Arja Larsen

44

"Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!"

Publisert: 29. jul 2010

I Åpenbaringsboken formidler Johannes budskap fra Jesus til syv menigheter i Lilleasia. Jeg tar fram her budskapene til menighetene i Filadelfia og i Laodikea. Det står i Åp 3, 7-22, men jeg siterer her bare noen vers: 

”Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, Han som har Davids nøkkel, Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen åpner opp: Jeg vet om gjerningene dine. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og du har… tatt vare på mitt ord om utholdenhet…”  

Menigheten i Laodikea fikk høre: ”Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du enda var kald eller varm! Derfor, fordi du er lunken… vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier: Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken… Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham…”  

En gammel fabel forteller om haren og skilpadden som hadde løpekonkurranse. Haren var sikker på at han vinner, og tok det avslappet, kastet seg for å hvile ved veien, og sovnet. Mens han sov, vraltet skilpadden forbi ham og kom først i mål. Jeg synes at dette eventyret illustrerer på en treffende måte Filadelfia og Laodikea. Den overlegne haren var i sitt hovmod så bevisst over sin styrke og fart at han koplet av. Den i sine egne øyne fremragende, rike og flotte Laodikeamenigheten var lunken og kvalmende for Jesus. Men som den trege skilpadden med liten styrke vant konkurransen på grunn av sin utholdenhet, så viser Filadelfia at en menighet med liten styrke, men med stor avhengighet av Guds ord finner nåde hos Jesus.

Jesus har Davids nøkkel, og det er bare Han som har den. Å bruke nøkkelen er bundet til Guds rikes lovmessigheter. ”Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.” Han gir ikke nåde til den hovmodige elitemenigheten i Laodikea. Allikevel gir Han dem en mulighet, mens Han står kvalm for en lukket dør og banker. Han kunne ikke bruke nøkkelen der. Han ventet på ører som hører budskapet om omvendelse. 

I Filadelfia var det lydhøre ører. Der hadde de lyttet til Jesu ord og i sin ringhet tatt vare på Hans ord om utholdenhet og tålmodighet. Her møtte Jesus ikke hinder for å åpne døren. Menigheten var ikke selvtilstrekkelig, men avhengig av Jesus og Hans ord. 

Herren ”vekker meg morgen etter morgen. Han vekker mitt øre, så jeg skal høre som disipler hører. Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke gjenstridig og vendte meg ikke bort.” Jes 50, 4-5. Kanskje var Davids nøkkel nettopp et bilde om lydhøre ører. Lydhørhet gjorde det mulig for Jesus å åpne dører og gjennomføre sine planer. 

De syv menighetene fikk hver sitt spesielle budskap. Men hver av dem fikk også en felles formaning: ”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!”

Kanskje  er noen av lesere  interessert i å studere nærmere på Laodikeamenigheten. Her er det en link til to høreverdige og severdige videoer om forførelser: http://www.bibelfokus.se/avfallet    

 

 

Kommentar #1

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Menigheter og predikanter.

Publisert rundt 11 år siden

Hei Arja!

Som du har jeg selv ofte grunnet over beskrivelsene av de 7 menigheter. Men da med fokus på hvilken av dem jeg selv tilhører. Dette har vist meg noen ubehagelige, men nyttige sannheter som har bragt meg noen skritt videre.

En gammel mystiker som har lært meg mye sier: ”Når Guds rike vokser frem i en sjel og den erkjenner det , da bør man ikke mere preke for den eller belære den; den blir tilstrekkelig belært og forvisset om det evige liv.” Så jeg satser på at den Allmektige selv formår å lede en søkende sjel. Synes predikanten på din link sår mye frykt og mistenksomhet . Å være fylt av slike tanker og følelser fyller ihvertfall ikke meg med det gode. Hvordan skal jeg vite at han ikke selv er en svært snedig falsk profet? Studere bankkontoen og sjarmen hans? Men han bekrefter  egentlig at å gå veien alene og stole på at Herren tar vare på meg er det beste for meg, men vi er jo forskjellige! Selvfølgelig kan Herren bruke andre mennesker til å lede seg. Men det blir vanskelig å sortere hva som er Guds, hva som er ens eget og hva som er predikantens.

Mvh Mons Henrik.
Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

RE: Menigheter og predikanter.

Publisert rundt 11 år siden
29.07.10 kl. 21:07 skrev Mons Henrik Slagsvold:

Hei Arja!

Som du har jeg selv ofte grunnet over beskrivelsene av de 7 menigheter. Men da med fokus på hvilken av dem jeg selv tilhører. Dette har vist meg noen ubehagelige, men nyttige sannheter som har bragt meg noen skritt videre.

En gammel mystiker som har lært meg mye sier: ”Når Guds rike vokser frem i en sjel og den erkjenner det , da bør man ikke mere preke for den eller belære den; den blir tilstrekkelig belært og forvisset om det evige liv.” Så jeg satser på at den Allmektige selv formår å lede en søkende sjel. Synes predikanten på din link sår mye frykt og mistenksomhet . Å være fylt av slike tanker og følelser fyller ihvertfall ikke meg med det gode. Hvordan skal jeg vite at han ikke selv er en svært snedig falsk profet? Studere bankkontoen og sjarmen hans? Men han bekrefter  egentlig at å gå veien alene og stole på at Herren tar vare på meg er det beste for meg, men vi er jo forskjellige! Selvfølgelig kan Herren bruke andre mennesker til å lede seg. Men det blir vanskelig å sortere hva som er Guds, hva som er ens eget og hva som er predikantens.

Mvh Mons Henrik.

 Takk for kommentaren, Mons Henrik. Ut ifra det du skriver på første linjer fikk jeg akutt nytte  av å fokusere på meg selv noe av det jeg skrev, og opplevde ubehaget, men også at det gjorde godt efterpå.

Ellers står det i Skriftene at vi skal prøve åndene om de er av Gud. Dette er også en nådegave, og nådegaver bør vi bruke for menighetens beste og for felles oppbyggelse. Ofte går nedrivning foran oppbyggelse. På menighetsnivået kan det også vare ubehagelige sannheter som må avsløres for at enkelte kan finne veien videre.

Jeg har personlig opplevt å komme ut fra en villfaren menighet.  For meg var det å igjenkjenne viktige momenter  i forførelsesprosessen ved å høre Lennart Jareteg. Allikevel syns også jeg at vi aldrig bør hengi oss blindt til å følge noen mennesker. Jeg mener at Jaretegs varsler og argumenter har god grunn i Skriften og  at de er meget aktuelle i dag.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere