Arja Larsen

44

"Jeg er korsfestet med Kristus"

Publisert: 3. apr 2010

Jesu korsfestelse, død og oppstandelse er sentrale sannheter i kristen tro. Men Det nye testamente taler også om vår korsfestelse, død og oppstandelse sammen med Jesus Kristus. Vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham. Vi døde med Kristus, og som Han ble oppreist fra de døde, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Rom 6. Efeserbrevet nevner titalls av ganger livet i Kristus, altså oss forenet med Ham i Hans død og oppstandelse. Alle brever dreier seg om dette nye livet, nærer det med formaninger til det gode og advarer mot det onde. Med andre ord: Korsfest den gamle natur, la den dø, og la det nye menneske stå opp med Kristus.

Gjør en stikkprøve: Åpne Bibelen på slump i brevene i NT. Gjør det noen ganger og les tilfeldig noen vers. Hvor ofte tales det om dette nye livet i Kristus?- -  Kanskje oppdager du som jeg  at det er et sentralt tema overalt!

I Romerne 6 - 8 fordyper Paulus seg  i å skildre veien til det nye livet i Kristus og nevner korsfestelsen av vårt gamle menneske. I Galaterbrevet vitner han at han er korsfestet med Kristus, han lever ikke lenger selv, men Kristus lever i ham. Gal 2, 20. Videre i samme brevet gjentar han: "De som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster." 5,24. Dernest roser han seg av Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for ham, og han for verden. 6,14.

Også Jesus taler om å bære sitt kors og følge Ham, om å miste sitt liv og finne det. Ordet om å være korsfestet med Kristus må ha noen praktisk betydning for oss i dag. Saltet har mistet sin kraft i dagens Laodikea-kristendom. Har det noe med fraværet av det praktiske korset  i våre liv å gjøre? Hva vil det si å være korsfestet med Ham?

Kommentar #1

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Å "dø" fra seg selv.

Publisert over 11 år siden

So langt min forstand rekker mener jeg du har forstått noe som er svært sentralt. Jeg har støtt på mange måter å formulere dette temaet på. Selv finner jeg det beste begrepet for det du skriver om i den kristne mystikertradisjonens begrep "avsondrethet." Som mystikeren Meister Eckhart sier:"Derfor måtte Gud dø, for (å vise) at vi måtte dø fra oss selv." Avsondrethet er å dø fra seg selv og det mennesket tilpasningen til denne verden har gjordt en til, ens karakter som i sitt vesen er bygget på frykt. Begrepet er nært beslektet med "å fornekte seg selv"  Tømme sin sjel for "hele seg" så den kan bli fylt av Gud. Eckharts formel: "Vær på din post overfor deg selv og når du oppdager deg: oppgi det" Spennende men enormt stort tema for en liten bloggerkomentar! Dette som et spedt forsøk på å verdsette ditt bidrag!  

Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Å dø fra seg selv

Publisert over 11 år siden

Til Mons Henrik Slagsvold

Hjertelig takk for din verdifulle kommentar og formidlingen av Eckharts tanker. Å dø fra seg selv er en stille prosess og jeg opplever hans formaning oppmuntrende. Å være korsfestet med Kristus har med lidelse å gjøre, indre lidelse for ikke å synde. I den naturlige dødsprosessen er det en fase der man aksepterer at man må dø. Å oppgi seg selv inneholder denne holdningen. Det dreier seg om indre frivillighet. Jesus sier at ingen tar Hans liv, men Han gir det av seg selv. Det er vel noe av dette du belyser i ditt eget innlegg fra i går, å ønske vanskeligheter velkommen? Å ta dem imot frivillig.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere