Anders Garbom Backe

9

Ingen likebehandling

Det er gledelig å høre at den nye regjeringen ønsker en likebehandlende livssynspolitikk. Lovnadene i regjeringsplattformen lykkes likevel ikke med denne intensjonen.

Publisert: 21. okt 2013

Høyre og Fremskrittspartiet skriver "Både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat". Det er godt å høre, men dette er ikke troverdig når de beholder «Folkekirke for alle», kristen verdiparagraf i Grunnloven, skolegudstjenester, og gir øremerkede millionbeløp til trosopplæring i Den norske kirke (Dnk). Å beholde dette skaper ikke et «tydelig skille».

Skurrer. At kirkelige instanser, som KA og Kirkerådet, også støtter opp om regjeringens ambisjon om å fremskynde og tydeliggjøre et skille mellom kirke og stat, er óg gledelig. Men noe skurrer også her.

En felles lov for alle tros- og livssynssamfunn er endelig ønsket. Kirkerådets direktør mener likevel det "ikke er noe i veien" for at Dnk fortsatt skal ha særbestemmelser. Dette er for meg selvmotsigende, og stemmer dårlig med likebehandlingsprinsippet.

Det er trist å se at regjeringen ønsker å sikre en «Folkekirke for alle». En kirke kan ikke og bør ikke være for alle. Kirken bør være for kristne, og først da vil den nå «full frihet».

FrPs Anders Anundsen har rett i at religiøse seremonier fortjener positiv omtale, men det er ikke positivt at de tar plass i skoletiden. De elevene som må stå opp og signalisere at de er ikke-kristne, og sitte igjen på skolen mens klassekameratene drar i kirken, opplever ikke skolegudstjenester som noe positivt.

Skryter. Anundsen skryter av at de skal være flinkere til å sikre den kristne kulturarven, men det bør ikke være statens oppgave. Det er en viktig forskjell mellom deskriptivt å anerkjenne den kristne kulturarven, og normativt å legge føringer for Norge som en kristen stat.

Selv som ikke-kristen ser jeg meg selv på mange måter en del av en kristen kultur, men staten må på ingen måte si at det er mer norsk å være kristen, slik de signaliserer nå med kristen verdiparagraf og Folkekirke.

---

(EN VERSJON AV DETTE INNLEGGET STO PÅ TRYKK I VÅRT LAND 15.10.13: s.19 i papirutgaven)

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Tilhører våre kirker bare en del av befolkningen?

Publisert over 8 år siden
Anders Garbom Backe. Gå til den siterte teksten.
Det er trist å se at regjeringen ønsker å sikre en «Folkekirke for alle». En kirke kan ikke og bør ikke være for alle. Kirken bør være for kristne, og først da vil den nå «full frihet».

Hvorfor skal ikke kirkene være for alle, egentlig? Som Jesus sa: Ingen kan stenge meg ute fra min fars hus.

Samfunnets kirkebygg er ofte vakre og staselig praktbygg som er bygget for fellesskapets penger. De ble bygget for å være gudshus for hele befolkningen.

Hvorfor skal de bare være for dem som regner seg som kristne?

Jeg mener det må være hele folkets bygninger, både troende og ikke troende.

Det er vel også grunnen til at nye kirker gjerne bygges som flerbruksbygg, som kan romme mange aktiviteter.

Kirkene bør kunne brukes av mange grupper. Men en viss verdighet bør kreves for å bruke kirkebygget.

På samme måte som skoler som leies ut til andre aktiviteter ikke kan tillate alle typer aktiviteter i skolebygget.

Selv ser jeg frem mot den dagen da gudstjenestene i våre kirker får en form og et innhold som ikke krever at man skal godta visse dogmer og læresetninger som ekskluderer store deler av befolkningen.

Gudstjenestene bør være av så almenmenenskelig karakter at de kan bety noe for alle.

Da kan vi virkelig si at kirken tilhører alle.

Mvh Sverre

 

 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere