Arja Larsen

44

Å utvikle evnen til å høre

Publisert: 26. okt 2013

 Vi kan sammenligne vår ånd og vår samvittighet med et radioapparat som er på, når vi kommuniserer med Gud. Hvis hjertet ikke er ren, blir kommunikasjonen fargelagt av hjertets urenhet. "De rene av hjertet skal se Gud," sier Jesus.

Gud har bestemt at troen er middelet, strømmen som gjør forbindelsen levende og mulig. Når det gjelder tro, dreier det seg ikke bare om å tro på Guds eksistens eller å tro på Jesus som sin Frelser, men det går ut på å tro og respektere det Han sier. Altså kvaliteten av forholdet til Gud beror på hjertets renhet og  troen på Hans ord. Da er det viktig å høre hva Han sier, og med en innstilling og en beredskap av å gjøre det man hører. Denne innstillingen kan sammenlignes med antenner som tar imot signaler. "Om noen vil gjøre Guds vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud.." sier Jesus.

Hva er Guds røst? Hvordan kan man høre den? For min del trenger jeg å få mine ører vekket for å høre, mer og mer, og hele tiden. Altså å leve i en våken tilstand. Det står om å trene opp sine sanser til å skjelne mellom godt og ondt. Å trene er jo å gjøre samme sak om igjen. Jeg har noen få dyrebare erfaringer, som har gitt meg litt forståelse om retningen i Guds måte å formidle seg til mennesker.

Jeg savner ikke å høre Guds røst med fysiske ører. Et bibelord som har blitt levende kan ha klargjort Guds vilje i min livssituasjon for mitt indre. Løseordet har løst stemningen, gitt hvile i hjertet og frigjort. Guds ord kommer, når nøden og egen avmakt er blitt åpenbar for hjertet, og man henvender seg til Gud. Hvis ordet da ydmyker, løfter det opp samtidig. Ånden og målet med Guds ord og vilje med oss er "liv og det i overflod", men ofte ved prøver og vanskeligheter.  Satans mål er "å stjele og drepe og ødelegge", og som regel ved forskjellige tilbud og fristelser. Når vi mottar Guds ord i vår nød, opplever vi at det frigjør. Satan lover også frihet, men den følges av fangenskap. Gud vil lære oss å vente, å bie på Ham, å bli tålmodig. Satan lover goder her og nå, og det haster.

I denne overflodstiden er erfaringen at man synes man klarer uten Gud. Opplevelser om Guds inngripen og hjelp i livet kan være få, fordi vi opplever så lite nød. Også i nøden søker vi ofte først hjelp av andre mennesker og institusjoner. "Herrens ord er sjeldent" i våre dager. Ofte søker vi Gud i himmelen først i ytterste nød, når sykdom og dødsfall inntreffer.

Er vi medlemmer i Laodikeamenigheten? Åp 3:14-22.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere