Arja Larsen

44

Helhjertet disippelskap eller demonisk ekstremisme?

Troen er bundet til ordet, til å lytte til ordet. "Blind" lydighet er imot dette prinsippet.

Publisert: 20. okt 2013

Jesu disippel Peter hadde en del innvendinger når Jesus vasket disiplenes føtter. La oss lytte til samtalen mellom de to:

Jesus kommer til Simon Peter. Og Peter sier til Ham: "Herre, vasker du føttene mine?" Jesus svarte og sa til ham: "Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det etter dette." Peter sier til Ham: "Du skal slett ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet!" Jesus svarte ham: "Hvis jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg." Simon Peter sier til Ham: "Herre, ikke bare føttene mine, men også hendene og hodet!" Jesus sier til ham: "Den som er badet, trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele.."

Du kan lese hele fortellingen i Johannes evangelium 13: 1- 17.

Legg merke til Peters helhjertethet og absolutthet. Det er flere skildringer om Peter i evangeliene, og ved å lese dem blir vi kjent med en handlingens mann, som først av alle vet og kan. Likevel setter Jesus flere ganger ham på plass.

Det er viktig at vi i vårt kristenliv skiller mellom helhjertethet og ekstremisme. Hvor mye vondt og skade "helhjertede" mennesker har gjennom tidene gjort i Jesu navn!

Bør vi da ikke være helhjertede? Det bør vi, men vi må gjøre det klart for oss hva helhjertethet ikke er. Ved å studere samtaler mellom Peter og Jesus, kommer vi et stykke på vei. Ved et tilfelle, når Peter irettesetter Jesus, når Han taler om sin kommende lidelse, sier Jesus til ham at hans utsagn kommer direkte fra Satan. Matt 16:21-23. Og kirkehistorien forteller om mange mennesker som har trodd at de har vært Guds tjenere, når de har fått sine instruksjoner direkte fra Satan. Akkurat som Peter!

Peter hadde den fordelen at han gikk i Jesu skole, og der ble han formet til å lære å høre sin Mesters røst.

Helhjertet ekstremisme kjennetegnes av blind lydighet. I noen tilfeller kan kristet disippelskap forveksles med dette. Lydighet er jo en viktig dyd i Kristi etterfølgelse. Hva er da forskjellen mellom en skadelig og demonisk innflytelse til lydighet, og lydighet mot Guds vilje? 

Lydighet i bibelsk forstand er hørighet. Det dreier seg altså om først å høre, og å gjøre etterpå. Vi er nødt til å bruke våre sanser. Ettersom vi vandrer i tro, er det sjelden gitt oss å se. Troen er bundet til ordet, til å lytte til ordet. "Blind" lydighet er imot dette prinsippet. Fordi vi vandrer i tro, altså ikke ser, må vi spesielt utvikle vår hørsel, så at vi ved den kan se. Demonisk lydighet er ofte blind, automatisk, maskinell.

Det ekstreme er også typisk for demonisk innflytelse til lydighet. På den ene side overdrives det og  henvises til et liv i askese. På den annen side lokkes det til utskeielser fra det normale og naturlige som Gud har gitt oss mennesker. Paulus beskriver demoners virksomhet og læresetninger slik:

"De forbyr å gifte seg og befaler å avholde seg fra mat som Gud skapte til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten.  For all Guds skapning er god, og ingenting skal forkastes hvis det blir tatt imot med takksigelse, for det blir helliget ved Guds ord og bønn." 1Tim 4:1-5.

 Livets goder er skapt for oss så at vi kan ta dem imot med takksigelse. Men de er ikke ment til å ødelegges i overdrivelse. Måtehold er nøkkelen til en sund bibelsk tankegang og livsførsel. En kristens oppgave i livet er  høyt over et vanlig nytenivå, og krever også et liv i forsakelser og lidelser. Her vil demoner lede en kristen i askese, altså en overdrivelse i forsakelser, eller til den andre ytterligheten, til å tro at lidelse og forsakelser ikke tilhører kristenlivet.

Når vi er hørsomme Guds røst i Hans ord, lærer vi å skille mellom kamuflerte syner og røster, og Guds røst. Ved å bruke våre åndelige sanser trenes dem opp til å skjelne mellom godt og ondt, sannhet og løgn. Jesus selv møtte falskheten blandt annet med ord: "Det står også skrevet."

Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når vi er hørsomme Guds røst i Hans ord, lærer vi å skille mellom kamuflerte syner og røster, og Guds røst. Ved å bruke våre åndelige sanser trenes dem opp til å skjelne mellom godt og ondt, sannhet og løgn. Jesus selv møtte falskheten blandt annet med ord: "Det står også skrevet."

Hei Arja 

Et spendende innlegg, med en god forståelse på balansen mellom galskap og sunnhet. I dette sittatet trekker du frem deler av essensen i forståelsen på Guds ord. Det å skille mellom løgnen og sannheten i Guds ord, I dette ligger den visdom hver enkelt av oss har motatt i ånden som den nyskapning man er blitt i Kristus. Da dukker også et annet spørsmål opp, om man er moden eller umoden i motakelsen av det sunne ordet som er oss gitt, man ser sannheten klarere som moden en som umoden kristen. Derfor skal man alltid være seg selv bevist på hva sannhet er,den enkle samtalen med Jesus som Peter hadde bygde på en tro og en relasjon til den nåde og sannhet Jesus bragte med seg.

mvh

Rune

Kommentar #2

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
"Blind" lydighet er imot dette prinsippet.

Et flott innlegg Arja!

Et annet bilde på dette er de som mener at de selv sitter på den hele og fulle sannheten. En slik blindhet for andre og gode impulser fra Gud, kan føre til en ekstrem besettelse av egen fortreffelighet og egen definerte sannhet.

Kommentar #3

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Demonisk lydighet er ofte blind, automatisk, maskinell.

Får grøsninger! Been there - done that! 

En fint innlegg med kloke tanker, Arja!

:)

Kommentar #4

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det å skille mellom løgnen og sannheten i Guds ord, I dette ligger den visdom hver enkelt av oss har motatt i ånden som den nyskapning man er blitt i Kristus. Da dukker også et annet spørsmål opp, om man er moden eller umoden i motakelsen av det sunne ordet som er oss gitt, man ser sannheten klarere som moden en som umoden kristen.

Takk for kommentaren, Rune! Du mener vel "å skille mellom løgnen og sannheten ved Guds ord"?

Når du skriver om modenhet, tenker jeg, og kanskje også du tenkte på  ord i Hebreerbrevet, før det jeg siterte i innlegget: "Dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. For hver den som bare får melk, er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn, men fast føde er for dem som er fullvoksne, det vil si dem som gjennom bruk har trent sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt." Hebr 5:12-14.

Det går an å ha begynnt med fast føde, men ikke tåle det likevel, og begynne med melk på nytt. Kroppen får ikke nytte av maten, den kommer ut som den er, og man får mangelsykdommer. Altså man hører Guds ord, men det bare går gjennom kroppen uten å gi næring. Flere av oss lider vel av og til av slike diaréer. Kanskje er det da godt å ta litt melk, ta til seg grunnsannheter, før man begynner igjen å smake på fast føde.

Kommentar #5

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Et annet bilde på dette er de som mener at de selv sitter på den hele og fulle sannheten. En slik blindhet for andre og gode impulser fra Gud, kan føre til en ekstrem besettelse av egen fortreffelighet og egen definerte sannhe

Takk for kommentaren, Mads Tore! Og slike egen definerte sannheter kan grunne seg på halve bibelverser her og der.

Kommentar #6

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Får grøsninger! Been there - done that!

Takk, Werner. Tenk på velmenende Peter som sier til Jesus: "Gud bevare deg, Herre. Dette må aldri skje deg!" Jesus svarer: "Gå bak meg, Satan.." Det er vanskelig å forstå at det var demoniske krefter bak Peters empati. Men Jesus avslører dem.

Kommentar #7

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er vanskelig å forstå at det var demoniske krefter bak Peters empati. Men Jesus avslører dem.

Men da kan jo dette skje oss også, Arja! Vi tror vi er snille, og så er det kanskje en demon involvert. Dette er noe som forvirrer meg. Noe jeg ikke forstår. Var det slik at djevelen ville at Jesus ikke skulle gå til korset? Men det var jo djevelen som inspirerte Jesu død? Kunne du sagt mer om dette eksemplet med Peter?

:)

Kommentar #8

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Vi tror vi er snille, og så er det kanskje en demon involvert. Dette er noe som forvirrer meg. Noe jeg ikke forstår. Var det slik at djevelen ville at Jesus ikke skulle gå til korset? Men det var jo djevelen som inspirerte Jesu død?

Jeg ser det slik: Jesus visste hva som ventet på Ham. Han visste at korset var Guds vei for Ham. Men Han var et menneske som ble fristet lik som vi. Han opplevde Peters empatiske ord som fristelse til å vike fra Guds plan. Jeg regner med at Hans ord til Peter på en måte var ikke riktet direkte til ham men til Satan som fristet Ham gjennom Peters ord. Han gjenkjente Satans fristelse. Djevelens interesser var å ødelegge Jesu forhold til Gud, og det var samme for ham hvordan han lykkes med det, bare han lykkes. Men han klarte ikke det.

Når det gjelder oss og slike fristelser, så forstår jeg det slik at når vi fristes, må vi vite at vi fristes, og vi kommer da i en valgsituasjon. For eks noen roser deg og du vet at du ikke har gjort det gode den andre roser deg for, så gir du etter for fristelsen, hvis du ikke på noen måte erkjenner at du ikke har gjort det, men tar imot rosen. Eller en forelder kan være i Peters situasjon og ikke sette noen grenser for barna sine, fordi han elsker barna så høyt.

Kommentar #9

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Men da kan jo dette skje oss også, Arja! Vi tror vi er snille, og så er det kanskje en demon involvert.

Dette skjer Werner, det gjelder å hele tiden følge med og ikke være naive til hva vi opplever og ser rundt oss. Der er ufattelig mye faenskap blant "kristne" i dag som i går og helt tilbake til Jesu tid, men der er også mye bra hvor Jesus og kjærligheten leder an. Noe av dette har vi klart å avsløre på VD. Derfor skal vi be om nådegaver for blant annet å avsløre ånder, om disse er fra Gud eller ikke. Men om du og meg og andre holder oss til Jesus og hviler i troen er vi trykke.

Kommentar #10

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Takk for tanker rundt dette, Arja og Mads! Dette med å prøve ånder var i mange år forvirrende, syntes jeg. Men så kom jeg over undervisning fra en som heter Jonathan Welton. Han var på et program med Sid Roth. Der forklarte han hva gaven til å prøve ånder er. Å skille mellom Gud, engler, demoner og den menneskelige ånd. Han gjorde et vanskelig tema enkelt. Og så forklarer han i boken sin og på youtube hvordan denne gaven fungerer i praksis. På forskjellige måter.

Noen ganger kan man faktisk tro at det er Ånden som underviser en i Bibelen. Og så er det "hornulf". Ops! Lett å trå feil. Tror det er farlig å bli så "åndelig innbilsk" at man tror at man er spart for slike negative erfaringer.

Da jeg var tenåring, kjente jeg at enkelte ting sa "Ugh!" i Ånden. Jeg ble rett og slett kvalm. Andre ganger ble Ånden "glad" i meg. Tror slike erfaringer er viktige. Tror at dette er gaven til å prøve ånder. At alle troende har denne Åndens evne i seg, i større eller mindre grad. Man trenger altså ikke å være "superåndelig" for å virke i denne gaven. Og den er kanskje "automatisk". Og man kan slå den på og av, ifølge Welton.

Men tilbake til demonene; må innrømme at det ikke alltid er enkelt, dette.

Tror også at vi noen ganger tenker at det er Åndens nærvær vi kjenner i et rom. Når det i realiteten kan være engler. Så der tror jeg mange har opplevd engler og forvekslet de med Den Hellige Ånd. Noen tror at de aldri har opplevd engler - noe de faktisk har! 

Og denne gaven kan jo komme til uttrykk på mange måter. Man kan "se", "høre", "lukte", "forstå", "føle", osv. Ånden virker mer og oftere i oss enn vi er klar over, tror jeg. Når man blir gjort oppmerksom på slike ting, tenker man: "Ah! Så det var Ånden!" Noen som kjenner seg igjen?

:)

Kommentar #11

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Da jeg var tenåring, kjente jeg at enkelte ting sa "Ugh!" i Ånden. Jeg ble rett og slett kvalm. Andre ganger ble Ånden "glad" i meg. Tror slike erfaringer er viktige. Tror at dette er gaven til å prøve ånder. At alle troende har denne Åndens evne i seg, i større eller mindre grad. Man trenger altså ikke å være "superåndelig" for å virke i denne gaven.

Dette tror jeg absolutt at du har forstått Werner. Vi får håpe at flere forstår dette etter hvert og da spesielt de skriftlærde og overåndelige.

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Takk for kommentaren, Rune! Du mener vel

Hei Arja

Ja sannheten ved Guds ord:) Ja jeg tenkte på det Paulus sa til sine søsken, som enno etter en stud etter frelsen som enno ikke tålte den faste føden, selv om de fremdeles levde med menigheten. Det var et tegn på den svakhet i troen denne ene gruppen som enno ikke tålt den faste føden, men Han refset dem og formanet de men samtidlig så oppmuntret Han dem til å ta til seg fast føde.  Det gikk ikke å leve på flytende føden for det hemmet veksten i troen. Da kunne livet fort få en annen utgang på deres vei.For den som motok den faste føden kunne skille mellom det gode og det onde, slik som du så godt beskrev dette.

Det er viktig å ta til seg Guds ord og handle i tro på det som står skrevet, og vokte vårt sinn med det vi inntar av dårlig mat, for eksempel det øye ser så kan også øyet bli sykt av det det ser, for øyet motar og smitter sjelen med det man inntar av god og dårlig mat. Ta et eksempel, da jeg var porno avhenige så ble mitt øye sykt, mitt hjerte ble forherdet, og det ble et syndigt liv i kjødet, mange kristne er ikke klar over at man må ta opp kamoen med detman mater sinn og sitt hjerte med, man bare fyller sitt sinn med volds filmer av porno osv, ja av mange ting som lokker, da er det kjødet som råder i livet og ikke Ånden, da blir man fort sløv og søvnigt slik Jesus beskriver manges tilstander. Slik er det blant mange kristne i dag, man verger seg for å ta et oppgjør med sine kjødelige lyseter.

mvh

Rune

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Men da kan jo dette skje oss også, Arja! Vi tror vi er snille, og så er det kanskje en demon involvert. Dette er noe som forvirrer meg. Noe jeg ikke forstår. Var det slik at djevelen ville at Jesus ikke skulle gå til korset? Men det var jo djevelen som inspirerte Jesu død? Kunne du sagt mer om dette eksemplet med Peter?

Arja har forklart dette veldig bra i innlegg nr 8,og jeg vil bare tilføye noe..

Hvis djevelen hadde lykkes med å få Jesus til å gi etter for fristelsene,hadde frelsesverket gått skeis,og djevelen hadde hatt taket på Jesus...og dermed alle mennesker.

Anklageren(satan),ville at Jesus skulle falle på samme måte som Adam gjorde,og dermed ville han fortsatt kunnet hovere over hele menneskeheten og hadde dermed forpurret Guds frelsesplan for alle mennesker.

Derfor er vi i Jesus..og HAN alene satt i stand til å tråkke på djevelens forsøk på å lure oss i fella på alle livets områder.
Det er derfor den nye tenkemåten om at alle religioner skulle kunne forenes i EN TRO blir helt fryktelig feil og en livsfarlig vei å gå.

Det finnes bare EN vei,og han heter Jesus Kristus. 

Kommentar #14

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Takk til Arja for kloke ord

Publisert nesten 8 år siden

Jeg skal legge dem på mitt hjerte for å utvikle hørselen.  

Kommentar #15

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det finnes bare EN vei,og han heter Jesus Kristus.

AMEN!

Kommentar #16

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Derfor er vi i Jesus..og HAN alene satt i stand til å tråkke på djevelens forsøk på å lure oss i fella på alle livets områder.

Dette er utrolig viktig å forstå! Det er Jesu nærvær som oppdrar oss i nåden og HAN alene er satt i stand til å tråkke på djevelens forsøk på å lure oss i fella på alle livets områder.

Eksempelet med porno viser hvor tullete dette blir når man tror at det er man selv som kristen som kjemper kampen imot det negative i ens eget liv.

Forresten: I de fleste tilfeller blir avhengigheter av porno, spillegalskap og andre negative avhengigheter stoppet på grunn av at vedkommende blir oppdaget av andre mennesker. Det å bli tatt "på fersken" er altså den mest vanlige årsaken, og ikke at Gud griper inn. Men selvsagt finner der unntak fra regelen som alltid ellers i livet.

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Forresten: I de fleste tilfeller blir avhengigheter av porno, spillegalskap og andre negative avhengigheter stoppet på grunn av at vedkommende blir oppdaget av andre mennesker. Det å bli tatt

Hei Mads

I mitt tilfelle etter 30 år med spilleavhenig, og 18 år med porno avhenighet, så sa Gud til meg at vist ikke jeg sluttet å spille så ville min frue gå i fra meg, men jeg hadde ikke mulighet til å slutte det hade jeg prøvd på i mange år, men jeg gav opp til slutt, Satan hadde et godt tak på meg i disse avhenighetene. Men Gud sa at Han skulle hjelpe meg, han klipte av denne avhenigheten, for dagen etterpå hadde jeg ikke lyst til å spille, der jeg hadde brukt over 8 timer hver dag på spill, ble borte. og noen uker etterpå tok han bort pronoavhenigheten, dette holdt jeg skjult for alle mine søsken i troen. så Dat handler ikke om å bli fersket, det handler om å ta et valg, bort i fra syndens slaveri. Det er øyet som blir sykt og hjertet blir forherdet av synden som opptar plass i våre liv. Slik er det i dag for mange i dag også. Det er slik Arja sier det å holde seg nær kilde som gir oss livet og nåden i vår svakheter, slik Peter gjorde, men lar man seg styre av kjødet, så må man ta valg, og det koster, det er der kampen i oss er, mellom kjødet og ånden som vil det motsatte. slik Paulus sier, men hvis man lever i synd og merker at man gjør det så sover man slik Jesus sier. våkn opp du som sover slik er det skrevet, all ære til Gud for at jeg våknet opp å no livnærer meg på det Gud ønsker å gi. det levende vannet som gir et friskt øye å se med, for porno og bægjer av andres eiendommer så blir fort øyet sykt og man lar seg styre av kjødet, sine egene lyster.  hvis de syndige tankene vår ikke bindes i Jesus navn så får de fort næring slik at synden fødes fortere i den lkristnes liv.

mvh

Rune

Kommentar #18

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
så sa Gud til meg at vist ikke jeg sluttet å spille så ville min frue gå i fra meg

Dette viser hvor tåpelig dette blir. Gud trenger heller ikke ta seg av slike enkle ting for slike signaler kommer fra våre nærmeste. At Gud leder, ja det er godt mulig - og faktisk svært sannsynlig. Når man får nok signaler fra andre enn seg selv vil det som regel resultere i at man begynner å innse hva man holder på med.

Slike vitnesburd har bare en hensikt, nemlig å manipulere og kontrollere sine tilhørere.

Kanskje du også har noe å lære, blant annet fra det Werner skrev: "Da jeg var tenåring, kjente jeg at enkelte ting sa "Ugh!" i Ånden. Jeg ble rett og slett kvalm. Andre ganger ble Ånden "glad" i meg. Tror slike erfaringer er viktige. Tror at dette er gaven til å prøve ånder. At alle troende har denne Åndens evne i seg, i større eller mindre grad. Man trenger altså ikke å være "superåndelig" for å virke i denne gaven".

Du har tilsynelatende fortsatt mye å lære.

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Dette viser hvor tåpelig dette blir. Gud trenger heller ikke ta seg av slike enkle ting for slike signaler kommer fra våre nærmeste. At Gud leder, ja det er godt mulig - og faktisk svært sannsynlig. Når man får nok signaler fra andre enn seg selv vil det som regel resultere i at man begynner å innse hva man holder på med. Slike vitnesburd har bare en hensikt, nemlig å manipulere og kontrollere sine tilhørere.

Hei Mads

Da gjør du Gud mindre når du sier dette, for Gud bryr seg om det minste hårstrå du har på hodet ditt.

Trist å se at du negliserer et vitnes byrd. En kraft til forandring i et meneske som slet med avhenigheter i over 30 år. Da hvet du svert lite om denne sykdommen Mads. Da kan du umuligt ha satt deg inn i hva avhenighet betyr. Det ødla ikke bare mitt liv, men min familes liv også, jeg har fremdeles kammerater som holder på å spille. De levde i en luksusiøs tilværelse, men no sitter den en uføret og i en hybel alkolisert. Så gale kan det gå med en avhenighet av rus eller porno eller spill, satan styrer livets lyster. løgn svindel og alt det førte og fører med seg. En annen spillekamerat, han har holdt på hele livet, han satt opp på en kran for å hoppe ned for å ta sitt eget liv,begrunn av spill. Han spilte opp hele ca 80 milloner på spill i løpet av en 12 års periode. Svimlende summer, var ikke i nærheten av dette jeg, men det var nok. Vi var syke og trengte en behandling Gud var min reddning, min frue bekreftet dette etter 7 mnd at hun ville gå fra meg, jeg sa ikke noe om at jeg hadde sluttet, for jeg ville hun skulle se dette. Da hun sa det, sa jeg at jeg hadde slutett, og Hun måtte tenke på dette om hun fremdeles ville være sammen med meg, og etter 14 dager sa hun ja med sin munn og etter et år, så sa hun, no tror jeg virkelig På at Gud eksisterer, når jeg ser hva han har fått til med deg for jeg hvet virkelig hvor syk du var. De fleste rundt meg ser en stor forandring i mitt liv, og det er takket være vår kjærlige og nådefulle Far I Himmelen:):) Ingen ære tar jeg til meg selv med dette, for jeg hadde prøvd mange ganger å slutte.  men synes det er svert trist Mads at du sier det du sier. Håper at du ser hva som virkelig betyr noe, å leve i lydighet og lytte til Hva som står skrevet Guds ord.  Leve i ånden og ikke i kjødet slik jeg gjorde. pornoen var svert skadeligt på hjertet, tok bort en del av kjærligheten.Det advarer jeg sterkt i mot, la Guds nåde rense dens øye og hjerte for den som er plaget med dette, jeg får kvalme når jeg tenker på dette i dag, det å lære seg å hate synden indeligt og helt er en del av å forstå hvor høyt Gud hater synden. Har mange historier om hvordan ting forandret seg på veien der Gud leser og hjelper i små og store ting, vi har en FAR SIN VIRKELIG VIRKER I VÅR HVERDAG, OG HAN LEVER  IOSS:)

Vi har alle mye å lære MADS, ØNSKER DEG ALT GODT PÅ DIN REISE MED GUD.

Ha en velsignet dag videre:)

mvh

Rune

Kommentar #20

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da gjør du Gud mindre når du sier dette

Som vanlig bør du se hva andre skriver.

Jeg kommenterte sitatet ditt "så sa Gud til meg ...".

Jeg neglisjerer ikke noe vitnesbyrd, men jeg sier at slike vitnesbyrd har bare en hensikt, nemlig å manipulere og kontrollere sine tilhørere. Vel og merke i den form det ble presentert her, som et forsvar for ditt eget syn.

Kommentar #21

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads

Feil. jeg vitnet om hva Gud har gjort for meg. I denne sammenheng. Manipulere? Mm du har noen forestillinger som ikke stemmer med virkeligheten mads. Man skal være takknemelig for livets gaver og velsignelser i livet. Ønsker deg alt Godt Mads:)

Mvh

Rune

Kommentar #22

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Anklageren(satan),ville at Jesus skulle falle på samme måte som Adam gjorde,og dermed ville han fortsatt kunnet hovere over hele menneskeheten og hadde dermed forpurret Guds frelsesplan for alle mennesker.

Takk for mer kjøtt på bena, Rune! Når du sier dette går det opp for meg at djevelen forsøkte hele veien å ødelegge frelsen. Ved Jesu fødsel da guttebarn ble drept. Så kom fristelsene. Og sikkert flere eksempler. Ser mer av tegningen nå.

:)

Kommentar #23

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Feil. jeg vitnet om hva Gud har gjort for meg.

Nei, du vitnet ikke bare om hva Gud hadde gjort for deg. Du skrev følgende: "... , så sa Gud til meg at visst ikke jeg sluttet å spille så ville min frue gå i fra meg ..." og "Men Gud sa at Han skulle hjelpe meg ...".

For tilsynelatende å fremheve din egen fortreffelighet skriver du også følgende: "Da dukker også et annet spørsmål opp, om man er moden eller umoden i mottakelsen av det sunne ordet som er oss gitt, man ser sannheten klarere som moden en som umoden kristen".

Eller skal man anta at du vurderer deg selv som umoden i denne sammenheng, og ønsker å lytte til visdom, slik for eksempel ordspråkene angir

Ordspråk 2:1-9 og videre: "Min sønn, om du tar imot mine ord og gjemmer budene mine hos deg så ditt øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand, ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand, om du søker etter den som etter sølv, leter som etter en skatt, da skal du lære å frykte Herren, finne ut hva det er å kjenne Gud. For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn. Han samler opp klokskap til de rettskafne, er et skjold for den som er hel i sin ferd. Han verner rettens stier og vokter veien hans trofaste går. Da vil du forstå ærlighet, rettferd og rett, alle gode veier".
         

Kommentar #24

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal legge dem på mitt hjerte for å utvikle hørselen.

Dette er poenget. Det er også min trang. "Han vekker meg morgen etter morgen, Han vekker mitt øre, så jeg skal høre slik disipler hører. Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke gjenstridig og vendte meg ikke bort." Jes 50:4-5

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads

Du tolker det jeg skrev på din særegne måte. Det vil si en negativ måte. Kan man ikke takke Gud for at han hjelper oss i vår nød. Også kan vi vitne om dette uten at man skal kritiseres for sitt vitnesbyrd. Ser du ikke dette selv Mads? Jeg delte av min glede over Herrens virke:)

Ha en God kveld videre:)

Mvh

Rune

Kommentar #26

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
For tilsynelatende å fremheve din egen fortreffelighet skriver du også følgende: "Da dukker også et annet spørsmål opp, om man er moden eller umoden i mottakelsen av det sunne ordet som er oss gitt, man ser sannheten klarere som moden en som umoden kristen".

Hei Mads

Dette var i det første svaret som jeg ga til Arja, jeg var en umoden kristen da jeg levde i løgnen og mine avhenigheter, jeg tålte ikke den faste føden i mitt hjerte, derfor kan jeg med frimodighet tale om dette med erfaring, jeg har levd i begge leirene. derfor kan jeg si at den modne kristne motar den faste føden som gir  visdom til livets vekst i troen vår,mens den flytende føden holder oss på et stadie de man fremdeles lever i kjødet slik jeg gjorde. Du har det med å klippe opp det jeg sier og sette det i en annen sammenheng en det jeg ha skrevet, merkelige greier, hva vil man med dette? Det jeg ønsker er å dele av min livserfaring med å leve i synden, det gir ingen ting oppbyggelse å leve i kjødet. derfor er jeg glad for at Herren hjalp meg i min tilstand. Vi trenger alle nåden. 

Ha en oppfriskende dag:)

mvh

Rune

Kommentar #27

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du tolker det jeg skrev på din særegne måte.

Siden du ikke vil svare eller vrir deg unna som en ål (som vanlig) tolker jeg deg som at du vil fremstå som en moden kristen, i motsetning til mange andre her inne.

Og at du dessuten er så moden i din religiøsitet at Gud snakker direkte til deg og forteller deg hva du skal gjøre til enhver tid. Ikke verst og ikke rart at enkelte blir imponerte over din nærhet til Gud.

Dette kalles for manipulering og kontroll på godt norsk.

Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Siden du ikke vil svare eller vrir deg unna som en ål (som vanlig) tolker jeg deg som at du vil fremstå som en moden kristen, i motsetning til mange andre her inne.

Og at du dessuten er så moden i din religiøsitet at Gud snakker direkte til deg og forteller deg hva du skal gjøre til enhver tid. Ikke verst og ikke rart at enkelte blir imponerte over din nærhet til Gud.

Dette kalles for manipulering og kontroll på godt norsk.

Hei Mads

Når Gud talte til meg, så var det som en stille bris, som brøt igjennom alle tanker og ord. Jeg var i nød, en nød som jeg ikke så selv, og da kunne jeg høre Hans stemme på en solfylt dag på en parkeringsplass på Jobben. Det er på de underligste steder Gud kan tale til oss mennesker på. Viste at det var Hans stemme. En stemme som ville hjelpe meg til å slutte med min avhenighet. Dagen etterpå så var det totalt stopp, selv om jeg tenkte at vi får se om du kan hjelpe meg, så var det som om noen klipte av den snoren som ledet meg inn i min avhenighet. Gud er nådefull med alle. Jeg fortjente ingen tinge av Hans Godhet. men er svert takknemelig for den nåde jeg har fått.

Det er det som skjedde Mads, er ikke dette en glede å forstå? glede seg over søsken som er blitt fridd ut av sin avhenighet?

Du er negativ ovenfor det budskapet jeg kommer med, uansett, det er deg selv det går utover Mads, ingen andre. Jeg var umoden før, men jeg er moden i den levemåte jeg har i dag ja, Jeg ser no forskjellen på dette, et annet syn har jeg fått på det nye livet kontra det gamle livet. Jeg har ikke sagt at Gud snakker til meg i enhver tid. Jeg vitnet om den gang da han sankket med meg, og Det har han gjort en gang til, men det er en annen historie.dette sier jeg ikke for å hovere men jeg sier det i all ydmykhet. du ser ikke hvem jeg er Mads, men det ser ut som du har stemplet min personliget. Vi alle har et forhold til Gud på hver vår måte. det kalles ikke manupilernde slik du skriver det, det kalles livet med Gud i vårt dagelige liv, som man kan dele med andre.

Vi talast:)

mvh

Rune

Kommentar #29

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Akademiker ?

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Som vanlig bør du se hva andre skriver.

Jeg kommenterte sitatet ditt "så sa Gud til meg ...".

Jeg neglisjerer ikke noe vitnesbyrd, men jeg sier at slike vitnesbyrd har bare en hensikt, nemlig å manipulere og kontrollere sine tilhørere. Vel og merke i den form det ble presentert her, som et forsvar for ditt eget syn.

Hadde/har en pågående debatt/diskusjon med en akademiker.

Er du det ? Akademiker? Du skriver som om du har den bakgrunnen.

Er de annerledes en andre ?

Evnen til å analysre, og hente frem, diskutere et problem/forestilling, og om mulig finne mer en ett syn på dette.

Det er ikke alle som mestrer å se ting i sammenheng, og se tankerekker lenger en til den forige.  Og her "er" jeg, eller har jeg vøri lenge.

Å klare å skille i det overstående sitat, er ikke alle gitt.  Ikke fordi eks jeg er dum, eller prøver å vri meg unna.  Det skorter kan hende bare på utdannelse, og kunskap. Jeg har eks vis ikke denne utdannelse på og analysere, og lage lengre tankerekker, en den forige.

Jeg blir lett vippet av pinnen ved diskusjoner med akademikere.  På blogg er det lettere, grunnet muigheten for repit.  Men likevel, så er det ett sprang fra den akademiske struktur i å løse problemer, og den måten jeg er lært opp til.

Derfor kan jeg være med der det snakkes om følelser, antaagelser, tro, og ikke der interlekt og tankerekker er tema.

Så det er kan hende ikke motvilje, egenrådighet men evner der skortes på, når debatanter snakker forbi hverandre?

Dette er ikk ment å være spottende, eller nedverdigende. Det er selverfart insikt som gjør meg istand til å sammenligne, identifisere meg med lignende situasjoner jeg har vøri i.

Jeg har lært møe av mine samtaler/diskusjoner med en overbærende akadeniker. Han kune kjørt over meg, men som svoger, så hanstørre nytte av meg som venn. :)/

Kommentar #30

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Men tilbake til demonene; må innrømme at det ikke alltid er enkelt, dette.

"Satan selv omskaper seg til en lysets engel", skriver Paulus.  Det er mye slik skuespill på mange sammenkomster av kristne i dag. Jeg har fått veiledning av en 100 år gammel bok "Krig mot de hellige" til å avsløre noen bedrag. Boken ble skrevet etter Walesvekkelse. Vekkelsen ble fulgt av mange usunne fenomener, og forfatteren, Jessie Pen Lewis, har stor innsikt i det hun skriver. Boken  kan leses her.

Kommentar #31

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Så det er kan hende ikke motvilje, egenrådighet men evner der skortes på, når debatanter snakker forbi hverandre?

Fint poeng Per. Lover å ta det med videre :-)

Kommentar #32

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Å utvikle evnen til å høre

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Lydighet i bibelsk forstand er hørighet. Det dreier seg altså om først å høre, og å gjøre etterpå. Vi er nødt til å bruke våre sanser. Ettersom vi vandrer i tro, er det sjelden gitt oss å se. Troen er bundet til ordet, til å lytte til ordet. "Blind" lydighet er imot dette prinsippet. Fordi vi vandrer i tro, altså ikke ser, må vi spesielt utvikle vår hørsel, så at vi ved den kan se.

Har dere noen tanker eller erfaringer, hvordan vi kan utvikle hørselen, evnen til å høre Guds røst og vilje, og evnen til å skille det fra andre røster?

Kommentar #33

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Har dere noen tanker eller erfaringer, hvordan vi kan utvikle hørselen, evnen til å høre Guds røst og vilje, og evnen til å skille det fra andre røster?

Her ligger der potensiale til en Nobels Teologipris, uten tvil :-)

Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Teologiprisens beliggenhet i Bibelen?

Publisert nesten 8 år siden

 

Sitat Arja Larsen: Har dere noen tanker eller erfaringer, hvordan vi kan utvikle hørselen, evnen til å høre Guds røst og vilje, og evnen til å skille det fra andre røster?

Mads Tore: Her ligger der potensiale til en Nobels Teologipris, uten tvil :-)
____________________________________________________________

Jeg forstår godt frustrasjonen over å være døve i forhold til Guds vilje, men lytter man til fornuften er man godt hjulpet, den forteller deg at det du hører fra Gud er øredøvende taushet. Ikke minst kan den ved hjelp av å utvide leselysten til hele skriften oppfange det samme der ved hjelp av synet, at:Jeg har tidd fra eldgammel tid, jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake. Nå vil jeg skrike som den fødende kvinne, jeg vil puste og fnyse... (Jes.2.14)

Joel 2.11: Og Herren lar sin røst høre foran sin fylking, for hans hær er såre stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord; for stor er Herrens dag og såre forferdelig - hvem kan utholde den?

Om en så ikke skulle få oppleve dette (Jer.2.14-15) så vet vi at Joh.5.28 forteller oss:Undre eder ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst...

Kommentar #35

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Har dere noen tanker eller erfaringer, hvordan vi kan utvikle hørselen, evnen til å høre Guds røst og vilje, og evnen til å skille det fra andre røster?

Jeg tror vi først må finne årsaken til fenomenet før vi kan finne mulige løsninger.

Hvorfor vil noen mennesker ikke lytte med hjertet for å forstå Guds vilje?

Hvorfor vil de ikke slippe Hans røst inn i hjertet istedenfor bare å lese bokstavene i Guds Ord med hodet og innbille andre at de er ledet av Den Hellige Ånd, uten å være det? Jeg tror mye av dette ligger i behov for selvhevdelse i det miljøet vedkommende er en del av. Dessuten kan også mye være følgeskader fra andre i det samme miljøet som har klart å overbevise vedkommende gjennom syndeforkynnelse, herlighetsteologi og annet som ikke er av Gud.

Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fordi det er ørene som er lytteredskapen...

Publisert nesten 8 år siden

Mads Tore Tengesdal:

Hvorfor vil noen mennesker ikke lytte med hjertet for å forstå Guds vilje?
____________________________________________________________

Hjertet er et bra instrument, men det heter fra Job 22.22:Ta imot rettledning fra hans munn, legg deg talen hans på hjertet…. Om du kan høre den da med hjertet?

Men disse som ut av mørket (Jes.9.2) skal se et stort lys blir det sagt; Hjertet ble kuet av slit, de snublet, og det var ingen som hjalp dem. (Salm.107.4-13)

Ordspråkene har en fin regle om hjertets tanker…; I hjertet tenker mannen ut sin vei, men det er Herren som styrer skrittene hans… (16.9) Matt.15.18 sier det sånn; Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent…

Gud mener bestemt at mennesket skal bruke ørene til å lytte med, Esek.3.10: Så sa han til meg: «Menneske, alle ordene jeg taler til deg, skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene.

Kommentar #37

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Gud mener bestemt at mennesket skal bruke ørene til å lytte med, Esek.3.10: Så sa han til meg: «Menneske, alle ordene jeg taler til deg, skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene.

Jeg har et ønske og det er at du slutter å spre svada uten innhold; kun ved å søke opp ord i nettBibelen. Men det er vel for mye forlangt?

Les nedefor så ser du hvor tåpelig din referanse er. Ja, mett din mage og fyll dine innvoller med en bokrull om det er det du ønsker. Makan til vås fra deg!

Esek 2:8-10 til 3:1-13 "Men du, menneske, hør på det jeg har å si deg! Vær ikke trassig som denne trassige ætten. Lukk opp munnen og spis det jeg vil gi deg.»Jeg så, og se! – en hånd var rakt ut mot meg, og den holdt en bokrull. Han åpnet rullen foran meg. Det var skrevet på den, både inni og utenpå. Og det som sto skrevet der, var likklage, sukk og verop. Han sa til meg: «Menneske, spis det du finner, spis denne rullen! Gå så og tal til Israels hus!» Da åpnet jeg munnen, og han lot meg spise rullen. Han sa: «Menneske, mett din mage og fyll dine innvoller med denne rullen som jeg gir deg.» Da spiste jeg den, og den smakte søtt som honning. Så sa han til meg: «Menneske, gå til Israels hus og tal mine ord til dem! Det er ikke til et folk med tungt og vanskelig språk du blir sendt, men til Israels hus, ikke til mange folk med så tunge og vanskelige språk at du ikke oppfatter det de sier. Om det var dem jeg sendte deg til, hadde de hørt på deg. Men Israels hus vil nekte å høre på deg, for de nekter å høre på meg. For alle har harde panner og steinhjerter. Se, jeg gjør ditt ansikt like hardt som deres ansikt og din panne like hard som deres panne. Som diamant, ja, hardere enn flint gjør jeg pannen din. Ikke frykt dem og ikke vær redd dem, selv om de er en trassig ætt.»Så sa han til meg: «Menneske, alle ordene jeg taler til deg, skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene.Gå nå til de bortførte av folket ditt, tal og si til dem: Så sier Herren Gud – enten de vil høre eller ikke.»Da løftet ånden meg opp, og jeg hørte bak meg en kraftig, drønnende røst: « Herrens herlighet være lovet fra hans bolig!»Og jeg hørte lyden av skapningene når vingene deres støtte mot hverandre, lyden av hjulene ved siden av dem og lyden av et kraftig drønn".

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Uberettiget ønske... men

Publisert nesten 8 år siden

Mads Tore:

Jeg har et ønske og det er at du slutter å spre svada uten innhold; kun ved å søke opp ord i nettBibelen. Men det er vel for mye forlangt?
_____________________________________

Du er i alle fall inne på en riktigere linje nå ved å siterere hele innholdet... du vet vel at Toraen ikke inneholder NT? Men innholdet er det samme, bare fortalt annerledes med henvisninger til profetene. Bibelen handler nemlig om Adams ætt, (1.Mos.5.1, 1.Kor.15.45) Mennesket i Esek.3. er nemlig menneskesønnen hvis du ser etter i 1930 utgaven. Da blir vel innholdet mer interessant? (Luk.24-25-27) Bibelen handler ikke så mye om din interesse for det hellige, men om ordet fra de hellige menn? (2.Pet.1.21)

Kommentar #39

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du er i alle fall inne på en riktigere linje nå

Jeg tror neppe det var dette Arja tenke på da hun oppmuntret oss til tanker og erfaringer: "Har dere noen tanker eller erfaringer, hvordan vi kan utvikle hørselen, evnen til å høre Guds røst og vilje, og evnen til å skille det fra andre røster?".

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Oppmuntrende tanker og undring...

Publisert nesten 8 år siden

Mads Tore:

Jeg tror neppe det var dette Arja tenke på da hun oppmuntret oss til tanker og erfaringer: "Har dere noen tanker eller erfaringer, hvordan vi kan utvikle hørselen, evnen til å høre Guds røst og vilje, og evnen til å skille det fra andre røster?".
_____________________________________________

Vel, nå prøvde jeg å fortelle at dette er nytteløst, Gud er i tornebusken og er Gud for de som er blitt levende ved en oppstandelse. (Mark.12.26) Det er ikke vi som skal utvikle hørselen, men Gud som kaller på oss når den tid kommer (Joh.5.28)

Kommentar #41

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Har dere noen tanker eller erfaringer, hvordan vi kan utvikle hørselen, evnen til å høre Guds røst og vilje, og evnen til å skille det fra andre røster?

Som du ser Arja er det tilnærmet umulig å få noen fornuftig tilbakemelding på dette. Når emnet blir vanskelig har folk lett for å trekke seg unna ...

Kommentar #42

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Hvordan kan vi høre Guds røst og vilje, og skille det fra andre røster?

Publisert nesten 8 år siden

 Vi kan sammenligne vår ånd og vår samvittighet med et radioapparat som er på, når vi kommuniserer med Gud. Hvis hjertet ikke er ren, blir kommunikasjonen fargelagt av hjertets urenhet. "De rene av hjertet skal se Gud," sier Jesus.

Gud har bestemt at troen er middelet, strømmen som gjør forbindelsen levende og mulig. Når det gjelder tro, dreier det seg ikke bare om å tro på Guds eksistens eller å tro på Jesus som sin Frelser, men det går ut på å tro og respektere det Han sier. Altså kvaliteten av forholdet til Gud beror på hjertets renhet og  troen på Hans ord. Da er det viktig å høre hva Han sier, og med en innstilling og en beredskap av å gjøre det man hører. Denne innstillingen kan sammenlignes med antenner som tar imot signaler. "Om noen vil gjøre Guds vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud.." sier Jesus.

Hva er Guds røst? Hvordan kan man høre den? For min del trenger jeg å få mine ører vekket for å høre, mer og mer, og hele tiden. Altså å leve i en våken tilstand. Det står om å trene opp sine sanser til å skjelne mellom godt og ondt. Å trene er jo å gjøre samme sak om igjen. Jeg har noen få dyrebare erfaringer, som har gitt meg litt forståelse om retningen i Guds måte å formidle seg til mennesker.

Jeg savner ikke å høre Guds røst med fysiske ører. Et bibelord som har blitt levende kan ha klargjort Guds vilje i min livssituasjon for mitt indre. Løseordet har løst stemningen, gitt hvile i hjertet og frigjort. Guds ord kommer, Han formidler ved sin Ånd sin hjelp, sitt ord, når nøden og egen avmakt er blitt åpenbar for hjertet, og man henvender seg til Gud. Hvis ordet da ydmyker, løfter det opp samtidig. Ånden og målet med Guds ord og vilje med oss er "liv og det i overflod", men ofte ved prøver og vanskeligheter.  Satans mål er "å stjele og drepe og ødelegge", og som regel ved forskjellige tilbud og fristelser. Når vi mottar Guds ord i vår nød, opplever vi at det frigjør. Satan lover også frihet, men den følges av fangenskap. Gud vil lære oss å vente, å bie på Ham, å bli tålmodig. Satan lover goder her og nå, og det haster.

I denne overflodstiden er erfaringen at man synes man klarer uten Gud. Opplevelser om Guds inngripen og hjelp i livet kan være få, fordi vi opplever så lite nød. Også i nøden søker vi ofte først hjelp av andre mennesker og institusjoner. "Herrens ord er sjeldent" i våre dager. Ofte søker vi Gud i himmelen først i ytterste nød, når sykdom og dødsfall inntreffer.

Er vi medlemmer i Laodikeamenigheten? Åp 3:14-22.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere