Martin Drange

126

Indoktrinering og jødehat

Publisert: 25. jun 2010

 

Nederlandsk politi skal kle seg ut som jøder, for å avdekke antisemittisme i innvandrertette områder i Amsterdam, mens jødiske dansere nylig ble steinet av muslimsk barn og ungdom i Sahlkamp i Tyskland. “Ut med jødene”, ble det ropt.

DagenMagazinet kan dessuten fortelle om et arabisk barnekor, som vinner rekordpopularitet i den arabiske verden, og blitt en hit å arabiske og verdensvide web-steder. Det kan høres søtt ut det, men når refrenget er: “Når vi dør som martyrer/vil vi komme til himmelen”,  med referanse til Israel/palestina-konflikten, kan man spørre seg hvor sjarmerende det egentlig er.

Tidligere statsminister i Israel, Golda Meir, ble spurt når det vil bli fred i Midtøsten. Hun svarte: “Det vil bli fred i Midtøsten når araberne elsker barne sine mer enn de hater oss.”

Etter å ha sett videoen, får en konkludere med at det enda ikke har skjedd.Her er den

 

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Umenneskelig

Publisert over 11 år siden

Det er fælt å se barn synge slike syke tekster som voksne har skrevet så ungene skal bli hjernevasket fra de er små...

Dette er "fredsreligionen" islam på sitt verste..Hva er sjarmerende ved dette?

Stakkars barn..!

Kommentar #2

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Norge og FN finansierer jødehat.

Publisert over 11 år siden

- Og "fredsorganisasjonen" FN og Norge er med på å finansiere jødehatet gjennom ukritisk å gi økonomisk støtte til skolens opplæring i de palastinaarabiske områdene på Vestbredden og i Gaza.  Her lærer barna at jødene har ingen rett til området - heller ikke det som nå er Israel.  Alt fredsarbeid er nyttesløst hvis en ikke er villig til å starte på grunnplanet - med barna.

Kommentar #3

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

ja

Publisert over 11 år siden

Det er ren ondskap. 

Kommentar #4

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Kristen indoktrinering og jødehat

Publisert over 11 år siden

Ettersom  antisemittismen  øker  i  det  "kulturkristne"  Europa,  også  i  Nederland  -  det landet  Anne  Frank  og  hennes  familie  hadde  søkt  tilflukt  til  og  hvor  de trodde  de  kunne  føle  seg  trygge  -  er  det  grunn  til  igjen  å  rette  lesernes fokus  mot  det  kirke-kristne  jødehat  (teologisk  motivert)  som  hele  den  europeiske  befolkning  er  blitt  indoktrinert  med  gjennom  de  siste  1700  år.

Den  muslimsk-arabiske  antisemittisme  er  bare  et  grusomt  EKKO  av  den  kristen- europeiske  antisemittismen.

Jeg  siterer  nedenfor  et  avsnitt  fra  boken   Antisemitismen.  En  historisk  skildring  i  ord  och  bild   (Anne  Frank-stiftelsen.  Natur  och  Kultur,  Stockholm  1991,  s.  83-84):

-------------------

«Kirkeledere  og  teologer  om  nazistenes  politikk

Rabbineren  W.M.D.  Weismandel  skriver i sine memoarer om sine og rabbineren  Nietras  opplevelser  i  Slovakia under den andre verdenskrigen.

I  1942  henvendte  Nietra  seg til erkebiskop  Kametko  for å be erkebiskopen om hjelp til å hindre at jødene ble deportert.  Rabbineren påpekte den fare for sult og sykdommer som  kvinner, eldre  og  uskyldige barn  kunne utsettes for.  Da hadde rabbien  Nietra  ennå  ikke  fått  kunnskap om  gasskamrene.  Erkebiskopen svarte:

«Det er ikke snakk om deportasjon.  Dere kommer ikke til å dø av sult og elendighet. De kommer til å drepe dere alle,  gamle og unge,  kvinner og barn,  på en gang  –  det er den straffen dere fortjener for å ha drept vår herre og frelser,  Jesus  Kristus.  Det finnes bare en mulighet til å unngå denne skjebne:  omvend dere til  vår  religion  så skal  jeg  gjøre  mitt  beste  for å  få  tilbakekalt  beslutningen».

I  1944  ble  Weismandel  og  hele  hans  familie  deportert til en gjennomgangsleir og derfra til  Auschwitz.  Da  han  lyktes i å flykte,  gikk han umiddelbart til den  pavelige nuntien  for å  fortelle om de  fryktelige  forhold  som  et  tusentalls  barn  ble  tvunget til  å  leve  under i  konsentrasjonsleiren.  Nuntien ville kvitte seg med ham så fort som mulig og sa:

«I  dag er det søndag,  en  hellig  dag  for oss.  Tisso  (regjeringssjefen)  og jeg befatter  oss  ikke  med  verdslige  anliggender  på  en  så  hellig  dag».

Da  Weismandel  bestyrtet  undret seg over hvordan man kunne avfeie  uskyldige barns  blod  som  «verdslige anliggender»,  sa nuntien:

«Det finnes ikke uskyldig blod hos jødiske barn i hele verden.  Alt jødisk blod er skyldig.  Dere må dø.  Dette er den straff som venter dere for deres synd».

Professorer  fra  ulike  fag  og  universiteter  i  Tyskland  og  Østerrike  støttet  Hitlers jødepolitikk.  Blant  dem  fantes  også  berømte  teologer,  GERHARD  KITTEL,  ekspert på  Det nye Testamentet.  I  «Die  Judenfrage»  (1933)  skriver han at jødenes lidelser ikke var et feilsteg  i  den europeiske historien,  men hadde sine røtter  i  Paulus teologi......... det  var  Gud  selv som lot det jødiske folket lide fordi de forkastet og drepte  Jesus  Kristus.  Dessuten var det hans hensikt at virkelige tilhengere av  Kristus  ikke burde opponere mot dem som under  1933  års  politiske  omstendigheter var kalt til å fullbyrde  forbannelsen over det jødiske folk.

I denne sammenheng skrev han også  at  Det nye Testamentet  «er  den  mest antijødiske  boken  i  verdenshistorien».

Han  tolket  jødenes  emansipasjon  og  assimilasjon som et uttrykk for  ulydighet  mot Guds  vilje,  etter som de gjorde slutt på  jødenes  eksil,  som i  følge  Guds  plan skulle vare så lenge verden eksisterte.  I  år  1933  følte han seg oppfordret til  å  minne staten  om  dens  plikt  til,  som  Guds  verktøy,  å  gjenopprette  jødenes  eksil ved hjelp av  juridiske  bestemmelser,  og dessuten  burde  loven  tillempes  «in  strenger Sachlichkeit».

17.  des.  1941  avgav  lederne for den  evangeliske  kirken  følgende  uttalelse:

«Rikspolitiets  forskrifter  har med rette  brennemerket  jødene  som  verdens  og  Det Tredje  Rikets fiender.  Av  bitter  erfaring  ga  Martin  Luther  for  flere århundrer siden myndighetene  rådet  å  vedta  strenge  bestemmelser  mot  jødene  og  fjerne  dem fra  det  tyske  samfunnet.  Siden  Jesu  korsfestelse  har  jødene frem til  i dag kjempet  mot,  misbrukt  eller  forfalsket  kristendommen  for å  tilrane  seg  fordeler.  Dåpen  endrer  ingenting  i  jødens  rasebestemte  natur.  Da  den  evangeliske kirken i  Tyskland  har fått i oppdrag å veilede sine medlemmer i deres religiøse liv,  krever den  at  kristne  av jødisk  rase  fjernes  fra  den  evangeliske  kirken.

Denne  uttalelse  ble  undertegnet  av  biskopene  i  Sachsen,  Mecklenburg,  Schleswig-Holstein,  Anhalt  og  Thüringen  samt  forstanderen  for  den  lutherske kirke  i  Lübeck».

(sitat slutt)

--------------------------

Jeg har etter beste evne oversatt teksten fra svensk.

Boken  er  ikke  oversatt  til  norsk  (jeg  selv  bestilte  den  i  sin  tid  fra  Sverige,  via http://www.antikvariat.net/norsk.cgi ).  Boken  (et  hefte  på  132  s.)  er  en  studie  i  kristent-europeisk  barbari  og  religiøs  forvillelse,  og  den  bør  leses  av  alle  som  vil forstå  antisemittismens  historie  OG  kristen  teologi  i  dag.  Kilder  og litteraturhenvisninger  er  meget  omfattende.

Den  norske  geistlighet  og  teologi  har  sitt  å  svare  for  i  sakens  anledning,  men det er  et  emne  som  får  utstå  inntil  videre.

Mvh. G. Ullestad

Kommentar #5

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Stakkars barn

Publisert over 11 år siden

Fælt!En palestinsk guttunge her i byen går rundt og forteller andre barn at han hater jøder og skal drepe dem.

De andre barna tar han bare for å være gern..Stakkars barn alt voksne prakker på dem.

Kommentar #6

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Luthernavnet

Publisert over 11 år siden

lever i beste velgående gjennom de Lutherske orgnisasjonene i Norge samt statskirken, og det er for meg et mysterium at dette ikke er blitt rettet opp i.

Hva kan være årsaken til det?

Kommentar #7

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Det er klart at også antisemmitisme blant kristne har vært et problem, og kanskje er det fortsatt, selv om en ser mye sterkere tegn på det i den muslimske/arabiske verden. 

Men en må ta et oppgjør med Luther i lutherske kretser. Denne mannens forhold til jøder var mildt sagt problematisk. Vi tenker gjerne på Martin Luther som fremskrittsvennlig og progressiv, men akkurat her var han veldig firkantet og fremmet farlige holdninger.

Kommentar #8

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Ros til nederlands politi

Publisert over 11 år siden

Synes om det Nederlandske politiet som forkledde seg for å avdekke jødehatet i Amsterdam. La folk lev i fred hva i all verden er det som feile folk.

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Religion...

Publisert over 11 år siden

... er i dette tilfellet skyld i alt ondt ser det ut til, igjen...

Det har ofte slått meg at  land som Saudi Arabia, som er et meget rikt land, helt flott kunne hjulpet palistinerne og integrert dem i SA, men isteden opplever vi gang på gang at de andre muslimske landene er like jævlige mot dem som jødene er nettopp fordi muslimene elsker å holde opp palistinerne som "de stakkars muslimene verden glemte"... Nå skulle aldri jødene ha fått det landet i 1948, de skulle heller ha bosatt seg på den ubebodde øya som var det andre alternativet til FN den gangen. Jødene har ingen rettigheter what so ever til det som i dag heter israel, men dessverre ble påstandene i bibelen lagt til grunn for den avgjørelsen og slik går det når vi tar grunnløse påstander som sannhet! Hvordan ville vi likt det om svenskene plutselig gjorde krav på Østlandet fordi de hadde en gammel bok som fortalte at de hadde krav på Østlandet? Hadde vi trukket på skuldrene og sagt, "Jada jøss, når guden din har sagt det så er det vel slik da!", eller hadde vi krevd litt mer beviser på de påstandene før vi gikk med på det? Det er meget farlig å tro at påstander i en gammel bok er sannhet, noe midtøsten bare er et så alt for godt bevis på!

Og vi trenger ikke å dra til nederland for å føle hatet til muslimer, vi har nok av det her i landet! Her har de riktig nok ikke tatt livet av andre enn muslimer enda, men det er bare et tids spørsmål før de tar livet av en "potet", som er klenge navnet de har på oss etniske nordmenn og det er ikke et kjelenavn, for de som trodde det...

Jeg la foresten merke til hvor utrolig stille det ble fra de som kaller seg modereate/liberale muslimer her til lands etter at han derre islamist fysakken sto og vrengte av seg trusler om et norskt 9/11 etter de muhammed tegningene. De er liksom mot de truslene, men....

Og for å gjøre det klinkende klart; Jeg hater hverken jøder eller muslimer eller kristne eller... men skulle ønske at vi ikke basserer vårt syn på mennesker etter hva slags overtro de måtte tro på! De er mennesker! Det finnes ikke muslimske barn, kristne barn eller jødiske barn, kun menneske barn! Og å kritisere noen for hva overtroen deres får de til å gjøre i den tro at man besitter en langt bedre overtro er for meg å skyte seg selv i foten, for førast må vi fjerne troen på at påstander i gamle bøker er sanne, deretter kan vi bli enige om hva vi bør gjøre! Så egentlig burde vi stå på som bare det for å fjerne overtroen i disse landene, først da blir det fred!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere