Martin Drange

126

muslimske og kristne skoler

Publisert: 27. jun 2010

Jeg vet at mange kristne ikke kommer til å like noe av det jeg skriver nå - og jeg er selv kristen. Men som jeg har vist til gjennom mange innlegg nå på verdidebatt, og som det finnes rikelig med informasjon om, så har Europa store utfordringer i forhold til å integrere mange muslimer. 

Flere på venstresiden snakker derfor om at muslimer ikke burde ha egne skoler. Dermed er de også konsekvente - i motsetning til deler av høyresiden - og er dermed skeptisk til religiøse skoler generelt. 

Og hvordan kan vi si at de ikke har et poeng? Jeg er selv på høyresiden politisk, men en må jo bare anerkjenne gode poeng fra venstresiden - den sjeldne gangen de kommer ;P 

Joda, vi kan si det slik at kristne absolutt i det store og brede klarer å skille religion og politikk adskillig sterkere enn muslimer. Mange av de kristne er - foreløpig i hvert fall - fortsatt etniske europeere. Dermed er de innforstått med de europeiske spillereglene, og også det skillet vi europeere har gått inn for mellom religion og politikk, forøvrig inspirert av Jesus selv. 

Så man kan derfor, om man velger å tenke pragmatisk, og fjerne den konsekvente tankegangen, argumentere for at muslimske friskoler ikke burde tillates mens kristne burde tillates. 

På den annen side kunne man gått inn for en jevnlig og streng sjekk av muslimske skoler for å sjekke at de lærer bort det de skal eller burde: Respekt for andres livssyn, respekt for homofile og kvinner, ingen islamisme, ingen støtte til ekstremister, lære om evolusjonsteorien og Big Bang, for å nevne noe. 

Men siden grunnskolen faktisk ikke bare eksisterer for å gi teoretisk læring - f.eks om de som er ulike, men også er betydelig viktig som sosial arena, der man også lærer de som er ulike fra en å kjenne, så er en offentlig skole særdeles viktig. 

Kanskje vi alle i fellesskap, for både nordmenns flest og innvandreres beste, kunne blitt enige om at nye kristne friskoler dermed ikke fikk lov å etableres, slik at staten dermed også med troverdighet kunne si nei til muslimske friskoler?

Vil gjerne høre meninger om dette.

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert over 11 år siden

For meg er det selvsagt med alle eller ingen, og at alle må forholde seg til det samme regelverk.

Spørsmålet for meg blir da hva skal være et absolutt krav til lærdom (Matte, Norsk, fysikk), og hva kan være alternative fag. (Kreasjonisme, Big Bang).

Ett annet vanskelig område er etikk/moral. Skal vi ha skoler som sier hva som er rett? Skal vi overkjøre kristne som synes homofili er synd og si at det er ok eller skal det være opp til hver skole?

Det vi kan kreve ved lov er at homofile blir likebehandlet i forhold til rettigheter, men det er ikke like selvsagt at staten skal mene noe om hvilken moral som befolkningen skal ha.

En grunn for meg til å ha en enhetsskole er fordi at alle skal ha mulighet til å gå på en offentlig nøytral skole. Her jeg bor er det kort vei til en menighetsbarnehage, men da jeg har bil har jeg mulighet til å velge en nøytral barnehage ett stykke unna. Det kan ikke bli slik at man enten må gå på en religiøs skole eller måtte dra lange avstander. Det betyr at for at det skal kunne være livssynsskoler så må det først være ett 100% tilbud til alle om en nøytral almenskole. At andre da velger ett annet alternativ er ok for meg.

Kommentar #2

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: .

Publisert over 11 år siden
27.06.10 kl. 18:27 skrev Morten Christiansen:

Det vi kan kreve ved lov er at homofile blir likebehandlet i forhold til rettigheter, men det er ikke like selvsagt at staten skal mene noe om hvilken moral som befolkningen skal ha.

 Det som blir problematisk i følge min moral, er når man kan fortelle barn (og voksne) at homofili er syndig. Men at det samtidig ikke er lov å si at et forhold mellom en sort og en hvit er syndig.

Man kan krenke de homofiles kjærlighet, men ikke krenke flerfarget kjærlighet. Eller for den saks skyld krenke folk med bleket hår.

Ja, det ville vært latterlig om noen sa at det å bleke håret var syndig. Men dersom det hadde vært reelt, så ville det jo vært ille. Joda, det er "unaturlig" å bleke håret. Men å "henge ut" alle med bleket hår, fordi noens tro tilsa at de ikke skulle få lov til dette. Og på det grunnlaget forsøke å forby, nekte like rettigheter, osv.....

Nå mener jo ikke jeg at det er problematisk at man ikke skal krenke kjærligheten mellom en sort og en hvit. For det er jo en selvfølge at man ikke skal krenke annerledes menneskers kjærlighet. Problemet er jo at det overhodet ikke er noe bedre når homofiles kjærlighet blir krenket. Men det er likevel fortsatt "helt greit" at voksne mennesker løper rundt og roper høyt om. Også til sine egne og andres barn.

Her også må det være enten/eller mener jeg. Enten må ytringsfriheten kunne krenke andre likestilte menneskers måte å leve på, uavhengig av rase, religion, legning, alder, osv. Eller så bør man ikke ha lov å krenke noen av dem med utsagn basert på tro og ikke viten.

Kommentar #3

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

forby alle :-)

Publisert over 11 år siden

I Oslo pågår debatten for fullt om hvordan byen skal møte utfordringen med alle de barna som begynner på skolen med svært dårlige norskkunnskaper. Hva om disse barna i tillegg skulle begynne på en egen muslimsk barneskole? Finnes det noen bedre oppskrift på aldri å bli integrert i det norske samfunnet? Selvsagt må denne skolen følge godkjente læreplaner. Trolig hadde også mange av barna klart seg fint videre i livet. Men hva er egentlig poenget med en slik skole? Et poeng så godt at det overskygger ulempene?

Det lar seg ikke gjøre å forby muslimske skoler, uten samtidig også å forby de kristne. Greit for meg. Sannsynligvis ville det ikke vært annet enn positivt for de barna som vokser opp i kristne menigheter å møte andre typer barn.

Samtidig har også jeg verdier. Jeg synes for eksempel at utdannelse er viktig. Og dersom jeg hadde hatt barn, ville jeg nok ønsket at de gikk i klasse med barn fra familier som også satt teoretisk kunnskap høyt. Kjente jeg til en passende privatskole, ville jeg kanskje valgt den. Sånn sett burde jeg jo også skjønne hvor de religiøse kommer fra når de ønsker egne skoler. Men det gjør jeg ikke.


Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: .

Publisert over 11 år siden
27.06.10 kl. 19:23 skrev Sølvi Sveen:27.06.10 kl. 18:27 skrev Morten Christiansen:

Det vi kan kreve ved lov er at homofile blir likebehandlet i forhold til rettigheter, men det er ikke like selvsagt at staten skal mene noe om hvilken moral som befolkningen skal ha.

 Det som blir problematisk i følge min moral, er når man kan fortelle barn (og voksne) at homofili er syndig. Men at det samtidig ikke er lov å si at et forhold mellom en sort og en hvit er syndig.

Man kan krenke de homofiles kjærlighet, men ikke krenke flerfarget kjærlighet. Eller for den saks skyld krenke folk med bleket hår.

Ja, det ville vært latterlig om noen sa at det å bleke håret var syndig. Men dersom det hadde vært reelt, så ville det jo vært ille. Joda, det er "unaturlig" å bleke håret. Men å "henge ut" alle med bleket hår, fordi noens tro tilsa at de ikke skulle få lov til dette. Og på det grunnlaget forsøke å forby, nekte like rettigheter, osv.....

Nå mener jo ikke jeg at det er problematisk at man ikke skal krenke kjærligheten mellom en sort og en hvit. For det er jo en selvfølge at man ikke skal krenke annerledes menneskers kjærlighet. Problemet er jo at det overhodet ikke er noe bedre når homofiles kjærlighet blir krenket. Men det er likevel fortsatt "helt greit" at voksne mennesker løper rundt og roper høyt om. Også til sine egne og andres barn.

Her også må det være enten/eller mener jeg. Enten må ytringsfriheten kunne krenke andre likestilte menneskers måte å leve på, uavhengig av rase, religion, legning, alder, osv. Eller så bør man ikke ha lov å krenke noen av dem med utsagn basert på tro og ikke viten.

Selvsagt betyr det at man kunne risikere friskoler basert på ande ideologier, ideologier du og jeg ikke liker. Jeg er ikke sikker på at man har en rett ikke til å bli krenket, men man har en rett ikke å bli diskriminert eller trakasert.

Kommentar #5

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Til Morten: Ja, det er godt poeng du kommer med. Skal religiøse skoler få lov å undervise om kreasjonisme i tillegg til evolusjon i naturfagtimene? For meg blir det helt feil, for vi vet at tanken om at jorden har eksistert i 6000-7000 år er feil, ut fra hva vitenskapen sier. I tilegg kan det jo ikke være slik at basic matte, norsk, eller fysikk-kunnskaper skal gå tapt fordi man blir lært mer opp i religionslære. Det blir helt feil. 

Alternativet kunne f.eks vært å hatt et eget filosofi-fag, der man blant annet kunne nevne at noen kristne mener at verden bare har vært til i noen tusen år...  =P Mens de da i naturfagtimen lærte at dette ikke var tilfelle *humre*

Jeg mener at kristne skoler må få lov å undervise i deres teologiske moral, så lenge det ikke kolliderer sterkt med de verdiene vi som samfunn sammen skal sette høyt. Dermed mener jeg at de må få lære at homofili er synd (selv om det for min egen del blir alt for enkelt å si det på en slik måte, men det er nå så), så lenge de gjør det like klart at homofile er elsket av Gud, og at man skal behandle dem med respekt.

Jeg mener også at så lenge religiøse skoler skal påstå at homofili er synd, så burde de kanskje også bli pålagt i undervise om ulik forskning knyttet til hvorfor folk blir homofile. Dette for at elevene skal kunne lære seg å trekke konklusjoner og tenke selv i forhold til dette emnet. Ellers kan de lett tro at "jammen de velger jo ut fra 100 prosent fri vilje å være sånn". Og sånne holdninger er skremmende.

Så kort sagt så synes jeg det skal være et stort rom for ulike meninger om moral på friskoler, men bare innenfor en ramme som kan aksepteres i forhold til de verdiene staten står for. Om moralen til den gitte gruppen skulle representert en samfunnstrussel, så må det bekjempes så langt det er mulig innenfor demokratiet. På samme måte mener jeg at trossamfunn/organisasjoner som f.eks støter steining av utro kvinner, må bli fratatt statsstøtte.

Jeg er ellers enig med deg i at nøytrale skoler må være prioritet nummer en i områder, før man i det hele tatt skulle snakket om noen religiøs skole der. 

Til Helene: Jeg tror du har helt rett i at barn har godt av å møte barn som er annerledes. Ellers blir de oppdratt i en gitt kultur med gitte normer, og får problemer med å forholde seg på en sunn og god måte til samfunnet rundt seg ellers. Selvsagt kan man påstå at dette behovet ivaretas ved at barna f.eks er med andre barn i nabolaget (forutsatt at nabolaget er etnisk og religiøst mangfoldig), men det spørs om dette er nok egentlig.

Kommentar #6

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Det fascinerer meg forøvrig at ingen kristne enda har kommentert på denne posten. Flere av dem må jo ha sterke meninger om dette.

Det er mer forståelig at muslimer ikke har kommentert, siden det er få muslimer på verdidebatt.

Kommentar #7

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Ikke veien å gå...

Publisert over 11 år siden

Hva er nytten av slike skoler? Tror ikke at slike skoler er med på noen integrering i samfunnet jeg, kun utelukkesle og en forherligesle av sin egen religion fremfor andres religioner eller livssyn og er det ønskelig? Det er fælt få ting i verden som lager grupperinger raskere enn religion, det er også den religion som kan få i utgangspunktet gode mennesker til å gjøre grusomme ting, historien er full av mennesker som trodde de gjorde guden sin en tjeneste ved grusomme handlinger mot andre og en må gjerne dytte dette over på enkelt menneskers gjerninger, men det er ikke til å komme fra at de gjorde det fordi ideologien deres tilsa at de skulle gjøre det.

Ingenting, eller svært lite, har endret seg i disse bøkene både islam og kristendom følger, det er kun tolkningen og samfunnet rundt som har endret seg og i så måte er det ingenting annet enn norsk lov som hindrer kristne i å brenne hekser igjen, det er ikke endret. Dette pluss en masse annet ser jeg ingen grunn til å sette opp skoler for jeg. Ser ingen andre skoler som settes opp på grunnlag av løse påstander som både kristendom og såklart islam, som jo er en delvis ripoff fra kristendommen, bygger sine antagelser på. Så hva er vitsen?

Kommentar #8

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: Ikke veien å gå...

Publisert over 11 år siden
28.06.10 kl. 08:25 skrev Hans petter Skoug:

Hva er nytten av slike skoler? Tror ikke at slike skoler er med på noen integrering i samfunnet jeg, kun utelukkesle og en forherligesle av sin egen religion fremfor andres religioner eller livssyn og er det ønskelig? Det er fælt få ting i verden som lager grupperinger raskere enn religion, det er også den religion som kan få i utgangspunktet gode mennesker til å gjøre grusomme ting, historien er full av mennesker som trodde de gjorde guden sin en tjeneste ved grusomme handlinger mot andre og en må gjerne dytte dette over på enkelt menneskers gjerninger, men det er ikke til å komme fra at de gjorde det fordi ideologien deres tilsa at de skulle gjøre det.

Ingenting, eller svært lite, har endret seg i disse bøkene både islam og kristendom følger, det er kun tolkningen og samfunnet rundt som har endret seg og i så måte er det ingenting annet enn norsk lov som hindrer kristne i å brenne hekser igjen, det er ikke endret. Dette pluss en masse annet ser jeg ingen grunn til å sette opp skoler for jeg. Ser ingen andre skoler som settes opp på grunnlag av løse påstander som både kristendom og såklart islam, som jo er en delvis ripoff fra kristendommen, bygger sine antagelser på. Så hva er vitsen?

Hans Petter, holdningene dine skremmer meg men jeg er sikker på at du hadde endret den negative meningen du har om alle kristne om du en gang kom å besøk og snakket med folk i bibelgruppen min.

I et historisk perspektiv har kristne stort sett vært de forfulgte, ikke de som forfølger. I dag er det millioner av kristne mennesker som blir forfulgt og diskriminert i den østlige verden. Dessuten er det nok mange greie muslimer også, men jeg er som deg skeptisk til noe av det mainstream islam lærer.

Ja, religion kan føre til at mennesker gjør syke ting. Det samme gjelder ideologi..kommunismen har blitt brukt til å ta flere liv enn kristendommen noen gang har blitt brukt til. Dessuten er det faktisk slik at gudstro har fått grusomme folk til å gjøre utrolig bra ting, altså også motsatt av det du sier. Jeg tenker av og til på alt det fantastiske Hitler kunne utrettet, om han faktisk ble frelst eller av en eller annen grunn ble et mye bedre menneske. Med sin evne til å nå massene, tror jeg at han kunne vendt sin enorme ondskap til å bli en enorm godhet i stedet for. Men det skjedde jo altså ikke.

I kristendommen har det forøvrig og heldigvis skjedd store sunne endringer, både når det kommer til kvinnesyn, synet på tro og politikk, og synet på mennesker som er annerledes. Toleransen har blitt større, og det har alltid stort sett vært et bra forhold mellom kirken og forskerne - uansett hva folk tror. 

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Ikke veien å gå...

Publisert over 11 år siden
28.06.10 kl. 08:25 skrev Hans petter Skoug:

Hva er nytten av slike skoler? Tror ikke at slike skoler er med på noen integrering i samfunnet jeg, kun utelukkesle og en forherligesle av sin egen religion fremfor andres religioner eller livssyn og er det ønskelig? Det er fælt få ting i verden som lager grupperinger raskere enn religion, det er også den religion som kan få i utgangspunktet gode mennesker til å gjøre grusomme ting, historien er full av mennesker som trodde de gjorde guden sin en tjeneste ved grusomme handlinger mot andre og en må gjerne dytte dette over på enkelt menneskers gjerninger, men det er ikke til å komme fra at de gjorde det fordi ideologien deres tilsa at de skulle gjøre det.

Ingenting, eller svært lite, har endret seg i disse bøkene både islam og kristendom følger, det er kun tolkningen og samfunnet rundt som har endret seg og i så måte er det ingenting annet enn norsk lov som hindrer kristne i å brenne hekser igjen, det er ikke endret. Dette pluss en masse annet ser jeg ingen grunn til å sette opp skoler for jeg. Ser ingen andre skoler som settes opp på grunnlag av løse påstander som både kristendom og såklart islam, som jo er en delvis ripoff fra kristendommen, bygger sine antagelser på. Så hva er vitsen?

Hans Petter.

Du skriver hele tiden om at kristne har en eldgammal bok å leve etter..Men alt det det står om i mosebøkene hører til den gamle pakt,som ble oppfyllt og gjort ferdig på korset av Jesus..Nå er det den nye pakt som gjelder,og ikke alle de gamle påbud og regler i moseloven..

Tror du virkelig at kristne ville brenne hekser hvis de fikk gjøre som de ville,og ikke var hindret av norsk lov??

Kommentar #10

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Endelig

Publisert over 11 år siden

Endelig kom en kristen innom å kommenterte. Men han kommenterte ikke innlegget mitt =P 

Kommentar #11

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Greit nok det

Publisert over 11 år siden

men det rettferdigjør ikke skoler der folk sitter og lærer om påstander som om dette skulle være sannhet! Beklager å måtte si dette, men tiden er overmoden for at vi bør se på hva religiøs tro egentlig er for noe, hva det bygger. Faktum er at kristendommen har hatt 2000 år på å gjøre ting bedre, men i alt for stor grad var alt man oppnådde en stagnasjon over omtrent hele linja fordi det skulle fokuseres så hardt på gud. Noen tror sugar enda et det ikke er mulig å leve et liv uten religiøs tro og et sett med guddommelige "leveregler", men når en begynner å se ting etter sømmene så ser en fort at det ikke er noen kristen som lever helt etter boka, og godt er det!

Så hva er det en religiøs skole lærer deg som en ikke religiøs skole ikke klarer? Jo, akkurat påstandene om en gud! Bibel studier skulle heller vært brukt på noe mer fornuftig, da bibel studier for mange blir sannhet, de greier ikke å se at det bare er påstander. Og trenger vi bibel studier i dagliglivene våre? Nei mener jeg, jeg har ihvertfall klart meg utemerket godt uten i veldig mange år og kan pr dagsdato ikke skjønne at religiøsitet skal ha så stor innflytelse og respekt i samfunnet som det har. Det er nemlig ingenting annet som nyter den respekten og har den innflyteslen som religion har som ikke kan vise til noe annet enn påstander og atter påstander. Vi har kirker så og si overalt, dette er bygg som alle har vært med å betale og alle fremdeles betaler på, medlems juksingen i DNK er intet mindre enn en skandale, jeg har selv meldt meg ut to ganger og regner med at jeg må gjøre det flere ganger. Hvor mange medlemmer som er "kristne" oppgiss villig vekk til å være 80% av befolkningen fordi det er registert som medlems antall, men dette MÅ være feil, for det er omtrent samme hvem jeg spør om dagen så er svarer nei, det tror ikke på gud og jeg har kommer frem til at den prosenten må kraftig ned. Så hvem skal det da lages skoler for? De mest readikale bibel rytterne som skal læres opp til at evolusjons teorien er kristendommens verste fiende og må bekjempes med alle midler?

Jeg opplever så utrolig mye løgn i religiøse kretser, der de "lyver" for seg selv og andre mens de klarer seg til at "sannheten" de finner i bibelen stemmer og jeg syntes det nå er på tide å ta et skikkelig oppgjør med dette. O du tror på den ene eller den andre guden er ingen forskjell, det munner ut i akkurat det samme, at påstander læres bort som sannhet. Og det er feil samme hva slags ideologi som ligger bak. Religiøse har over hodet ingen fortrinn foran endre selv om de alt for ofte ser ut til å tro det når bunnlinjen settes og lage skoler som fremelsker dette ser jeg overhodet ingen grunn til. Forfaktum er at hvis det en dag ikke er noen som tror på allah eller den kristne guden så er de like døde begge to, så lite med faktiske beviser har vi for disse gudene.

For å sette det på spissen, er det greit at jeg og min menighet,(om jeg hadde laget meg en slik meninghet) som tror på det hellige spagetti montret, monsteret som lagde alt og skapte alt og vet alt og hører alt og kan alt, hadde laget skoler der vi lærte bort at alt som berører det spagetti monstret er sannhet og det riktige å tro på? (Bytt gjerne ut spagettimonstret med en hvilken som helst annen gud). Hadde du følt at våre påstander, som er like hellige, legitime og "sanne" som de påstandene fremsatt for den kristne guden, var noe å sette opp skoler for`? Spagetti monster religionen hadde hundre tusner med tilhengere i andre land og vi bedrev en utstrakt hjelpe virksomhet med å fø folk med spagetti verden over, akkurat som de kristne driver sine hjelpe organisasjoner, men hadde du ville hatt skoler for denne religionen for det? Hvis nei, hvorfor?

Påstandene er likelydende for alle slike guder, sannheten i disse skriftene er, selv etter 2000 år med iherdig letning og forskning, fremdeles tvilsomme, er dette noe å lage skoler for?

Kommentar #12

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Et spørsmål

Publisert over 11 år siden

Hans Petter, om ateister foreslo sin egen skole, hadde du hatt noe i mot dette også?

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vanskelig tema

Publisert over 11 år siden

Jeg syns ikke det enkelt å si noe helt bastant om dette...

I utgangspunktet er jeg for private skoler,der myndighetene ikke skal sensurere innholdet i undervisningen,så lenge pensum blir fulgt,og ingen går glipp av grunnleggende kunnskap..

Og når det gjelder integrering,er det vel ingen tvil om at blandede skoler er det beste..Men samtidig blir det feil å hindre et privat initiativ som er et alternativ til enhetsskolen ...

Et annet problem er at vi kommer ikke utenom at våre muslimske innvandrere trenger å lære om det landet de har flyttet til,og ikke ha gettolignende opplegg som gjør slike privatskoler til bare en utpost i vårt land..som om de fortsatt bodde i f.eks Pakistan..

Så jeg heller til at det er forskjell på kristne og muslimske privatskoler..og at dette er et integreringsspørsmål....

De som går på kristne privatskoler er tross alt kjent med Norge, og har vokst opp her,og har ikke det integreringsbehovet som innvandrerbarn har.

En annen fare er at muslimske skoler kan stå i fare for å bli farget av islamsk ideologi,noe vi ikke trenger i Norge..

Kommentar #14

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Ellers synes jeg du har et fascinerende selektivt syn på hva Kristendommen har bidratt med, men jeg har jo registrert at flere tenker som deg.

Hva med Martin Luther King? Han argumenterte jo for rett behandling av mennesker uavhengig av rase, nettopp pga Bibelen.

Kommentar #15

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: Vanskelig tema

Publisert over 11 år siden
28.06.10 kl. 13:04 skrev Rune Holt:

Jeg syns ikke det enkelt å si noe helt bastant om dette...

I utgangspunktet er jeg for private skoler,der myndighetene ikke skal sensurere innholdet i undervisningen,så lenge pensum blir fulgt,og ingen går glipp av grunnleggende kunnskap..

Og når det gjelder integrering,er det vel ingen tvil om at blandede skoler er det beste..Men samtidig blir det feil å hindre et privat initiativ som er et alternativ til enhetsskolen ...

Et annet problem er at vi kommer ikke utenom at våre muslimske innvandrere trenger å lære om det landet de har flyttet til,og ikke ha gettolignende opplegg som gjør slike privatskoler til bare en utpost i vårt land..som om de fortsatt bodde i f.eks Pakistan..

Så jeg heller til at det er forskjell på kristne og muslimske privatskoler..og at dette er et integreringsspørsmål....

De som går på kristne privatskoler er tross alt kjent med Norge, og har vokst opp her,og har ikke det integreringsbehovet som innvandrerbarn har.

En annen fare er at muslimske skoler kan stå i fare for å bli farget av islamsk ideologi,noe vi ikke trenger i Norge..

Jeg synes det er positivt at du ikke er bastant rundt meningene dine, Rune.Jeg forstår det du sier, men er det ikke også viktig å være konsekvent? 

Vi har jo en del kristne skoler idag i Norge. Hva om disse fikk bestå, men regelen altså var at ingen NYE kristne skoler fikk bli etablert, så lenge muslimske heller ikke blir det? For meg virker dette som eneste fornuftige og på samme tid mest realistiske løsningen. 

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: ..

Publisert over 11 år siden
28.06.10 kl. 13:05 skrev Martin Drange:

Ellers synes jeg du har et fascinerende selektivt syn på hva Kristendommen har bidratt med, men jeg har jo registrert at flere tenker som deg.

Hva med Martin Luther King? Han argumenterte jo for rett behandling av mennesker uavhengig av rase, nettopp pga Bibelen.

Dette har jo ikke med raser å gjøre,men ideologien islam...

Vi ser jo resultater i forskjellige land,alt ettersom vilken ideologi som har vært rådende i hvert land...Den vestlige kristne demokratiske modellen har vært helt overlegen i å lykkes...

Kommentar #17

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: RE: ..

Publisert over 11 år siden
28.06.10 kl. 13:50 skrev Rune Holt:28.06.10 kl. 13:05 skrev Martin Drange:

Ellers synes jeg du har et fascinerende selektivt syn på hva Kristendommen har bidratt med, men jeg har jo registrert at flere tenker som deg.

Hva med Martin Luther King? Han argumenterte jo for rett behandling av mennesker uavhengig av rase, nettopp pga Bibelen.

Dette har jo ikke med raser å gjøre,men ideologien islam...

Vi ser jo resultater i forskjellige land,alt ettersom vilken ideologi som har vært rådende i hvert land...Den vestlige kristne demokratiske modellen har vært helt overlegen i å lykkes...

Den kommentaren var til hans petter, ikke til deg ;) Og det var bare ett eksempel for å vise hva godt Kristendommen har ført til. Men det du sier er også et ikke ubetydelig poeng, vil jeg påstå.

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Ikke veien å gå...

Publisert over 11 år siden
28.06.10 kl. 08:25 skrev Hans petter Skoug:

Hva er nytten av slike skoler? Tror ikke at slike skoler er med på noen integrering i samfunnet jeg, kun utelukkesle og en forherligesle av sin egen religion fremfor andres religioner eller livssyn og er det ønskelig? Det er fælt få ting i verden som lager grupperinger raskere enn religion, det er også den religion som kan få i utgangspunktet gode mennesker til å gjøre grusomme ting, historien er full av mennesker som trodde de gjorde guden sin en tjeneste ved grusomme handlinger mot andre og en må gjerne dytte dette over på enkelt menneskers gjerninger, men det er ikke til å komme fra at de gjorde det fordi ideologien deres tilsa at de skulle gjøre det.

Ingenting, eller svært lite, har endret seg i disse bøkene både islam og kristendom følger, det er kun tolkningen og samfunnet rundt som har endret seg og i så måte er det ingenting annet enn norsk lov som hindrer kristne i å brenne hekser igjen, det er ikke endret. Dette pluss en masse annet ser jeg ingen grunn til å sette opp skoler for jeg. Ser ingen andre skoler som settes opp på grunnlag av løse påstander som både kristendom og såklart islam, som jo er en delvis ripoff fra kristendommen, bygger sine antagelser på. Så hva er vitsen?

Verdien av slike skoler? At mennesker får ha selvråderett. Det er en verdi i seg selv. Hvis du mener at integrasjon skal bety at alle er like og mener det skamme så vil jeg ikke ha integrasjon. At man identifiserer seg med grupperinger er ikke ett problem før man får ett samfunn som diskriminerer.

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: Ikke veien å gå...

Publisert over 11 år siden
28.06.10 kl. 12:24 skrev Rune Holt:28.06.10 kl. 08:25 skrev Hans petter Skoug:

Hva er nytten av slike skoler? Tror ikke at slike skoler er med på noen integrering i samfunnet jeg, kun utelukkesle og en forherligesle av sin egen religion fremfor andres religioner eller livssyn og er det ønskelig? Det er fælt få ting i verden som lager grupperinger raskere enn religion, det er også den religion som kan få i utgangspunktet gode mennesker til å gjøre grusomme ting, historien er full av mennesker som trodde de gjorde guden sin en tjeneste ved grusomme handlinger mot andre og en må gjerne dytte dette over på enkelt menneskers gjerninger, men det er ikke til å komme fra at de gjorde det fordi ideologien deres tilsa at de skulle gjøre det.

Ingenting, eller svært lite, har endret seg i disse bøkene både islam og kristendom følger, det er kun tolkningen og samfunnet rundt som har endret seg og i så måte er det ingenting annet enn norsk lov som hindrer kristne i å brenne hekser igjen, det er ikke endret. Dette pluss en masse annet ser jeg ingen grunn til å sette opp skoler for jeg. Ser ingen andre skoler som settes opp på grunnlag av løse påstander som både kristendom og såklart islam, som jo er en delvis ripoff fra kristendommen, bygger sine antagelser på. Så hva er vitsen?

Hans Petter.

Du skriver hele tiden om at kristne har en eldgammal bok å leve etter..Men alt det det står om i mosebøkene hører til den gamle pakt,som ble oppfyllt og gjort ferdig på korset av Jesus..Nå er det den nye pakt som gjelder,og ikke alle de gamle påbud og regler i moseloven..

Tror du virkelig at kristne ville brenne hekser hvis de fikk gjøre som de ville,og ikke var hindret av norsk lov??

Jeg tror absolutt at en del konservative kristne ville være i stand til å begå store overgrep hvis de fikk makt nok i det norske samfunn. Mennesker som skriver her på VD som er svært dogmatiske, som ikke har noe imot dødstraff eller masakre mot grupper de ikke liker. Mennesker som er 110% skråsikre på at de har både rett i det de tror på og en rett til å la dette gjelde for alle. Ikke fordi de er kristne, men fordi de har en natur som tenderer mot dogamtisme. De er gamle testamentet, mens andre kristne er det nye testamentet. Det er ikke slik at de leser først og bestemmer moral etterpå, men de har ett verdenssyn først og så finner de teologi som passer etterpå.

Kommentar #20

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Greit nok det

Publisert over 11 år siden
28.06.10 kl. 12:38 skrev Hans petter Skoug:

men det rettferdigjør ikke skoler der folk sitter og lærer om påstander som om dette skulle være sannhet! Beklager å måtte si dette, men tiden er overmoden for at vi bør se på hva religiøs tro egentlig er for noe, hva det bygger. Faktum er at kristendommen har hatt 2000 år på å gjøre ting bedre, men i alt for stor grad var alt man oppnådde en stagnasjon over omtrent hele linja fordi det skulle fokuseres så hardt på gud. Noen tror sugar enda et det ikke er mulig å leve et liv uten religiøs tro og et sett med guddommelige "leveregler", men når en begynner å se ting etter sømmene så ser en fort at det ikke er noen kristen som lever helt etter boka, og godt er det!

Så hva er det en religiøs skole lærer deg som en ikke religiøs skole ikke klarer? Jo, akkurat påstandene om en gud! Bibel studier skulle heller vært brukt på noe mer fornuftig, da bibel studier for mange blir sannhet, de greier ikke å se at det bare er påstander. Og trenger vi bibel studier i dagliglivene våre? Nei mener jeg, jeg har ihvertfall klart meg utemerket godt uten i veldig mange år og kan pr dagsdato ikke skjønne at religiøsitet skal ha så stor innflytelse og respekt i samfunnet som det har. Det er nemlig ingenting annet som nyter den respekten og har den innflyteslen som religion har som ikke kan vise til noe annet enn påstander og atter påstander. Vi har kirker så og si overalt, dette er bygg som alle har vært med å betale og alle fremdeles betaler på, medlems juksingen i DNK er intet mindre enn en skandale, jeg har selv meldt meg ut to ganger og regner med at jeg må gjøre det flere ganger. Hvor mange medlemmer som er "kristne" oppgiss villig vekk til å være 80% av befolkningen fordi det er registert som medlems antall, men dette MÅ være feil, for det er omtrent samme hvem jeg spør om dagen så er svarer nei, det tror ikke på gud og jeg har kommer frem til at den prosenten må kraftig ned. Så hvem skal det da lages skoler for? De mest readikale bibel rytterne som skal læres opp til at evolusjons teorien er kristendommens verste fiende og må bekjempes med alle midler?

Jeg opplever så utrolig mye løgn i religiøse kretser, der de "lyver" for seg selv og andre mens de klarer seg til at "sannheten" de finner i bibelen stemmer og jeg syntes det nå er på tide å ta et skikkelig oppgjør med dette. O du tror på den ene eller den andre guden er ingen forskjell, det munner ut i akkurat det samme, at påstander læres bort som sannhet. Og det er feil samme hva slags ideologi som ligger bak. Religiøse har over hodet ingen fortrinn foran endre selv om de alt for ofte ser ut til å tro det når bunnlinjen settes og lage skoler som fremelsker dette ser jeg overhodet ingen grunn til. Forfaktum er at hvis det en dag ikke er noen som tror på allah eller den kristne guden så er de like døde begge to, så lite med faktiske beviser har vi for disse gudene.

For å sette det på spissen, er det greit at jeg og min menighet,(om jeg hadde laget meg en slik meninghet) som tror på det hellige spagetti montret, monsteret som lagde alt og skapte alt og vet alt og hører alt og kan alt, hadde laget skoler der vi lærte bort at alt som berører det spagetti monstret er sannhet og det riktige å tro på? (Bytt gjerne ut spagettimonstret med en hvilken som helst annen gud). Hadde du følt at våre påstander, som er like hellige, legitime og "sanne" som de påstandene fremsatt for den kristne guden, var noe å sette opp skoler for`? Spagetti monster religionen hadde hundre tusner med tilhengere i andre land og vi bedrev en utstrakt hjelpe virksomhet med å fø folk med spagetti verden over, akkurat som de kristne driver sine hjelpe organisasjoner, men hadde du ville hatt skoler for denne religionen for det? Hvis nei, hvorfor?

Påstandene er likelydende for alle slike guder, sannheten i disse skriftene er, selv etter 2000 år med iherdig letning og forskning, fremdeles tvilsomme, er dette noe å lage skoler for?

Vi må nok være ydmyke nok til å erskjenner at det er en rekke ting vi ikke vet og hvor man kan mene ulike ting. I tillegg så er det slik at det er den ting som det ikke finnes en fasit på, slik som moral, hvor det er aksepabelt og velge ullike løsninger. Jeg synes vi skal være forsiktige med å tro at vi har rett til å tvinge alle inn i samme form. Personlig har jeg stor forakt for de som er imot homofili og som går med plakater med sårende tekster. Jeg mener at de har all rett til å mene det de gjør. Det jeg ikke gir dem rett til er å faktisk diskriminere mot de homofile, for det er ikke en mening men utøvelse av makt. Det skal vi i størst mulig grad unngå og gjøre ovenfor enkeltindivider. Den retten som beskytter homofile vil også beskytte konservative kristne.

Kommentar #21

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke forbud

Publisert over 11 år siden

Jeg tror det er lurt å påpeke at vi her snakker om religiøse skoler som får statsstøtte. Det er ingen ting i norsk lovverk som forbyr folk å starte alternative skoler om de bare betaler det selv og sørger for at de unge får en adekvat undervisning.

Kommentar #22

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Ateistiske skoler?

Publisert over 11 år siden

Kan du være så grei å fortelle meg hva for en agenda ateister har? For jeg har nemlig ikke funnet noen agenda som holder ateister sammen annet enn fraværet av gudetro og det grunnlaget er ikke akkurat noe å bygge skoler på, er du ikke enig?

Det jeg ikke ser nytten i er å lage skoler der agendaen er å lære bort noe vi overhodet ikke vet finnes, ting som er rene gjettninger og bruke de gjettningene som en agenda å lære bort til unger. Dette virker bare splittende og er ikke integrering i det hele tatt, men en fremmedgjøring både av de på innsiden av skolen og de på utsiden. Liten vits i å lære bort en hel haug med skakkkjørte dogmer hvis det ikke er noen som kommer til å bruke de dogmene utenfor den skolen, er det vel?

Men la oss for moro skyld si at jeg ville lage en skole for min religion som omhandler en flygende tekanne som går i bane rundt solen mellom mars og jupiter et sted. Ingen har sett denne tekannen, men i tekanne bibelen står det at den tekannen har skapt alt i hele universet og går i bane der for å holde et øye med oss, tekannens elskede skapninger. Tekannen har gitt oss en rekke flotte moralske og etniske leveregler (Som i det store og hele er litt i overkant av hva norges lover tillater, så det er ingen som egentlig bruker dem i det virkelige liv) Er det riktig av meg å kreve å få satt opp en skole som lærer undene om denne tekannen og læren til den tekannen? Forsøk et øyeblikk å la være å bli fornærmet over sammenligningen med alle andre religioner rundt om og tenk på likestillings prinsippet i denne saken. Noen har påstått for 1500 år siden at det går en tekanne rundt jorden og selv om ingen noensinne har sett denne tekannen krever jeg, som øverste leder, at vi setter opp en skole som har som agenda å fortelle unger at tekanne læren er hellig og sannhet. Er dette riktig syntes dere? Ville dere latt meg sette opp en sånn skole?

Hvis dere svarer nei vil jeg gjerne ha en begrunnesle på hvorfor dere ikke vil at jeg skal lage en slik skole.

For forskjellen på en tekanne skole og en kristen/muslimsk/hinduistisk/whatever skole er lik null, det er kun hos de troende som dette har en verdi og da KUN den skolen som omhandler den troenes egen religion.

Og ærlig talt, vi har kommer langt nok nå til å la være å lære bort påstander som om de er sannhet! At folk i voksen alder faller for dette får så være, da det er totalt opp til de, men å mate dette som sannhet på unger som ikke har de samme logiske sperrene og derfor ikke klarer å se på dette som annet enn sannhet blir i mine øyne feil. Indoktrinering er feil og all religion er avhengig av indoktrinering for å ha en stor medlemsmasse, hvis ikke blir det litt som vi har det i norge, der veldig få unge tror på noen gud nettopp fordi de ikke er indoktrinert. I så måte burde, (Jeg sier burde og ikke skal, da jeg ikke er tilhenger av forbud) være alders grense på religion, si seksten år, for da har barnet en mulighet til selv å bestemme hva den ser og ikke få dette dyttet på seg når deikke har noen filter til å skille disse "sannhetene" funnet i all verdens bibler fra ting vi faktisk kan stadfeste og bevise. Og da er ikke slike skoler noe verdt som annet enn voksen opplæring.

Blind tro blir i visse religiøse miljøer sett på som en dyd, men for oss andre er blind tro bare idiotisk, for det låser vedkommende fast til dogmer uten å ha evnen til å se på alternativer og jeg føler det er akkurat dette disse skolene gjør. det blir litt USA tilstander over det hele, der evolusjons teorier og andre viktige teorier, som faktisk blir støttet av beviser, blir "mobbet" og fremstilt som tull eller utelatt totalt og det blir for dumt når du erstatter den viten med ting vi vet er babbel fra ignorante menn i en fjern fortid. Sorry, men jeg føler at slike skoler er IKKE veien å gå for et samstemt og fredelig samfunn. tvert i mot, når de lærer bort gjettninger som sannhet, uavhengig hvem som gjettet det...

Kommentar #23

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: Ateistiske skoler?

Publisert over 11 år siden
29.06.10 kl. 09:43 skrev Hans petter Skoug:

Kan du være så grei å fortelle meg hva for en agenda ateister har? For jeg har nemlig ikke funnet noen agenda som holder ateister sammen annet enn fraværet av gudetro og det grunnlaget er ikke akkurat noe å bygge skoler på, er du ikke enig?

Det jeg ikke ser nytten i er å lage skoler der agendaen er å lære bort noe vi overhodet ikke vet finnes, ting som er rene gjettninger og bruke de gjettningene som en agenda å lære bort til unger. Dette virker bare splittende og er ikke integrering i det hele tatt, men en fremmedgjøring både av de på innsiden av skolen og de på utsiden. Liten vits i å lære bort en hel haug med skakkkjørte dogmer hvis det ikke er noen som kommer til å bruke de dogmene utenfor den skolen, er det vel?

Men la oss for moro skyld si at jeg ville lage en skole for min religion som omhandler en flygende tekanne som går i bane rundt solen mellom mars og jupiter et sted. Ingen har sett denne tekannen, men i tekanne bibelen står det at den tekannen har skapt alt i hele universet og går i bane der for å holde et øye med oss, tekannens elskede skapninger. Tekannen har gitt oss en rekke flotte moralske og etniske leveregler (Som i det store og hele er litt i overkant av hva norges lover tillater, så det er ingen som egentlig bruker dem i det virkelige liv) Er det riktig av meg å kreve å få satt opp en skole som lærer undene om denne tekannen og læren til den tekannen? Forsøk et øyeblikk å la være å bli fornærmet over sammenligningen med alle andre religioner rundt om og tenk på likestillings prinsippet i denne saken. Noen har påstått for 1500 år siden at det går en tekanne rundt jorden og selv om ingen noensinne har sett denne tekannen krever jeg, som øverste leder, at vi setter opp en skole som har som agenda å fortelle unger at tekanne læren er hellig og sannhet. Er dette riktig syntes dere? Ville dere latt meg sette opp en sånn skole?

Hvis dere svarer nei vil jeg gjerne ha en begrunnesle på hvorfor dere ikke vil at jeg skal lage en slik skole.

For forskjellen på en tekanne skole og en kristen/muslimsk/hinduistisk/whatever skole er lik null, det er kun hos de troende som dette har en verdi og da KUN den skolen som omhandler den troenes egen religion.

Og ærlig talt, vi har kommer langt nok nå til å la være å lære bort påstander som om de er sannhet! At folk i voksen alder faller for dette får så være, da det er totalt opp til de, men å mate dette som sannhet på unger som ikke har de samme logiske sperrene og derfor ikke klarer å se på dette som annet enn sannhet blir i mine øyne feil. Indoktrinering er feil og all religion er avhengig av indoktrinering for å ha en stor medlemsmasse, hvis ikke blir det litt som vi har det i norge, der veldig få unge tror på noen gud nettopp fordi de ikke er indoktrinert. I så måte burde, (Jeg sier burde og ikke skal, da jeg ikke er tilhenger av forbud) være alders grense på religion, si seksten år, for da har barnet en mulighet til selv å bestemme hva den ser og ikke få dette dyttet på seg når deikke har noen filter til å skille disse "sannhetene" funnet i all verdens bibler fra ting vi faktisk kan stadfeste og bevise. Og da er ikke slike skoler noe verdt som annet enn voksen opplæring.

Blind tro blir i visse religiøse miljøer sett på som en dyd, men for oss andre er blind tro bare idiotisk, for det låser vedkommende fast til dogmer uten å ha evnen til å se på alternativer og jeg føler det er akkurat dette disse skolene gjør. det blir litt USA tilstander over det hele, der evolusjons teorier og andre viktige teorier, som faktisk blir støttet av beviser, blir "mobbet" og fremstilt som tull eller utelatt totalt og det blir for dumt når du erstatter den viten med ting vi vet er babbel fra ignorante menn i en fjern fortid. Sorry, men jeg føler at slike skoler er IKKE veien å gå for et samstemt og fredelig samfunn. tvert i mot, når de lærer bort gjettninger som sannhet, uavhengig hvem som gjettet det...

Hans Petter,jeg håper du er såpass belært i logikk at du ser tanken om en udefinerbar høyere intelligens er mer logisk enn en høyere intelligens SOM OGSÅ ER EN TEKANNE ;P

Hvorfor trodde Einstein at det fantes en guddommelig kraft bak universet? Var han en idiot? 

Ateister er dessuten organisert akkurat slik religiøse er. Human-Etisk Forbund er et bevis på dette. Jeg hadde selv meldt meg inn i HEF, hadde det ikke vært for at de fronter ateisme. Spørsmålet mitt til deg er viktig, fordi det avslører hva du mener om ekstremismen i "din egen leir".

Jeg ser nesten for meg at noen ateister kunne hatt egne skoler, der deres profeter kunne vært ekstrem-ateister som Richard Dawkins og Daniel Dennett. Skolene deres kunne frontet seg som "kunnskaps" eller "vitenskaps"-skoler med stort fokus på å forklare barna at "vitenskapen viser til et univers som ikke trenger en Gud eller en åndelig verden" (nå har selvsagt ikke vitenskapen motbevist noen Gud men men)

I tilegg kunne de hatt undervisning som argumenterte for hvordan sann moral kan forklares uten Gud - og jeg hadde personlig vært spent på hvordan de skulle forklart det, for til dags dato har jeg ikke hørt noen gode argumenter for dette.

Ellers er det jo morsomt at jeg heller mot å være er enig med deg i at staten ikke burde støtte religiøse skoler fremover, men altså av en helt annen årsak enn deg. Du mener tydeligvis at religion er fullstendig huleboeraktig, fullstendig irrasjonelt og burde bli ansett som en trussel og kanskje også et virus (?)

Jeg mener at gudstro kan være utrolig givende for mange mennesker, og at det kan hjelpe mange til et mer produktivt og medmenneskelig liv. Men jeg mener også at offentlige arenaer er viktige for barna, i tillegg til de religiøse, og at staten aktivt må ta et klart standpunkt mot de som blander religion og politikk i en stor suppe. Eller bruker religion for å helt klart undertrykke eller skape et hat mot en "gruppe" mennesker.

Kommentar #24

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert over 11 år siden

Humanetisk forbund og ateisme er ikke synonymer. Jeg er ikke medlem av HEF fordi jeg er en ateist og jeg trenger ikke ett forbund som skal finne ut hva jeg mener. Jeg mener det jeg mener og representerer bare meg selv.

Det finnes  humanetikere som tror på en objektiv moral, hvordan de rasjonaliserer det uten en definisjon som må kvantifiseres forstår jeg ikke.

Kommentar #25

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: Ateistiske skoler?

Publisert over 11 år siden

Faktisk, ikke det grann mer logisk.

29.06.10 kl. 16:29 skrev Martin Drange:

Hans Petter,jeg håper du er såpass belært i logikk at du ser tanken om en udefinerbar høyere intelligens er mer logisk enn en høyere intelligens SOM OGSÅ ER EN TEKANNE ;P

Kommentar #26

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: RE: RE: Ateistiske skoler?

Publisert over 11 år siden
29.06.10 kl. 18:59 skrev Morten Christiansen:

Faktisk, ikke det grann mer logisk.

29.06.10 kl. 16:29 skrev Martin Drange:

Hans Petter,jeg håper du er såpass belært i logikk at du ser tanken om en udefinerbar høyere intelligens er mer logisk enn en høyere intelligens SOM OGSÅ ER EN TEKANNE ;P

Vel, dette får jeg komme tilbake til senere, men et spørsmål til deg annyway: 

Tror du Einstein hadde vært enig i det? =P

Kommentar #27

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert over 11 år siden

Det blir som å diskutere om Lynvingen eller Supermann er mest realistisk. Hva Einstein mener om det er ikke særlig viktig for meg.

Kommentar #28

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

presisering

Publisert over 11 år siden
29.06.10 kl. 16:29 skrev Martin Drange:Ateister er dessuten organisert akkurat slik religiøse er. Human-Etisk Forbund er et bevis på dette. Jeg hadde selv meldt meg inn i HEF, hadde det ikke vært for at de fronter ateisme. Spørsmålet mitt til deg er viktig, fordi det avslører hva du mener om ekstremismen i "din egen leir".

 ---

Jeg er medlem i Human-Etisk Forbund. Men noen ateist er jeg ikke.

At jeg er medlem av HEF skyldes snarere at jeg ønsker å støtte deres livssynspolitiske arbeid. For alt jeg vet finnes det en gud eller kraft der ute, men noe slikt trenger jeg ikke i mitt daglige liv.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere