Martin Drange

126

Ja til moderat Islam

Publisert: 18. jun 2010

Problemet med det jeg ofte ser blant nettsider som skal kritisere islamisme, er at man sidestiller islamisme med islam. Med en slik metode kan man gjøre seg selv en bjørnetjeneste: Nettopp noen av dem som er viktigst å nå, nemlig muslimer, ender man på den måten opp med å provosere og dra over til islamismen.

Fremfor at noen muslimer tar avstand fra ekstremistiske holdninger og viser det, så fører det heller til at de finner grunner til å nettopp tviholde på prinsipper som kolliderer med verdier som har blitt til i en vestlig kontekst. En sann muslim vil jo nettopp følge islam, ikke sant?  Eller det h*n tror er islam.

For å kjempe mot islamisme, nytter det simpelthen ikke å inkludere verdens ca 1,7 milliarder muslimer som fiender i den kampen. Skal man alliere seg med engasjerte muslimer, må man appellere til dem. Dette gjør man ved å vise respekt for moderate tolkninger av islam og kjempe for at disse tolkningene skal bli mer politisk korrekt i hele verden. Da må man for all del gi oppmerksomhet til organisasjoner som “Muslims Against Sharia” og “Demokratiske Muslimer i Danmark”.

Hittil er de få - de er ikke ikke store - men man må ha et håp om at de skal bli det!

La oss oppmuntre våre muslimske, kristne og andre venner til å bryne seg på f.eks FriTankes holdninger. Det er mye bra å hente der. Vi må få islamister, kristendemokrater, hinduekstremister og andre til å se fordelene ved en sann sekulær stat, f.eks: 

  • Et land der man har (ytrings)frihet til å kritisere enhver religiøs tolkning uten å bli straffet for det, i lengden tjener det oss alle.
  • En nasjon der alle føler seg like velkomne og har like rettigheter uavhengig av livsynsmessig tilhørighet, men deler noen grunnleggende sunne verdier.
  • Et sted der vi har likeverd mellom kjønn, og nekter å vike tilbake for dette prinsippet.

Sann toleranse har å gjøre med å tørre å stå med rak rygg for de verdiene vi mener er viktigst, og på samme tid brenne for å få andre til å se at det er dette som er sant. (så har man ulike livssynsmessige utgangspunkt og vurderinger av hvorfor dette er tilfelle,men det er nå så.)

Politisk dialog og integrering er èn ting, men vi trenger også dialog i hverdagen, altså positive holdninger til mennesker som er annerledes enn oss. Jeg snakker egentlig om mange her, de med ulikt ståsted politisk og/eller religiøst, annen seksuell identitet, et opprinnelsesland med en vesentlig annen kultur, osv. Å være åpen for mennesker som ikke alltids er enig.

For å få til et sant tolerant samfunn, nytter det ikke bare med politisk lovgivning, men med en reell interesse og nysjerrighet for andre. Men vi skal aldri kaste vekk de verdier som har blitt til i en vestlig kontekst, som vi setter høyt. Aldri, aldri aldri. Da blir det heller ingen oppriktig dialog, fordi man ender opp med å bli den underdanige mens man naivt tror på forandring, som meget vel aldri kommer..

Noe av min oppfordring er altså: Vær klar, vær konsekvent, men vær også et medmenneske med empati. Med begge disse ingrediensene tror jeg vi kommer så mye lenger!

(Dette innlegget er en en redigert republisering fra Anti-Islamistisk Portal. Det må forøvrig legges til at så lenge mennesker bruker Islam til å undertrykke andre og profeten Muhammed selv stod for mye tull, så må man si at selve religionen har et problem. Men man må fremheve de moderate, selv om de er få som ønsker en forandring. Jeg anbefaler Muslims Against Sharia sin liste (som jeg legger ut under, hentet herfra) der de redegjør for forskjeller mellom fundamentalistisk og moderat Islam. Muslims Against Sharia er ganske unike - de synes nemlig at Muhammed gjorde en del grusomme ting som må forkastes som forbilledlige handlinger. Se også kritikk av Muhammeds liv og lære på denne nettsiden her).

Hentet fra Muslims Against Sharia: Hva er en moderat muslim? Ifølge et oppslagsverk, er en moderat person noen som står imot radikale eller ekstreme synspunkter, spesielt innen politikk eller religion. Til tross for dette, ser folk ut til å slite med definisjonen av en moderat muslim. Kanskje vil det bli enklere ved å definere en radikal muslim og så sammenligne den moderate muslimen som en motsetning til den radikale.

Nedenfor er en liste over evner som skiller moderate muslimer fra islamske radikale. (Forhåpentligvis kan leserne sende oss e-post på engelsk, og komme med konstruktive forslag til hvordan vi kan utvide denne listen.)

EmneRadikalModeratJødehatJaNeiKalifat (islamsk styre under en kalif)ForMotKritikk av islamNeiJaÅ føre ikke-muslimer bak lysetJaNeiDemokratiMotForDhimmi-status for ikke-muslimer ForMotHver handling (og hvert ord) utført av profeten Muhammad (ifølge Ahadith) er edelt og verdig vår etterlignelseJaNeiReligionsfrihetMotForLikestilling mellom kjønneneMotForJihadForMotRegjeringsformReligiøsSekulærIslamsk reformasjonMotForIslamsk overherredømmeForMotIsraelMotFor / NøytralKoranen står over GrunnlovenJaNeiReaksjon på kritikk av Koranen og/eller profeten MuhammadRaseri/voldFornuft/ingen reaksjonReligiøst likeverdMotForSharia (islamsk lov)ForMotTerrorismeFor / NøytralMotTeokratiForMotUniverselle menneskerettigheterMotForBruk av ord som "islamsk terrorisme" eller "Islamofascisme"AvviserGodtarHvitevasking av terrorismeJaNei

Kommentar #1

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Ops

Publisert over 11 år siden

Usjda......den listen gikk visst ikke inn å legge inn i innlegget mitt, men den er uansett her: http://www.reformislam.org/nor/ModerateMuslim_nor.php

Kommentar #2

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: Ops

Publisert over 11 år siden
18.06.10 kl. 13:04 skrev Martin Drange:

Usjda......den listen gikk visst ikke inn å legge inn i innlegget mitt, men den er uansett her: http://www.reformislam.org/nor/ModerateMuslim_nor.php

Eller simpelthen slik

Kommentar #3

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

....

Publisert over 11 år siden

Flott innlegg.

Kommentar #4

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Takk, Anders :)

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Ja til moderat Islam

Publisert over 11 år siden
18.06.10 kl. 13:03 skrev Martin Drange:

Problemet med det jeg ofte ser blant nettsider som skal kritisere islamisme, er at man sidestiller islamisme med islam. Med en slik metode kan man gjøre seg selv en bjørnetjeneste: Nettopp noen av dem som er viktigst å nå, nemlig muslimer, ender man på den måten opp med å provosere og dra over til islamismen. (...) For å kjempe mot islamisme, nytter det simpelthen ikke å inkludere verdens ca 1,7 milliarder muslimer som fiender i den kampen. (...)

Hei Martin. Jeg kan følge Anders' kommentar.

Her peker du på noe kjempeviktig - som av uvisse grunner sjelden kommer fram i både nett-debatter om islam, og også politiske debatter. Vi trenger en bedre evne til å nyansere, og vi må gjøre det vi kan for å støtte opp om de fredelige elementene (som naturligvis favner de aller fleste muslimer i verden). Å løfte fram menneskerettighetene i større grad i verdenspolitikken er vel første bud for å få til dette...

Mvh Magnus

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

ikke så enkelt

Publisert over 11 år siden

Det er bra å ha tro på moderate krefter innen islam,men jeg tror helt ærlig at det blir litt for enkelt å gjøre alle muslimer som ikke driver med trusler og terror til en "ufarlig" gruppe..

Hvor er de store grupper med moderate muslimer når det kommer trusler i Norge..nå senest fra Krekar..for en stund siden fra Mohammed,som truet med terror på norsk jord..??

Skulle ikke de da gått ut med protester i media og på gatene mot dette,når de er så imot disse uttalelsene ?? 

Jeg tror jeg vet årsaken...Islam er bygget på frykt og trusler om represalier hvis du ikke følger "boka".. De tør rett og slett ikke...Det er hovedproblemet for dem som prøver å liberalisere islam..

Og ved å stilletiende godta uttalelser om terror,er de såkalte moderate også en del av det totale islam..Helt til den dagen kommer da de tør å ta til kraftig motmæle..

En annen sak er at ideologien islam er en pådriver for å forandre deler av vår kultur,der det kreves spesialbehandling med hensyn til utøvelse av ritualer på jobb, undervisning,matkultur,måter å slakte dyr på o.s.v...Disse tingene har nok også de moderate som et krav i sine liv...

Kommentar #7

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: ikke så enkelt

Publisert over 11 år siden
19.06.10 kl. 08:06 skrev Rune Holt:

(...)

Skulle ikke de da gått ut med protester i media og på gatene mot dette,når de er så imot disse uttalelsene ?? 

Jeg tror jeg vet årsaken...Islam er bygget på frykt og trusler om represalier hvis du ikke følger "boka".. De tør rett og slett ikke...Det er hovedproblemet for dem som prøver å liberalisere islam..

Og ved å stilletiende godta uttalelser om terror,er de såkalte moderate også en del av det totale islam..Helt til den dagen kommer da de tør å ta til kraftig motmæle..

(...)

Hei Rune H.

Jeg skjønner nok litt hva du mener her, men jeg tror at vi som vestlige (både grupper av mennesker og stater) må ta inn over oss at våre egne valg også vanskeliggjør de moderate muslimenes mulighet til å tro og leve som de vil innenfor islam. Vestlige land har gjort seg avhengige av olje fra islamske land, og disse landene har sterke islamistiske krefter i førersetet. Sånn sett kan f eks USAs valg av allianse med Saudi Arabia indirekte styrke ekstremister og svekke moderate muslimer i verdenssammenheng. Militant islamisme finansieres også av oljepenger fra SA, Iran og de andre golf-statene. Så lenge Vesten lefler med disse kreftene for sin egen vinnings skyld, så kan vi ikke forundres over at de moderate muslimene har dårlige kår.

Mvh Magnus

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: RE: ikke så enkelt

Publisert over 11 år siden
19.06.10 kl. 11:42 skrev Magnus Husøy:19.06.10 kl. 08:06 skrev Rune Holt:

(...)

Skulle ikke de da gått ut med protester i media og på gatene mot dette,når de er så imot disse uttalelsene ?? 

Jeg tror jeg vet årsaken...Islam er bygget på frykt og trusler om represalier hvis du ikke følger "boka".. De tør rett og slett ikke...Det er hovedproblemet for dem som prøver å liberalisere islam..

Og ved å stilletiende godta uttalelser om terror,er de såkalte moderate også en del av det totale islam..Helt til den dagen kommer da de tør å ta til kraftig motmæle..

(...)

Hei Rune H.

Jeg skjønner nok litt hva du mener her, men jeg tror at vi som vestlige (både grupper av mennesker og stater) må ta inn over oss at våre egne valg også vanskeliggjør de moderate muslimenes mulighet til å tro og leve som de vil innenfor islam. Vestlige land har gjort seg avhengige av olje fra islamske land, og disse landene har sterke islamistiske krefter i førersetet. Sånn sett kan f eks USAs valg av allianse med Saudi Arabia indirekte styrke ekstremister og svekke moderate muslimer i verdenssammenheng. Militant islamisme finansieres også av oljepenger fra SA, Iran og de andre golf-statene. Så lenge Vesten lefler med disse kreftene for sin egen vinnings skyld, så kan vi ikke forundres over at de moderate muslimene har dårlige kår.

Mvh Magnus

Magnus.. Jeg klare ikke helt å følge den tankegangen din...Ideologien i islam ville vel ikke forandre seg om alle vestlige land sluttet å handle med araberstater  ?

De ville nok få mindre penger til våpen o.l.,men det ville nok heller trigge hatet mot vesten..Det har vi sett før..Da hadde det blitt mer "de og oss",og skyttergravstanker ville florert...tror jeg..

Det finns mye handel på kryss og tvers i verden,men det rokker vel ikke mye ved religioners innhold ...eller menneskers måte å utøve dette på ...

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: ikke så enkelt

Publisert over 11 år siden
19.06.10 kl. 12:24 skrev Rune Holt:

Magnus.. Jeg klare ikke helt å følge den tankegangen din...Ideologien i islam ville vel ikke forandre seg om alle vestlige land sluttet å handle med araberstater  ?

De ville nok få mindre penger til våpen o.l.,men det ville nok heller trigge hatet mot vesten..Det har vi sett før..Da hadde det blitt mer "de og oss",og skyttergravstanker ville florert...tror jeg..

Det finns mye handel på kryss og tvers i verden,men det rokker vel ikke mye ved religioners innhold ...eller menneskers måte å utøve dette på ...

Hei Rune.

Det er vel to ting som vi har ulike syn på. For det første virker det for meg som om du ser på islam som en monolittisk (er ikke det ordet?) størrelse. Du ser den kun som en ideologi, og virker ikke å ha rom for at noen grupperinger innenfor den muslimske verden oppfatter og utlever religionen sin annerledes. Hvordan vi bedømmer religionens grunnlegger er et annet spørsmål, og jeg mistenker vel at vi begge ikke opplever nevnte profet veldig positivt. For meg blir det likevel viktig å påpeke at mange muslimer ikke ønsker det voldelige islam som grunnleggeren samt en del andre i dagens verden står for.

Det andre er spørsmålet om handel og økonomi. Jeg sier vel ikke at man skal kutte all handel i seg selv, men snarere at man må løfte fram menneskerettighetene som en helt naturlig del av internasjonalt samarbeid (inkludert handel). Problemet med handelen er at inntektene går i lommene til de ekstreme (samt noen overdådige hoteller osv. bl.a. i emiratene). De styrtrike araberne må lære at voldelig islamisering av verden ikke er veien å gå. På en eller annen måte må menneskerettigheter løftes fram slik at denne trenden kan snus. Mye av problemet ligger i Vestens egen falske omgang med menneskerettighetene. USA har f eks ikke bare støttet Saudi Arabia, de har også støttet Taliban og Saddam, samt mange reaksjonære regimer i Latin-Amerika. Demokratiet fremmes ikke slik.

Mvh Magnus

Kommentar #10

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Det ser dystert ut

Publisert over 11 år siden

Jeg innrømmer at det ikke ser bra ut. Det skriver jeg også i innlegget. Den vestlige verden har hatt et alt for lettvint og for godt samarbeid med den arabiske verden siden 60- 70-tallet. Vi har hjulpet dem på mange måter, f.eks økonomisk og teknologisk, og vi har krevd for lite igjen. Faktisk er det slik at Europa har fått flere krav som velvillig har akseptert: Store innvandringsbølger fra deres land og en omskriving av Europas historie og om Islam i historiebøkene. 

Jeg er ikke en optimist. Jeg tror det vil bli borgerkriger fremover i Europa pga de store ghettoiseringene av innvandrere, og spesielt da muslimer. Jeg tror også etterhvert at etniske europeere vil se seg lei av politikere som ikke ønsker deres eget beste (åpenbart), og derfor danner etniske europeere sine egne gjenger for å hanskes med innvandrergjene som blant annet gruppevoldtar europeiske jenter. Hundrevis av områder i Frankrike i dag er det muslimske "no go areas", der ikke-muslimer risikerer livet om de går inn i. I lengden er dette uakseptabelt og ghettoene øker i rekordfart. Så gruppesammenstøt tror jeg er uungåelig. På samme tid kan det hende at noen land sakte men sikkert blir tatt over av muslimer gjennom politikk og demografi. 

I fremtiden kan kanskje se for oss et muslimsk Frankrike med atomvåpen. Det vil nok med stor sannsynlighet også da ha innført eller innføre sharia.

Oppi alt dette, må vi likevel støtte moderate muslimer. Jeg har lett, og det er ikke mange lys i tunnelen. Ett av dem er altså Muslims Against Sharia (det største lyset), andre er demokratiske muslimer i Danmark (ekte demokrater siden de går i mot sharia), og så har vi f.eks Arabs for Israel. 

Det kan være lurt å trekke dem frem, både for å vise ikke-muslimer at det finnes noen der som ønsker forandring, men også for å vise muslimer det så de har noe å tilslutte seg til. 

Kommentar #11

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

Mot shariah?

Publisert over 11 år siden

Hei Martin!

Mye fint i dette innlegget. Jeg er helt enig i at det er en helt håpløs oppgave å bekjempe islam som sådan, slik noen vil. Da slåss man mot 1.6 milliarder mennesker, og den kampen kan man ikke vinne.

Bare én ting jeg vil kommentere. Du refererer til "muslims against shariah", og hevder at det er de og deres likesinnede som er "moderate muslimer". I så fall er det bare en bitteliten og marginal minoritet av de troende muslimene som kan kalles "moderate muslimer".

Enhver troende muslim vil nemlig si at han ønsker å FØLGE shariah. Men det er ikke det samme som at han ønsker å innføre shariah i lovverket. Shariah betyr etymologisk "veien til vannkilden", og tolkes av mange muslimer i dag som "veien til Gud". Shariah er rett og slett guds vilje for mennesker (slik muslimer forstår det). Når muslimer ikke drikker alkohol følger de shariah. Når muslimer venter med sex til ekteskapet følger de shariah. Når muslimer forsøker å behandle andre med respekt følger de shariah.

Det vil være helt meningsløst for de fleste troende muslimer å si at de er "mot shariah". Spørsmålet er, i forhold til å leve i en demokratisk og liberal stat som vår, om de ønsker å innføre shariah i lovverket? Det vil si: Skal det være tillatt å selge alkohol? Skal kvinner arve halvparten så mye som menn? Osv. Noen sier ja, noen sier nei. De som sier nei mener jeg vi kan kalle "moderate muslimer". I Norge utgjør de moderate muslimene, i følge denne definisjonen, 87 prosent. I følge en undersøkelse fra 2006, hvertfall.

Og noen vil si at de ønsker shariah i lovverket, men de forstår dette omtrent som KrF: Som grunnleggende verdier. De ønsker ikke de tradisjonelle bestemmelsene om arverett osv, men ser på shariah som generelle prinsipper om rettferdighet, likhet og så videre. De er også moderate etter mine begreper.

Forøvrig så anbefaler jeg deg å lese "Who speaks for Islam". Det er den største spørreundersøkelsen blant muslimer noensinne, der du får grundig dokumentert hva verdens muslimer faktisk mener.

Kommentar #12

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: Mot shariah?

Publisert over 11 år siden
19.06.10 kl. 15:24 skrev Olav Elgvin:

Hei Martin!

Mye fint i dette innlegget. Jeg er helt enig i at det er en helt håpløs oppgave å bekjempe islam som sådan, slik noen vil. Da slåss man mot 1.6 milliarder mennesker, og den kampen kan man ikke vinne.

Bare én ting jeg vil kommentere. Du refererer til "muslims against shariah", og hevder at det er de og deres likesinnede som er "moderate muslimer". I så fall er det bare en bitteliten og marginal minoritet av de troende muslimene som kan kalles "moderate muslimer".

Enhver troende muslim vil nemlig si at han ønsker å FØLGE shariah. Men det er ikke det samme som at han ønsker å innføre shariah i lovverket. Shariah betyr etymologisk "veien til vannkilden", og tolkes av mange muslimer i dag som "veien til Gud". Shariah er rett og slett guds vilje for mennesker (slik muslimer forstår det). Når muslimer ikke drikker alkohol følger de shariah. Når muslimer venter med sex til ekteskapet følger de shariah. Når muslimer forsøker å behandle andre med respekt følger de shariah.

Det vil være helt meningsløst for de fleste troende muslimer å si at de er "mot shariah". Spørsmålet er, i forhold til å leve i en demokratisk og liberal stat som vår, om de ønsker å innføre shariah i lovverket? Det vil si: Skal det være tillatt å selge alkohol? Skal kvinner arve halvparten så mye som menn? Osv. Noen sier ja, noen sier nei. De som sier nei mener jeg vi kan kalle "moderate muslimer". I Norge utgjør de moderate muslimene, i følge denne definisjonen, 87 prosent. I følge en undersøkelse fra 2006, hvertfall.

Og noen vil si at de ønsker shariah i lovverket, men de forstår dette omtrent som KrF: Som grunnleggende verdier. De ønsker ikke de tradisjonelle bestemmelsene om arverett osv, men ser på shariah som generelle prinsipper om rettferdighet, likhet og så videre. De er også moderate etter mine begreper.

Forøvrig så anbefaler jeg deg å lese "Who speaks for Islam". Det er den største spørreundersøkelsen blant muslimer noensinne, der du får grundig dokumentert hva verdens muslimer faktisk mener.

Hei Olav. Takk for det =) 

Ok, du kommer med et godt poeng om sharia, og at det også kan ha en ikke-politisk side - det er selvsagt viktig å få frem i spørreundersøkelser blant muslimer, slik at vi får svar på det vi faktisk spør etter. Og undersøkelsen fra Norge viser at et klart mindretall av muslimer i Norge ønsker å innføre det i lovverket. Det er veldig bra, sammenlignet med mange andre land i Europa. 

Nå mener jeg at man skal ha gode rasjonelle grunner for å i det hele tatt kunne blande religion og politikk i noen tilfeller. F.eks når vi snakker om spørsmål som har med menneskeverd å gjøre (tenker da f.eks på abort-debatten), så er det klart at vi må begrunne menneskeverdet i noe vi ikke kan bevise. Vi må begrunne det i filosofi eller religion. Så å avfeie religion fullt og helt mener jeg blir litt for dumt. 

Men når man bruker religion for å fremme lover som begrenser andre menneskers frihet, uten noe som helst rasjonelt grunnlag - da tenker jeg f.eks på KrF som helst skulle sett at homofile ikke fikk gifte seg eller adoptere barn - så er dette i mine øyne ikke moderat. Jeg anser dermed ikke mitt tidligere parti, KrF, som moderat bare så det er sagt. 

Men selvsagt er sharia, for de muslimene som ønsker å ha det i noe regelverk, adskillig mer konservativt enn KrF noengang kommer til å bli. 

Skal sjekke ut den artikkelen du lenker til =)

Kommentar #13

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

en liten rettelse

Publisert over 11 år siden

(rettelse: KrF mener selvsagt selv at de har rasjonelle og gode grunner for at homofile ikke skal adoptere barn f.eks. Men som jeg har vist til i en artikkel jeg har skrevet om politikk,tro og homofili, så stemmer simpelthen ikke påstandene om at barna får et dårligere liv med foreldre i enkjønnede forhold enn de hadde fått med foreldre i tokjønnede forhold). 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere