Martin Drange

126

Om steinkasting

Publisert: 29. mai 2010

Å kaste steiner omtales på ..litt forskjellige måter i muslimske og i kristne skrifter. Vi kan se på to, noe ulike,  eksempler.

“Mester. Denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?”

“Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne”, sa Jesus. Samtlige skriftlærde og fariseere trakk seg bort, og Jesus sa til kvinnen: “Heller ikke jeg fordømmer deg.”

Kilde: Johannesevangeliet

En kvinne ble gravid som følge av sex utenfor ekteskapet. Hun oppsøkte da Muhammed og spurte hva hun skulle gjøre. Muhammed avviste å tilgi henne. Hun oppsøkte ham igjen, og han ba henne komme tilbake etter å ha født barnet.

Hun gjorde det, og ble da bedt om å amme barnet til det ble avvent fra brystmelk. Da tok Muhammed fra henne barnet og overlot det til en annen muslim. Profeten foreskrev da sin straff for kvinnen:

Hun ble gravd ned til over brystene, og Muhammed kommanderte andre til å steine henne til døde.

Kilde: En anerkjent hadithsamling, Sahit Muslim, utgitt av forlaget Kitab Bhavan i år 2000.

Kommentar #1

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Oppretting av ære

Publisert over 11 år siden

Da dreier det seg ofte om å gjenopprette mennenes og familienes tapte ære.

Dagens straffelov gir «oppskrift » på hvordan man steiner en person som har begått utroskap. Ifølge paragraf 104 i straffeloven skal steinene ikke være så store at den dømte blir drept etter «bare» ett eller to treff. De skal heller ikke være for små. Menn skal graves ned til hoftene. Kvinnene derimot helt opp til brystene. Om en person klarer å komme seg opp av «graven», skal han eller hun slippe videre straff. Men det er sjelden kvinner har klart å komme seg fri.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere