se om det slår rot til slutt.

Vi står på motsatt side av hverandre, men vi sier egentlig det samme. Noe innvandring er greit, det må finnes en grense. Vi sier begge at vi ikke er i stand til å tallfeste denne grensen. Teoretisk sett kan vi være helt enige i antall også. Allikevel så argumenterer vi anderledes for å komme frem til konklusjonen, og vi aksepterer ikke hverandres premisser.

For meg er ikke det uvesentlig hvordan vi kommer til våre konklusjoner.

PS, jeg ser at Document.no også er pro Israel, altså da anti homoekteskap, dyrker alle negative stereotyper om muslimer. Vi har ett og slett forskjellig syn på det meste.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere