Bjørn Roger Rasmussen

17

Innesluttede og passive menigheter

Publisert: 13. jul 2010

Mange kristne menigheter i Norge er innesluttet og passive ifølge Rune Edvardsen (predikant i Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons dal / Kvinesdal) og Olav Skjevesland (biskop i Agder, Den norske kirke). Kristne har også noe å lære av andre religioner.

Les artikkelen hos Stavanger Aftenblad (lenke).

mvh Bjørn Roger

Kommentar #1

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Velkommen etter...

Publisert over 11 år siden

At mange kristne menigheter i Norge kan betegnes som innesluttet og passive, er vel knapt noen nyhet. 

Vi kan imidlertid slå fast at Jesus ikke ble født i en stall hverken i Rogaland eller Vest-Agder, og at Han heller ikke kan sies å være typisk norsk... På samme måte kan vel heller ikke Ola Nordmann med sin generelt noe sidrompa stil og uttrykksmåte,  sies å være særlig representative for sann kristendom .  Olav Skjeveslands statskirke er neppe noe unntak i så måte.

Om vi har noe å lære av andre religioner når det gjelder kristen misjon, stiller jeg meg svært skeptisk til.  Men at vi derimot kan ha et og annet å lære av menigheter som eksploderer i Syd-Amerika, Afrika og deler av Asia er jeg ikke et øyeblikk i tvil om.  I den tredje verden er vekkelseskristendom på frammarsj som aldri før, og i flere nasjoner vokser antall kristne hurtigere enn befolkningsøkningen.

I Europa derimot tror jeg først vi må se en "avkristning" -i betydning fra den såkalt kristne maktreligionen - før vi kan se en genuin vekkelse med et uttrykk som er evangeliet verdig.  Først da vil vi se en "påkristning" i ordets rette forstand.

Vi nordmenn trenger å få av oss den kristelige nisselua og lusekofta, ta inn impulser og lære litt av hva Gud gjør andre steder i verden.  Er man desperat nok etter forandring, tror jeg det vil skje.  Nød lærer naken kvinne å spinne...

Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: Innesluttede og passive menigheter

Publisert over 11 år siden
13.07.10 kl. 16:31 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

Mange kristne menigheter i Norge er innesluttet og passive ifølge Rune Edvardsen (predikant i Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons dal / Kvinesdal) og Olav Skjevesland (biskop i Agder, Den norske kirke). Kristne har også noe å lære av andre religioner.

Les artikkelen hos Stavanger Aftenblad (lenke).

mvh Bjørn Roger

Nå synes jeg det er på tide å se litt lenger enn sitt eget land.  Der ute er det store vekkelser og slik har det vært i mange årtider.  Jeg har sagt og skrevet mange ganger at å gi 100 kroner til innfødte evangelister i Afrika, China og øst Europa er bedre enn å gi 10.000 kroner til en norsk menighet som er opptatt av sin egen ve og vel.

Helt siden Hans Nielsen Hauges dager har mennesker med annet dåpsyn enn indremisjonen strevet med motstanden  fra dem.  Det er godt at det grepet er i ferd med å mistes.  Nå er det den økumeniske kirke som gjelder, og den katolske kirken står klar til å overta den svake norske statskirken og slik blir det i mange land.  Svake pinse og karismatiske menigheter går med i samme dragsuget, og da får vi den samme situasjon som på 1500 tallet.

Når det gjelder muslimene, så håper jeg at kvinnefrigjøringen vil hjelpe til at grepet der i ferd med å løsne.

Den såkalte dåpsopplæringen til indremisjonen og statskirken er selvfølgelig en vits, og Gud rister nok på hodet  av det hele.  Men det er jo  tragisk at disse menneskene aldri får begravd sitt gamle legeme.  "Den som tror og blir døpt skal bli frelst."

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

RE: RE: Innesluttede og passive menigheter

Publisert over 11 år siden
13.07.10 kl. 19:26 skrev Anders Helge Myhren:13.07.10 kl. 16:31 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

Mange kristne menigheter i Norge er innesluttet og passive ifølge Rune Edvardsen (predikant i Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons dal / Kvinesdal) og Olav Skjevesland (biskop i Agder, Den norske kirke). Kristne har også noe å lære av andre religioner.

Les artikkelen hos Stavanger Aftenblad (lenke).

mvh Bjørn Roger

Nå synes jeg det er på tide å se litt lenger enn sitt eget land.  Der ute er det store vekkelser og slik har det vært i mange årtider.  Jeg har sagt og skrevet mange ganger at å gi 100 kroner til innfødte evangelister i Afrika, China og øst Europa er bedre enn å gi 10.000 kroner til en norsk menighet som er opptatt av sin egen ve og vel.

Helt siden Hans Nielsen Hauges dager har mennesker med annet dåpsyn enn indremisjonen strevet med motstanden  fra dem.  Det er godt at det grepet er i ferd med å mistes.  Nå er det den økumeniske kirke som gjelder, og den katolske kirken står klar til å overta den svake norske statskirken og slik blir det i mange land.  Svake pinse og karismatiske menigheter går med i samme dragsuget, og da får vi den samme situasjon som på 1500 tallet.

Når det gjelder muslimene, så håper jeg at kvinnefrigjøringen vil hjelpe til at grepet der i ferd med å løsne.

Den såkalte dåpsopplæringen til indremisjonen og statskirken er selvfølgelig en vits, og Gud rister nok på hodet  av det hele.  Men det er jo  tragisk at disse menneskene aldri får begravd sitt gamle legeme.  "Den som tror og blir døpt skal bli frelst."

 Dette var et temmelig usaklig innlegg. Hva mener du med "indremisjonen"? Er det skjellsord du bruker når du skal omtale lutherske kristne? Jeg forventer litt mer ydmykhet i omtalen av andre kristne. Å gjøre narr av flertallets dåpssyn på denne måten bør du holde deg for god til. Hva slags kristen er du egentlig som kaller dåpsopplæring en vits? I dåps/misjonsbefalingen står det tydelig at man både skal lære og døpe folk, noe dåpsopplæringen oppfyller. Du bør kanskje sjekke historien og se hvor kort historie og hvor liten utbredelse voksendåpen har i forhold til barnedåpen.

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Passive menigheter

Publisert over 11 år siden

Vi vet at menigheter og kristne mennesker har falt i en søvn som råder over hele Europa i dag. Derfor er jeg meget skeptisk når predikanter skal slå på stortromma når sommerstevnene begynner. Da skal de liksom komme med en masse fine ideer som skal "vekke" opp de "døde"ved å komme med oppstramming og kritikk av de sløve. Når jeg ser tilbake fra årene før blir det sagt det samme hvert år. Men hvorfor skjer det ingenting?

Sier ikke Jesus det at vi ikke kan gjøre noe uten ham? Hvorfor skal vi alltid søke det amerikanerne komme med? Jeg er fristet til å kalle det nye for metodekristendom. Vi skal liksom prøve oss fram med alle slags metoder. Før var det at vi skulle falle. Nå er det borte. Senere kom latter. Nå er det borte. Så var det å plante nye menigheter hvor de "åndsfylte"skulle starte nye karismatiske menigheter. Nå i dag er det helbredelse, og stakkars den som ikke blir helbredet. Han må da ha arvet noen synder fra sine forfedre da han ikke blir helbredet. Er det noe rart at det ikke skjer noe?

David skulle føre arken hjem. Arken er altså bilde på Jesus. Arken var i Kirjat-Jearim, men nå skulle David føre vekkelsen hjem. Han rådspurte seg med forsamlingen og fikk et greit svar at dette var en fin ide. Så tok de arken og satte den på en ny vogn og spente okser foran. Så satte de i gang hvor David gikk foran oksene og de andre spilte på trompeter,cymbler og harper m.m. Da danset David under denne larmen og trodde nå at han var på rett plass. Plutselig begynte oksene og bli helt rabiater og arken begynte å hoppe og danse på planet. Da holdt arken på å falle av og Ussa skulle være så behjelpelig at han ville støtte opp arken. Plutselig foran alles øyne ble Ussa drept. Ingen skulle røre arken med urene hender. Da ble David opprørt og kom i frykt for Gud. Vekkelsen hadde stoppet plutselig opp ved at en døde. Tenk du! Midt oppi den "vekkelsen" døde det en mann. Hvorfor? Jo, fordi David hadde ikke fulgt skrftene hvor det står at arken skulle bæres av levitter hvor de skulle bære den i bærestenger. Og det andre var at de ikke spørte Gud om noen ting. Derfor gikk hele vekkelsen i vasken. Men etter en stund sa David: At Gud stoppet vekkelsen kom at vi ikke hadde spurt ham til råds om den rette orden.1:Kr.15.13. Da David hadde søkt Gud og lest seg til reglene for transport av arken, gjorde han ett og alt etter forskriftene. Da kom vekkelsen tilbake og David førte da arken hjem med dans og jubel.

Dette har en lærdom til oss i dag. Før ikke Jesus på nye vogner, eller på ny måte som ikke Gud har behag i. Mye kan se bra ut i menneskers øyne, men i herrens kan dette være helt forkastelig. Derfor må Jesus være med når vi skal be om vekkelse. Gud gir ikke mennesker ære, derfor er det han som skal starte vekkelsen. Vekkelsen kommer ikka av hvor mye vi ber eller hvor mye vi gjør. Gud er ikke avhengig av vår hjelp, og vekkelsen trenger han ikke hjelp fra noen. Det eneste vi kan gjøre er å be og la Kristus styre det hele. Det han som tenner vekkelsens glød. Det andre vi kan gjøre er å granske oss selv om vi virkelig er på lag med Jesus i liv og lære. Vi må begynne med oss selv og la oss legge av oss synden som henger så fast ved oss.

Derfor er jeg så lei av å høre predikanter som skal lekse opp og gi tilhørerne en ny giv til å sette arken på nye vogner. Dette må vi slutte med og heller legge hele ansvaret på Jesus. Det er det han venter på.

Kommentar #5

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: RE: RE: Innesluttede og passive menigheter

Publisert over 11 år siden
13.07.10 kl. 19:49 skrev Arnt Thyve:13.07.10 kl. 19:26 skrev Anders Helge Myhren:13.07.10 kl. 16:31 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

Mange kristne menigheter i Norge er innesluttet og passive ifølge Rune Edvardsen (predikant i Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons dal / Kvinesdal) og Olav Skjevesland (biskop i Agder, Den norske kirke). Kristne har også noe å lære av andre religioner.

Les artikkelen hos Stavanger Aftenblad (lenke).

mvh Bjørn Roger

Nå synes jeg det er på tide å se litt lenger enn sitt eget land.  Der ute er det store vekkelser og slik har det vært i mange årtider.  Jeg har sagt og skrevet mange ganger at å gi 100 kroner til innfødte evangelister i Afrika, China og øst Europa er bedre enn å gi 10.000 kroner til en norsk menighet som er opptatt av sin egen ve og vel.

Helt siden Hans Nielsen Hauges dager har mennesker med annet dåpsyn enn indremisjonen strevet med motstanden  fra dem.  Det er godt at det grepet er i ferd med å mistes.  Nå er det den økumeniske kirke som gjelder, og den katolske kirken står klar til å overta den svake norske statskirken og slik blir det i mange land.  Svake pinse og karismatiske menigheter går med i samme dragsuget, og da får vi den samme situasjon som på 1500 tallet.

Når det gjelder muslimene, så håper jeg at kvinnefrigjøringen vil hjelpe til at grepet der i ferd med å løsne.

Den såkalte dåpsopplæringen til indremisjonen og statskirken er selvfølgelig en vits, og Gud rister nok på hodet  av det hele.  Men det er jo  tragisk at disse menneskene aldri får begravd sitt gamle legeme.  "Den som tror og blir døpt skal bli frelst."

 Dette var et temmelig usaklig innlegg. Hva mener du med "indremisjonen"? Er det skjellsord du bruker når du skal omtale lutherske kristne? Jeg forventer litt mer ydmykhet i omtalen av andre kristne. Å gjøre narr av flertallets dåpssyn på denne måten bør du holde deg for god til. Hva slags kristen er du egentlig som kaller dåpsopplæring en vits? I dåps/misjonsbefalingen står det tydelig at man både skal lære og døpe folk, noe dåpsopplæringen oppfyller. Du bør kanskje sjekke historien og se hvor kort historie og hvor liten utbredelse voksendåpen har i forhold til barnedåpen.

 Hei!

Jeg vil bare minne om at det ikke finnes eller heter barnedåp eller voksendåp i bibelen, men troenes dåp. Her gjelder det å bekjenne for makter og myndigheter at en vil følge Jesus. Da må man først komme til tro, for det er ved hørelsen av ordet man kommer til tro, ikke før. Derfor mente vel Myhre at man må være såpass stor at han skjønner hvorfor han går i dåpen. Ett barn kan ikke tro fordi den forstår ikke og kan heller ikke stå til ansvar for sin synd, for alle har syndet og kan ikke fattes Guds ære, derfor må synden bekjennes før man døper seg. Det kan selvfølgelig skje den samme dag slik det skjedde på pinsefestens dag hvor 3000 mennesker kom til troen.

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: RE: RE: Innesluttede og passive menigheter

Publisert over 11 år siden
13.07.10 kl. 19:49 skrev Arnt Thyve:13.07.10 kl. 19:26 skrev Anders Helge Myhren:13.07.10 kl. 16:31 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

Mange kristne menigheter i Norge er innesluttet og passive ifølge Rune Edvardsen (predikant i Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons dal / Kvinesdal) og Olav Skjevesland (biskop i Agder, Den norske kirke). Kristne har også noe å lære av andre religioner.

Les artikkelen hos Stavanger Aftenblad (lenke).

mvh Bjørn Roger

Nå synes jeg det er på tide å se litt lenger enn sitt eget land.  Der ute er det store vekkelser og slik har det vært i mange årtider.  Jeg har sagt og skrevet mange ganger at å gi 100 kroner til innfødte evangelister i Afrika, China og øst Europa er bedre enn å gi 10.000 kroner til en norsk menighet som er opptatt av sin egen ve og vel.

Helt siden Hans Nielsen Hauges dager har mennesker med annet dåpsyn enn indremisjonen strevet med motstanden  fra dem.  Det er godt at det grepet er i ferd med å mistes.  Nå er det den økumeniske kirke som gjelder, og den katolske kirken står klar til å overta den svake norske statskirken og slik blir det i mange land.  Svake pinse og karismatiske menigheter går med i samme dragsuget, og da får vi den samme situasjon som på 1500 tallet.

Når det gjelder muslimene, så håper jeg at kvinnefrigjøringen vil hjelpe til at grepet der i ferd med å løsne.

Den såkalte dåpsopplæringen til indremisjonen og statskirken er selvfølgelig en vits, og Gud rister nok på hodet  av det hele.  Men det er jo  tragisk at disse menneskene aldri får begravd sitt gamle legeme.  "Den som tror og blir døpt skal bli frelst."

 Dette var et temmelig usaklig innlegg. Hva mener du med "indremisjonen"? Er det skjellsord du bruker når du skal omtale lutherske kristne? Jeg forventer litt mer ydmykhet i omtalen av andre kristne. Å gjøre narr av flertallets dåpssyn på denne måten bør du holde deg for god til. Hva slags kristen er du egentlig som kaller dåpsopplæring en vits? I dåps/misjonsbefalingen står det tydelig at man både skal lære og døpe folk, noe dåpsopplæringen oppfyller. Du bør kanskje sjekke historien og se hvor kort historie og hvor liten utbredelse voksendåpen har i forhold til barnedåpen.

I dag begynner folk å skjønne, at barnedåpen er helt unødvendig.  Men det har vært en koselig tradisjon omtrent fra år 400.  Men kirkene har vokst seg store og sterke, og jeg tror at selv om barnedåpen ikke er bibelsk, så har den gjort sin nytte, ved å få almuen inn i de kristne tradisjoner.

Men idag når folk flest kan lese, så skjønner alle som vil, at det er den troende dåpen som alltid har gjolle. 

Omtale av andre kristne har jeg ikke nevnt, det er kirkesamfunnet som innbiller folk feiltolkninger som jeg tar opp!

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ordets sverd skal ikke være i sliren!

Publisert over 11 år siden

Jeg må si meg enig, det finnes en god del innesluttet og passive menigheter i dette landet. Og det tror jeg mange også er klar over.

Mange menigheter trenger absolutt å komme ut av sovemodus. Ilden må brenne i hjertene. De troende må få nød for de ufrelste å innse at de er på vei til fortapelsen. Ingen må være tilskuere men deltagere. Det finnes mange menigheter som har hatt en fantastisk fortid, men som ikke har noen framtid uten at det skjer en radikal forandring. Her har lederne et ansvar og en jobb å gjøre!

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: Passive menigheter

Publisert over 11 år siden
13.07.10 kl. 23:44 skrev Terje Johansen:

Vi vet at menigheter og kristne mennesker har falt i en søvn som råder over hele Europa i dag. Derfor er jeg meget skeptisk når predikanter skal slå på stortromma når sommerstevnene begynner. Da skal de liksom komme med en masse fine ideer som skal "vekke" opp de "døde"ved å komme med oppstramming og kritikk av de sløve. Når jeg ser tilbake fra årene før blir det sagt det samme hvert år. Men hvorfor skjer det ingenting?

Sier ikke Jesus det at vi ikke kan gjøre noe uten ham? Hvorfor skal vi alltid søke det amerikanerne komme med? Jeg er fristet til å kalle det nye for metodekristendom. Vi skal liksom prøve oss fram med alle slags metoder. Før var det at vi skulle falle. Nå er det borte. Senere kom latter. Nå er det borte. Så var det å plante nye menigheter hvor de "åndsfylte"skulle starte nye karismatiske menigheter. Nå i dag er det helbredelse, og stakkars den som ikke blir helbredet. Han må da ha arvet noen synder fra sine forfedre da han ikke blir helbredet. Er det noe rart at det ikke skjer noe?

David skulle føre arken hjem. Arken er altså bilde på Jesus. Arken var i Kirjat-Jearim, men nå skulle David føre vekkelsen hjem. Han rådspurte seg med forsamlingen og fikk et greit svar at dette var en fin ide. Så tok de arken og satte den på en ny vogn og spente okser foran. Så satte de i gang hvor David gikk foran oksene og de andre spilte på trompeter,cymbler og harper m.m. Da danset David under denne larmen og trodde nå at han var på rett plass. Plutselig begynte oksene og bli helt rabiater og arken begynte å hoppe og danse på planet. Da holdt arken på å falle av og Ussa skulle være så behjelpelig at han ville støtte opp arken. Plutselig foran alles øyne ble Ussa drept. Ingen skulle røre arken med urene hender. Da ble David opprørt og kom i frykt for Gud. Vekkelsen hadde stoppet plutselig opp ved at en døde. Tenk du! Midt oppi den "vekkelsen" døde det en mann. Hvorfor? Jo, fordi David hadde ikke fulgt skrftene hvor det står at arken skulle bæres av levitter hvor de skulle bære den i bærestenger. Og det andre var at de ikke spørte Gud om noen ting. Derfor gikk hele vekkelsen i vasken. Men etter en stund sa David: At Gud stoppet vekkelsen kom at vi ikke hadde spurt ham til råds om den rette orden.1:Kr.15.13. Da David hadde søkt Gud og lest seg til reglene for transport av arken, gjorde han ett og alt etter forskriftene. Da kom vekkelsen tilbake og David førte da arken hjem med dans og jubel.

Dette har en lærdom til oss i dag. Før ikke Jesus på nye vogner, eller på ny måte som ikke Gud har behag i. Mye kan se bra ut i menneskers øyne, men i herrens kan dette være helt forkastelig. Derfor må Jesus være med når vi skal be om vekkelse. Gud gir ikke mennesker ære, derfor er det han som skal starte vekkelsen. Vekkelsen kommer ikka av hvor mye vi ber eller hvor mye vi gjør. Gud er ikke avhengig av vår hjelp, og vekkelsen trenger han ikke hjelp fra noen. Det eneste vi kan gjøre er å be og la Kristus styre det hele. Det han som tenner vekkelsens glød. Det andre vi kan gjøre er å granske oss selv om vi virkelig er på lag med Jesus i liv og lære. Vi må begynne med oss selv og la oss legge av oss synden som henger så fast ved oss.

Derfor er jeg så lei av å høre predikanter som skal lekse opp og gi tilhørerne en ny giv til å sette arken på nye vogner. Dette må vi slutte med og heller legge hele ansvaret på Jesus. Det er det han venter på.

Terje Johansen, du skriver at du er lei av å høre predikanter som skal lekse opp og gi tilhørerne en ny giv på nye vogner.  Slik var det ikke i Sarons Dal i går kveld, der var det ingen nye vogner! Jesus var den samme der, som han er det i himmelen.  Men jeg synes det er viktig å bli påminnet av folk, som står midt i strømmen, at vi alle har et ansvar for å utbre evangeliet.  Det kan være ved å støtte salvede evangelister, det er nummer 1, og på andre måter.

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: Velkommen etter...

Publisert over 11 år siden
13.07.10 kl. 19:19 skrev Per Søetorp:

Men at vi derimot kan ha et og annet å lære av menigheter som eksploderer i Syd-Amerika, Afrika og deler av Asia er jeg ikke et øyeblikk i tvil om.  I den tredje verden er vekkelseskristendom på frammarsj som aldri før, og i flere nasjoner vokser antall kristne hurtigere enn befolkningsøkningen.

 Helt enig!

Og det som ofte kjennetegner disse menighetene er at de har en sterk tro på både Ordet og det overnaturlige. Mens her i Norge så forkynnes det ofte et kraftløs og teoretisk evangelium. Noe som ikke appelere til så mange.

Kommentar #10

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Innesluttede og passive menigheter

Publisert over 11 år siden
14.07.10 kl. 07:11 skrev Anders Helge Myhren:jeg tror at selv om barnedåpen ikke er bibelsk, så har den gjort sin nytte, ved å få almuen inn i de kristne tradisjoner.

Men idag når folk flest kan lese, så skjønner alle som vil, at det er den troende dåpen som alltid har gjolle. 

Hei Myhren - dette kan du da ikke mene på alvor?  At det skulle være noe poeng i å få "almuen inn i de kristne tradisjoner".  Det vil jeg da for min del betegne som en vel så stor ulykke som den utførlig omtalte barnedåpen!

Ellers artig detalj med Arendals-dialekta di, som åpenbart skinner igjennom i perfektum bøyningsform av det sterke verbet "å gjelde - gjelder - gjaldt - har gjolle!" :-)

Kommentar #11

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Avsporing

Publisert over 11 år siden

Temaet var om menighetene var innesluttede og passive. Nå plutselig har det blitt en diskusjon om dåp og om luthersk tro kontra annen tro.

Selv er jeg døpt som barn og tilhører Den norske kirke, dvs lutheraner. Er godt fornøyd med det og har ikke behov for at andre skal rangere meg om jeg er kristen nok eller ei. Dette er det opp til Gud å bedømme.

Det er greit nok at folk kritiserer kirka. Ikke alt er så bra der. Men du verden det skjer masse rart i frimenighetene også. En del av dem har mer enn nok med seg og sitt og opptrer veldig sekterisk og dømmende mot andre etter mitt syn.

Litt mer samhold og enhet hadde nok vært bra for kristen - Norge!

Kommentar #12

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Innesluttede og passive menigheter

Publisert over 11 år siden
14.07.10 kl. 12:46 skrev Per Søetorp:14.07.10 kl. 07:11 skrev Anders Helge Myhren:jeg tror at selv om barnedåpen ikke er bibelsk, så har den gjort sin nytte, ved å få almuen inn i de kristne tradisjoner.

Men idag når folk flest kan lese, så skjønner alle som vil, at det er den troende dåpen som alltid har gjolle. 

Hei Myhren - dette kan du da ikke mene på alvor?  At det skulle være noe poeng i å få "almuen inn i de kristne tradisjoner".  Det vil jeg da for min del betegne som en vel så stor ulykke som den utførlig omtalte barnedåpen!

Ellers artig detalj med Arendals-dialekta di, som åpenbart skinner igjennom i perfektum bøyningsform av det sterke verbet "å gjelde - gjelder - gjaldt - har gjolle!" :-)

Når det gjelder ordet gjolle, så skrev jeg det helt bevisst, selv om jeg visste at det rette ordet er ?

Når det gjelder å få almuen inn i kristne tradisjoner, så mener jeg med det, at dersom ikke barnedåpen hadde blitt oppfunnet, da hadde nesten ingen blitt "døpt."  Som du vet er det bare personlige kristne mennesker som skjønner seg på troende dåp.  Men så lenge folk flest, som ikke har peiling på religion, gjør som myndighetene sier, så holder de seg hvertfall borte fra andre  religioner. Jeg tenker på muslimene, som ble stanset av "kristne" myndigheter, var det i Spania tro?

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Oppstandne gamle legemer.

Publisert over 11 år siden
14.07.10 kl. 18:02 skrev Anders Helge Myhren:  Som du vet er det bare personlige kristne mennesker som skjønner seg på troende dåp. 

Jeg ble døpt da jeg var 2 mnd og etter å ha vært personlig kristen i 35år så døpte jeg meg igjen - og skjønte ikke lureriet da heller. Jeg ble lurt til å tro at dette var noe betydningsfullt, men det var det ikke, ikke en gang høvdingen K.F.Wisløff og hans disipler var i stand til å undervise slik at jeg respekterte meg Selv.  Sakrament og fasade er viktig, at det bakom sitter passive og innesluttede mennesker som daglig mister sitt liv er uvesentlig, de må jo begrave sitt gamle legeme?

Elsker du synderne? - eller påpeker du at de er syndere.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere