Lise Tostrup Setek

5

Oppfatning av seksualitet

Publisert: 12. apr 2010

Allerede på 300-tallet e. Kr. begynte kirken rundt Middelhavet  å operere med at det var bedre med uskyld (virginitet) både for menn og kvinner. Denne uskyld sprang ut av forskjellige kilder i antikken, bl. a. fordi greske, frie menn foretrakk seksuelt samkvem med menn, mens samleie med kvinnen man gifte seg med hadde den hensikt å sikre en arving for eiendom (enten gods på landet eller stor bolig i byen). Denne praksis avspeiles i Symposion, og lot seg ikke utrydde så lett. Dessuten hadde man fra Egypt og den syriske ørken ørkenmødre og fedre som bedrev en type ekstrem kroppsdisiplinering som står i kontrast til den jødisk-kristne arv hvor seksualliv, kvinners graviditet og barnefødsler ble priset. Den tidlige kirke regnet kroppen som tempel for Guds hellige ånd, og at seksuallivet også ble helliget ved Guds ord og bønn; som en stor gave, slik etterkommere var vel ansett (dog særlig gutter, som hadde arveretten). Man var en liten gruppe, trengte å bli mangfoldige.

Kvinners virginitet hadde naturligvis med menns usikkerhet i forhold til farsskap å gjøre. De fleste kontrollmekanismer fra menns forhold til kvinner stammer fra dette opplagte faktum.

Med den banebrytende nye erkjennelse som kvinners reproduktive autonomi skaper, vil kultur og religiøse uttrykk etterhvert måtte finne nye metaforer som er sakssvarende.

Vi lever på en klode hvor overbefolkning truer og millioner lever i ekstrem fattigdom. Dette bør alle mmenesker av god vilje ha for øye så vi kan søke å fremme en ansvarlig etikk, også  en seksualetikk som er både realistisk og adekvat for vår globale situasjon. 

Mot et slikt bakteppe blir det både trist og skremmende at Den katolske kirke har systematisert en type seksualforakt som kan lede til dobbelmoral og kriminelle akter i et hermetisk lukket rom.

Vi venter fortsatt på enda mer radikal utlufting og offentlig debatt fra Den katolske kirkes lederskap, slik at det gode økumeniske samarbeid vi har i Norge ikke tar skade av dagens meget triste tilstand i vår "storesøster"kirke. 

Lise Tostrup Setek

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere