Pål Georg Nyhagen

224

Den trojanske hesten: Mammon i kirkelige brudeklær

Både Vårt Land og NRK melder at det førstkommende helg skal holdes moteoppvisning av brudekjoler i Stavanger Domkirke. Kirkens folk tror dessverre ikke lenger helt på kraften i evangeliet, men kompenserer med kommersielle evenementer og keiserklær.

Publisert: 22. okt 2013

Jeg vil bestemt hevde at moteshow, brudekjoleoppvisning og andre kommersielle evenementer i en kirke er et grovt feilgrep og klart misbruk av kirkerommet. Brudekjolen som sådan hører for øvrig hjemme på den kvinne som gifter seg i nået i kirken og viser hennes glede og takknemlighet over det hellige som er i ferd med å fullføre rammen om hennes og mannens ekteskap og felles liv. Ikke som ytre og overfladisk ledd i en mote-oppvisning av brudeklær i kirkerommet. Kirken lukker seg selvsagt ikke ut fra samfunnet om den er tro mot sitt vesen som Kristus kirke. Det er faktisk akkurat her den qua Kristi kirke åpner seg mot verden; hvor den er tro mot sitt vesen som Kristi legeme. Om "folk flest" finner kirken irrelevant, så skal ikke det innebære at kirken endrer sitt vesen og trer frem på bekostning av sin identitet. Om folk i sin selvtilfredshet og mette sløvhet ikke vil ha Guds tros- og livsgave, så er det trist nok - for all del; men det er ikke nødvendigvis kirken det er noe galt med i tilfelle? Å lokke folk inn i kirken ved hjelp av et slikt mote- eller brudekjoleshow er faktisk å prostituere seg. Tilby det sanne og gode under falskt flagg og slik fremstå på feil premisser: Intet mindre. Kirken skal altså ikke gjøre seg til "skjøge" som det står skrevet for om mulig å lokke noen nye inn gjennom irrelevante og kommersielle virkemidler som f.eks. en mote-oppvisning. Dette er å grovt undervurdere Den hellige Ånds virke i kirkerommet og dermed også å ikke som budbringer fremme Kristus/Gud med åpne kort og med sanne rette midler.

Kirken kan aldri fornyes gjennom å ta til seg det som ligger utenfor; gjennom å popularisere seg og pakke inn for om mulig å skape en viss nysgjerrighet. Verken Jesus, disiplene, personer i kirkehistorien, søkte sympati og det å være populær for om mulig "å skape litt nysgjerrighet for kirken": Snarere resulterte deres tro, tydelighet og engasjement enkelte ganger i det motsatte, nemlig i antipati og betydelig motstand. D.v.s. evangeliets puls i deres årer, og sannhetskrav resulterte ikke sjeldent først i en viss distansering og marginalisering. Forfølgelse og mobbing av kirken og de kristen er dessverre noe kirken kjenner godt til gjennom historien. Slik vokste paradoksalt nok evangeliet. Kirken og den kristne tro kom massivt og sant tilbake senere; i tråd med og belivet av Herrens Ånd selv. Disiplene og de troende våget og ville betale prisen for det å formidle evangeliet belivet av Den Hellge Ånd, inkludert det å marginaliseres og utstøtes. Så viste det seg som før at Gud ikke var avhengig av menneskers maktsymboler og sympatiskapende lokkemidler, av deres maktstrukturer eller av å bøye seg etter folkets krav. Kirken er som treet; det er kun fra røttene den får liv.

Men i dag er kirkens ledelse i helt potsatt posisjon: Den makter ikke den minste form for upopularitet og stigmatisering. Fremfor på forvalte evangeliet og bære frem budskapet med de omkostninger dette vil og må få til tider, så vender man kappen feigt etter vinden. Kirken har blitt et speil av det sosialt- og politisk korrekte.

Kun gjennom å vende oss mot vår opprinnelse og våre røtter kan vi igjen reellt fornyes fra dagens sløvhet og eventuelle avveier, og slik forstå hvor vi egentlig er underveis hen. Resultatet av denne veltilpassede parfymerte og troskyldige prostitueringen er ikke at flere søker til tro og kirke, men at likegyldigheten øker: Folk har ikke fått noen impuls som  leder dem til kirke, snarere har de kun fått bekreftet de holdninger og posisjoner de allerede bærer. Kirken skiller seg ikke ut, men fremstår som et speil av samfunnets verdier og sosiale- og politiske korrektheter.

Noen kristen tro og kirke trenger folk selvsagt ikke for å opprettholde det de allerede sympatiserer med og mener: Det eksisterer nemlig allerede en velfungerende diskurs og begreper i samfunnet som godt nok legitimerer deres syn og standpunkter. De trenger ikke kirkens sådanne; det eneste de har oppnådd er nok en gang bekreftelser, idyll og koselighet - også fra kirken. Så er endelig alt i orden, og ingen holder den indre uro og de isfri havner åpne. Folk sympatiserer slik med kirkens meninger og virkemidler, men det blir værende med dét, den distanserende tilfredshet: Fordi kirken speiler dem selv. Kirken vekker ingen lenger den bidrar desto verre gradvis til tornerosesøvnen. Kirken er ikke lenger noen virkende surdeig; men et konserveringsmiddel for overflate, sansenytelser forbruk og likegyldigheten. Kirkens ledelse vil ha i pose og sekk: Fremstå som Kristi kirke og med evangeliet på den ene siden og være akseptert, godtatt og omfavnes av omgivelsenes sympati på den annen. Men nettopp denne doble agendaen er en umulighet ut fra det sanne Kristi evangelium; kirken bidrar dermed kontinuerlig sakte, men sikkert, til å sløve ned og rive ned nettopp der de skal vekke og bygge opp.

Kirken er altså langt på vei uinteressant, nettopp fordi den ikke lenger av rent engstelighet ikke griper noen personlig. Det er nettopp her det finnes et klart poeng:

Folk flest er nettopp som oftest ute etter bekreftelser og legitimering - derfor er ensrettingen og den totalitære formen for sublim kontroll, nemlig herskerteknisk bruk av begrepet "toleranse" og "kjærlighet" så gjennombrtydende. Ord som egentlig alltid har vært kirkens lede-ord, har nå blitt kulturelt og sosialt omdefinert og tilpasset ad hoc, for deretter å kontrollere kirken med. Slik forgår kirken i egenskap av Kristi legeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #1

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Popularitesjakt.

Publisert rundt 8 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Verken Jesus, disiplene, personer i kirkehistorien, søkte sympati og det å være populær for om mulig

Takk for et kraftfullt innlegg Eriksen. Var ikke "popularitetsjakt" et sentralt trekk i fariseernes karakter som Jesus ytret seg temmelig klart om? 

Kommentar #2

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Søren Aabye Kierkegaard sa det slik;

Publisert rundt 8 år siden

"Kirken har avskaffet kristendommen." ; kanskje mer aktuelt i dag enn på Kierkegaards tid når det kommer til DnK, men likevel helt utenkelig for en politisk polert kirke, - eller mer eller mindre uvesentlig ?

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

PS

Publisert rundt 8 år siden

Dette i Stavanger Domkirke er jo et tegn i tiden: Kirkens ledelse har fullstendig resignert; de våger ikke lenger å fremstå som Kristi kirke. Posisjoner i samfunnet, generell aksept og popularitet er viktigere enn det å våge å stå med det sanne evangelium. For mange har kirken kun blitt en service-etat for de seremonier en selv ønsker som estetiserende garnityr til livets forskjelllige hendelser: Seremonier som har estetikken og kosen som det primære. Det vi ser her i Stavanger Domkirke er dessverre kun enda et symptom og eksempel på denne grøftekjøringen:

Og tragikomisk nok stiller kirken også opp og bekrefter og legitimerer for de utenforstående at det er estetikken som er øverste verdi og prioritet i Kristi kirke. Kirken er langt på vei i ferd med å bli et haleheng for det substansløse, det syntetiske, overfladiske og tomme som preger den postmoderne kirken.

At kirken representerer dybde i egentlig og genuin forstand er det snart ingen som forstår. Og det er i hvert fall ikke menigmanns og folks skyld.

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er intet nytt under solen

Publisert rundt 8 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Fremstå som Kristi kirke og med evangeliet på den ene siden og være akseptert, godtatt og omfavnes av omgivelsenes sympati på den annen. Men nettopp denne doble agendaen er en umulighet ut fra det sanne Kristi evangelium; kirken bidrar dermed kontinuerlig sakte, men sikkert, til å sløve ned og rive ned nettopp der de skal vekke og bygge opp.

 13 Jødenes påske var nå nær, og Jesus drog opp til Jerusalem.

 14 I templet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der.

 15 Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut og deres bord veltet han.

 16 Til dem som solgte duer, sa han: Ta dette bort herfra! Gjør ikke min Fars hus til en handelsbod!(Joh 2:13-16)

Om man ønsker å være en sann Jesu Kristi Kirke, er det bare en ting å gjøre, om man ønsker å følge Mesterens eksempel: Jag hele handelsmenasjeriet ut gjennom dørene...

Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Sukk...

Publisert rundt 8 år siden

Kirken burde akkurat her, ang. saken i Stavanger, bestemt stå imot det mote-, det arrangementsmessige og betydelige kjøpepresset som flere opplever ved bryllupet. Og dermed sagt at "her er det mennesket som er i sentrum". I sentrum for Guds omfavnende og nådefulle kjærlighet. En kjærlighet og aksept som gjelder ALLE; uten å skjele til hvordan samfunnets kalde inhumane finansielle målestokk ellers plasserer deg. Vi i kirken står på din side og bryter bestemt og tydelig med tankegangen at eneste verdighet er kredittverdighet: "Hos oss er bruden og brudgommen velkommen uansett finansielle muligheter og evner. Vi vil ikke fremstå som del av et slikt brudekjoleshow som primært har som agenda å lokke kunder og å selge. Snarere vil kirken fremstå som en klar motkraft til samfunnets forbruksmesssige- og menneskefiendtlige råkjør."

Slik ville kirken ha fremstått med klar sosial profil. Hvilket er en absolutt nødvendig, men selvsagt ikke tilstrekkelig, side av kirkens vesen. Kristus ble født i en fattig stall; utenfor de selvtilfredse og næringsmessige menneskenes segregerende strukturer. I DnK har man desto verre resignert for kreftene og bidrar til dem.

Kommentar #6

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Enda en gang takk til Ole T. Eriksen

Publisert rundt 8 år siden

Det føles så uendelig godt å lese det du skriver, Ole T. Eriksen!          

Dine innlegg er verdt å samle på, og leses om og om igjen.

Det er en del gode poenger jeg kunne tenkt meg å kommentere, men ved nærmere ettertanke står de seg best slik de står. Jeg har likevel intet å tilføye/tilføre.

Skjønt - ett hjertesukk tillater jeg meg: Hva med de menneskene som søker Gud - hvor skal de nå gå for å finne åndelig føde?

Kommentar #7

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Lønnkammeret.

Publisert rundt 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hva med de menneskene som søker Gud - hvor skal de nå gå for å finne åndelig føde?

De skal gå inn i sitt lønnkammer og inn til seg selv spør du meg.

Kommentar #8

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Finnes også noe som heter...

Publisert rundt 8 år siden

... teologisk trojansk hest...

Den gjemmes inne i fag-teologien, som, når den har blitt en akademisk størrelse, og virker og opererer etter akademiske prinsipper på bekostning av Bibelens autoritet, har gjort det akademiske regelverk og tenkemåte til trehest, og gjort alt reformasjonen sto for, i ett slag, ugyldig...

...for den samvittighet som ikke gjenkjenner dette og lar seg lokke av ønske om å sette menneskets tanke over Guds Åpenbaring; mennesket som sin egen gud.  

Vi kan jo lette på trelokket, og peke på LiberalTeolog mens han klipper i Bibelen med metodens sakks.

 

Det kan være til anstøt for en del, at Gud skulle bare ha gitt oss svarene; gjort alt for oss, ingenting mer å si annet enn "å lyde" - uten å ha spurt menneskenaturen om lov først; ikke engang menneskets mening om saken...

... hva da når de skal love noe på vegne av sitt gudebilde, vel vitende om at det er de som skal besørge at dette "noe" skal skje?

... "ikke Deg, Gud, ikke Deg, men Oss."

 

 

Kommentar #9

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Sitat fra Stavanger Aftenblad...

Publisert nesten 8 år siden

"Søndag ettermiddag fikk 350 fremmøtte oppleve en usedvanlig motevisning. Midtgangen i Domkirken var omgjort til catwalk, og den ærverdige middelalderkatedralen var åsted for tidenes første brudeshow."

Og dette i det helligede kirkerommet. Og ut over denne moteoppvisningen ble sågar den kristne bønnen Ave Maria sunget av et kor for å fremme interessen og salget, melder samme avis. Og dette i en kirke med aksept fra den kirkelige ledelse, av alle ting. Bønnen er en helt sentral kristen bønn, kjent fra 1000-1100-tallet allerede. Dette som her skjer illustrerer fremmedgjøring, og en distanse til det hellige, det hellige rom og de hellige tekster som intet mindre er direkte skandaløst. Kirkens språk og innholdet har blitt redusert til etstetikk, garnityr og elementer for kapitalinteressers markedsføringsstrategier. Sykt nok legitimerer kirken dette!

"Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg,

velsignet er du iblant kvinner,

og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds mor,be for oss syndere,

nå og i vår dødstime. Amen."


Ordene, og kirkens nonverbale språk qua hellig bygg ble altså innpakket i mammons sfære for markedsføring og salg. Og det selvsagt til de mer velhavende av folket. Dermed bidrar dessverre og faktisk kirken selv til å tømme kirken for egentlig innhold og mening. Samtidig med at estetikken, det syntetiske og tomhetens kapitalkrefter bekreftet kirken som et likegyldig sted. Finanskreftene er subjektet og det primære; kirken og dens språk er estetikken som fremmer dette første. Kirken som helt substansløs haleheng til overflatens estetiserende menneskefiendltige holdninger og verdier. De med finansiell interesse, gned seg i hendene over denne fantastiske konteksten for sine produkter. SKAM til DnK. SKAM! Dere tramper på det hellige og Kristus selv!

Kommentar #10

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Skammens tid

Publisert nesten 8 år siden

Den Norske Kirke, DNK, er ikke lenger noen kirke. Den er bare et hus med fire vegger som de tror de kan bruke til alt mulig.

Man kunne jo ønske å si til biskopen i Stavanger at han burde gå, og finne seg noe annet å gjøre. Men sukk - det hjelper nok ikke. For han, eller antagelig hun, som kommer etter, er like ille.

Og kirken er jo blitt et demokrati nå - så nå kan alle være med på å bestemme. Det liker de alle sammen. 

Dermed bestemmer ingen. Ingen er hyrde, og alle er like forvirret.

Men det er sikkert mange som syntes at dette var flott. I England er det også mange som synes at gudstjeneste for dyr er flott, og i Danmark flytter man nå mange steder søndagens Gudstjeneste til en hverdag. Det blir flott, for på en hverdag har jo folk flest mye bedre tid enn på en fridag, (ironi).

Fredrikstad domkirke er ikke et hakk bedre. Der har "biskop" Byfuglien dratt inn kaptein Sabeltann med sjørøvere. Andre ganger hanker de inn folk som fremfører tekster fulle av bannord. Men det får passere i kunstens navn. Og så nevner han jo ordet Gud en gang.

Da er det liksom greit.

Mine foreldre snakket mye om den oppløsningens, og (derav) forvirringens tid som lå foran. Vi er allerede midt oppe i den.

Og det kommer mer.

Kommentar #11

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Fra Domkirke til "Robin Hood" kirke?

Publisert nesten 8 år siden

(Selv om jeg er litt treig på avtrekkern for tråden har ligget ute en stund:) - takk for innlegget, Ole T. Eriksen!

Ved å slippe løs catwalken og motekreftene i kirkerommet på denne måten - muligens fristet av de forlokkende leieinntektene til bruk i menighetens eget arbeid (?) - så er det vel bare for DnK å ta den helt ut.

For det finnes sikkert et storkonsern, f.eks Statoil, Telenor eller Hydro, som i disse julebordstider heller kunne foretrekke en annerledes og stemningsfull førjulsfest for sine ansatte - med kirkerommet som ramme for festen. Et neddempet julebord i sakrale omgivelser, for et 6-siffret leiebeløp. En hole-in-one-opplevelse til bedriftens velbehag. Omtrent i samme skål som det på denne årstiden er koselig med peis. Men ironi og satire til side, og ved nærmere ettertanke..

Det er umiddelart ikke vanskelig å være enig med trådstarter i at det markedsbaserte inntoget i kirkerommet har en negativ slagside, men kanskje det også kan danne grunnlaget for en mer systematisk og handlende fattigdomsfokusert kirke? En tjenende "Robin Hood" kirke som tar fra de rike og gir til de fattige.. At Domkirkene rundt omkring i landet kan drive kommersiell utleievirksomhet der leieinntektene i all hovedsak går til fattigdomsbekjempelse i nærområdet, i Domkirkenes by- og brosteins gater.

Kanskje noen andre VD-folk som har refleksjoner rundt dette? 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere