Werner Skaug

63

Domstolene og de religiøse

De religiøse får særbehandling av systemet i Norge. Hvorfor skal en sektleder slippe unna og ofrene slite i årevis etterpå? Det hadde hjulpet at en dommer slo hammeren i bordet og avgjorde saken i rettssalen.

Publisert: 2. okt 2013

Vi har alle hørt om avhopperes erfaring med en sekt. Og ledelsen slipper alltid unna. Og jeg trenger ikke å skrive om hvilke sjelekvaler og år med terapi offere må utsettes for i ettertid.

Hvor lenge skal politikere stikke hodet i sanden?

Enkelte religiøse vil si at dette er "forfølgelse" av de kristne. Tullprat! Andre religiøse vil si at dette er helt nødvendig for å oppnå fred i sinnet. Forsoning. Terapi. Oppreisning.

For slike ledere dukker opp i hver generasjon. Og spesialbehandles. Slipper alltid unna. Det rekker lenge å nevne de som allerede har tatt sitt eget liv i møte med sekter.

Vi som har brent oss på dette skulle gjerne sett at noen talte vår sak også. Om ikke alle har mitt syn på saken - dra sektlederen inn for domstolen - så tror jeg mange er enige om at dette ikke kan fortsette.

Foreldre mister barnet sitt til en slik leder som kidnapper psyken til barnet//ungdommen deres. Disse foreldrene er maktesløse fordi det ikke finnes lover i dette landet de kan bruke mot slike onde ledere.

Noen politikere som leser dette og vil gå til handling for en gangs skyld? Lage lover som ikke diskriminerer offere og belønner onde lederes virksomhet. Religiøst drap på personen/personligheten i et menneske i et slikt system, ja, dette skal få gå upåaktet hen. Hvor ofte leser vi i VG om at en sektleder får sitt møte med dommeren? 

I USA har man avprogrammering av sektmedlemmer. Og der får ikke slike religiøse ledere operere uten følger.

Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Unnskyld

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
De religiøse får særbehandling av systemet i Norge. Hvorfor skal en sektleder slippe unna og ofrene slite i årevis etterpå?

Har jeg gått glipp av noe?  Hvilke(n) sekt og sektleder er det som har fått spesialbehandling av rettssystemet?  Her til lands?  I den senere tid? 

Hvis dette ellers bare er tankespinn, så kunne det jo være et debatt- tema å definere juridisk hva som da i så fall skal være ansett som  en sekt og hvis det er avhoppere fra et eller annet som skal ivaretas, så må det vel foreligge en anmeldelse fra denne eller medhjelpere?  Så blir det opp til etterforskning om det er grunn til å reise sak ut fra overtredelse i straffeloven, skulle jeg tro.

Hvis dette ellers er bare historisk tankespinn, så kan du jo dra fram et eksempel - gjerne her til lands - så dette blir hakket mer konkret og forståelig.

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Har jeg gått glipp av noe? Hvilke(n) sekt og sektleder er det som har fått spesialbehandling av rettssystemet? Her til lands? I den senere tid?

Hvis du går inn på denne linken: http://humanist.no/den_store_sektfaren.html

Og leser under overskriften "Den norske sektrapporten", vil du se politiets problemer med å bevise påstander fra ofrene. Det er altså fullt mulig å boltre seg fritt i sekter. I dette tilfellet var det en satanisk sekt som var vanskelig å bevise. Det er vanskelig å bevise hjernevask og maktbruk. Dette er da et kjent problem. Og da følger det derav at de som eventuelt vil gå rettens vei, har et stort problem - de blir ikke trodd. Eller de blir trodd, men det kan ikke bevises. Sakens natur gjør det hele nærmest umulig å få domfelt slike ledere.

Ja, det forekommer domfellelse i en rekke land til tider. Unntak skjer. Heldigvis. Men sekter er svært så utbredt. Har erfart sekt selv og andre jeg har snakket med har erfart det samme. Hva skal man si for å bevise sin sak i retten? Det er nær sagt umulig. Og sektlederen går fri. Så man lar være å anmelde.

Så ja, på denne måten får sektledere spesialbehandling. I den betydning at retten ikke klarer å bevise overtrampene. Om de aldri så mye vil.

Jeg spør igjen: Når sist leste du om en sektleder som ble dømt i VG? "Kristi brud" og saken i Sverige en tid tilbake blir annerledes på en rekke måter: Her var det mord inne i bildet. Dette kan selvsagt påvises og saken får da en helt så konkret natur. Men jeg sikter meg inn mot den "grå massen" som har store problemer med å gå rettens vei da det blir ord mot ord i møte med sin tidligere sektleder.

Modum bad har mye bra å komme med her. Hvordan disse lederne nær sagt er psykopater. Hvordan skal man bevise en sak i retten mot en sektleder som kanskje også er psykopat? Og det er her politikerne må utarbeide et system og et lovverk som gjør det lettere å påvise overtramp. Til dags dato er dette systemet ikke godt nok utarbeidet. Det gjør ikke saken noe bedre at Modum Bad sier at de fleste psykologer har lite eller ingen opplæring i sin utdanning fram mot yrket psykolog.

Mener jeg har belyst problemet med hele sitasjonen godt nok i denne kommentaren. Sektledere går fri rett som det er. Og dette er en uting vi må få bukt med, er min sterke overbevisning.

:)

Kommentar #3

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Det gjør ikke saken noe bedre at Modum Bad sier at de fleste psykologer har lite eller ingen opplæring i sin utdanning fram mot yrket psykolog.

Mente å skrive at Modum Bad sier at psykologer får lite eller ingen undervisning om sektproblematikk i løpet av sin utdanning. Glemte å skyte inn denne ikke så lite viktige detaljen. He he!

:)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere