Martin Drange

126

Det skurrer hos IMDI

Publisert: 20. mai 2010

I forgårs var jeg på folkemøte om integrering i Grieghallen, arrangert av integreringsminister Audun Lysbakken. En av panelets deltagere, representant for KIM Hordaland, Ranjan Chrisantaher, snakket om hvor trist det var at “mediene lager et negativt bilde av innvandrere”. Jeg la merke til at det var ingen som motsa dette.

Før jeg går inn på påstanden til Chrisantaher, er det greit å informere litt om KIM. På deres nettsider står det at: “KIM er et regjeringsoppnevnt utvalg som gir råd til myndighetene i minoritetsspørsmål”. Det er derfor en organisasjon som blir gitt stor legitimitet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet konkluderer logisk nok også slik KIM gjør, i sin årsrapport.Da burde selvsagt den påstanden KIM og IMDI kommer med være objektiv og riktig. Men er den det?

Jan Arild Snoen skriver på Minerva at de gruppene som fremstilles negativt, faktisk også er de med størst problemer i forhold til jobbmarked, kriminalitet og integrering. Han undrer seg derfor over IMDIs påstander.

Så da kan man spørre seg hvorfor det er så politisk korrekt å snakke om en “medieskapt stigmatisering” – når den simpelthen er en stråmann.

Dette gjelder også i forhold til Islam.

IMDI kritiserer også mediene for å skrive mange artikler om Islam, men er det særlig rart når islamismen vokser flere steder? Bare spør Ed Husain.

Og la oss se på noen punkter i forhold til problemer med Islam i Europa (mange flere kunne blitt lagt til):

  • Yringsfrihetens trange kår, nylig demonstrert ved angrepene mot Lars Vilks og mangeandre kunstnere.
  • Det faktum at over  60 prosent av muslimske skoler i Storbritannia har tilknytning til islamsk fundamentalisme.
  • Det faktum at de største moskèene i Norge har forbindelser med islamistpartier og selger islamistisk litteratur.
  • Det alarmerende faktum at det foregår en islamistisk vekkelse blant ungdom flere steder i Europa , og islamske ghettoer vokser,(se til Danmark, Frankrike og Storbritannia spesielt)noe som kan vises ved sitatene under:

“Morten Thomsen Højgaard har skrevet en doktorgradsavhandling om det religiøse cyberspace. Han forteller at det er et muslimsk ungdomsopprør på gang som er så vidtrekkende at det kan sammenlignes med Luthers reformasjon av den kristne kirke: “Akkurat som Luther vil de unge muslimene også tilbake til troens opprinnelige utgangspunkt. De vil lese de gamle skriftene og frigjøre seg fra de tradisjonelle tolkningene, og her gir nettet muligheter til å søke de tolkninger som innenfor noen snevre rammer passer den enkelte. Det betyr ikke at tolkningen av Koranen blir mer liberal og frisinnet. Tvert i mot er det forbundet emd en autoritær, reaksjonær og fundamentalistisk tolkning” (“Islamister og naivister”, Karen Jespersen og Ralf Pittelkow side 82).

“Det er mye mindre integrering i dag enn det var for en generasjon siden (i Storbritannia). Og det vil bli enda mindre i fremtiden hvis den aktuelle utviklingen fortsetter”, sier Patrick Sookhdeo, som er leder av The Institute for the Study of Islam and Christianity “(ibid.  side 90).

Det er at godt dokumentert i “Islamister og naivister”. Det IMDI altså foreslår er at mediene IKKE skal ta opp de problematiske sidene ved Islam og en del muslimers holdninger.

Igjen spør jeg: Hvorfor? All viten og all fornuft forteller oss at Islam må tas på alvor – ikke mindre, men mer.  Fordi en fundamentalistisk tolkning vinner frem.

Og man blir ikke kvitt problemer ved å benekte dem.

Kommentar #1

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

sammenblanding

Publisert over 11 år siden

Du blander sammen innvandring og muslimer og gjør dem til en gruppe .

Innvandrere er folk fra alle andre land enn Norge og det er en stor og mangfoldig gruppe.

Frykten for Islam bør taes opp som et eget separat emne.

Kommentar #2

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Jeg "blander sammen" innvandring og Islam fordi det er disse tingene IMDI tar opp er problemet med mediene. 

Kommentar #3

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: ..

Publisert over 11 år siden
21.05.10 kl. 16:24 skrev Martin Drange:

Jeg "blander sammen" innvandring og Islam fordi det er disse tingene IMDI tar opp er problemet med mediene. 

"Igjen spør jeg: Hvorfor? All viten og all fornuft forteller oss at Islam må tas på alvor – ikke mindre, men mer.  Fordi en fundamentalistisk tolkning vinner frem.

Og man blir ikke kvitt problemer ved å benekte dem."

Dette er ditt sitat.

Møtet i grieg hallen handlet ettersom jeg skjønte om : intergrering...

(ikke av spes. muslimer da får jeg håpe, men av innvandrere generelt)

Kommentar #4

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

.

Publisert over 11 år siden

Mai, det var det han sa på det møtet som gjorde meg klar over også det IMDI mener. Derfor.

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: RE: ..

Publisert over 11 år siden
21.05.10 kl. 17:52 skrev Mai-L. Hauger:21.05.10 kl. 16:24 skrev Martin Drange:

Jeg "blander sammen" innvandring og Islam fordi det er disse tingene IMDI tar opp er problemet med mediene. 

"Igjen spør jeg: Hvorfor? All viten og all fornuft forteller oss at Islam må tas på alvor – ikke mindre, men mer.  Fordi en fundamentalistisk tolkning vinner frem.

Og man blir ikke kvitt problemer ved å benekte dem."

Dette er ditt sitat.

Møtet i grieg hallen handlet ettersom jeg skjønte om : intergrering...

(ikke av spes. muslimer da får jeg håpe, men av innvandrere generelt)

Nettopp fordi det viser seg at innvandringen av muslimer har ført til integreringsproblemer,blir dette tatt opp...Er det så merkelig...? Innvandrere fra vesten innretter seg lett til vår kultur,noe som viser seg å være vanskelig for muslimer ....Fordi deres kultur og ideologi er en motpol til vår vestlige kultur...Hvorfor er du så livredd for at muslimer skal bli stigmatisert..? Det er noe de klarer utmerket godt på egenhånd...Men ,selvfølgelig må vi late som at alt er såre vel...og dra lua ned over øya og rope ....:Toleranse..toleranse...toleranse...til krampa tar oss.....

Kommentar #6

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: RE: RE: ..

Publisert over 11 år siden
22.05.10 kl. 08:39 skrev Rune Holt:21.05.10 kl. 17:52 skrev Mai-L. Hauger:21.05.10 kl. 16:24 skrev Martin Drange:

Jeg "blander sammen" innvandring og Islam fordi det er disse tingene IMDI tar opp er problemet med mediene. 

"Igjen spør jeg: Hvorfor? All viten og all fornuft forteller oss at Islam må tas på alvor – ikke mindre, men mer.  Fordi en fundamentalistisk tolkning vinner frem.

Og man blir ikke kvitt problemer ved å benekte dem."

Dette er ditt sitat.

Møtet i grieg hallen handlet ettersom jeg skjønte om : intergrering...

(ikke av spes. muslimer da får jeg håpe, men av innvandrere generelt)

Nettopp fordi det viser seg at innvandringen av muslimer har ført til integreringsproblemer,blir dette tatt opp...Er det så merkelig...? Innvandrere fra vesten innretter seg lett til vår kultur,noe som viser seg å være vanskelig for muslimer ....Fordi deres kultur og ideologi er en motpol til vår vestlige kultur...Hvorfor er du så livredd for at muslimer skal bli stigmatisert..? Det er noe de klarer utmerket godt på egenhånd...Men ,selvfølgelig må vi late som at alt er såre vel...og dra lua ned over øya og rope ....:Toleranse..toleranse...toleranse...til krampa tar oss.....

 Ta gjerne opp muslim frykt, men det går da vel ann å skille mellom det og snakk om innvandrere generelt!!!??  Eller er det fryktelig vanskelig å forstå at det ikke er en og samme sak....?

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: RE: RE: RE: ..

Publisert over 11 år siden
22.05.10 kl. 12:49 skrev Mai-L. Hauger:22.05.10 kl. 08:39 skrev Rune Holt:21.05.10 kl. 17:52 skrev Mai-L. Hauger:21.05.10 kl. 16:24 skrev Martin Drange:

Jeg "blander sammen" innvandring og Islam fordi det er disse tingene IMDI tar opp er problemet med mediene. 

"Igjen spør jeg: Hvorfor? All viten og all fornuft forteller oss at Islam må tas på alvor – ikke mindre, men mer.  Fordi en fundamentalistisk tolkning vinner frem.

Og man blir ikke kvitt problemer ved å benekte dem."

Dette er ditt sitat.

Møtet i grieg hallen handlet ettersom jeg skjønte om : intergrering...

(ikke av spes. muslimer da får jeg håpe, men av innvandrere generelt)

Nettopp fordi det viser seg at innvandringen av muslimer har ført til integreringsproblemer,blir dette tatt opp...Er det så merkelig...? Innvandrere fra vesten innretter seg lett til vår kultur,noe som viser seg å være vanskelig for muslimer ....Fordi deres kultur og ideologi er en motpol til vår vestlige kultur...Hvorfor er du så livredd for at muslimer skal bli stigmatisert..? Det er noe de klarer utmerket godt på egenhånd...Men ,selvfølgelig må vi late som at alt er såre vel...og dra lua ned over øya og rope ....:Toleranse..toleranse...toleranse...til krampa tar oss.....

 Ta gjerne opp muslim frykt, men det går da vel ann å skille mellom det og snakk om innvandrere generelt!!!??  Eller er det fryktelig vanskelig å forstå at det ikke er en og samme sak....?

Mai...Årsaken er nok at når ordet innvandrer blir nevnt,tenker alle på ikkevestlige,for det er de som gjør vesen av seg...DE andre innretter seg i vår kultur uten å merkes,og det går smertefritt..

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere